Versie: 2018

AFDELING XX

 

DIVERSE GOEDEREN EN PRODUCTEN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 94

 

MEUBELEN (OOK VOOR MEDISCH OF VOOR CHIRURGISCH GEBRUIK); ARTIKELEN VOOR BEDDEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; VERLICHTINGSTOESTELLEN, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN; LICHTRECLAMES, VERLICHTE AANWIJZINGSBORDEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; GEPREFABRICEERDE BOUWWERKEN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Dit hoofdstuk omvat niet:

a)    matrassen en kussens, zowel hoofdkussens als andere, bestemd om met lucht of met water te worden gevuld, bedoeld bij de hoofdstukken 39, 40 en 63;

b)    staande spiegels, bijvoorbeeld psychés (post 7009);

c)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 71;

d)    delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39); brandkasten bedoeld bij post 8303;

e)    meubelen, ook indien zonder uitrusting, die kennelijk delen zijn van koelkasten of van andere machines en toestellen voor de koelen vriestechniek, bedoeld bij post 8418; speciale meubelen voor naaimachines (post 8452);

f)    verlichtingstoestellen bedoeld bij hoofdstuk 85;

g)    meubelen die kennelijk delen zijn van toestellen bedoeld bij post 8518 (post 8518), post 8519 of 8521 (post 8522) of de posten 8525 tot en met 8528 (post 8529);

h)    artikelen bedoeld bij post 8714;

ij)    tandartsstoelen met ingebouwde tandheelkundige apparatuur, bedoeld bij post 9018, alsmede spuwbakken voor behandelkamers van tandartsen (post 9018);

k)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bijvoorbeeld kasten voor klokken of voor pendules);

l)     meubelen en verlichtingsartikelen, met het karakter van speelgoed (post 9503), biljarten van alle soorten en meubelen voor gezelschapsspellen (post 9504), alsmede tafels voor goochelaars en versieringsartikelen (andere dan elektrische guirlandes), bijvoorbeeld lampions (post 9505).

m)   statieven met één, twee of drie poten, en dergelijke artikelen (post 9620).

 

2.    De artikelen (andere dan delen) bedoeld bij de posten 9401 tot en met 9403 worden slechts onder deze posten ingedeeld indien zij gemaakt zijn om op de grond te worden geplaatst.

Onder vorenbedoelde posten blijven evenwel ingedeeld, ook al zijn zij gemaakt om te worden opgehangen, aan de wand te worden bevestigd of op elkaar te worden gezet:

a)    kasten, boekenkasten, rekken (losse planken met steunen om aan de wand te worden bevestigd daaronder begrepen) en elementenmeubelen;

b)    zitmeubelen en bedden.

 

3.    A)   Als delen van artikelen bedoeld bij de posten 9401 tot en met 9403 worden niet aangemerkt afzonderlijk aangeboden platen (ook indien in bepaalde vorm gebracht, maar niet samengevoegd met andere delen) van glas (spiegels daaronder begrepen), van marmer, van andere steen of van andere materialen bedoeld bij hoofdstuk 68 of 69.

 

B)   Afzonderlijk aangeboden artikelen bedoeld bij post 9404 blijven ingedeeld onder die post, ook indien zij delen zijn van meubelen bedoeld bij de posten 9401 tot en met 9403.

 

4.    Voor de toepassing van post 9406 worden als „geprefabriceerde bouwwerken” aangemerkt bouwwerken ineengezet in de fabriek, dan wel in de vorm van elementen die gezamenlijk worden aangeboden en op de plaats van bestemming zullen worden samengebouwd, bijvoorbeeld woningen, bouwketen, kantoren, scholen, winkels, loodsen, garages en dergelijke bouwwerken.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekening (GN)

 

1.    De uitdrukking "opgevuld met ongeacht welk materiaal" in de zin van post 9404 heeft betrekking op materiaal van om het even welke dikte.

 

TOP