Versie: 2018

AFDELING IX

 

HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN; KURK EN KURKWAREN; VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 44

 

HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Dit hoofdstuk omvat niet:

a)    hout in spaanders, schaafkrullen of splinters, dan wel fijngemaakt, gemalen of in poedervorm, van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde, voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden (post 1211);

b)    bamboe en andere houtachtige stoffen van de soort voornamelijk gebruikt voor vlechtwerk, onbewerkt, ook indien gespleten, overlangs gezaagd of op lengte gesneden (post 1401);

c)    hout in spaanders, schaafkrullen of splinters, dan wel gemalen of in poedervorm, van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het verven of voor het looien (post 1404);

d)    actieve kool (post 3802);

e)    artikelen bedoeld bij post 4202;

f)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 46;

g)    schoeisel en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 64;

h)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 66 (bijvoorbeeld paraplu's, wandelstokken en delen daarvan);

ij)    artikelen bedoeld bij post 6808;

k)    fancybijouterieën bedoeld bij post 7117;

l)     artikelen bedoeld bij afdeling XVI of bij afdeling XVII (bijvoorbeeld delen van machines, etuis, kappen en kasten voor machines en toestellen, wagenmakerswerk);

m)   artikelen bedoeld bij afdeling XVIII (bijvoorbeeld kasten voor klokken en pendules, muziekinstrumenten en delen daarvan);

n)    delen van wapens (post 9305);

o)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, verlichtingstoestellen, geprefabriceerde bouwwerken);

p)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen);

q)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 96 (bijvoorbeeld pijpen en delen daarvan, knopen, potloden, en statieven met één, twee of drie poten en dergelijke artikelen), andere dan borstelhouten en stelen van hout voor artikelen bedoeld bij post 9603; of

r)     artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97 (bijvoorbeeld kunstvoorwerpen).

 

2.    Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt als „verdicht hout” aangemerkt, massief of opeengelijmd hout, dat een chemische of fysische behandeling heeft ondergaan (voor het opeengelijmde hout verder gaande dan nodig om de samenhang te verzekeren) zodanig dat een beduidende verhoging van de dichtheid en van de hardheid, alsmede een groter weerstandsvermogen tegen mechanische, chemische of elektrische invloeden is teweeggebracht.

 

3.    Voor de toepassing van de posten 4414 tot en met 4421 worden artikelen van spaanplaat en dergelijke platen, van vezelplaat, van gelaagd hout of van verdicht hout gelijkgesteld met de daarmee overeenkomende artikelen van hout.

 

4.    Producten bedoeld bij post 4410, 4411 of 4412 mogen op dezelfde wijze zijn geprofileerd als het hout bedoeld bij post 4409; zij mogen bovendien zijn gebogen, gegolfd, van gaten voorzien, gesneden of op andere wijze in een andere dan vierkante of rechthoekige vorm gebracht, dan wel een andere bewerking hebben ondergaan, voor zover zij daardoor niet het karakter hebben verkregen van artikelen bedoeld bij andere posten.

 

5.    Post 4417 omvat niet gereedschappen waarvan het snijdende of het werkzame deel wordt gevormd door een van de stoffen genoemd in aantekening 1 op hoofdstuk 82.

 

6.    Behoudens het bepaalde in aantekening 1 hiervoor en voor zover uit de context niet het tegendeel blijkt, is de vermelding van „hout” in een post van dit hoofdstuk eveneens van toepassing op bamboe en andere houtachtige stoffen.

 

 

Aanvullende aantekening

 

1.    Voor de toepassing van onderverdeling 4401 31 worden als „houtpellets” aangemerkt bijproducten, zoals houtkrullen, zaagsel of spaanders, van de mechanische houtbewerking, de meubelindustrie of andere houtbewerkingsactiviteiten, die door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een hoeveelheid van niet meer dan 3 gewichtspercenten, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd. Deze pellets zijn cilindrisch, met een diameter van niet meer dan 25 mm en een lengte van niet meer dan 100 mm.

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

1.    Als houtmeel bedoeld bij post 4405, wordt aangemerkt hout in poedervorm, dat bij gebruik van een zeef met een maaswijdte van 0,63 mm niet meer dan 8 gewichtspercenten achterblijvende deeltjes bevat.

 

2.    Voor de toepassing van de onderverdelingen 4414 0010, 4418 1010, 4418 2010, 4419 90 10, 4420 1011 en 4420 9091 wordt onder tropische houtsoorten verstaan, de houtsoorten acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya en yellow meranti.

 

TOP