Versie: 2018

AFDELING XIII

 

WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN; KERAMISCHE PRODUCTEN; GLAS EN GLASWERK

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 69

 

KERAMISCHE PRODUCTEN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Dit hoofdstuk omvat uitsluitend de keramische producten die zijn gebakken nadat zij in een bepaalde vorm zijn gebracht. De posten 6904 tot en met 6914 hebben uitsluitend betrekking op andere producten dan die bedoeld bij de posten 6901 tot en met 6903.

 

2.    Dit hoofdstuk omvat niet:

a)    producten bedoeld bij post 2844;

b)    artikelen bedoeld bij post 6804;

c)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 71 (bijvoorbeeld fancybijouterieën);

d)    cermets bedoeld bij post 8113;

e)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 82;

f)    isolatoren voor elektriciteit (post 8546) en isolerende werkstukken van isolerend materiaal, bedoeld bij post 8547;

g)    kunsttanden van keramische stoffen (post 9021);

h)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bijvoorbeeld kasten voor klokken of voor pendules);

ij)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, verlichtingstoestellen, geprefabriceerde bouwwerken);

k)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen);

l)     artikelen bedoeld bij post 9606 (bijvoorbeeld knopen) en bedoeld bij post 9614 (bijvoorbeeld pijpen);

m)   artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97 (bijvoorbeeld kunstvoorwerpen).

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

Nihil

 

 

TOP