Versie: 2018

AFDELING XV

 

ONEDELE METALEN EN WERKEN DAARVAN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 74

 

KOPER EN WERKEN VAN KOPER

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a)    „geraffineerd koper”:

metaal bevattende 99,85 of meer gewichtspercenten koper, en

metaal bevattende 97,5 of meer gewichtspercenten koper, voor zover het gehalte aan enig ander element de in de navolgende tabel opgenomen limiet niet overschrijdt:

 

Andere elementen

 

Element

Gehaltelimiet in gewichts-percenten

Ag       zilver

As        arsenicum

Cd       cadmium

Cr        chroom

Mg       magnesium

Pb        lood

S          zwavel

Sn        tin

Te        tellurium

Zn        zink

Zr        zirkonium

andere elementen (1), elk

0,25

0,5

1,3

1,4

0,8

1,5

0,7

0,8

0,8

1

0,3

0,3

(1)  Andere elementen zijn bijvoorbeeld Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

 

b)    „koperlegeringen”:

metaal, ander dan niet-geraffineerd koper, waarin het gewichtspercentage koper dat van elk der andere elementen overtreft, voor zover:

1)    het gehalte aan ten minste een van de andere elementen hoger is dan de limiet, opgenomen in de tabel onder a) hiervoor, of

2)    het totale gehalte aan deze andere elementen 2,5 gewichtspercenten overtreft;

c)    „toeslaglegeringen”:

legeringen die naast andere elementen meer dan 10 gewichtspercenten koper bevatten, die praktisch niet vervormbaar zijn en gebruikt worden, hetzij als toeslag bij de vervaardiging van andere legeringen, hetzij als reductiemiddel, als ontzwavelingsmiddel of voor dergelijk gebruik in de non-ferrometallurgie. Fosfor-koperverbindingen die meer dan 15 gewichtspercenten fosfor bevatten, vallen echter onder post 2853;

d)    „staven”:

niet-opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of gesmeed, met een over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de vorm van een cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek (daaronder begrepen „afgeplatte cirkels” en „gewijzigde rechthoeken”, waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten met een rechthoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoorsnede mogen over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij producten met een rechthoekige dwarsdoorsnede („gewijzigde rechthoeken” daaronder begrepen) dient de dikte een tiende van de breedte te overtreffen.

Als staven worden eveneens aangemerkt gegoten of gesinterde producten met dezelfde vormen en afmetingen, die verder zijn bewerkt dan enkel grof afgebraamd, voor zover bedoelde producten daardoor niet het karakter hebben verkregen van onder andere posten in te delen artikelen of werken.

Wire-bars en billets waarvan de uiteinden zijn aangepunt of op een andere wijze zijn bewerkt, enkel om het inbrengen in de machines waarmee zij zullen worden verwerkt tot bijvoorbeeld walsdraad of buizen te vergemakkelijken, worden evenwel als ruw koper bedoeld bij post 7403 aangemerkt;

e)    „profielen”:

gewalste, getrokken, geperste of gesmede producten, dan wel door buigen of vouwen verkregen producten, ook indien opgerold, met een over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede, die niet beantwoorden aan de definities van staven, draad, platen, bladen, strippen, buizen of pijpen. Als profielen worden eveneens aangemerkt, gegoten of gesinterde producten met dezelfde vormen, die verder zijn bewerkt dan enkel grof afgebraamd, voor zover bedoelde producten daardoor niet het karakter hebben verkregen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;

f)    „draad”:

opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of gesmeed, met een over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de vorm van een cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek (daaronder begrepen „afgeplatte cirkels” en „gewijzigde rechthoeken”, waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten met een rechthoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoorsnede mogen over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij producten met een rechthoekige dwarsdoorsnede („gewijzigde rechthoeken” daaronder begrepen) dient de dikte een tiende van de breedte te overtreffen.

g)    „platen, bladen en strippen”:

massieve, platte producten (andere dan de ruwe producten bedoeld bij post 7403), ook indien opgerold, met een rechthoekige dwarsdoorsnede (daaronder begrepen „gewijzigde rechthoeken” waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn), ook indien met afgeronde hoeken, met gelijkblijvende dikte, en die:

   vierkant of rechthoekig zijn en waarvan de dikte een tiende van de breedte niet overtreft,

   anders dan vierkant of rechthoekig zijn, ongeacht de afmetingen, voor zover zij niet het karakter hebben van elders bedoelde artikelen of werken.

Onder de posten 7409 en 7410 blijven ingedeeld platen, bladen en strippen, voorzien van motieven (bijvoorbeeld groeven, ribbels, wafels, ruiten, druppels), dan wel geperforeerd, gegolfd, gepolijst of bekleed, voor zover zij door deze bewerkingen niet het karakter hebben verkregen van elders bedoelde artikelen of werken;

h)    „buizen en pijpen”:

holle producten, ook indien opgerold, waarvan de over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede, met slechts één omsloten holte, de vorm heeft van een cirkel, een ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek, en waarvan de wanden overal van gelijke dikte zijn. Als buizen en pijpen worden eveneens aangemerkt, producten met een dwarsdoorsnede in de vorm van een vierkant, een rechthoek, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek, die over de gehele lengte afgeronde hoeken mogen hebben, voor zover de dwarsdoorsnede aan binnen- en buitenzijde concentrisch is en dezelfde vorm en dezelfde oriëntatie heeft. De buizen en pijpen met de hiervoor vermelde dwarsdoorsneden mogen zijn gepolijst, bekleed, gebogen, van schroefdraad voorzien, uitgeboord, van gaten voorzien, vernauwd of verwijd, taps toelopend gemaakt of van flenzen, kragen of ringen voorzien.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

1.    In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a)    „koper-zinklegeringen (messing of geelkoper)”:

legeringen van koper en zink, ook indien met andere elementen. Indien andere elementen aanwezig zijn:

   overtreft het gewichtspercentage zink dat van elk van die andere elementen,

   is het eventuele nikkelgehalte lager dan 5 gewichtspercenten (zie koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver)),

   is het eventuele tingehalte lager dan 3 gewichtspercenten (zie koper-tinlegeringen (brons));

b)    „koper-tinlegeringen (brons)”:

legeringen van koper en tin, ook indien met andere elementen. Indien andere elementen aanwezig zijn, overtreft het gewichtspercentage tin dat van elk van die andere elementen. Indien echter het tingehalte 3 gewichtspercenten of hoger is, mag het gehalte aan zink dat aan tin overtreffen, doch moet dan lager dan 10 gewichtspercenten zijn;

c)    „koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver)”:

legeringen van koper, nikkel en zink, ook indien met andere elementen. Het nikkelgehalte is 5 gewichtspercenten of hoger (zie koper-zinklegeringen (messing of geelkoper));

d)    „koper-nikkellegeringen”:

legeringen van koper en nikkel, ook indien met andere elementen, maar in geen geval bevattende meer dan 1 gewichtspercent zink.

Indien andere elementen aanwezig zijn overtreft het gewichtspercentage nikkel dat van elk van die andere elementen.

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

Nihil

 

 

TOP