Tariefberichten

Datum

Referte

Onderwerp

13.11.2018

TB 696

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief compenserend recht - 4011 2090 00, 4012 1200 10 - Volksrepubliek China)

10.11.2018

TB 695

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht - 8305 1000 50 - Volksrepubliek China)

10.11.2018

TB 694

Antidumpingmaatregelen (beëindiging definitief antidumpingrecht - 7223 0019 00, 7223 0099 00 – India)

26.10.2018

TB 693

Aanvullende rechten (Intrekking aanvullend recht op basis van de cif-invoerprijs - 0207 1210, 0207 1290)

23.10.2018

TB 692

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht - 4011 2090 00, 4012 1200 10 - Volksrepubliek China)

20.10.2018

TB 691

Antidumpingmaatregelen (beëindiging definitief antidumpingrecht - 1516 2098 21, 1516 2098 29, 1516 2098 30, 1518 0091 21, 1518 0091 29, 1518 0091 30, 1518 0095 10, 1518 0099 21, 1518 0099 29, 1518 0099 30, 2710 1943 21, 2710 1943 29, 2710 1943 30, 2710 1946 21, 2710 1946 29, 2710 1946 30, 2710 1947 21, 2710 1947 29, 2710 1947 30, 2710 2011, 2710 2015, 2710 2017, 3824 9992 10, 3824 9992 12, 3824 9992 20, 3826 0010, 3826 0090 11, 3826 0090 19, 3826 0090 30 – Argentinië, Indonesië)

16.10.2018

TB 690

Tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde goederen van de soort die wordt aangebracht aan of wordt gebruikt in luchtvaartuigen – instelling luchtwaardigheids-tariefschorsing (Airwo) – alle derde landen

03.10.2018

TB 689

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht - 7304 1100 10, 7304 1910 20, 7304 1930 20, 7304 2200 20, 7304 2300 20, 7304 2400 20, 7304 2910 20, 7304 2930 20, 7304 3180 30, 7304 3958 30, 7304 3992 30, 7304 3993 20, 7304 5189 30, 7304 5992 30, 7304 5993 20 – Rusland, Oekraïne)

28.09.2018

TB 688

Aanvullende rechten (intrekking aanvullend recht op basis van de cif-invoerprijs - 0408 91 80)

28.09.2018

TB 687

VERTROUWELIJK – Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – Opheffing instructies, omzendbrieven, dienstnota’s gericht aan de gewestelijke directeurs en tariefberichten

28.09.2018

TB 686

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – Opheffing instructies, omzendbrieven en tariefberichten

15.09.2018

TB 685

Antidumpingmaatregelen (beëindiging registratie antidumpingrechten - 2918 1400 20, 2918 1500 13 - oorsprong al dan niet uit Cambodja)

09.09.2018

TB 684

Antidumpingmaatregelen (beëindiging definitief compenserend recht - 7223 0019 00, 7223 0099 00 – India)

04.09.2018

TB 683

Antidumpingmaatregelen (beëindiging definitief compenserend recht - 8501 3100 81, 8501 3100 82, 8501 3100 83, 8501 3100 89, 8501 3200 41, 8501 3200 42, 8501 3200 43, 8501 3200 49, 8501 3300 61, 8501 3300 62, 8501 3300 63, 8501 3300 69, 8501 3400 41, 8501 3400 42, 8501 3400 43, 8501 3400 49, 8501 6120 41, 8501 6120 42, 8501 6120 43, 8501 6120 49, 8501 6180 41, 8501 6180 42, 8501 6180 43, 8501 6180 49, 8501 6200 61, 8501 6200 62, 8501 6200 63, 8501 6200 69, 8501 6300 41, 8501 6300 42, 8501 6300 43, 8501 6300 49, 8501 6400 41, 8501 6400 42, 8501 6400 43, 8501 6400 49, 8541 4090 41, 8541 4090 42, 8541 4090 43, 8541 4090 49, 8541 4090 51, 8541 4090 52, 8541 4090 53, 8541 4090 59, 8541 4090 61, 8541 4090 62, 8541 4090 63, 8541 4090 69, 8541 4090 71, 8541 4090 72, 8541 4090 73, 8541 4090 79 - Volksrepubliek China, Maleisië, Taiwan)

04.09.2018

TB 682

Antidumpingmaatregelen (beëindiging definitief antidumpingrecht - 8501 3100 81, 8501 3100 82, 8501 3100 83, 8501 3100 89, 8501 3200 41, 8501 3200 42, 8501 3200 43, 8501 3200 49, 8501 3300 61, 8501 3300 62, 8501 3300 63, 8501 3300 69, 8501 3400 41, 8501 3400 42, 8501 3400 43, 8501 3400 49, 8501 6120 41, 8501 6120 42, 8501 6120 43, 8501 6120 49, 8501 6180 41, 8501 6180 42, 8501 6180 43, 8501 6180 49, 8501 6200 61, 8501 6200 62, 8501 6200 63, 8501 6200 69, 8501 6300 41, 8501 6300 42, 8501 6300 43, 8501 6300 49, 8501 6400 41, 8501 6400 42, 8501 6400 43, 8501 6400 49, 8541 4090 41, 8541 4090 42, 8541 4090 43, 8541 4090 49, 8541 4090 51, 8541 4090 52, 8541 4090 53, 8541 4090 59, 8541 4090 61, 8541 4090 62, 8541 4090 63, 8541 4090 69, 8541 4090 71, 8541 4090 72, 8541 4090 73, 8541 4090 79 - Volksrepubliek China, Maleisië, Taiwan)

25.07.2018

TB 681

Bijzondere regelingen (BB, AV, PV, DE, TI) – Gebruik van equivalente goederen (Toelichting Aanvullende rechten - Aanvullende rechten (vrijwaring) – GN-codes: zie Tariefbericht 674 Rectificatie van 22 juni 2018 en Tariefbericht 680 van 19 juli 2018)

19.07.2018

TB 680

+rectificatie

Aanvullende rechten (vrijwaring) - Niet-preferentiële tariefcontingenten – instelling – bepaalde staalproducten

19.07.2018

TB 679

Antidumpingmaatregelen (registratie antidumpingrecht - beëindiging voor de door de Maleisische producent-exporteur Longi (Kuching) SDN.BHD geproduceerde goederen (aanvullende Taric-code C309) - 8501 3100 82, 8501 3100 83, 8501 3200 42, 8501 3200 43, 8501 3300 62, 8501 3300 63, 8501 3400 42, 8501 3400 43, 8501 6120 42, 8501 6120 43, 8501 6180 42, 8501 6180 43, 8501 6200 62, 8501 6200 63, 8501 6300 42, 8501 6300 43, 8501 6400 42, 8501 6400 43, 8541 4090 42, 8541 4090 43, 8541 4090 52, 8541 4090 53, 8541 4090 62, 8541 4090 63, 8541 4090 72, 8541 4090 73 - Maleisië en Taiwan)

19.07.2018

TB 678

Antidumpingmaatregelen (instelling voorlopig antidumpingrecht - 8711 6010, 8711 6090 10 - Volksrepubliek China)

04.07.2018

TB 677

Regeling bijzondere bestemming - Toelichtingen bij artikel 218 (Overdracht van rechten en plichten) en artikel 219 (Het verkeer van goederen) van het Douanewetboek van de Unie - update van Tariefbericht 619 van 14.07.2017

03.07.2018

TB 676

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht - 2917 1100 91 – India en Volksrepubliek China)

30.06.2018

TB 675

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht - 2918 1200 90 - Volksrepubliek China)

22.06.2018

TB 674

+rectificatie

Aanvullende douanerechten Verenigde Staten van Amerika

01.06.2018

TB 673

Antidumpingmaatregelen (registratie voor antidumping-/compenserende maatregelen - beëindiging voor de door de Indiase producent-exporteur SPG GLASS FIBRE PVT. LTD geproduceerde goederen (aanvullende Taric-code C205) - 7019 5100 14, 7019 5100 15, 7019 5900 14, 7019 5900 15 - al dan niet aangegeven als van oorsprong uit India of Indonesië)

25.05.2018

TB 672

Antidumpingmaatregelen (instelling registratie voor antidumping-/compenserende maatregelen - 1516 2098 21, 1516 2098 29, 1516 2098 30, 1518 0091 21, 1518 0091 29, 1518 0091 30, 1518 0095 10, 1518 0099 21, 1518 0099 29, 1518 0099 30, 2710 1943 21, 2710 1943 29, 2710 1943 30, 2710 1946 21, 2710 1946 29, 2710 1946 30, 2710 1947 21, 2710 1947 29, 2710 1947 30, 2710 2011, 2710 2015, 2710 2017, 3824 9992 10, 3824 9992 12, 3824 9992 20, 3826 0010, 3826 0090 11, 3826 0090 19, 3826 0090 30 – Argentinië)

08.05.2018

TB 671

Antidumpingmaatregelen (instelling voorlopig antidumpingrecht - 4011 2090 00, 4012 1200 10 - Volksrepubliek China)

04.05.2018

TB 670

Antidumpingmaatregelen (instelling registratie antidumpingrechten - 8711 6010, 8711 6090 10 - Volksrepubliek China)

01.05.2018

TB 669

Aanvullende rechten - wijziging - 0710 4000, 6204 6231, 8705 1000, 9003 1900 20, 9003 1900 30 - Verenigde Staten van Amerika

29.04.2018

TB 668

Gecombineerde nomenclatuur 2018 – Wijzigingen hoofdstuk 17

21.04.2018

TB 667

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht - 7312 1081 13, 7312 1083 13, 7312 1085 13, 7312 1089 13, 7312 1098 13 - al dan niet van oorsprong uit Republiek Korea)

21.04.2018

TB 666

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht - 7312 1081 12, 7312 1083 12, 7312 1085 12, 7312 1089 12, 7312 1098 12 - al dan niet van oorsprong uit Marokko)

21.04.2018

TB 665

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht - 7312 1081 12, 7312 1081 13, 7312 1081 19, 7312 1083 12, 7312 1083 13, 7312 1083 19, 7312 1085 12, 7312 1085 13, 7312 1085 19, 7312 1089 12, 7312 1089 13, 7312 1089 19, 7312 1098 12, 7312 1098 13, 7312 1098 19 – Volksrepubliek China)

17.04.2018

TB 664

Gecombineerde nomenclatuur 2018 – Wijzigingen hoofdstuk 15

03.04.2018

TB 663

Gecombineerde nomenclatuur 2018 – Wijzigingen hoofdstuk 22

08.03.2018

TB 662

Aanvullende rechten – nieuwe wettelijke basis - 0710 4000, 6204 6231, 8705 1000, 9003 1900 20, 9003 1900 30 – Verenigde Staten van Amerika)

07.03.2018

TB 661

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht - 7304 1100 10, 7304 1100 90, 7304 2200 20, 7304 2200 80, 7304 2400 20, 7304 2400 80, 7304 4100 90, 7304 4910 00, 7304 4993 90, 7304 4995 90, 7304 4999 90, 7304 9000 91 - Volksrepubliek China)

05.03.2018

TB 660

Invoerrechten mais, andere dan zaaigoed (wijziging douanerechten derde landen - 1005 9000)

23.02.2018

TB 659

Antidumpingmaatregelen (beëindiging registratie antidumpingrechten - 8427 9000 13, 8431 2000 13 - Vietnam)

15.02.2018

TB 658

Gecombineerde nomenclatuur 2018 – Wijzigingen hoofdstuk 27

09.02.2018

TB 657

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht - 7210 4100 20, 7210 4900 20, 7210 6100 20, 7210 6900 20, 7212 3000 20, 7212 5061 20, 7212 5069 20, 7225 9200 20, 7225 9900 22, 7225 9900 92, 7226 9930 10, 7226 9970 94 - Volksrepubliek China)

03.02.2018

TB 656

Antidumpingmaatregelen (instelling registratie antidumpingrechten - 4011 2090 00, 4012 1200 10 - Volksrepubliek China)

31.01.2018

TB 655

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht - 7325 1000 31, 7325 9910 51 - Volksrepubliek China)

13.01.2018

TB 654

Antidumpingmaatregelen (beëindiging registratie antidumpingrechten voor de door de onderneming Look Design System SA uit Tunesië (Aanvullende Taric-code C206) vervaardigde producten - 8712 0030 10, 8712 0070 91 - al dan niet van oorsprong uit Indonesië, Maleisië, Sri Lanka en Tunesië)

11.01.2018

TB 653

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht - 8712 0030 10, 8712 0070 91 – Sri Lanka)

03.01.2018

TB 652

Gecombineerde Nomenclatuur 2018 (afschaffing regeling bijzondere bestemming voor burgerluchtvaartuigen - 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40)

14.12.2017

TB 651

Antidumpingmaatregelen (instelling registratie antidumpingrechten - 2918 1400 20, 2918 1500 13 - Cambodja)

06.12.2017

TB 650

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht - 2933 6980 70, 3808 9420 20 - Volksrepubliek China)

01.12.2017

TB 649

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht - 8427 9000 11, 8427 9000 13, 8427 9000 19, 8427 9000 30, 8431 2000 11, 8431 2000 13, 8431 2000 19, 8431 2000 50 - Volksrepubliek China)

24.11.2017

TB 648

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht – 6907 – Volksrepubliek China)

22.11.2017

TB 647

Antidumpingmaatregelen (definitief antidumpingrecht - retroactieve wijziging goederenomschrijving (vanaf 2 december 2010): extra toelichtingen bij Tariefbericht 622 - 5402 2000 10 – Volksrepubliek China)

17.11.2017

TB 646

Antidumpingmaatregelen (beëindiging registratie antidumpingrechten - 7304 1100 11, 7304 1100 19, 7304 2200 21, 7304 2200 29, 7304 2400 21, 7304 2400 29, 7304 4100 91, 7304 4910 91, 7304 4993 91, 7304 4995 91, 7304 4999 91, 7304 9000 91 – India)

09.11.2017

TB 645

Antidumpingmaatregelen (registratie antidumpingrechten - beëindiging voor de door de Maleisische producent-exporteur Jinko Solar Technology SDN.BHD (aanvullende Taric-code “C203”) geproduceerde goederen - 8501 3100 82, 8501 3100 83, 8501 3200 42, 8501 3200 43, 8501 3300 62, 8501 3300 63, 8501 3400 42, 8501 3400 43, 8501 6120 42, 8501 6120 43, 8501 6180 42, 8501 6180 43, 8501 6200 62, 8501 6200 63, 8501 6300 42, 8501 6300 43, 8501 6400 42, 8501 6400 43, 8541 4090 42, 8541 4090 43, 8541 4090 52, 8541 4090 53, 8541 4090 62, 8541 4090 63, 8541 4090 72, 8541 4090 73 – Maleisië, Taiwan)

08.11.2017

TB 644

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht - 7019 5100 12, 7019 5100 13, 7019 5900 12, 7019 5900 13 - Taiwan, Thailand)

08.11.2017

TB 643

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht - 7019 5100 11, 7019 5900 11 – Maleisië)

08.11.2017

TB 642

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht - 7019 5100 14, 7019 5100 15, 7019 5900 14, 7019 5900 15 – India, Indonesië)

08.11.2017

TB 641

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht - 7019 5100 11, 7019 5100 12, 7019 5100 13, 7019 5100 14, 7019 5100 15, 7019 5100 19, 7019 5900 11, 7019 5900 12, 7019 5900 13, 7019 5900 14, 7019 5900 15, 7019 5900 19 – Volksrepubliek China)

08.11.2017

TB 640

Antidumpingmaatregelen (definitief antidumpingrecht - intrekking voor de door de Maleisische producent-exporteur Longi (Kuching) SDN.BHD geproduceerde goederen - 8501 3100 82, 8501 3100 83, 8501 3200 42, 8501 3200 43, 8501 3300 62, 8501 3300 63, 8501 3400 42, 8501 3400 43, 8501 6120 42, 8501 6120 43, 8501 6180 42, 8501 6180 43, 8501 6200 62, 8501 6200 63, 8501 6300 42, 8501 6300 43, 8501 6400 42, 8501 6400 43, 8541 4090 22, 8541 4090 23, 8541 4090 32, 8541 4090 33 – Maleisië, Taiwan)

25.10.2017

TB 639

Antidumpingmaatregelen (definitief antidumpingrecht - retroactieve wijziging goederenomschrijving (vanaf 16 november 2012) - 6911 1000 90, 6912 0021 11, 6912 0021 91, 6912 0023 10, 6912 0025 10, 6912 0029 10 – Volksrepubliek China)

13.10.2017

TB 638

Wijziging TARIC-codes maïs en harde tarwe - Wederinstelling invoerrechten maïs

07.10.2017

TB 637

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht - 7208 1000, 7208 2500, 7208 2600, 7208 2700, 7208 3600, 7208 3700, 7208 3800, 7208 3900, 7208 4000, 7208 5210, 7208 5299, 7208 5310, 7208 5390, 7208 5400, 7211 1300, 7211 1400, 7211 1900, 7225 1910 90, 7225 3090, 7225 4060 90, 7225 4090, 7226 1910 90, 7226 9191, 7226 9199 – Brazilië, Iran, Rusland, Oekraïne)

29.09.2017

TB 636

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht - 2836 6000 10 – Volksrepubliek China)

28.09.2017

TB 635

VERTROUWELIJK – Beëindiging van specifieke in- en uitvoerregelingen voor bepaalde landbouwproducten op 30 september 2017 (OPGEHEVEN met TB 686 – 28.09.2018)

27.09.2017

TB 634

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief compenserend recht - 8541 4090 41, 8541 4090 42, 8541 4090 43, 8541 4090 49, 8541 4090 51, 8541 4090 52, 8541 4090 53, 8541 4090 59, 8541 4090 61, 8541 4090 62, 8541 4090 63, 8541 4090 69, 8541 4090 71, 8541 4090 72, 8541 4090 73, 8541 4090 79 – Volksrepubliek China)

27.09.2017

TB 633

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht - 8541 4090 41, 8541 4090 42, 8541 4090 43, 8541 4090 49, 8541 4090 51, 8541 4090 52, 8541 4090 53, 8541 4090 59, 8541 4090 61, 8541 4090 62, 8541 4090 63, 8541 4090 69, 8541 4090 71, 8541 4090 72, 8541 4090 73, 8541 4090 79 – Volksrepubliek China)

02.09.2017

TB 632

Antidumpingmaatregelen (definitief antidumpingrecht - intrekking voor de door de Indiase producent-exporteur SPG GLASS FIBRE PVT. LTD  geproduceerde goederen - 7019 5100 14, 7019 5100 15, 7019 5900 14, 7019 5900 15 – India, Indonesië)

18.08.2017

TB 631

Antidumpingmaatregelen (instelling voorlopig antidumpingrecht 7325 1000 31 en 7325 9910 51 - Volksrepubliek China)

29.08.2017

TB 630

PLDA – Aangifte van gegevens inzake de douanewaarde (D.V.1)

(Addendum bij Tariefbericht 607 van 31.03.2017)

11.08.2017

TB 629

Antidumpingmaatregelen (instelling voorlopig antidumpingrecht 7210 4100 20, 7210 4900 20, 7210 6100 20, 7210 6900 20, 7212 3000 20, 7212 5061 20, 7212 5069 20, 7225 9200 20, 7225 9900 22, 7225 9900 35, 7225 9900 92, 7226 9930 10, 7226 9970 94 – Volksrepubliek China)

08.08.2017

TB 628

Gecombineerde nomenclatuur 2017 – Wijzigingen hoofdstukken 17, 19, 21 en 27

21.07.2017

TB 627

Antidumpingmaatregelen (instelling registratie antidumpingmaatregelen 8427 9000 13 en 8431 2000 13 – oorsprong al dan niet uit Vietnam)

09.07.2017

TB 626

Antidumpingmaatregelen (instelling registratie antidumpingrechten 7210 4100 20, 7210 4900 20, 7210 6100 20, 7210 6900 20, 7212 3000 20, 7212 5061 20, 7212 5069 20, 7225 9200 20, 7225 9900 22, 7225 9900 35, 7225 9900 92, 7226 9930 10, 7226 99 70 94 – Volksrepubliek China)

05.07.2017

TB 625

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 4810 1300 20, 4810 1400 20, 4810 1900 20, 4810 2200 20, 4810 2930 20, 4810 2980 20, 4810 9910 20, 4810 9980 20 – Volksrepubliek China)

05.07.2017

TB 624

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief compenserend recht 4810 1300 20, 4810 1400 20, 4810 1900 20, 4810 2200 20, 4810 2930 20, 4810 2980 20, 4810 9910 20, 4810 9980 20 – Volksrepubliek China)

02.07.2017

TB 623

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 2933 6100 – Volksrepubliek China)

01.07.2017

TB 622

+addendum

zie TB 647

Antidumpingmaatregelen (definitief antidumpingrechtretroactieve wijziging goederenomschrijving (vanafdecember 2010) – 5402 2000 – Volksrepubliek China)

29.06.2017

TB 621

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief compenserend recht 7222 2021 00, 7222 2029 00, 7222 2031 00, 7222 2039 00, 7222 2081 00 en 7222 2089 00 – India)

18.06.2017

TB 620

+rectificatie

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 7214 1000 10, 7214 2000 20, 7214 3000 10, 7214 9110 10, 7214 9190 10, 7214 9910 10 en 7214 9995 10 - Republiek Belarus)

14.07.2017

TB 619

Regeling “Bijzondere bestemming” – Toelichtingen bij art. 218 (Overdracht van rechten en plichten) en art. 219 (Verkeer van goederen) van het douanewetboek van de Unie

10.06.2017

TB 618

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief compenserend recht 7208 1000 00, 7208 2500 00, 7208 2600 00, 7208 2700 00, 7208 3600 00, 7208 3700 10, 7208 3700 90, 7208 3800 10, 7208 3800 90, 7208 3900 10, 7208 3900 90, 7208 4000 10, 7208 4000 90, 7208 5210 00, 7208 5299 00, 7208 5310 00, 7208 5390 00, 7208 5400 00, 7211 1300 00, 7211 1400 10, 7211 1400 90, 7211 1900 10, 7211 1900 90, 7225 1910 90, 7225 3090 00, 7225 4060 90, 7225 4090 00, 7226 1910 90, 7226 9191 00 en 7226 9199 00 - Volksrepubliek China)

03.06.2017

TB 617

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 2849 9030 00 en 3824 3000 10 - oorsprong Volksrepubliek China)

19.05.2017

TB 616

Algemene Tariefpreferenties – Sri Lanka (LK)

13.05.2017

TB 615

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 7304 1990, 7304 2990 90, 7304 3998 en 7304 5999 - oorsprong Volksrepubliek China)

06.05.2017

TB 614

Antidumpingmaatregelen (intrekking/registratie 8712 0030 10 en 8712 0070 91)

04.05.2017

TB 613

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht - 4809 9000 10, 4811 9000 10, 4816 9000 10, 4823 9085 20 – oorsprong Republiek Korea)

29.04.2017

TB 612

Aanvullende rechten - 0710 4000, 6204 6231, 8705 1000, 9003 1900 20, 9003 1900 30 – oorsprong Verenigde Staten van Amerika

26.04.2017

TB 611

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 7019 1100 00, 7019 1200 21, 7019 1200 22, 7019 1200 23, 7019 1200 25, 7019 1200 39, 7019 3100 00 – oorsprong Volksrepubliek China)

12.04.2017

TB 610

Antidumpingmaatregelen (registratie antidumping 8712 00 30 10, 8712 00 70 91, land van oorsprong: al dan niet uit Sri Lanka (LK), land van herkomst: Sri Lanka)

07.04.2017

TB 609

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 7208 1000 t.e.m. 7208 4000, 7208 5210, 7208 5299, 7208 5310, 7208 5390, 7208 5400, 7211 1300, 7211 1400, 7211 1900, 7225 1910 90, 7225 3090, 7225 4060 90, 7225 4090, 7226 1910 90, 7226 9191 en 7226 9199 – China)

07.04.2017

TB 608

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 4412 3110 10 – China)

31.03.2017

TB 607

PLDA – Aangifte van gegevens inzake douanewaarde (D.V.1)

11.03.2017

TB 606

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 8545 1100 10, 8545 9090 10 – oorsprong India)

11.03.2017

TB 605

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief compenserend recht 8545 1100 10, 8545 9090 10 – oorsprong India)

04.03.2017

TB 604

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 8501 3100 82, 8501 3100 83, 8501 3200 42, 8501 3200 43, 8501 3300 62, 8501 3300 63, 8501 3400 42, 8501 3400 43, 8501 6120 42, 8501 6120 43, 8501 6180 42, 8501 6180 43, 8501 6200 62, 8501 6200 63, 8501 6300 42, 8501 6300 43, 8501 6400 42, 8501 6400 43, 8541 4090 22, 8541 4090 23, 8541 4090 32 en 8541 4090 33 – oorsprong/herkomst Maleisië en Taïwan)

04.03.2017

TB 603

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 8501 3100 81, 8501 3100 89, 8501 3200 41, 8501 3200 49, 8501 3300 61, 8501 3300 69, 8501 3400 41, 8501 3400 49, 8501 6120 41, 8501 6120 49, 8501 6180 41, 8501 6180 49, 8501 6200 61, 8501 6200 69, 8501 6300 41, 8501 6300 49, 8501 6400 41, 8501 6400 49, 8541 4090 21, 8541 4090 29, 8541 4090 31 en 8541 4090 39 – China)

04.03.2017

TB 602

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief compenserend recht 8501 3100 81, 8501 3100 89, 8501 3200 41, 8501 3200 49, 8501 3300 61, 8501 3300 69, 8501 3400 41, 8501 3400 49, 8501 6120 41, 8501 6120 49, 8501 6180 41, 8501 6180 49, 8501 6200 61, 8501 6200 69, 8501 6300 41, 8501 6300 49, 8501 6400 41, 8501 6400 49, 8541 4090 21, 8541 4090 29, 8541 4090 31 en 8541 4090 39 – China)

04.03.2017

TB 601

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief compenserend recht 8501 3100 82, 8501 3100 83, 8501 3200 42, 8501 3200 43, 8501 3300 62, 8501 3300 63, 8501 3400 42, 8501 3400 43, 8501 6120 42, 8501 6120 43, 8501 6180 42, 8501 6180 43, 8501 6200 62, 8501 6200 63, 8501 6300 42, 8501 6300 43, 8501 6400 42, 8501 6400 43, 8541 4090 22, 8541 4090 23, 8541 4090 32 en 8541 4090 33 – oorsprong/herkomst Maleisië en Taïwan)

01.03.2017

TB 600

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 7208 5120 10, 7208 5191 10, 7208 5198 10, 7208 5291 10, 7208 9020 10, 7208 9080 20, 7225 4040 00, 7225 4060 10, 7225 9900 35 en 7225 9900 40 – China)

26.02.2017

 TB 599

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 5402 2000 – China)

22.02.2017

TB 598

Antidumpingmaatregelen (beëindiging definitief antidumpingrecht 3907 6100 00 – China)

18.02.2017

TB 597

+addendum

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 7607 1119 30, 7607 1119 40, 7607 1119 50, 7607 1190 45 en 7607 1190 80 – China)

18.02.2017

TB 596

Antidumpingmaatregelen (registratie 7304 1100 11, 7304 1100 19, 7304 2200 21, 7304 2200 29, 7304 2400 21, 7304 2400 29, 7304 4100 91, 7304 4910 91, 7304 4993 91, 7304 4995 91, 7304 4999 91 en 7304 9000 91 – verzonden uit India)

12.02.2017

TB 595

Intrekking/registratie Jinko Solar Technology SDN.BHD (8501 3100 82, 8501 3100 83, 8501 3200 42, 8501 3200 43, 8501 3300 62, 8501 3300 63, 8501 3400 42, 8501 3400 43, 8501 6120 42, 8501 6120 43, 8501 6180 42, 8501 6180 43, 8501 6200 62, 8501 6200 63, 8501 6300 42, 8501 6300 43, 8501 6400 42, 8501 6400 43, 8541 4090 22, 8541 4090 23, 8541 4090 32 et 8541 4090 33)

13.02.2017

TB 594

Algemene Tariefpreferenties – Tonga (TO)

11.02.2017

TB 593

Antidumpingmaatregelen ( beëindiging definitief antidumpingrecht 7312 1081 11, 7312 1083 11, 7312 1085 11, 7312 1089 11 en 7312 1098 11 – Moldavië)

11.02.2017

TB 592

Antidumpingmaatregelen ( beëindiging definitief antidumpingrecht 7312 1081 11, 7312 1081 12, 7318 1081 13, 7312 1081 19, 7312 1083 11, 7312 1083 12, 7312 1083 13, 7312 1083 19, 7312 1085 11, 7312 1085 12, 7312 1085 13, 7312 1085 19, 7312 1089 11, 7312 1089 12, 7312 1089 13, 7312 1089 19, 7312 1098 11, 7312 1098 12, 7312 1098 13 en 7312 1098 19 – Oekraïne)

01.02.2017

TB 591

Taric-codes harde tarwe en glazige maïs

28.01.2017

TB 590

+rectificatie

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 7307 2310 15, 7307 2310 25, 7307 2390 15 en 7307 2390 25 – Volksrepubliek China en Taiwan)

25.01.2017

TB 589

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 8708 7010 10 en 8708 7050 10 – Volksrepubliek China)

21.01.2017

TB 588

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 2918 1600 10 – Volksrepubliek China)

09.01.2017

TB 587

Antidumpingmaatregelen ( beëindiging definitief antidumpingrecht 7318 1210 11, 7318 1210 91, 7318 1410 51, 7318 1410 81, 7318 1535 11, 7318 1535 91, 7318 1552 11, 7318 1552 91, 7318 1562 11, 7318 1562 91, 7318 1575 91 et 7318 1575 91 – Filipijnen)

09.01.2017

TB 586

Antidumpingmaatregelen (beëindiging definitief antidumpingrecht 7318 1210 11, 7318 1210 19, 7318 1210 91, 7318 1210 99, 7318 1410 51, 7318 1410 59, 7318 1410 81, 7318 1410 89, 7318 1535 11, 7318 1535 19, 7318 1535 91, 7318 1535 99, 7318 1552 11, 7318 1552 19, 7318 1552 91, 7318 1552 99, 7318 1562 11, 7318 1562 19, 7318 1562 91, 7318 1562 99, 7318 1575 11, 7318 1575 19, 7318 1575 91 et 7318 1575 99 – Volksrepubliek China en Taiwan)

07.01.2017

TB 585

Antidumpingmaatregelen (instelling registratie 7208 1000 t.e.m. 7208 4000 00, 7208 5210, 7208 5299, 7208 5310, 7208 5390, 7208 5400, 7211 1300, 7211 1400, 7211 1900, 7225 1910 90, 7225 3010, 7225 3030, 7225 3090, 7225 4012 95, 7225 4015 95, 7225 4060 90, 7225 4090, 7226 1910 90, 7226 2000 95, 7226 9120, 7226 9191 en 7226 9199 – Brazilië en Rusland)

21.12.2016

TB 584

Antidumpingmaatregelen (instelling voorlopig antidumpingrecht : 7214 1000 10, 7214 2000 20, 7214 3000 10, 7214 9110 10, 7214 9190 10, 7214 9910 10, 7214 9971 10, 7214 9979 10 en 7214 9995 10) – Republiek Belarus (BY)

20.12.2016

TB 583

Gecombineerde Nomenclatuur 2017 (rectificaties 0303 5910, 0303 8910, 6404 1990 en 8415 1090)

13.12.2016

TB 582

Gecombineerde Nomenclatuur 2016 + 2017 – Toevoeging aanvullende aantekening (GN) 1 bij hoofdstuk 95

12.12.2016

TB 581

Systeem Algemene Tariefpreferenties - beëindiging SPG Kameroen, Fiji, Georgië, Irak, Marshalleilanden en Tonga

08.12.2016

TB 580

VERTROUWELIJK – Inwerkingtreding DWU – Bepalingen inzake weegcertificaten voor bananen – nieuwe voorschriften vanaf 1 januari 2017.

18.11.2016

TB 579

Antidumpingmaatregelen (instelling voorlopig antidumpingrecht 4809 9000 10, 4811 9000 10, 4816 9000 10 en 4823 9085 20 - Republiek Korea)

13.11.2016

TB 578

Antidumpingmaatregelen (instelling voorlopig antidumpingrecht 7304 1990, 7304 2990 90, 7304 3998 en 7304 5999 - Volksrepubliek China)

09.11.2016

TB 577

Gecombineerde Nomenclatuur 2016 – Toevoeging aanvullende aantekening (GN) 1 bij hoofdstuk 94

08.10.2016

TB 576

Antidumpingmaatregelen (instelling voorlopig antidumpingrecht 7208 1000 00, 7208 2500 00, 7208 2600 00, 7208 2700 00, 7208 3600 00, 7208 3700 10, 7208 3700 90, 7208 3800 10, 7208 3800 90, 7208 3900 10, 7208 3900 90, 7208 4000 10, 7208 4000 90, 7208 5210 00, 7208 5299 00, 7208 5310 00, 7208 5390 00, 7208 5400 00, 7211 1300 00, 7211 1400 10, 7211 1400 90, 7211 1900 10, 7211 1900 90, 7225 1910 90, 7225 3090 00, 7225 4060 90, 7225 4090 00, 7226 1910 90, 7226 9191 00 en 7226 9199 00 - Volksrepubliek China)

08.10.2016

TB 575

Antidumpingmaatregelen (instelling voorlopig antidumpingrecht 7208 5120 10, 7208 5191 10, 7208 5198 10, 7208 5291 10, 7208 9020 10, 7208 9080 20, 7225 4040 00, 7225 4060 10 en 7225 9900 30 - Volksrepubliek China)

11.08.2016

TB 574

Antidumpingmaatregelen (instelling registratie 7208 5120 10, 7208 5191 10, 7208 5198 10, 7208 5291 10,

7208 9020 10, 7208 9080 20, 7225 4040 00, 7225 4060 10 en 7225 9900 30 - Volksrepubliek China)

10.08.2016

TB 573

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 8427 9000 30 en 8431 2000 50 - Volksrepubliek China)

05.08.2016

TB 572

Antidumpingmaatregelen (heffing van rechten op de geregistreerde invoeren 7209 1500 90, 7209 1690 00, 7209 1790 00, 7209 1891 00, 7209 1899 00, 7209 2500 90, 7209 2690 00, 7209 2790 00, 7209 2890 00, 7211 2330 10, 7211 2330 91, 7211 2330 99, 7211 2380 19, 7211 2380 95, 7211 2380 99, 7211 2900 19, 7211 2900 99, 7225 5080 00, 7226 9200 10 en 7226 9200 90 - Volksrepubliek China en Russische Federatie)

05.08.2016

TB 571

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 7209 1500 90, 7209 1690 00, 7209 1790 00, 7209 1891 00, 7209 1899 00, 7209 2500 90, 7209 2690 00, 7209 2790 00, 7209 2890 00, 7211 2330 10, 7211 2330 91, 7211 2330 99, 7211 2380 19, 7211 2380 95, 7211 2380 99, 7211 2900 19, 7211 2900 99, 7225 5080 00, 7226 9200 10 en 7226 9200 90 - Volksrepubliek China en Russische Federatie)

30.07.2016

TB 570

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 2924 2998 05 – Volksrepubliek China)

30.07.2016

TB 569

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 7214 2000 10, 7228 3020 10, 7228 3041 10, 7228 3049 10, 7228 3061 10, 7228 3069 10, 7228 3070 10 en 7228 3089 10 – Volksrepubliek China)

20.07.2016

TB 568

Inwerkingtreding DWU – Uitvoer van landbouwproducten controle-exemplaar T5 – Verzegeling (vervangt tariefbericht 558 van 11 mei 2016) (OPGEHEVEN met TB 686 – 28.09.2018)

20.07.2016

TB 567

Antidumpingmaatregelen (beëindiging registratie antidumpingrecht 7312 1081 13, 7312 1083 13, 7312 1085 13, 7312 1089 13, 7312 1098 13 – oorsprong: al dan niet van oorsprong uit de Republiek Korea)

17.07.2016

TB 566

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 2929 9000 10 – Volksrepubliek China en Indonesië)

06.07.2016

TB 565

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 2804 6900 - Volksrepubliek China)

30.06.2016

TB 564

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 8102 9600 11 en 8102 9600 19 - Volksrepubliek China)

29.06.2016

TB 563

Gecombineerde Nomenclatuur – Toevoeging punt G. in eerste deel, Titel II en diverse wijzigingen aan de codes/douanerechten in tweede deel

10.06.2016

TB 562

Douanewaarde – Commentaar en toelichtingen bij de artikelen 128 en 136 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447

02.06.2016

TB 561

Antidumpingmaatregelen (instelling registratie 7607 1119 30, 7607 1119 40, 7607 1119 50, 7607 1190 45 en 7607 1190 80)

16.05.2016

TB 560

Antidumpingmaatregelen (beëindiging definitief antidumpingrecht 2842 1000 30 – Bosnië en Herzegovina)

13.05.2016

TB 559

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht: 8305 1000 11, 8305 1000 13, 8305 1000 19, 8305 1000 21, 8305 1000 23, 8305 1000 29, 8305 1000 34, 8305 1000 35 – Volksrepubliek China)

11.05.2016

TB 558

Inwerkingtreding DWU – Uitvoer van landbouwproducten controle-exemplaar T5 – Verzegeling (vervangen door tariefbericht 568 van 20 juni 2016)

28.04.2016

TB 557

Aanvullende rechten Verenigde Staten van Amerika

28.04.2016

TB 556

Antidumpingmaatregelen (definitief antidumpingrecht 2917 1100 91 – nietigverklaring Chinese producent – exporteur Taric-code B232)

06.04.2016

TB 555

Gecombineerde Nomenclatuur – Toevoeging aanvullende aantekeningen (GN) 3 en 4 bij hoofdstuk 4

06.04.2016

TB 554

Gecombineerde Nomenclatuur – Toevoeging aanvullende aantekening (GN) 13 bij hoofdstuk 22

19.03.2016

TB 553

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief compenserend recht 7303 0010 10 en 7303 0090 10 – India)

19.03.2016

TB 552

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 7303 0010 10 en 7303 0090 10 – India)

28.02.2016

TB 551

Antidumpingmaatregelen (beëindiging definitief antidumpingrecht 7318 1290 11, 7318 1290 91, 7318 1491 11, 7318 1491 91, 7318 1499 11, 7318 1499 20, 7318 1499 92, 7318 1559 11, 7318 1559 61, 7318 1559 81, 7318 1569 11, 7318 1569 61, 7318 1569 81, 7318 1581 11, 7318 1581 61, 7318 1581 81, 7318 1589 11, 7318 1589 61, 7318 1589 81, 7318 1590 21, 7318 1590 71, 7318 1590 91, 7318 2100 31, 7318 2100 95, 7318 2200 31 en 7318 2200 95 – oorsprong al dan niet van Maleisië, herkomst Maleisië)

28.02.2016

TB 550

Antidumpingmaatregelen (beëindiging definitief antidumpingrecht 7318 1290 11, 7318 1290 19, 7318 1290 91, 7318 1290 99, 7318 1491 11, 7318 1491 19, 7318 1491 91, 7318 1491 99, 7318 1499 11, 7318 1499 19, 7318 1499 20, 7318 1499 29, 7318 1499 92, 7318 1499 98, 7318 1559 11, 7318 1559 19, 7318 1559 61, 7318 1559 79, 7318 1559 81, 7318 1559 98, 7318 1569 11, 7318 1569 19, 7318 1569 61, 7318 1569 79, 7318 1569 81, 7318 1569 98, 7318 1581 11, 7318 1581 19, 7318 1581 61, 7318 1581 79, 7318 1581 81, 7318 1581 98, 7318 1589 11, 7318 1589 19, 7318 1589 61, 7318 1589 79, 7318 1589 81, 7318 1589 98, 7318 1590 21, 7318 1590 29, 7318 1590 71, 7318 1590 79, 7318 1590 91, 7318 1590 98, 7318 2100 31, 7318 2100 39, 7318 2100 95, 7318 2100 98, 7318 2200 31, 7318 2200 39, 7318 2200 95 en 7318 2200 98 – Volksrepubliek China)

27.02.2016

TB 549

Antidumpingmaatregelen (instelling voorlopig antidumpingrecht: 2924 2998 05 – Volksrepubliek China )

13.02.2016

TB 548

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief compenserend recht: 8501 3100 82, 8501 3100 83, 8501 3200 42, 8501 3200 43, 8501 3300 62, 8501 3300 63, 8501 3400 42, 8501 3400 43, 8501 6120 42, 8501 6120 43, 8501 6180 42, 8501 6180 43, 8501 6200 62, 8501 6200 63, 8501 6300 42, 8501 6300 43, 8501 6400 42, 8501 6400 43, 8541 4090 22, 8541 4090 23, 8541 4090 32, 8541 4090 33 – Maleisië en Taiwan)

13.02.2016

TB 547

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht: 8501 3100 82, 8501 3100 83, 8501 3200 42, 8501 3200 43, 8501 3300 62, 8501 3300 63, 8501 3400 42, 8501 3400 43, 8501 6120 42, 8501 6120 43, 8501 6180 42, 8501 6180 43, 8501 6200 62, 8501 6200 63, 8501 6300 42, 8501 6300 43, 8501 6400 42, 8501 6400 43, 8541 4090 22, 8541 4090 23, 8541 4090 32, 8541 4090 33 - Maleisië en Taiwan)

13.02.2016

TB 546

Antidumpingmaatregelen (instelling voorlopig antidumpingrecht: 7209 1500 90, 7209 1690 00, 7209 1790 00, 7209 1891 00, 7209 1899 90, 7209 2500 90, 7209 2690 00, 7209 2790 00, 7209 2890 00, 7211 2330 10, 7211 2330 91, 7211 2330 99, 7211 2380 19, 7211 2380 95, 7211 2380 99, 7211 2900 19, 7211 2900 99, 7225 5080 00, 7226 9200 10, 7226 9200 90 – Volksrepubliek China en Russische Federatie )

30.01.2016

TB 545

Antidumpingmaatregelen (instelling voorlopig antidumpingrecht + einde registratie 7214 2000 10, 7228 3020 10, 7228 3041 10, 7228 3049 10, 7228 3061 10, 7228 3069 10, 7228 3070 10 en 7228 3089 10 – Volksrepubliek China)

27.01.2016

TB 544

Algemene Tariefpreferenties – Kirgizië (KG)

16.01.2016

TB 543

Instelling preferentieel tariefcontingent (K) – 09.6700 – 09.6726 – oorsprong Oekraïne

16.01.2016

TB 542

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht: 2918 1400 10 , 2918 1500 11 – oorsprong al dan niet van Maleisië, herkomst Maleisië)

07.01.2016

TB 541

PLDA - Tariefcontingenten “Eerst komt, eerst maalt”

01.01.2016

TB 540

Systeem Algemene Tariefpreferenties (SPG)

19.12.2015

TB 539

Antidumpingrechten (registratie: 7214 2000 10, 7228 3020 10, 7228 3041 10, 7228 3049 10, 7228 3061 10, 7228 3069 10, 7228 3070 10, 7228 3089 10 – Volksrepubliek China)

19.12.2015

TB 538

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht: 7607 1119 10 – Rusland)

19.12.2015

TB 537

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht: 7607 1119 10 – Volksrepubliek China)

18.12.2015

TB 536

Aanvullende rechten (0207 1460)

17.12.2015

TB 535

Antidumpingmaatregelen (registratie 8427 9000 30 en 8431 2000 50 – Volksrepubliek China)

13.12.2015

TB 534

Antidumpingmaatregelen (registratie 7209 1500 90, 7209 1690 00, 7209 1790 00, 7209 1891 00, 7209 1899 00, 7209 2500 90, 7209 2690 00, 7209 2790 00, 7209 2890 00, 7211 2330 10, 7211 2330 91, 7211 2330 99, 7211 2380 19, 7211 2380 95, 7211 2380 99, 7211 2900 19, 7211 2900 99, 7225 5080 00, 7226 9200 10 en 7226 9200 90 – Volksrepubliek China en Russische Federatie)

09.12.2015

TB 533

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht: 7304 1910 20, 7304 3952 20, 7304 1930 20, 7304 2300 20, 7304 2910 20, 7304 2930 20, 7304 3120 20, 7304 3180 30, 7304 3910 10, 7304 3958 30, 7304 3992 30, 7304 3993 20, 7304 5181 20, 7304 5189 30, 7304 5910 10, 7304 5992 30, 7304 5993 20 – Volksrepubliek China)

27.11.2015

TB 532

Antidumpingmaatregelen (definitief antidumpingrecht/registratie 7312 1081 13, 7312 1083 13, 7312 1085 13, 7312 1089 13 en 7312 1098 13 – Republiek Korea)

01.11.2015

TB 531

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht: 2934 9990 21, Volksrepubliek China (CN))

31.10.2015

TB 530

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumping: 7225 1100 11, 7225 1100 15, 7225 1100 19, 7226 1100 12, 7226 1100 14, 7226 1100 16, 7226 1100 92, 7226 1100 94, 7226 1100 96 – Landen van oorsprong: Volksrepubliek China (CN), Japan (JP), Republiek Korea (KR), Russische Federatie (RU), Verenigde Staten van Amerika (US))

31.10.2015

TB 529

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht: 8102 9600 20 en 8102 9600 40 – Volksrepubliek China)

29.10.2015

TB 528

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht: 7307 9311 91, 7307 9311 93, 7307 9311 94, 7307 9311 95, 7307 9311 99, 7307 9319 91, 7307 9319 93, 7307 9319 94, 7307 9319 95, 7307 9319 99, 7307 9980 92, 7307 9980 93, 7307 9980 94, 7307 9980 95, 7307 9980 98 – Volksrepubliek China)

16.10.2015

TB 527

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 7213 1000 00, 7213 2000 00, 7213 9110 00, 7213 9120 00, 7213 9141 00, 7213 9149 00, 7213 9170 00, 7213 9190 00, 7213 9910 00, 7213 9990 00, 7227 1000 00, 7227 2000 00, 7227 9010 00, 7227 9050 00, 7227 9095 00 – Volksrepubliek China)

01.10.2015

TB 526

Antidumpingmaatregelen (beëindiging definitief compenserend recht 3907 6020 00 – Iran, Pakistan en Verenigde Arabische Emiraten)

30.09.2015

TB 525

Aanvullende rechten GN-code 0207 1460

20.09.2015

TB 524

Antidumpingmaatregelen (instelling voorlopig antidumpingrecht 7303 0010 10 en 7303 0090 10 – India)

16.09.2015

TB 523

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief compenserend recht: 1516 2098 30, 1518 0091 30, 1518 0099 30, 2710 1943 30, 2710 1946 30, 2710 1947 30, 2710 2011 30, 2710 2015 30, 2710 2017 30, 3824 9092 20 en 3826 0090 30 – Verenigde Staten van Amerika)

16.09.2015

TB 522

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht: 1516 2098 30, 1518 0091 30, 1518 0099 30, 2710 1943 30, 2710 1946 30, 2710 1947 30, 2710 2011 30, 2710 2015 30, 2710 2017 30, 3824 9092 20 en 3826 0090 30 – Verenigde Staten van Amerika)

16.09.2015

TB 521

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief compenserend recht: 1516 2098 21, 1518 0091 21, 1518 0099 21, 2710 1943 21, 2710 1946 21, 2710 1947 21, 2710 2011 21, 2710 2015 21, 2710 2017 21, 3824 9092 10, 3826 0010 20, 3826 0010 30, 3826 0010 40, 3826 0010 89 en 3826 0090 11 – Canada)

16.09.2015

TB 520

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht: 1516 2098 21, 1518 0091 21, 1518 0099 21, 2710 1943 21, 2710 1946 21, 2710 1947 21, 2710 2011 21, 2710 2015 21, 2710 2017 21, 3824 9092 10, 3826 0010 20, 3826 0010 30, 3826 0010 40, 3826 0010 89 en 3826 0090 11 – Canada)

16.09.2015

TB 519

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief compenserend recht: 1516 2098 21, 1516 2098 29, 1518 0091 21, 1518 0091 29, 1518 0099 21, 1518 0099 29, 2710 1943 21, 2710 1943 29, 2710 1946 21, 2710 1946 29, 2710 1947 21, 2710 1947 29, 2710 2011 21, 2710 2011 29, 2710 2015 21, 2710 2015 29, 2710 2017 21, 2710 2017 29, 3824 9092 10, 3824 9092 12, 3826 0010 20, 3826 0010 29, 3826 0010 30, 3826 0010 39, 3826 0010 40, 3826 0010 49, 3826 0010 89, 3826 0010 99, 3826 0090 11 en 3826 0090 19 – Verenigde Staten van Amerika)

16.09.2015

TB 518

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht: 1516 2098 21, 1516 2098 29, 1518 0091 21, 1518 0091 29, 1518 0099 21, 1518 0099 29, 2710 1943 21, 2710 1943 29, 2710 1946 21, 2710 1946 29, 2710 1947 21, 2710 1947 29, 2710 2011 21, 2710 2011 29, 2710 2015 21, 2710 2015 29, 2710 2017 21, 2710 2017 29, 3824 9092 10, 3824 9092 12, 3826 0010 20, 3826 0010 29, 3826 0010 30, 3826 0010 39, 3826 0010 40, 3826 0010 49, 3826 0010 89, 3826 0010 99, 3826 0090 11 en 3826 0090 19 – Verenigde Staten van Amerika)

28.08.2015

TB 517

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht: 7219 3100, 7219 3210, 7219 3290, 7219 3310, 7219 3390, 7219 3410, 7219 3490, 7219 3510, 7219 3590, 7220 2021, 7220 2029, 7220 2041, 7220 2049, 7220 2081, 7220 2089 – Volksrepubliek China (CN), Taiwan (TW))

08.08.2015

TB 516

Antidumpingmaatregelen (beëindiging definitief antidumpingrecht: 3406 0000 90 - Volksrepubliek China (CN))

05.08.2015

TB 515

Vertrouwelijk: Nieuwe stempel van het Waals Gewest voor de invoercertificaten AGRIM en uitvoercertificaten AGREX (OPGEHEVEN met TB 687 – 28.09.2018)

25.07.2015

TB 514

Antidumpingmaatregelen (beëindiging registratie koudgewalste platte producten van roestvrij staal)

17.07.2015

TB 513

Vertrouwelijk: Intrekking bindende tariefinlichting

05.07.2015

TB 512

Antidumpingmaatregelen (instelling voorlopig antidumpingrecht: 7607 1119 10 - Rusland)

18.06.2015

TB 511

Antidumping maatregelen (beëindiging definitief antidumpingrecht: 8705 9080 10, 9022 1900 10, 9022 2900 10, 9027 8017 10, 9030 1000 91 – Volksrepubliek China)

06.06.2015

 TB 510

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht: 7217 1090 10, 7217 2090 10, 7312 1061 11, 7312 1061 91, 7312 1065 11, 7312 1065 91, 7312 1069 11, 7312 1069 91 – Volksrepubliek China)

30.05.2015

TB 509

Antidumpingmaatregelen (registratie compenserende rechten 8501 3100 82, 8501 3100 83, 8501 3200 42, 8501 3200 43, 8501 3300 62, 8501 3300 63, 8501 3400 42, 8501 3400 43, 8501 6120 42, 8501 6120 43, 8501 6180 42, 8501 6180 43, 8501 6200 62, 8501 6200 63, 8501 6300 42, 8501 6300 43, 8501 6400 42, 8501 6400 43, 8541 4090 22, 8541 4090 23, 8541 4090 32 en 8541 4090 33 – Maleisië en Taïwan)

30.05.2015

TB 508

Antidumpingmaatregelen (registratie antidumpingrechten 8501 3100 82, 8501 3100 83, 8501 3200 42,

8501 3200 43, 8501 3300 62, 8501 3300 63, 8501 3400 42, 8501 3400 43, 8501 6120 42, 8501 6120 43, 8501 6180 42, 8501 6180 43, 8501 6200 62, 8501 6200 63, 8501 6300 42, 8501 6300 43, 8501 6400 42, 8501 6400 43, 8541 4090 22, 8541 4090 23, 8541 4090 32 en 8541 4090 33 – Maleisië en Taïwan)

29.05.2015

TB 507

Aanvullende rechten GN-code 0207 1450

22.05.2015

TB 506

Antidumpingmaatregelen (instelling voorlopig antidumpingrecht acesulfaamkalium en acesulfaamkalium in bepaalde preparaten en/of mengsels)

20.05.2015

TB 505

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 8712 0030 20 en 8712 0070 92 – Cambodja, Pakistan en Filipijnen)

14.05.2015

TB 504

Antidumpingmaatregelen (instelling voorlopig antidumpingrecht 7225 1100 10, 7226 1100 11 en 7226 1100 91 – China, Japan, Zuid-Korea, Russische Federatie en Verenigde Staten van Amerika)

02.05.2015

TB 503

Antidumpingmaatregelen (registratie 2918 1400 10 en 2918 1500 11 – Maleisië)

01.05.2015

TB 502

Aanvullende rechten Verenigde Staten van Amerika

28.04.2015

TB 501

Aanvullende rechten GN-code 0207 1460

28.04.2015

TB 500

Aanvullende rechten GN-code 0408 9180

28.03.2015

TB 499

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht: 7318 1290 11, 7318 1290 91, 7318 1491 11, 7318 1491 91, 7318 1499 11, 7318 1499 20, 7318 1499 92, 7318 1559 11, 7318 1559 61, 7318 1559 81, 7318 1569 11, 7318 1569 61, 7318 1569 81,7318 1581 11, 7318 1581 61, 7318 1581 81, 7318 1589 11, 7318 1589 61, 7318 1589 81, 7318 1590 21, 7318 1590 71, 7318 1590 91, 7318 2100 31, 7318 2100 95, 7318 2200 31, 7318 2200 95 – oorsprong: al dan niet uit Maleisië (MY) - herkomst: Maleisië (MY))

28.03.2015

TB 498

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht: 7318 1581 11, 7318 1581 19, 7318 1581 61, 7318 1581 79, 7318 1581 81, 7318 1581 98, 7318 1589 11, 7318 1589 19, 7318 1589 61, 7318 1589 79, 7318 1589 81, 7318 1589 98, 7318 1590 21, 7318 1590 29, 7318 1590 71, 7318 1590 79, 7318 1590 91, 7318 1590 98, 7318 2100 31, 7318 2100 39, 7318 2100 95, 7318 2100 98, 7318 2200 31, 7318 2200 39, 7318 2200 95, 7318 2200 98, 7318 1290 11, 7318 1290 19, 7318 1290 91, 7318 1290 99, 7318 1491 11, 7318 1491 19, 7318 1491 91, 7318 1491 99, 7318 1499 11, 7318 1499 19, 7318 1499 20, 7318 1499 29, 7318 1499 92, 7318 1499 98, 7318 1559 11, 7318 1559 19, 7318 1559 61, 7318 1559 79, 7318 1559 81, 7318 1559 98, 7318 1569 11, 7318 1569 19, 7318 1569 61, 7318 1569 79, 7318 1569 81, 7318 1569 98 - Volksrepubliek China (CN))

26.03.2015

TB 497

Antidumpingmaatregelen (instelling voorlopig antidumpingrecht: 7219 3100, 7219 3210, 7219 3290, 7219 3310, 7219 3390, 7219 3410, 7219 3490, 7219 3510, 7219 3590, 7220 2021, 7220 2029, 7220 2041, 7220 2049, 7220 2081, 7220 2089 – Volksrepubliek China (CN), Taiwan (TW))

12.03.2015

TB 496

Antidumpingmaatregelen (registratie 8102 9600 40 - Volksrepubliek China (CN))

12.03.2015

TB 495

Antidumpingmaatregelen (registratie 8102 9600 20 - Volksrepubliek China (CN))

10.03.2015

TB 494

Gecombineerde nomenclatuur – hoofdstuk 20 – wijziging van aanvullende aantekening 2a).

10.03.2015

TB 493

Gecombineerde nomenclatuur – hoofdstuk 27 – wijziging van aanvullende aantekening 4a).

11.03.2015

TB 492

Antidumpingmaatregelen (registratie 2933 6980 70 en 3808 9420 20)

28.02.2015

TB 491

Antidumpingmaatregelen (definitief compenserend recht - goederencodes: 0301 9190 11, 0302 1180 11, 0303 1490 11, 0304 4290 10, 0304 8290 10, 0305 4300 11)

28.01.2015

TB 490

Antidumpingmaatregelen (beëindiging definitief antidumpingrecht 7306 3041 20, 7306 3049 20, 7306 3072 80, 7306 3077 80 - Oekraïne)

28.01.2015

TB 489

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 7306 3041 20, 7306 3049 20, 7306 3072 80, 7306 3077 80 – Belarus, Rusland, China)

23.01.2015

TB 488

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 2922 4200 10 - Mononatriumglutamaat – Indonesië)

23.01.2015

TB 487

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 2922 4200 10 - Mononatriumglutamaat – China)

23.01.2015

TB 486

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht 2918 1400 00, 2918 1500 10)

25.12.2014

TB 485

Algemene Tariefpreferenties (wijziging Filipijnen)

24.12.2014

TB 484

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief compenserend recht: 7019 1100 00, 7019 1200 21, 7019 1200 22, 7019 1200 23, 7019 1200 25, 7019 1200 39, 7019 3100 10 en 7019 3100 90)

19.12.2014

TB 483

Antidumpingmaatregelen (beëindiging definitief antidumpingrecht: 2921 4200 60 - sulfanilzuur India)

19.12.2014

TB 482

Antidumpingmaatregelen (instelling definitief antidumpingrecht: 2921 4200 60 – sulfanilzuur China)

19.12.2014

TB 481

Antidumpingmaatregelen (beëindiging definitief compenserend recht: 2921 4200 60 - sulfanilzuur India)

17.12.2014

TB 480

Antidumpingmaatregelen (registratie 7219 3100, 7219 3210, 7219 3290, 7219 3310, 7219 3390, 7219 3410, 7219 3490, 7219 3510, 7219 3590, 7220 2021, 7220 2029, 7220 2041, 7220 2049, 7220 2081 en 7220 2089)

12.12.2014

TB 479

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 2008 3055 10, 2008 3055 20, 2008 3055 90, 2008 3075 10, 2008 3075 20, 2008 3075 90, 2008 3090 61, 2008 3090 63, 2008 3090 65, 2008 3090 67 en 2008 3090 69)

10.12.2014

TB 478

Algemene Tariefpreferenties CN, EC, MV en TH

04.12.2014

TB 477

Antidumpingmaatregelen ( goederencodes 7307 9311 91, 7307 9311 93, 7307 9311 94, 7307 9311 95, 7307 9311 99, 7307 9319 91, 7307 9319 93, 7307 9319 94, 7307 9319 95, 7307 9319 99, 7307 9980 92, 7307 9980 93, 7307 9980 94, 7307 9980 95 en 7307 9980 98)

12.11.2014

TB 476

Invoerrecht maïs, andere dan zaaigoed (goederencode 1005 9000)

07.11.2014

TB 475

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 0301 9190 11, 0302 1180 11, 0303 1490 11, 0304 4290 10, 0304 8290 10 en 0305 4300 11)

16.10.2014

TB 474

Vertrouwelijk: Regionalisering BIRB (OPGEHEVEN met TB 687 – 28.09.2018)

08.10.2014

TB 473

Antidumpingmaatregelen (goederencode 7607 1119 10)

26.09.2014

TB 472

Aanvullende rechten GN-code 0207 1450

29.09.2014

TB 471

Algemene Tariefpreferenties BW, CM, CI, FJ, GH, KE, NA en SZ

25.09.2014

TB 470

Antidumpingmaatregelen (vaste meststoffen met een gehalte aan ammoniumnitraat van meer dan 80 gewichtspercenten - Rusland)

17.09.2014

TB 469

Gecombineerde Nomenclatuur (GN): vervanging van "Aanvullende aantekeningen (GN)” 1 bij hoofdstuk 8 en 2 en 6 bij hoofdstuk 20

17.9.2014

TB 468

Antidumpingmaatregelen (7019 4000 11, 7019 4000 21 en 7019 4000 50)

06.09.2014

TB 467

Antidumpingmaatregelen (beëindiging definitief antidumpingrecht Thailand 7307 9311 91, 7307 9311 93, 7307 9311 94, 7307 9311 95, 7307 9311 99, 7307 9319 91, 7307 9319 93, 7307 9319 94, 7307 9319 95, 7307 9319 99, 7307 9980 92, 7307 9980 93, 7307 9980 94, 7307 9980 95 en 7307 9980 98)

06.09.2014

TB 466

Antidumpingmaatregelen (beëindiging registratie 8427 9000 11, 8427 9000 19, 8431 2000 11 en 8431 2000 19)

04.09.2014

TB 465

Antidumpingmaatregelen (registratie 8712 0030 20 en 8712 0070 92)

27.08.2014

TB 464

Gecombineerde Nomenclatuur (GN): toevoeging van "Aanvullende aantekening (GN) 2" bij hoofdstuk 3

21.08.2014

TB 463

Antidumpingmaatregelen (goederencode 2922 4200 10)

20.08.2014

TB 462

Antidumpingmaatregelen (goederencode 3802 1000 20)

12.08.2014

TB 461

Gecombineerde Nomenclatuur (GN): toevoeging van "Aanvullende aantekening (GN) 1" bij hoofdstuk 96

01.08.2014

TB 460

Antidumpingmaatregelen (goederencode ex 7318 1410)

30.07.2014

TB 459

Taric-codes zachte tarwe

28.07.2014

TB 458

Douanerecht derde landen “Glazige maïs”

11.07.2014

TB 457

Aanvullende rechten GN-code 0408 91 80

10.07.2014

TB 456

Regionalisering BIRB – Certificaten AGRIM en AGREX (OPGEHEVEN met TB 687 - 28.09.2018)

02.07.2014

TB 455

Registratie antidumpingrechten (2933 6980 70 en 3808 9420 20)

05.11.2014

TB 454

Vertrouwelijk: Gecombineerde Nomenclatuur: Mededeling Aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 97

16.06.2014

TB 453

Gecombineerde Nomenclatuur (GN): toevoeging van "Aanvullende aantekening (GN) 12" bij hoofdstuk 22

28.05.2014

TB 452

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 2933 6980 70 en 3808 9420 20)

15.05.2014

TB 451

Antisubsidiemaatregelen (7007 1980 11 en 7007 1980 19)

15.05.2014

TB 450

Antidumpingmaatregelen (7007 1980 11 en 7007 1980 19)

14.05.2014

TB 449

Antidumpingmaatregelen – beëindiging registratie (goederencodes 7312 1081 13, 7312 1083 13, 7312 1085 13, 7312 1089 13 en 7312 1098 13)

20.04.2014

TB 448

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 8714 9110 31, 8714 9110 39, 8714 9130 31, 8714 9130 39, 8714 9300 19, 8714 9420 99, 8714 9490 19, 8714 9630 90, 8714 9910 90, 8714 9950 90 en 8714 9990 19)

17.04.2014

TB 447

Aanvullende invoerrechten - GN-code 0207 14 60

16.04.2014

TB 446

Gecombineerde Nomenclatuur – Toevoeging aanvullende aantekening 1 (GN) bij hoofdstuk 3

14.04.2014

TB 445

Gecombineerde Nomenclatuur :

- Toevoeging aanvullende aantekening 1 (GN) bij hoofdstuk 13

- Toevoeging aanvullende aantekening 8 (GN) bij hoofdstuk 17

- Toevoeging aanvullende aantekening 6 (GN) bij hoofdstuk 21

14.04.2014

TB 444

Gecombineerde Nomenclatuur – Toevoeging aanvullende aantekening 2 (GN) bij hoofdstuk 4

11.04.2014

TB 443

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 7202 2100 00, 7202 2910 00 en 7202 2990 00)

10.04.2014

TB 442

Aanvullende rechten Verenigde Staten van Amerika

-

TB441

Tariefbericht geannuleerd

01.03.2014

TB 440

Antidumpingmaatregelen (goederencode 2820 1000 10)

01.03.2014

TB 439

Antisubsidiemaatregelen (goederencode 3907 6020 00)

28.02.2014

TB 438

Algemene tariefpreferenties GT,PA en SV

14.02.2014

TB 437

Intrekking antidumpingrecht (goederencode 2926 2000 00)

01.02.2014

TB 436

Algemene tariefpreferenties AZ en IR

17.01.2014

TB 435

Referentieprijzen voor visserijproducten - 2014

16.01.2014

TB 434

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 8427 9000 11, 8427 9000 19, 8431 200011 en 8431 2000 19) – Registratie m.b.t. aanvullende Taric-code A070

03.01.2014

TB 433

Addendum aan Tariefbericht 424 (antidumpingmaatregelen)

01.01.2014

TB 432

Algemene tariefpreferenties 2014

20.12.2013

TB 431

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 7019 5100 14, 7019 5100 15, 7019 5900 14 en 7019 5900 15)

20.12.2013

TB 430

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 5607 4911 00, 5607 4919 00, 5607 5011 00 en 5607 5019 00)

19.12.2013

TB 429

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 7306 3041 20, 7306 3049 20, 7306 3072 80 en 7306 3077 80)

19.12.2013

TB 428

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 7019 4000 11, 7019 4000 21 en 7019 4000 50)

18.12.2013

TB 427

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 2833 4000 00 en 2842 9080 20)

18.12.2013

TB 426

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 7312 1081 11, 7312 1081 12, 7312 1081 13, 7312 1081 19, 7312 1081 90, 7312 1083 11, 7312 1083 12, 7312 1083 13, 7312 1083 19, 7312 1083 90, 7312 1085 11, 7312 1085 12, 7312 1085 13, 7312 1085 19, 7312 1085 90, 7312 1089 11, 7312 1089 12, 7312 1089 13, 7312 1089 19, 7312 1089 90, 7312 1098 11, 7312 1098 12, 7312 1098 13, 7312 1098 19 en 7312 1098 90)

17.12.2013

TB 425

Gecombineerde nomenclatuur 2014 – wijziging bij GN-code 2710 1921 en tariefpost 9619 (structuur)

06.12.2013

TB 424

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 8501 3100 81, 8501 3100 89, 8501 3200 41, 8501 3200 49, 8501 3300 61, 8501 3300 69, 8501 3400 41, 8501 3400 49, 8501 6120 41, 8501 6120 49, 8501 6180 41, 8501 6180 49, 8501 6200 61, 8501 6200 69, 8501 6300 41, 8501 6300 49, 8501 6400 41, 8501 6400 49, 8541 4090 21, 8541 4090 29, 8541 4090 31 en 8541 4090 39)

06.12.2013

TB 423

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 8501 3100 81, 8501 3100 89, 8501 3200 41, 8501 3200 49, 8501 3300 61, 8501 3300 69, 8501 3400 41, 8501 3400 49, 8501 6120 41, 8501 6120 49, 8501 6180 41, 8501 6180 49, 8501 6200 61, 8501 6200 69, 8501 6300 41, 8501 6300 49, 8501 6400 41, 8501 6400 49, 8541 4090 21, 8541 4090 29, 8541 4090 31 en 8541 4090 39)

28.11.2013

TB 422

Antidumpingmaatregelen (goederencode 7007 1980 10)

27.11.2013

TB 421

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 1516 2098 21, 1516 2098 29, 1516 2098 30, 1518 0091 21, 1518 0091 29, 1518 0091 30, 1518 0095 10, 1518 0099 21, 1518 0099 29, 1518 0099 30, 2710 1943 21, 2710 1943 29, 2710 1943 30, 2710 1946 21, 2710 1946 29, 2710 1946 30, 2710 1947 21, 2710 1947 29, 2710 1947 30, 2710 2011 21, 2710 2011 29, 2710 2011 30, 2710 2015 21, 2710 2015 29, 2710 2015 30, 2710 2017 21, 2710 2017 29, 2710 2017 30, 3824 9097 01, 3824 9097 03, 3824 9097 04, 3826 0010 10, 3826 0010 90, 3826 0090 11, 3826 0090 19, 3826 0090 30)

27.11.2013

TB 420

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 1516 2098 21, 1516 2098 29, 1516 2098 30, 1518 0091 21, 1518 0091 29, 1518 0091 30, 1518 0095 10, 1518 0099 21, 1518 0099 29, 1518 0099 30, 2710 1943 21, 2710 1943 29, 2710 1943 30, 2710 1946 21, 2710 1946 29, 2710 1946 30, 2710 1947 21, 2710 1947 29, 2710 1947 30, 2710 2011 21, 2710 2011 29, 2710 2011 30, 2710 2015 21, 2710 2015 29, 2710 2015 30, 2710 2017 21, 2710 2017 29, 2710 2017 30, 3824 9097 01, 3824 9097 03, 3824 9097 04, 3826 0010 10, 3826 0010 90, 3826 0090 11, 3826 0090 19, 3826 0090 30)

22.11.2013

TB 419

Aanvullende invoerrechten - GN-code 0408 91 80

18.10.2013

TB 418

Aanvullende invoerrechten - GN-code 0408 91 80

09.11.2013

TB 417

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 7223 0019 00 en 7223 0099 00)

25.09.2013

TB 416

Antidumpingmaatregelen (goederencode 3907 6020 00)

20.09.2013

TB 415

Aanvullende invoerrechten - GN-code 0408 11 80

14.09.2013

TB 414

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 2001 9030 10 en 2005 8000 10)

12.09.2013

TB 413

Antidumpingmaatregelen (goederencode 8102 9600 30)

08.09.2013

TB 412

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 7223 0019 00 en 7223 0099 00)

29.08.2013

TB 411

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 2933 6980 70 en 3808 9420 20)

28.08.2013

TB 410

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 7312 1081 13, 7312 1083 13, 7312 1085 13, 7312 1089 13 en 7312 1098 13)

25.07.2013

TB 409

Antidumpingmaatregelen: GEEN retroactieve inning op geregistreerde invoer (zie Tariefbericht 374 van 23.2.2013)

24.07.2013

TB 408

Instelling van een definitief antidumpingrecht (goederencodes 3924 9000 10, 4421 9098 10, 7323 9300 10, 7323 9900 10, 8516 7970 10 en 8516 9000 51)

23.07.2013

TB 407

Gecombineerde Nomenclatuur – Invoeging in hoofdstuk 21 van de aanvullende aantekening 5 (GN)

19.07.2013

TB 406

Restituties bij uitvoer in de sector vlees van pluimvee

19.07.2013

TB 405

Algemene Tariefpreferenties i.v.m. Myanmar/Birma

04.07.2013

TB 404

Beëindiging lopende onderzoek/registratie antidumping (goederencode 7607 1119 20)

11.06.2013

TB 403

Ongeldig verklaarde Italiaanse invoercertificaten AGRIM

10.06.2013

TB 402

Fietsonderdelen uit China – elektrische fietsen – vergunning bijzondere bestemmingen – aanpassing Tariefbericht 304 van 2.5.2012

06.06.2013

TB 401

Instelling van een voorlopig antidumpingrecht (goederencodes 3818 0010 11, 3818 0010 19, 8501 3100 81, 8501 3100 89, 8501 3200 41, 8501 3200 49, 8501 3300 61, 8501 3300 69, 8501 3400 41, 8501 3400 49, 8501 6120 41, 8501 6120 49, 8501 6180 41, 8501 6180 49, 8501 6200 61, 8501 6200 69, 8501 6300 41, 8501 6300 49, 8501 6400 41, 8501 6400 49, 8541 4090 21, 8541 4090 29, 8541 4090 31 en 8541 4090 39)

06.06.2013

TB 400

Instelling van een definitief antidumpingrecht (goederencodes 8712 0030 10, 8712 0030 90, 8712 0070 91 en 8712 0070 99)

06.06.2013

TB 399

Uitbreiding van het definitieve antidumpingrecht (goederencodes 8712 0030 10 en 8712 0070 91)

05.06.2013

TB 398

Instelling van een definitief antidumpingrecht (goederencodes 8101 9910en 8515 9000 10)

29.05.2013

TB 397

Instelling voorlopig antidumpingrecht (goederencodes 1516 2098 21, 1516 2098 29, 1516 2098 30, 1518 0091 21, 1518 0091 29, 1518 0091 30, 1518 0095 10, 1518 0099 21, 1518 0099 29, 1518 0099 30, 2710 1943 21, 2710 1943 29, 2710 1943 30, 2710 1946 21, 2710 1946 29, 2710 1946 30, 2710 1947 21, 2710 1947 29, 2710 1947 30, 2710 2011 00, 2710 2015 00, 2710 2017 00, 3824 9097 01, 3824 9097 03, 3824 9097 04, 3826 0010 00, 3826 0090 11, 3826 0090 19 en 3826 0090 30)

24.05.2013

TB 396

Aanvullende invoerrechten - GN-code 3502 1190

24.05.2013

TB 395

Vervallen van het definitief antidumpingrecht (goederencode 3907 6020 00)

24.05.2013

TB 394

Definitief compenserend recht (goederencode 3907 6020 00)

16.05.2013

TB 393

Instelling van een definitief antidumpingrecht (goederencodes 6911 1000 90, 6912 0010 11, 6912 0010 91, 6912 0030 10, 6912 0050 10 en 6912 0090 10)

15.05.2013

TB 392

Instelling van een definitief antidumpingrecht (goederencode 7307 1910 10)

09.05.2013

TB 391

Voorlopig compenserend recht (goederencodes 7223 0019 00 en 7223 0099 00)

09.05.2013

TB 390

Voorlopig antidumpingrecht (goederencodes 7223 0019 00 en 7223 0099 00)

29.04.2013

TB 389

Vaststelling van de referentieprijzen voor bepaalde visserijproducten voor het visseizoen 2013

18.04.2013

TB 388

Aanvullende douanerechten Verenigde Staten van Amerika

12.04.2013

TB 387

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 1516 2098 21, 1516 2098 29, 1516 2098 30, 1518 0091 21, 1518 0091 29, 1518 0091 30, 1518 0095 10, 1518 0099 21, 1518 0099 29, 1518 0099 30, 2710 1943 21, 2710 1943 29, 2710 1943 30, 2710 1946 21, 2710 1946 29, 2710 1946 30, 2710 1947 21, 2710 1947 29, 2710 1947 30, 2710 2011 00, 2710 2015 00, 2710 2017 00, 3824 9097 01, 3824 9097 03, 3824 9097 04, 3826 0010 00, 3826 0090 11, 3826 0090 19 en 3826 0090 30)

11.04.2013

TB 386

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 7019 5100 14, 7019 5100 15, 7019 5900 14 en 7019 5900 15)

05.04.2013

TB 385

Antidumpingmaatregelen (goederencode 2804 6900 20)

29.03.2013

TB 384

Antidumpingmaatregelen (goederencode 3907 6020 00)

27.03.2013

TB 383

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 2922 1100 10, 2922 1200 10 en 2922 1310 00)

22.03.2013

TB 382

Het ingestelde definitieve antidumpingrecht (0,065 EUR per aansteker) op niet-navulbare zakgasaanstekers met vuursteentje van oorsprong uit de Volksrepubliek China wordt uitgebreid tot niet-navulbare zakgasaanstekers met vuursteentje verzonden vanuit Vietnam, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Vietnam (goederencode gedurende de registratie: 9613 1000 12).

Dit uitgebreide recht wordt enkel geïnd op de vanuit Vietnam verzonden ingevoerde producten, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Vietnam, die werden geregistreerd gedurende de periode van 27 juni 2012 tot en met 13 december 2012.

20.03.2013

TB 381

Antidumpingmaatregelen (goederencode 2704 0019 10)

16.03.2013

TB 380

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 7210 7080 11, 7210 7080 91, 7212 4080 01, 7212 4080 21, 7212 4080 91, 7225 9900 11, 7225 9900 91, 7226 9970 11 en 7226 9970 91)

16.03.2013

TB 379

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 7210 7080 11, 7210 7080 91, 7212 4080 01, 7212 4080 21, 7212 4080 91, 7225 9900 11, 7225 9900 91, 7226 9970 11 en 7226 9970 91)

14.03.2013

TB 378

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 7607 1111 10 en 7607 1910 10)

12.03.2013

TB 377

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 7318 1210 11, 7318 1210 91, 7318 1410 11, 7318 1410 91, 7318 1530 11, 7318 1530 61, 7318 1530 81, 7318 1551 11, 7318 1551 61, 7318 1551 81, 7318 1561 11, 7318 1561 61, 7318 1561 81, 7318 1570 11, 7318 1570 61, 7318 1570 81)

06.03.2013

TB 376

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 3818 0010 11, 3818 0010 19, 8501 3100 81, 8501 3100 89, 8501 3200 41, 8501 3200 49, 8501 3300 61, 8501 3300 69, 8501 3400 41, 8501 3400 49, 8501 6120 41, 8501 6120 49, 8501 6180 41, 8501 6180 49, 8501 6200 61, 8501 6200 69, 8501 6300 41, 8501 6300 49, 8501 6400 41, 8501 6400 49, 8541 4090 21, 8541 4090 29, 8541 4090 31, 8541 4090 39

02.03.2013

TB 375

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 7202 2100 00, 7202 2910 00 en 7202 2990 00)

23.02.2013

TB 374

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 2008 3055 10, 2008 3055 20, 2008 3055 90, 2008 3075 10, 2008 3075 20, 2008 3075 90, 2008 3090 61, 2008 3090 63, 2008 3090 65, 2008 3090 67 en 2008 3090 69)

23.02.2013

TB 373

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 2207 1000 12, 2207 2000 12, 2208 9099 12, 2710 1221 11, 2710 1225 92, 2710 1231 11, 2710 1241 11, 2710 1245 11, 2710 1249 11, 2710 1251 11, 2710 1259 11, 2710 1270 11, 2710 1290 11, 3814 0010 11, 3814 0090 71, 3820 0000 11 en 3824 9097 67)

22.02.2013

TB 372

Aanvullende invoerrechten – GN-code 0207 2510

30.01.2013

TB 371

Antidumpingrechten (goederencodes 7307 9311 91, 7307 9311 93, 7307 9311 94, 7307 9311 95, 7307 9311 99, 7307 9319 91, 7307 9319 93, 7307 9319 94, 7307 9319 95, 7307 9319 99, 7307 9980 92, 7307 9980 93, 7307 9980 94, 7307 9980 95 en 7307 9980 98)

29.01.2013

TB 370

Aanvullende invoerrechten.

Niet toepassing van de aanvullende invoerrechten met ingang van 27.01.2013 tot en met 30.09.2013 in de sector suiker.

30.01.2013

TB 369

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 1516 2098 21, 1516 2098 29, 1516 2098 30, 1518 0091 21, 1518 0091 29, 1518 0091 30, 1518 0095 10, 1518 0099 21, 1518 0099 29, 1518 0099 30, 2710 1943 21, 2710 1943 29, 2710 1943 30, 2710 1946 21, 2710 1946 29, 2710 1946 30, 2710 1947 21, 2710 1947 29, 2710 1947 30, 2710 2011 00, 2710 2015 00, 2710 2017 00, 3824 9097 01, 3824 9097 03, 3824 9097 04, 3826 0010 00, 3826 0090 11, 3826 0090 19 en 3826 0090 30)

28.01.2013

TB 368

Antidumpingmaatregelen (goederencode 2905 2200 10)

21.01.2013

TB 367

Invoer suiker door middel van openbare inschrijving – Contingent 09.4312

18.01.2013

TB 366

Aanvullende invoerrechten - GN-code 0408 11 80

17.01.2013

TB 365

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 7019 5100 12, 7019 5100 13, 7019 5900 12 en 7019 5900 13)

11.01.2013

TB 363

Vertrouwelijk

Herneming van de activiteiten van het Labo

21.12.2012

TB 362

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 2207 1000 11, 2207 2000 11, 2208 9099 11, 2710 1211 10, 2710 1215 10, 2710 1221 10, 2710 1225 91, 2710 1231 10, 2710 1241 10, 2710 1245 10, 2710 1249 10, 2710 1251 10, 2710 1259 10, 2710 1270 10, 2710 1290 10, 3814 0010 10, 3814 0090 70, 3820 0000 10 en 3824 9097 67)

21.12.2012

TB 361

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 2905 1685 10, 2905 1700 00, 2905 1900 60, 3823 7000 11 en 3823 7000 91)

21.12.2012

TB 360

Antidumpingmaatregelen (goederencode 8102 9600 30)

17.12.2012

TB 359

Restituties bij uitvoer in de sector eieren

14.12.2012

TB 358

Antidumpingmaatregelen (goederencode 9613 1000 12)

14.12.2012

TB 357

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 9613 1000 11, 9613 1000 12, 9613 1000 19, 9613 2000 21 en 9613 2000 29)

07.12.2012

TB 356

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 4114 1010 00 en 4114 1090 00)

07.12.2012

TB 355

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 7202 3000 00 en 8111 0011 10)

19.12.2012

TB 354

Gecombineerde Nomenclatuur

Toevoeging punt g) bij aanvullende aantekening (GN) 2 van hoofdstuk 27

23.11.2012

TB 353

Aanvullende invoerrechten - GN-code 0408 11 80

23.11.2012

TB 352

Aanvullende invoerrechten - GN-code 0207 14 60

23.11.2012

TB 351

Aanvullende invoerrechten – GN-code 0207 2510

16.11.2012

TB 350

Antidumpingmaatregelen (goederencode 7307 1910 10)

16.11.2012

TB 349

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 6911 1000 90, 6912 0010 11, 6912 0010 91, 6912 0030 10, 6912 0050 10 en 6912 0090 10)

13.11.2012

TB 348

Gecombineerde Nomenclatuur.

Invoeging van een aanvullende aantekening 9 (GN) op hoofdstuk 20

10.11.2012

TB 347

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 7615 1010 10, 7615 1090 10, 7616 9910 91, 7616 9990 01 en 7616 9990 91)

08.11.2012

TB 346

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 3920 6219 01, 3920 6219 03, 3920 6219 07, 3920 6219 09, 3920 6219 11, 3920 6219 13, 3920 6219 14, 3920 6219 16, 3920 6219 17, 3920 6219 19, 3920 6219 21, 3920 6219 23, 3920 6219 24, 3920 6219 26, 3920 6219 37, 3920 6219 39, 3920 6219 41, 3920 6219 43, 3920 6219 51, 3920 6219 53, 3920 6219 54, 3920 6219 56, 3920 6219 57, 3920 6219 59, 3920 6219 75, 3920 6219 77, 3920 6219 80, 3920 6219 82, 3920 6219 92, 3920 6219 94, 3920 6290 92 en 3920 6290 94)

26.10.2012

TB 345

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 7217 1090 10, 7217 2090 10, 7312 1061 11, 7312 1061 91, 7312 1065 11, 7312 1065 91, 7312 1069 11 en 7312 1069 91)

26.10.2012

TB 344

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 3924 9000 10, 4421 9098 10, 7323 9300 10, 7323 9900 10, 8516 7970 10 en 8516 9000 51)

24.10.2012

TB 343

Antidumpingmaatregelen (goederencode 7607 1119 20)

18.10.2012

TB 342

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 2922 1100 10, 2922 1200 10 en 2922 1310 00)

11.10.2012

TB 341

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 2833 4000 00 en 2842 9080 20)

27.09.2012

TB 340

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 8712 0030 10 en 8712 0070 91)

21.09.2012

TB 339

Restituties bij uitvoer rundvlees

21.09.2012

TB 338

Aanvullende invoerrechten - GN-code 0408 11 80

21.09.2012

TB 337

Aanvullende invoerrechten - GN-code 0207 14 60

20.09.2012

TB 336

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 7210 7080 11, 7210 7080 91, 7212 4080 01, 7212 4080 21, 7212 4080 91, 7225 9900 11, 7225 9900 91, 7226 9970 11 en 7226 9970 91)

19.09.2012

TB 335

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 7607 1111 10 en 7607 1910 10)

05.09.2012

TB 334

Antidumpingmaatregelen (goederencode 8305 1000 50)

13.09.2012

TB 333

Uitvoer van buiten het quotum geproduceerde suiker of isoglucose

08.10.2012

TB 332

Vertrouwelijk

Monsterneming bij in- en uitvoer

24.08.2012

TB 331

Vertrouwelijk

Monsterneming

25.08.2012

TB 330

Antidumpingmaatregelen (goederencodes 2207 1000 11, 2207 2000 11, 2208 9099 11, 2710 1211 10, 2710 1215 10, 2710 1221 10, 2710 1225 91, 2710 1231 10, 2710 1241 10, 2710 1245 10, 2710 1249 10, 2710 1251 10, 2710 1259 10, 2710 1270 10, 2710 1290 10, 3814 0010 10, 3814 0090 70, 3820 0000 10 en 3824 9097 67)

22.08.2012

TB 329

GN 2012 - Rectificaties

01.08.2012

TB 328

Antidumpingmaatregelen

01.08.2012

TB 327

Antidumpingmaatregelen

25.07.2012

TB 326

Antidumpingmaatregelen

20.07.2012

TB 325

Aanvullende invoerrechten - GN-code 0207 1450

19.07.2012

TB 324

Antidumpingmaatregelen

14.07.2012

TB 323

Antidumpingmaatregelen

07.07.2012

TB 321

Antidumpingmaatregelen

05.07.2012

TB 320

Antidumpingmaatregelen

29.06.21012

TB 319

Aanvullende invoerrechten - GN-code 0408 1180

30.06.2012

TB 318

Antidumpingmaatregelen

29.06.2012

TB 317

Antidumpingmaatregelen

27.06.2012

TB 316

Antidumpingmaatregelen

27.06.2012

TB 315

Antidumpingmaatregelen

23.06.2012

TB 314

Antidumpingmaatregelen

19.06.2012

TB 313

Antidumpingmaatregelen

18.06.2012

TB 312

Antidumpingmaatregelen

15.06.2012

TB 311

Antidumpingmaatregelen

25.05.2012

TB 309

Antidumpingmaatregelen

25.05.2012

TB 308

Antidumpingmaatregelen

12.05.2012

TB 307

Antidumpingmaatregelen

26.04.2012

TB 305

Restituties bij uitvoer

02.05.2012

TB 304

Antidumpingmaatregelen

25.04.2012

TB 303

Antidumpingmaatregelen

20.04.2012

TB 302

Aanvullende invoerrechten – GN-code 0207 1450

19.04.2012

TB 301

Antidumpingmaatregelen

17.04.2012

TB 300

Antidumpingmaatregelen

16.04.2012

TB 299

Aanvullende douanerechten Verenigde Staten van Amerika

05.04.2012

TB 298

Antidumpingmaatregelen

23.03.2012

TB 297

Aanvullende invoerrechten – GN-code 0207 1450

28.02.2012

TB 295

Antidumpingmaatregelen

24.02.2012

TB 294

Aanvullende invoerrechten – GN-code 0207 1460

24.02.2012

TB 293

Aanvullende invoerrechten – GN-code 0207 2510

24.02.2012

TB 292

Gecombineerde Nomenclatuur 2012 - Rectificatie

23.02.2012

TB 291

Gecombineerde Nomenclatuur 2012

[Aanvullende aantekening 3 (GN)]

12.02.2012

TB 290

Antidumpingmaatregelen

10.02.2012

TB 289

Antidumpingmaatregelen

13.01.2012

TB 287

Antidumpingmaatregelen

13.01.2012

TB 286

Antidumpingmaatregelen

13.01.2012

TB 285

Antidumpingmaatregelen

16.01.2012

TB 284

Gebruik van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten ingevolge de nieuwe GN-nomenclatuur 2012

09.01.2012

TB 283

Antidumpingmaatregelen

05.01.2012

TB 282

Antidumpingmaatregelen

05.01.2012

TB 281

Antidumpingmaatregelen

11.12.2011

TB 280

Antidumpingmaatregelen

22.12.2011

TB 279

Antidumpingmaatregelen

05.01.2012

TB 278

Elektronische certificaten AIRWO

21.12.2011

TB 277

Antidumpingmaatregelen

16.12.2011

TB 276

Aanvullende invoerrechten – GN-code 0207 2510

16.12.2011

TB 275

Aanvullende invoerrechten – GN-code 0207 1450

02.12.2011

TB 274

Invoer van suiker door middel van openbare inschrijving – tariefcontingent 09.4313

01.12.2011

TB 273

Antidumping en compenserende rechten. Uitsluiting uit de maandelijkse globalisatie van de aangiften

18.11.2011

TB 272

Aanvullende invoerrechten – GN-code 0207 1460

17.11.2011

TB 271

Antidumpingmaatregelen

12.11.2011

TB 270

Antidumpingmaatregelen

11.11.2011

TB 269

Antidumpingmaatregelen

30.11.2011

TB 268

Antidumpingmaatregelen – Fietsonderdelen uit China

Toepassing van de “minimis” regeling

25.10.2011

TB 267

Vertrouwelijk

PLDA – Verwerking van antidumpingrechten

21.10.2011

TB 266

Antidumpingmaatregelen

14.10.2011

TB 265

Antidumpingmaatregelen

10.10.2011

TB 264

Algemene Tariefpreferenties

07.10.2011

TB 263

Antidumpingmaatregelen

01.10.2011

TB 262

Antidumpingmaatregelen

16.09.2011

TB 261

Antidumpingmaatregelen

12.09.2011

TB 260

Invoerrechten rijst

03.09.2011

TB 259

Antidumpingmaatregelen

31.08.2011

TB 258

Tariefcontingent – Weefsels van post 5408 uit Zuid-Korea

31.08.2011

TB 257

Antidumpingmaatregelen

26.08.2011

TB 256

Antidumpingmaatregelen

20.08.2011

TB 255

Antidumpingmaatregelen

18.08.2011

TB 254

Antidumpingmaatregelen

12.08.2011

TB 253

Antidumpingmaatregelen

10.08.2011

TB 252

Antidumpingmaatregelen

10.08.2011

TB 251

Antidumpingmaatregelen

09.08.2011

Erratum GN 2011

Aanvullende aantekening (GN) 5 n) op hoofdstuk 27

26.07.2011

TB 250

Antidumpingmaatregelen

13.07.2011

TB 249

Antidumpingmaatregelen

09.07.2011

TB 248

Antidumpingmaatregelen

12.07.2011

TB 247

Invoer van suiker door middel van openbare inschrijving – Tariefcontingent 09.4314

30.06.2011

TB 246

Antidumpingmaatregelen

30.06.2011

TB 245

Antidumpingmaatregelen

28.06.2011

TB 244

Gecombineerde Nomenclatuur 2011

09.06.2011

TB 243

Antidumpingmaatregelen

09.06.2011

TB 242

Gecombineerde Nomenclatuur 2011

31.08.2011

TB 241

Fietsonderdelen uit China – antidumpingrechten – toepassing van de “minimis regeling”

25.05.2011

TB 240

Antidumpingmaatregelen

20.05.2011

TB 239

Aanvullende invoerrechten - GN-code 0408 1180

19.05.2011

TB 238

Antidumpingmaatregelen

19.05.2011

TB 237

Antidumpingmaatregelen

17.05.2011

TB 236

Antidumpingmaatregelen

15.05.2011

TB 235

Antidumpingmaatregelen

14.05.2011

TB 234

Antidumpingmaatregelen

15.05.2011

TB 233

Antidumpingmaatregelen

15.05.2011

TB 232

Antidumpingmaatregelen

13.05.2011

TB 231

Antidumpingmaatregelen

12.05.2011

TB 230

Antidumpingmaatregelen

12.05.2011

TB 229

Antidumpingmaatregelen

12.05.2011

TB 228

Antidumpingmaatregelen

16.05.2011

TB 227

Elektronische EG-certificaten - Spanje

28.04.2011

TB 226

Antidumpingmaatregelen

21.04.2011

TB 225

Aanvullende invoerrechten - GN-code 0207 2510

21.04.2011

TB 224

Aanvullende invoerrechten - GN-code 0207 1450

14.04.2011

TB 223

Aanvullende douanerechten Verenigde Staten van Amerika

25.03.2011

TB 222

Antidumpingmaatregelen

23.03.2011

TB 221

Antidumpingmaatregelen

18.03.2011

TB 220

Antidumpingmaatregelen

16.03.2011

TB 219

Antidumpingmaatregelen

03.03.2011

TB 218

Antidumpingmaatregelen

03.03.2011

TB 217

Antidumpingmaatregelen

21.02.2011

TB 215

Aanvullende invoerrechten - GN-code 0408 1180

21.02.2011

TB 214

Aanvullende invoerrechten - GN-code 0207 1460

23.02.2011

TB 213

Referentieprijzen voor bepaalde visserijproducten

17.02.2011

TB 212

Antidumpingmaatregelen

11.02.2011

TB 211

Antidumpingmaatregelen

02.02.2011

TB 210

Antidumpingmaatregelen

12.01.2011

TB 209

Antidumpingmaatregelen

04.01.2011

TB 208

Gecombineerde Nomenclatuur 2011

24.12.2010

TB 207

Antidumpingmaatregelen

23.12.2010

TB 206

Antidumpingmaatregelen

23.12.2010

TB 205

Antidumpingmaatregelen

20.12.2010

TB 204

Aanvullende invoerrechten

30.11.2010

TB 203

Antidumpingmaatregelen

14.10.2010

TB 202

Antidumpingmaatregelen

14.10.2010

TB 201

Antidumpingmaatregelen

15.10.2010

TB 200

Antidumpingmaatregelen

24.09.2010

TB 198

Aanvullende invoerrechten

02.09.2010

TB 197

Antidumpingmaatregelen

02.09.2010

TB 196

Antidumpingmaatregelen

02.09.2010

TB 195

Antidumpingmaatregelen

01.08.2010

TB 194

Algemene Tariefpreferenties

23.07.2010

TB 193

Aanvullende invoerrechten

20.07.2010

TB 192

Antidumpingmaatregelen

20.07.2010

TB 191

Antidumpingmaatregelen

28.06.2010

TB 190

Rectificatie aan de Gecombineerde Nomenclatuur 2010

24.06.2010

TB 189

Antidumpingmaatregelen - diverse

24.06.2010

TB 188

Antidumpingmaatregelen - diverse

18.06.2010

TB 187

Aanvullende invoerrechten

18.06.2010

TB 186

Aanvullende invoerrechten

09.06.2010

TB 185

Antidumpingmaatregelen - diverse

14.06.2010

TB 184

Gecombineerde Nomenclatuur/TARBEL/TARWEB

01.07.2010

TB 183

Algemene tariefpreferenties

21.05.2010

TB 182

Aanvullende invoerrechten

10.02.2010

TB 181

Antidumpingmaatregelen - diverse

01.07.2009

TB 180

Overzicht antidumpingmaatregelen juli 2008 t.e.m. 13 mei 2009

07.05.2010

TB 179

- Voorlopig antidumpingrecht op droog natriumgluconaat (Volksrepubliek China)

- Beëindiging registratie invoer bepaalde hulpstukken voor buisleidingen (Maleisië)

22.04.2010

TB 178

Antidumpingmaatregelen glyfosaat (Volksrepubliek China)

01.05.2010

TB 177

Bijzondere bestemmingen – wijzigingen aan het standaardstelsel

01.05.2010

TB 176

Aanvullende douanerechten Verenigde Staten van Amerika

16.04.2010

TB 175

Vervallen van het antidumpingrecht (vanaf 22.03.2010) op bepaalde zuigercompressoren (Volksrepubliek China)

16.04.2010

TB 174

Vervallen van het antidumpingrecht (vanaf 18.03.2010) op bepaalde synthetische stapelvezels van polyesters (Saoedi-Arabië)

16.04.2010

TB 173

Toevoeging van aanvullende aantekening (GN) 2 aan H 30 van de GN 2010 m.i.v. 02.04.2010

16.04.2010

TB 172

Vervallen van het antidumpingrecht (vanaf 18.03.2010) op bepaalde synthetische stapelvezels van polyesters (Zuid-Korea)

16.04.2010

TB 171

Antidumpingmaatregelen m.b.t. furfurylalcohol (Volksrepubliek China)

02.03.2010

TB 169

Antidumpingmaatregelen m.b.t. bepaalde ringbandmechanismen (Volksrepubliek China)

22.01.2010

TB 166

Aanvullende invoerrechten

13.01.2010

TB 165

Referentieprijzen visserijproducten

11.12.2009

TB 164

Aanvullende invoerrechten

10.12.2009

TB 163

Integratie instructie tariefcontingenten, deel II in TARBEL

20.11.2009

TB 162

Aanvullende invoerrechten

20.11.2009

TB 161

Aanvullende invoerrechten

23.04.2010

TB 159

Aanpassing van de restitutienomenclatuur in de sector zuivelproducten

18.11.2009

TB 158

Afschaffing “Prijs franco grens” bij uitvoer van kaas met aanspraak op restituties

21.08.2009

TB 157

Nieuwe restitutieregeling ter vervanging van Verordening (EG) nr. 800/1999

10.08.2009

TB 155

Antidumpingmaatregelen

- Glyfosaat (Volksrepubliek China, Maleisië, Taiwan)

- Furfurylalcohol (Volksrepubliek China)

- Bepaalde gietstukken van niet-smeedbaar gietijzer (Volksrepubliek China)

- Handpallettrucks en essentiële onderdelen daarvan (Thailand)

- Synthetische stapelvezels van polyesters (Zuid-Korea)

10.08.2009

TB 154

Antidumpingmaatregelen “Biodiesel” (Verenigde Staten van Amerika)

03.08.2009

TB 153