Versie: 2018

AFDELING XV

 

ONEDELE METALEN EN WERKEN DAARVAN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 76

 

ALUMINIUM EN WERKEN VAN ALUMINIUM

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a)    „staven”:

niet-opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of gesmeed, met een over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede, in de vorm van een cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek (daaronder begrepen „afgeplatte cirkels” en „gewijzigde rechthoeken”, waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten met een rechthoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoorsnede mogen over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij producten met een rechthoekige dwarsdoorsnede („gewijzigde rechthoeken” daaronder begrepen), dient de dikte een tiende van de breedte te overtreffen.

Als staven worden eveneens aangemerkt gegoten of gesinterde producten met dezelfde vormen en afmetingen, die verder zijn bewerkt dan enkel grof afgebraamd, voor zover bedoelde producten daardoor niet het karakter hebben verkregen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;

b)    „profielen”:

gewalste, getrokken, geperste of gesmede producten, dan wel door buigen of vouwen verkregen producten, ook indien opgerold, met een over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede, die niet beantwoorden aan de definities van staven, draad, platen, bladen, strippen, buizen of pijpen. Als profielen worden eveneens aangemerkt, gegoten of gesinterde producten met dezelfde vormen, die verder zijn bewerkt dan enkel grof afgebraamd, voor zover bedoelde producten daardoor niet het karakter hebben verkregen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;

c)    „draad”:

opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of gesmeed, met een over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de vorm van een cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek (daaronder begrepen „afgeplatte cirkels” en „gewijzigde rechthoeken”, waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten met een rechthoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoorsnede mogen over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij producten met een rechthoekige dwarsdoorsnede („gewijzigde rechthoeken” daaronder begrepen) dient de dikte een tiende van de breedte te overtreffen;

d)    „platen, bladen en strippen”:

massieve, platte producten (andere dan de ruwe producten bedoeld bij post 7601), ook indien opgerold, met een rechthoekige dwarsdoorsnede (daaronder begrepen „gewijzigde rechthoeken”, waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn), ook indien met afgeronde hoeken, met gelijkblijvende dikte, en die:

   vierkant of rechthoekig zijn en waarvan de dikte een tiende van de breedte niet overtreft,

   anders dan vierkant of rechthoekig zijn, ongeacht de afmetingen, voor zover zij niet het karakter hebben van elders bedoelde artikelen of werken.

Onder de posten 7606 en 7607 blijven ingedeeld platen, bladen en strippen, voorzien van motieven (bijvoorbeeld groeven, ribbels, wafels, ruiten, druppels), dan wel geperforeerd, gegolfd, gepolijst of bekleed, voor zover zij door deze bewerkingen niet het karakter hebben verkregen van elders bedoelde artikelen of werken;

e)    „buizen en pijpen”:

holle producten, ook indien opgerold, waarvan de over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede, met slechts één omsloten holte, de vorm heeft van een cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek, en waarvan de wanden overal van gelijke dikte zijn. Als buizen en pijpen worden eveneens aangemerkt, producten met een dwarsdoorsnede in de vorm van een vierkant, een rechthoek, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek die over de gehele lengte afgeronde hoeken mogen hebben, voor zover de dwarsdoorsnede aan binnen- en buitenzijde concentrisch is en dezelfde vorm en dezelfde oriëntatie heeft. De buizen en pijpen met de hiervoor vermelde dwardsdoorsneden mogen zijn gepolijst, bekleed, gebogen, van schroefdraad voorzien, uitgeboord, van gaten voorzien, vernauwd of verwijd, taps toelopend gemaakt of van flenzen, kragen of ringen voorzien.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

1.    In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a)    „niet-gelegeerd aluminium”:

metaal bevattende 99 of meer gewichtspercenten aluminium, voor zover het gehalte aan enig ander element de in de navolgende tabel opgenomen limiet niet overschrijdt:

 

Andere elementen

 

Element

Gehaltelimiet in gewichtspercenten

Fe + Si (ijzer en silicium samen)

Andere elementen (1), elk

1

0,1 (2)

(1) Andere elementen zijn bijvoorbeeld Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.

(2) Een kopergehalte van meer dan 0,1 doch niet meer dan 0,2 percent is toelaatbaar zover noch het chroomgehalte noch het mangaangehalte hoger is dan 0,05 percent

 

b)    „aluminiumlegeringen”:

metaal waarin het gewichtspercentage aluminium dat van elk van de andere elementen overtreft, voor zover:

1)    het gehalte aan ten minste een van de andere elementen, of het gehalte aan ijzer en silicium samen hoger is dan de limiet opgenomen in de tabel onder a) hiervoor, of

2)    het totale gehalte aan deze andere elementen 1 gewichtspercent overtreft.

 

2.    Niettegenstaande het bepaalde in aantekening 1, onder c), op dit hoofdstuk, worden voor de toepassing van onderverdeling 7616 91 echter uitsluitend als „draad” aangemerkt, producten, ook indien opgerold, waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede, ongeacht de vorm, niet meer dan 6 mm bedraagt.

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

1.    Voor de toepassing van onderverdeling 7601 2020, wordt verstaan onder:

   „plakken”: ruwe massieve producten met een over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de vorm van een rechthoek of andere veelhoek, met een breedte van meer dan 800 mm, een dikte van meer dan 280 mm en een lengte die altijd groter is dan de breedte en de dikte. Deze producten zijn bestemd om te worden gewalst;

   billets”: ruwe massieve producten met een over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de vorm van een cirkel (daaronder begrepen „afgeplatte cirkels”), met een diameter van meer dan 125 mm. Deze producten zijn bestemd om te worden geëxtrudeerd.

 

 

TOP