Versie: 2018

AFDELING XIII

 

WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN; KERAMISCHE PRODUCTEN; GLAS EN GLASWERK

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 68

 

WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.  Dit hoofdstuk omvat niet:

a)  artikelen bedoeld bij hoofdstuk 25;

b)  papier en karton, gestreken, van een deklaag voorzien, geïmpregneerd of bekleed (bijvoorbeeld papier en karton met een laag micapoeder of grafiet, asfaltpapier en asfaltkarton), bedoeld bij post 4810 of 4811;

c)  textielstoffen bekleed, geïmpregneerd of bedekt (bijvoorbeeld met micapoeder, met bitumen of met asfalt), bedoeld bij hoofdstuk 56 of 59;

d) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 71;

e)  gereedschap en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 82;

f)  lithografische steen bedoeld bij post 8442;

g)  isolatoren voor elektriciteit (post 8546) en isolerende werkstukken van isolerend materiaal, bedoeld bij post 8547;

h)  slijpsteentjes voor tandheelkundige doeleinden (post 9018);

ij)  artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bijvoorbeeld kasten voor klokken of voor pendules);

k)  artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, verlichtingstoestellen, geprefabriceerde bouwwerken);

l)   artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen);

m) artikelen bedoeld bij post 9602, indien zij zijn samengesteld uit stoffen genoemd in aantekening 2, onder b), op hoofdstuk 96, artikelen bedoeld bij post 9606 (bijvoorbeeld knopen), post 9609 (bijvoorbeeld griffels), post 9610 (bijvoorbeeld schrijf- en tekenleien) of bij post 9620 (statieven met één, twee of drie poten en dergelijke artikelen);

n)  artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97 (bijvoorbeeld kunstvoorwerpen).

 

2.  Als „steen” in de zin van post 6802 wordt niet alleen aangemerkt het materiaal bedoeld bij de posten 2515 en 2516, doch ook alle andere natuursteen (bijvoorbeeld kwartsiet, vuursteen, dolomiet, speksteen) die als steen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf bewerkt is, andere dan leisteen.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

Nihil

 

TOP