Versie: 2018

AFDELING XVII

 

VERVOERMATERIEEL

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 89

 

SCHEEPVAART

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Schepen die niet compleet of niet afgewerkt zijn en scheepsrompen, ook indien in gedemonteerde of niet-gemonteerde staat, alsmede complete schepen in gedemonteerde of niet-gemonteerde staat, worden bij twijfel omtrent de soort van schepen waartoe zij behoren, onder post 8906 ingedeeld.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

1.    De onderverdelingen 8901 1010, 8901 2010, 8901 3010, 8901 9010, 8902 0010, 8903 9110, 8903 9210, 8904 0091 en 8906 9010 hebben alleen betrekking op schepen, ontworpen en gebouwd voor de vaart in volle zee en waarvan de grootste buitenwerks gemeten lengte van de romp (uitstekende delen niet medegerekend) 12 m of meer is. Voor de vaart in volle zee ontworpen en gebouwde vissersvaartuigen en reddingsboten en-schepen worden echter steeds als zeeschepen aangemerkt, ongeacht hun lengte.

 

2.    De onderverdelingen 8905 1010 en 8905 9010 hebben alleen betrekking op schepen, drijvende werktuigen en drijvende droogdokken, die ontworpen en gebouwd zijn voor het gebruik of de vaart in volle zee.

 

3.    Voor de toepassing van post 8908 omvat de uitdrukking „sloopschepen en ander drijvend materieel bestemd voor de sloop” eveneens, indien zij gelijktijdig met het te slopen materieel worden aangeboden en voor zover zij deel hebben uitgemaakt van hun normale uitrusting, de volgende artikelen:

   reserveonderdelen (zoals schroeven), ook in nieuwe staat,

   losse inventaris (meubelen, keukengerei, vaatwerk, enz.) voor zover deze duidelijk sporen van gebruik vertonen.

 

 

TOP