Versie: 2018

AFDELING XI

 

TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling

 

 

 

HOOFDSTUK 59

 

WEEFSELS, GEÏMPREGNEERD, BEKLEED, BEDEKT OF MET INLAGEN; TECHNISCHE ARTIKELEN VAN TEXTIELSTOFFEN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.  Voor zover uit de context niet het tegendeel blijkt, worden voor de toepassing van dit hoofdstuk als „weefsels” aangemerkt, de weefsels bedoeld bij de hoofdstukken 50 tot en met 55 en bij de posten 5803 en 5806, vlecht- en passementwerk en dergelijke versieringsartikelen, aan het stuk, bedoeld bij post 5808 en brei- en haakwerk bedoeld bij de posten 6002 tot en met 6006.

 

2.  Post 5903 omvat:

a)  weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van kunststof, ongeacht het gewicht per vierkante meter en ongeacht de aard van de kunststof (compact of met celstructuur), andere dan:

1)  weefsels waarvan de impregnering, de deklaag of de bekleding niet met het blote oog kan worden waargenomen (in het algemeen hoofdstukken 50 tot en met 55, 58 of 60); voor de toepassing van deze bepaling wordt de door de bedoelde bewerkingen veroorzaakte kleurverandering buiten beschouwing gelaten;

2)  producten die bij een temperatuur gelegen tussen 15 °C en 30 °C niet zonder breken of barsten met de hand om een cilinder met een diameter van 7 mm kunnen worden opgerold (in het algemeen hoofdstuk 39);

3)  producten bestaande uit een weefsel dat volledig in kunststof is ingebed of dat aan beide zijden met kunststof is bekleed of bedekt, voor zover deze bekleding of deklaag met het blote oog kan worden waargenomen en waarbij de door deze bewerkingen veroorzaakte kleurverandering buiten beschouwing wordt gelaten (hoofdstuk 39);

4)  weefsels die op zodanige wijze gedeeltelijk met kunststof zijn bekleed of bedekt dat zij motieven vertonen (in het algemeen de hoofdstukken 50 tot en met 55, 58 of 60);

5)  platen, vellen of strippen van kunststof met celstructuur, verbonden met weefsel, waarbij de textielstof slechts als drager dient (hoofdstuk 39);

6)  textielproducten bedoeld bij post 5811;

b)  weefsels vervaardigd van textielgarens, van strippen of artikelen van dergelijke vorm, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met kunststof, bedoeld bij post 5604.

 

3.  Voor de toepassing van post 5905 wordt onder „wandbekleding van textielstof” verstaan: producten op rollen met een breedte van 45 cm of meer, geschikt voor het bekleden van muren of van plafonds, bestaande uit op een drager bevestigd textiel of uit textiel dat aan de achterzijde een behandeling heeft ondergaan (geïmpregneerd of bedekt, zodat lijmen mogelijk wordt).

Deze post omvat echter geen wandbekleding bestaande uit scheerhaar of textielpoeder, dat rechtstreeks is aangebracht op een drager van papier (post 4814) of op een drager van textiel (in het algemeen post 5907).

 

4.  Voor de toepassing van post 5906 wordt onder „gegummeerde weefsels” verstaan:

a)  weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van rubber,

met een gewicht van niet meer dan 1.500 g/m², of

met een gewicht van meer dan 1.500 g/m² en die meer dan 50 gewichtspercenten textielstoffen bevatten;

b)  weefsels vervaardigd van garens, van strippen of artikelen van dergelijke vorm, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber, bedoeld bij post 5604;

c)  producten, samengesteld uit parallel gelegde textielgarens, gebonden met rubber.

Deze post omvat echter niet vellen, platen of strippen van rubber met celstructuur, verbonden met weefsel, waarbij het weefsel slechts als drager dient (hoofdstuk 40), en textielproducten bedoeld bij post 5811.

 

5.  Post 5907 omvat niet:

a)  weefsels waarvan de impregnering, de deklaag of de bekleding niet met het blote oog kan worden waargenomen (in het algemeen hoofdstukken 50 tot en met 55, 58 of 60); voor de toepassing van deze bepaling wordt de door bedoelde bewerkingen veroorzaakte kleurverandering buiten beschouwing gelaten;

b)  beschilderd doek (ander dan voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio's of voor dergelijk gebruik);

c)  weefsels die op zodanige wijze gedeeltelijk met scheerhaar, met kurkpoeder of met andere dergelijke producten bedekt zijn, dat zij motieven vertonen. Imitatiefluweel blijft echter onder deze post ingedeeld;

d) weefsels die gewoon geappreteerd zijn met zetmeelpreparaten of met dergelijke preparaten;

e)  fineer op een drager van weefsel (post 4408);

f)  natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen in poeder of in korrels op een drager van weefsel (post 6805);

g)  samengekit of gereconstitueerd mica op een drager van weefsel (post 6814);

h)  bladmetaal op een drager van weefsel (in het algemeen afdeling XIV of XV).

 

6.  Post 5910 omvat niet:

a)  drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden uit textielstoffen, met een dikte van minder dat 3 mm, aan het stuk of op lengte gesneden;

b)  drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van rubber, alsmede die vervaardigd van garen of bindgaren van textielstof dat is geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber (post 4010).

 

7.  Post 5911 omvat de volgende producten, die geacht worden van de overige posten van afdeling XI te zijn uitgezonderd:

a)  de hierna limitatief opgesomde textielwaren, aan het stuk, op lengte of enkel vierkant of rechthoekig gesneden (andere dan textielwaren die het karakter hebben van producten bedoeld bij de posten 5908 tot en met 5910):

weefsels, vilt of met vilt gevoerd weefsel, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van rubber, leder of andere stoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van kaardbeslag, alsmede dergelijke producten voor ander technisch gebruik, lint van fluweel, geïmpregneerd met rubber, voor het bekleden van kettingbomen daaronder begrepen;

builgaas;

persdoeken en grove weefsels (ook die van mensenhaar), van de soort gebruikt in oliepersen of voor dergelijk technisch gebruik;

al dan niet vervilte weefsels, ook indien geïmpregneerd of bedekt, van de soort gebezigd voor technisch gebruik, plat geweven met meervoudige ketting of inslag;

met metaal versterkte weefsels van de soort gebezigd voor technisch gebruik;

smeerkoord, vlechten, touw en dergelijke textielproducten voor smerings- of pakkingsdoeleinden, ook indien geïmpregneerd, bedekt of versterkt (gewapend);

b)  artikelen van textielstof voor technisch gebruik (andere dan de artikelen bedoeld bij de posten 5908 tot en met 5910) (bijvoorbeeld weefsels en vilt, eindeloos of voorzien van verbindingsstukken, van de soort gebruikt voor papiermachines en dergelijke machines (bijvoorbeeld voor pulp of asbestcement), polijstschijven, pakkingen, sluitringen en andere delen van machines, apparaten of toestellen).

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

Nihil

 

TOP