Versie: 2018

AFDELING XX

 

DIVERSE GOEDEREN EN PRODUCTEN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 96

 

DIVERSE WERKEN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Dit hoofdstuk omvat niet:

a)    stiften voor cosmetisch gebruik of toiletgebruik (hoofdstuk 33);

b)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 66 (bijvoorbeeld delen van paraplu's of van wandelstokken);

c)    fancybijouterieën (post 7117);

d)    delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39);

e)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 82 (gereedschap, messenmakerswerk, lepels en vorken), met steel, heft of andere delen, van stoffen geschikt om te worden gesneden of om te worden gevormd. Indien afzonderlijk aangeboden, worden bedoelde stelen, heften en delen ingedeeld onder post 9601 of 9602;

f)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90 (bijvoorbeeld monturen voor brillen (post 9003), trekpennen (post 9017), borstelwerk van de soort gebruikt in de geneeskunde, de chirurgie, de tandheelkunde of de veeartsenijkunde (post 9018));

g)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bijvoorbeeld horlogekasten, kasten voor klokken of voor pendules);

h)    muziekinstrumenten, alsmede delen en toebehoren daarvan (hoofdstuk 92);

ij)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 93 (wapens en delen daarvan);

k)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, verlichtingstoestellen);

l)     artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen);

m)   artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97 (kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen, antiquiteiten).

 

2.    Onder „plantaardige of minerale stoffen geschikt om te worden gesneden”, in de zin van post 9602, worden verstaan:

a)    harde zaden, pitten, schalen, noten en dergelijke plantaardige producten (bijvoorbeeld noten van corozo of van de dumpalm), geschikt om te worden gesneden;

b)    barnsteen en meerschuim, natuurlijk of samengekit, alsmede git en dergelijke minerale stoffen.

 

3.    Als „gerede knotten voor borstelwerk” in de zin van post 9603 worden aangemerkt niet-gemonteerde bosjes van haar, van plantaardige vezels of van andere stoffen, gereed om, zonder verdeling, te worden gebruikt voor de vervaardiging van kwasten, van penselen of van dergelijke artikelen of die, om voor dit doel geschikt te zijn, slechts een weinig belangrijke aanvullende bewerking moeten ondergaan zoals het bijknippen of slijpen van de boveneinden van de bosjes.

 

4.    Artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan die bedoeld bij de posten 9601 tot en met 9606 en 9615, geheel of gedeeltelijk samengesteld uit edel metaal of uit metalen geplateerd met edel metaal, uit echte of gekweekte parels, dan wel uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen blijven onder dit hoofdstuk ingedeeld. Onder de posten 9601 tot en met 9606 en 9615 blijven echter ingedeeld artikelen voorzien van eenvoudige, onbelangrijke garnering of toebehoren van edel metaal of van metalen geplateerd met edel metaal, van echte of gekweekte parels, dan wel van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

1.    Tot de onderverdelingen 9619 00 71 tot en met 9619 00 89 behoren goederen van papierpulp, papier, cellulosewatten of vliezen van cellulosevezels.

Tot deze onderverdelingen behoren ook goederen die als volgt zijn samengesteld :

a)    een binnenlaag (van bijvoorbeeld gebonden textielvlies) om de vloeistof te absorberen en zo irritatie van de huid te voorkomen;

b)    een absorberende kern om de vloeistof te verzamelen en op te slaan tot het product weggegooid kan worden;

c)    een buitenlaag (van bijvoorbeeld kunststof) om te voorkomen dat de vloeistof uit de absorberende kern lekt.

 

TOP