Versie: 2018

AFDELING XI

 

TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling

 

 

 

HOOFDSTUK 55

 

SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE STAPELVEZELS

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Voor de toepassing van de posten 5501 en 5502 wordt als „kabel” van synthetische of van kunstmatige filamenten aangemerkt, kabel verkregen door samenbundeling van parallel liggende filamenten van gelijke lengte, overeenkomende met de lengte van de kabel, die voldoet aan de volgende voorwaarden:

a)    de lengte van de kabel moet meer dan 2 m bedragen;

b)    de twist in de kabel moet minder dan 5 toeren (slagen) per meter bedragen;

c)    de garennummering moet minder dan 67 decitex per filament bedragen;

d)    voor zover het kabel van synthetische filamenten betreft moet die zijn verstrekt en daardoor geen grotere rek hebben dan tot het dubbele van de lengte;

e)    de garennummering moet meer dan 20 000 decitex per kabel bedragen.

Kabel met een lengte van niet meer dan 2 m valt onder post 5503 of 5504.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

Nihil

 

 

TOP