Versie: 2018

AFDELING XI

 

TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling

 

 

 

HOOFDSTUK 53

 

ANDERE PLANTAARDIGE TEXTIELVEZELS; PAPIERGARENS EN WEEFSELS DAARVAN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

1.    A)   Voor de toepassing van de onderverdelingen 5306 10 90, 5306 20 90 en 5308 20 90 worden, behoudens de in letter B) hierna gemaakte uitzonderingen, aangemerkt als „opgemaakt voor de verkoop in het klein”, de garens (eendraads, getwijnd of gekabeld) die zijn opgemaakt:

a)    op kaarten, klossen, buisjes of dergelijke opwindmiddelen, dan wel in bollen of kluwens, met een maximumgewicht (het gewicht van het opwindmiddel meegerekend) van 200 g;

b)    in strengen of strengetjes met een maximumgewicht van 125 g;

c)    in strengen, die door een of meer verdeeldraden zijn onderverdeeld in van elkaar gescheiden strengetjes van gelijk gewicht, dat niet hoger is dan 125 g.

 

B)   De in letter A) vervatte regels gelden niet ten aanzien van:

a)    getwijnde of gekabelde garens, ongebleekt, in strengen;

b)    getwijnde garens of gekabelde garens, opgemaakt:

1)  op kruisgehaspelde strengen;

2)  op een opwindmiddel of op enigerlei andere wijze, waaruit het gebruik van die garens in de textielindustrie blijkt (bijvoorbeeld op buisjes voor twijnmachines, op cops, op spoelen of op kegelvormige pijpjes, dan wel als cocons voor borduurmachines).

 

 

TOP