Versie: 2018

AFDELING XVIII

 

OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; UURWERKEN; MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 91

 

UURWERKEN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Dit hoofdstuk omvat niet:

a)    glazen voor horloges, klokken en dergelijke, alsmede gewichten voor klokken (in te delen naar de stof waarvan zij vervaardigd zijn);

b)    horlogekettingen (post 7113 of 7117);

c)    delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39) of van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal (in het algemeen post 7115); veren voor uurwerken (onrustveren daaronder begrepen) behoren echter tot post 9114;

d)    kogels voor kogellagers (post 7326 of 8482);

e)    artikelen bedoeld bij post 8412 die gemaakt zijn om zonder echappement te lopen;

f)    kogellagers (post 8482);

g)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 85, nog niet onderling of met andere elementen samengebouwd tot uurwerken of tot delen die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor uurwerken (hoofdstuk 85).

 

2.    Post 9101 omvat uitsluitend horloges waarvan de kast geheel uit edel metaal of uit metaal geplateerd met edel metaal bestaat, of uit genoemde materialen gecombineerd met echte of gekweekte parels, of met natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, bedoeld bij de posten 7101 tot en met 7104. Horloges met een kast van onedel metaal met inlegwerk van edel metaal worden ingedeeld onder post 9102.

 

3.    Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als „horloge-uurwerken” aangemerkt, uurwerken die worden geregeld door een van een spiraalveer voorziene onrust, een kwartskristal of een ander systeem voor tijdsdeelbepaling, met een aanwijsplaat of met een systeem waarop een mechanische aanwijzing kan worden aangesloten. De dikte van deze uurwerken mag niet meer dan 12 mm bedragen en de breedte, de lengte of de diameter niet meer dan 50 mm.

 

4.    Behoudens het bepaalde in aantekening 1 hiervoor, worden uurwerken en delen, die zowel in uurwerken als in andere artikelen (bijvoorbeeld in meet- en precisie-instrumenten) kunnen worden gebezigd, onder hoofdstuk 91 ingedeeld.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

Nihil

 

 

TOP