Versie: 2018

AFDELING XVIII

 

OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; UURWERKEN; MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 92

 

MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN MUZIEKINSTRUMENTEN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Dit hoofdstuk omvat niet:

a)    delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39);

b)    microfoons, versterkers, luidsprekers, hoofdtelefoons, schakelaars, stroboscopen en andere instrumenten, apparaten en toestellen bedoeld bij hoofdstuk 85 of 90, die als toebehoren worden gebruikt bij de artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk, doch die daarin niet zijn ingebouwd of die zich niet in dezelfde kast (koffer) bevinden;

c)    instrumenten en toestellen, die het karakter van speelgoed hebben (post 9503);

d)    wissers en ander borstelwerk, voor het schoonmaken van muziekinstrumenten (post 9603), of statieven met één, twee of drie poten en dergelijke artikelen (post 9620);

e)    instrumenten en toestellen, die het karakter hebben van voorwerpen voor verzamelingen of van antiquiteiten (post 9705 of 9706).

 

2.    Strijkstokken, trommelstokken en dergelijke artikelen, voor het bespelen van de muziekinstrumenten bedoeld bij de posten 9202 en 9206, worden ingedeeld onder dezelfde post als die instrumenten, indien zij samen met de instrumenten en in daarmede overeenkomend aantal worden aangeboden.

Kaarten, schijven en rollen, bedoeld bij post 9209, blijven onder die post ingedeeld, ook indien zij worden aangeboden samen met de instrumenten of toestellen waarvoor zij bestemd zijn.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

Nihil

 

TOP