Versie: 2018

AFDELING VIII

 

HUIDEN, VELLEN, LEDER EN PELTERIJEN, LEDERWAREN EN BONTWERK; ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, HANDTASSEN EN DERGELIJKE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 43

 

PELTERIJEN EN BONTWERK; NAMAAKBONT

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Afgezien van de pelterijen bedoeld bij post 4301, moet in de nomenclatuur onder „bont (pelterijen)” worden verstaan, de niet-onthaarde, gelooide of anderszins bereide huiden en vellen van alle dieren.

 

2.    Dit hoofdstuk omvat niet:

a)    met veren of met dons bezette vogelhuiden en delen daarvan, bedoeld bij post 0505 of 6701;

b)    niet-onthaarde, ongelooide huiden en vellen van de soorten die op grond van aantekening 1, onder c), op hoofdstuk 41 onder dat hoofdstuk worden ingedeeld;

c)    handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, waaraan naast leder ook bont of namaakbont is verwerkt (post 4203);

d)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 64;

e)    hoofddeksels en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 65;

f)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen).

 

3.    Onder post 4303 worden eveneens ingedeeld, pelterijen en delen daarvan, samengevoegd met andere materialen, alsmede pelterijen endelen daarvan die tot kleding, tot delen van kleding, tot toebehoren van kleding of tot andere artikelen aaneengenaaid zijn.

 

4.    Onder post 4303 of 4304 worden ingedeeld, kleding en kledingtoebehoren van alle soorten (andere dan die welke volgens aantekening 2 op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd), gevoerd met bont of met namaakbont, of waarop, aan de buitenzijde, bont of namaakbont is aangebracht, indien bedoelde delen meer betekenen dan een eenvoudige garnering.

 

5.    In de nomenclatuur wordt onder „namaakbont” verstaan, imitaties van bont, verkregen door het oplijmen of het opnaaien van wol, van haar of van andere vezels op leder, op weefsel of op andere materialen, met uitzondering evenwel van door weven of door breien verkregen namaakbont (in het algemeen post 5801 of 6001).

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

Nihil

 

 

TOP