ALGEMENE TARIEFPREFERENTIES

 

 

I. Algemeen

1.   Het stelsel van de Algemene Tariefpreferenties is een unilaterale concessie van de Europese Unie ten gunste van de ontwikkelingslanden, in de vorm van een vermindering of vrijstelling van invoerrechten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten van oorsprong uit die landen.

2.   Dit stelsel maakt het voorwerp uit van Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties, geldig tot en met 31 december 2023.

3.   Om de preferentiŽle rechten vast te stellen, werden de producten ingedeeld in twee categorieŽn:

-  niet-gevoelige producten: vrijstelling van douanerechten;

-  gevoelige producten: een forfaitaire verlaging van 3,5 procentpunten voor de ad-valoremrechten en 30 % voor de specifieke rechten. Voor de textielhoofdstukken 50 t.e.m. 63 is de verlaging beperkt tot 20 %.

Voorts zijn speciale regelingen voorzien voor bepaalde landen, zijnde:

-  bijzondere steunmaatregelen voor de minst ontwikkelde landen

en

-  een bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur.

 

 

II. Ontwikkelingslanden en -gebieden

4.   De ontwikkelingslanden en gebieden die van de voorziene tariefpreferenties kunnen genieten, zijn opgenomen in de bijlage van onderhavige instructie en bij de betreffende SPG-afkortingen van TARBEL.

Voor sommige van deze landen zijn de tariefpreferenties slechts van toepassing voor bepaalde afdelingen van de nomenclatuur.

 

 

III. Preferentieel recht

5.   De tariefpreferenties die van toepassing zijn op de invoer van goederen van oorsprong uit de ontwikkelingslanden en -gebieden zijn opgenomen bij de betreffende SPG-afkorting (TARBEL).

6.   De SPG-afkortingen kunnen als volgt worden samengevat:

SPGA : minst ontwikkelde landen

SPGE : landen duurzame ontwikkeling en goed bestuur (ook SPG+ genoemd)

SPGL : andere SPG-landen

In de bijlage hierna zijn de landen (gebieden) aangeduid per SPG-afkorting.

De landen waarvan de alfa-code vermeld wordt na de afkorting "excl", zijn ofwel uitgesloten van het systeem algemene preferenties, ofwel elders meer specifiek opgenomen onder welbepaalde voorwaarden.

 

 

IV. Wederinstelling van de heffing van het invoerrecht (tarief "derde landen")

7.   Het preferentieel stelsel kan worden geschorst voor producten van oorsprong uit een land dat van de preferenties geniet, als wordt vastgesteld dat aan de voorschriften van de algemene tariefpreferenties niet meer is voldaan.

 

 

V. Voorwaarden/bewijsstukken

8.   De aangever die toepassing vraagt van de preferentiŽle tariefregeling moet in vak 36 van de aangifte een codecombinatie van de 2XX reeks invullen.

9.   De preferentiŽle regeling wordt verleend mits overlegging van een geldig oorsprongscertificaat formulier A en/of een attest van oorsprong en/of factuurverklaring, volgens de nieuwe oorsprongsregels gepubliceerd met Uitvoeringsverordening (EU) 2015/428 van de Commissie van 10 maart 2015 (REX systeem).

De definitie van het begrip "oorsprong van goederen" (communautair douanewetboek) en de voorwaarden bepaald in de instructie "Gemeenschappen en Preferenties" zijn van toepassing.

In vak 44 van de aangifte bij invoer dienen de codes vermeld te worden die gepubliceerd zijn in bijvoegsel 6 b) bij de nieuwe Toelichting op het Enig Document.

10.   Ongeacht de preferenties die worden verkregen ingevolge het stelsel van de algemene tariefpreferenties kan er toepassing worden gemaakt van de "Schorsingen" en "Tariefcontingenten" geldig voor alle landen ("erga omnes").

 

 

VI. Associatieovereenkomsten

11.   De minst ontwikkelde landen (SPGA) die een associatieovereenkomst met de Europese Unie hebben gesloten (EPA, LOMB, enz.) kunnen genieten van onderhavig stelsel mits naleving van de gestelde voorwaarden.

 

 

BIJLAGE

 

 

LIJST VAN DE LANDEN EN GEBIEDEN DIE VOOR ALGEMENE TARIEFPREFERENTIES IN AANMERKING KOMEN

 

De minst ontwikkelde landen (SPGA)

AF†††† Afghanistan

AO††† Angola

BD††† Bangladesh

BF†††† Burkina Faso

BI††††† Boeroendi

BJ†††† Benin

BT†††† Bhutan

CD††† Democratische Republiek Congo

CF†††† Centraal-Afrikaanse Republiek

DJ†††† Djibouti

ER††† Eritrea

ET†††† EthiopiŽ

GM†† Gambia

GN††† Guinee

GQ††† Equatoriaal-Guinea

GW†† Guinee-Bissau

HT†††† HaÔti

KH††† Cambodja

KI††††† Kiribati

KM††† Comoren

LA†††† Democratische Volksrepubliek Laos

LR†††† Liberia

LS†††† Lesotho

MG†† Madagaskar

ML††† Mali

MM†† Myanmar

MR††† MauritaniŽ

MW†† Malawi

MZ††† Mozambique

NE††† Niger

NP††† Nepal

RW†† Rwanda

SB†††† Salomons-eilanden

SD††† Sudan

SL†††† Sierra Leone

SN††† Senegal

SO††† SomaliŽ

SS†††† Zuid-Sudan

ST†††† S„o Tomť en Principe

TD†††† Tsjaad

TG††† Togo

TL†††† Oost-Timor

TV†††† Tuvalu

TZ†††† Tanzania

UG††† Uganda

VU††† Vanuatu

WS††† Samoa

YE†††† Jemen

ZM††† Zambia

De landen die onder de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur vallen (SPGE)

AM††† ArmeniŽ

BO††† Bolivia

CV††† KaapverdiŽ

KG††† KirgiziŽ

LK†††† Sri Lanka

MN††† MongoliŽ

PH††† Filipijnen

PK†††† Pakistan

PY†††† Paraguay

Andere begunstigde landen (SPGL)

CG††† Congo (Brazzaville)

CI††††† Ivoorkust

CK††† Cookeilanden

FM††† Federale Staten van MicronesiŽ

GH††† Ghana

ID††††† IndonesiŽ

IN††††† India

KE†††† Kenia

NG††† Nigeria

NR††† Nauru

NU††† Niue

SY†††† SyriŽ

SZ†††† Swaziland

TJ†††† Tadzjikistan

UA††† OekraÔne

UZ†††† Oezbekistan

VN††† Vietnam