Versie: 2018

AFDELING XV

 

ONEDELE METALEN EN WERKEN DAARVAN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 82

 

GEREEDSCHAP; MESSENMAKERSWERK, LEPELS EN VORKEN, VAN ONEDEL METAAL; DELEN VAN DEZE ARTIKELEN VAN ONEDEL METAAL

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Behalve waar het gaat om soldeer-, blaas- of brandlampen, veldsmidsen, slijpstenen met hand- of voetaandrijving, manicure- en pedicurestellen en de artikelen bedoeld bij post 8209, omvat dit hoofdstuk uitsluitend artikelen waarvan het snijdend of werkzaam deel bestaat uit:

a)    onedel metaal;

b)    metaalcarbide of cermet;

c)    natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, in een houder van onedel metaal, metaalcarbide of cermet;

d)    schuur-, slijp- of polijstmiddelen, op een drager van onedel metaal, voor zover de artikelen tanden, kanten of andere snijdende of verspanende delen bezitten die hun karakter en functie niet hebben verloren na het opbrengen van de schuur-, slijp- of polijstmiddelen.

 

2.    Delen van onedel metaal van de artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk, worden ingedeeld onder de post waartoe die artikelen behoren, met uitzondering van de delen die elders zijn genoemd en met uitzondering van de gereedschaphouders voor handgereedschap bedoeld bij post 8466. Delen voor algemeen gebruik, in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, zijn evenwel steeds uitgezonderd van dit hoofdstuk.

Dit hoofdstuk omvat niet en koppen, kammen, snijbladen en mesjes voor elektrische scheerapparaten of voor elektrische tondeuses (post 8510).

 

3.    Stellen bestaande uit een of meer messen als bedoeld bij post 8211 en een ten minste gelijk aantal artikelen als bedoeld bij post 8215, moeten worden ingedeeld onder post 8215.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

Nihil

 

 

TOP