Versie: 2018

AFDELING XI

 

TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling

 

 

 

HOOFDSTUK 63

 

ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN TEXTIEL; STELLEN OF ASSORTIMENTEN; OUDE KLEREN EN DERGELIJKE; LOMPEN EN VODDEN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.  Onderdeel I omvat uitsluitend geconfectioneerde artikelen van textiel.

 

2.  Onderdeel I omvat niet:

a)  artikelen bedoeld bij de hoofdstukken 56 tot en met 62;

b)  oude kleren en dergelijke, bedoeld bij post 6309.

 

3.  Post 6309 omvat uitsluitend:

a)  artikelen van textiel:

kleding en kledingtoebehoren, alsmede delen daarvan,

dekens,

tafel-, bedden- en huishoudlinnen,

artikelen voor stoffering, andere dan de tapijten bedoeld bij de posten 5701 tot en met 5705 en de tapisserieën bedoeld bij post 5805;

b)  schoeisel en hoofddeksels, andere dan van asbest.

 

Om te kunnen worden ingedeeld onder deze post moeten de hiervoor genoemde artikelen voldoen aan de volgende voorwaarden:

duidelijke sporen van gebruik vertonen, en

in bulk dan wel verpakt in balen, in zakken of in dergelijke verpakkingsmiddelen worden aangeboden.

 

 

Aanvullende aantekening

 

1.  Onderverdeling 6304 20 omvat geconfectioneerde artikelen van kettingbreiwerk, geïmpregneerd of bekleed met alfa-cypermethrin (ISO), chloorfenapyr (ISO), deltamethrin (ISO, INN), lambda-cyhalothrin (ISO), permethrin (ISO) of pirimifos-methyl (ISO).

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

Nihil

 

TOP