Versie: 2018

AFDELING XI

 

TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling

 

 

 

HOOFDSTUK 54

 

SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE FILAMENTEN; STRIPPEN EN ARTIKELEN VAN DERGELIJKE VORM, VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE TEXTIELSTOFFEN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Voor de toepassing van de nomenclatuur worden onder „synthetische of kunstmatige vezels” verstaan, stapelvezels en filamenten van organische polymeren, op industriële wijze verkregen:

a)    door polymerisatie van organische monomeren, voor het verkrijgen van polymeren zoals polyamiden, polyesters, polyolefinen of polyurethanen, of door chemische wijziging van polymeren verkregen door dit procedé (bijvoorbeeld poly(vinylalcohol) verkregen door hydrolyse van poly(vinylacetaat));

b)    door ontbinding of chemische behandeling van natuurlijke organische polymeren (bijvoorbeeld cellulose), voor het verkrijgen van polymeren zoals cuprorayon (cupro) of viscoserayon, of door chemische wijziging van natuurlijke organische polymeren (bijvoorbeeld cellulose, caseïne en andere proteïnen, of alginezuur), voor het verkrijgen van polymeren zoals celluloseacetaat of alginaten.

Als „synthetische” vezels worden aangemerkt de vezels omschreven onder a) hiervoor; als „kunstmatige” vezels worden aangemerkt de vezels omschreven onder b) hiervoor. De strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij de posten 5404 of 5405 worden niet aangemerkt als synthetische of kunstmatige vezels.

De begrippen „synthetische” en „kunstmatige” hebben dezelfde betekenis als hiervoor, indien gebruikt in samenhang met „textielstoffen”.

 

2.    De posten 5402 en 5403 omvatten niet de kabel (lonten) van synthetische of van kunstmatige filamenten, bedoeld bij hoofdstuk 55.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

Nihil

 

 

TOP