Versie: 2018

AFDELING XVII

 

VERVOERMATERIEEL

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 86

 

ROLLEND EN ANDER MATERIEEL VOOR SPOOR- EN TRAMWEGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; MECHANISCHE (ELEKTROMECHANISCHE DAARONDER BEGREPEN) SIGNAAL- EN WAARSCHUWINGSTOESTELLEN VOOR HET VERKEER

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Dit hoofdstuk omvat niet:

a)    dwarsliggers van hout of van beton, voor spoor- en tramwegen en elementen van beton voor geleidebanen voor luchtkussentreinen (post 4406 of 6810);

b)    bestanddelen van spoorbanen van gietijzer, van ijzer of van staal, bedoeld bij post 7302;

c)    elektrische signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen, bedoeld bij post 8530.

 

2.    Post 8607 omvat onder meer:

a)    assen, wielen, wielstellen, wielbanden, klemringen, binnenwielen en andere delen van wielen;

b)    onderstellen, draaistellen en bisseldraaistellen;

c)    draagpotten (vetpotten en oliepotten), reminrichtingen van alle soorten;

d)    buffers; koppelhaken en andere koppelingen, alsmede vouwbalgen;

e)    carrosseriedelen.

 

3.    Behoudens het bepaalde in aantekening 1, omvat post 8608 onder meer:

a)    samengevoegde sporen, draaischijven, draaibruggen, stootjukken en vrije-ruimteprofielen;

b)    beweegbare seinschijven, beweegbare seinarmen en seinpalen, toestellen voor de bediening van overwegbomen, omzetstoelen voor wissels, toestellen voor de bediening op afstand en andere mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen, ook indien ingericht om elektrisch te worden verlicht, voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens en voor vliegvelden.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

Nihil

 

 

TOP