Versie: 2018

AFDELING XIX

 

WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 93

 

WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Dit hoofdstuk omvat niet:

a)    slaghoedjes, percussiedopjes, ontstekingspatronen, lichtkogels, antihagelraketten en andere artikelen bedoeld bij hoofdstuk 36;

b)    delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39);

c)    gevechtswagens en pantserauto's (post 8710);

d)    richtkijkers (telescoopvizieren) en andere optische toestellen, geschikt om op wapens te worden gebruikt, tenzij zij gemonteerd zijn op een wapen of tezamen worden aangeboden met de wapens waarop zij zullen worden gemonteerd (hoofdstuk 90);

e)    kruisbogen, handbogen en pijlen, van een knop voorziene of stompe wapens voor schermzalen en wapens die het karakter hebben van speelgoed (hoofdstuk 95);

f)    wapens en munitie, die het karakter hebben van voorwerpen voor verzamelingen of van antiquiteiten (post 9705 of 9706).

 

2.    Als delen in de zin van post 9306 worden niet aangemerkt radio- of radartoestellen bedoeld bij post 8526.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

Nihil

 

TOP