Versie: 2018

AFDELING XI

 

TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling

 

 

 

HOOFDSTUK 57

 

TAPIJTEN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt als „tapijten” aangemerkt, vloerbedekking waarvan de bovenzijde uit textielstof bestaat.

Artikelen die de kenmerken van tapijten vertonen, doch voor andere doeleinden worden gebruikt, worden eveneens als tapijten aangemerkt.

 

2.    Dit hoofdstuk omvat geen ondertapijt

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

1.    Voor de toepassing van het vastgestelde maximum specifiek recht voor de tapijten bedoeld bij onderverdeling 5701 10 90 wordt de oppervlakte van de tapijten berekend zonder de eindstukken, de zelfkanten en de franjes.

 

 

TOP