Versie: 2018

AFDELING VIII

 

HUIDEN, VELLEN, LEDER EN PELTERIJEN, LEDERWAREN EN BONTWERK; ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, HANDTASSEN EN DERGELIJKE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 42

 

LEDERWAREN; ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, HANDTASSEN EN DERGELIJKE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Voor de toepassing van dit hoofdstuk omvat het begrip „leder” eveneens zeemleder (gecombineerd gelooid zeemleder daaronder begrepen), lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen en gemetalliseerd leder.

 

2.    Dit hoofdstuk omvat niet:

a)    steriel catgut en dergelijke steriele hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (post 3006);

b)    kleding en kledingtoebehoren (andere dan handschoenen (met of zonder vingers) en wanten), van leder, gevoerd met echt bont of met namaakbont, of waarop, aan de buitenzijde, delen van echt bont of van namaakbont zijn aangebracht, indien bedoelde delen meer betekenen dan een eenvoudige garnering (posten 4303 en 4304);

c)    geconfectioneerde artikelen bedoeld bij post 5608;

d)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 64;

e)    hoofddeksels en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 65;

f)    zwepen, rijzwepen en andere artikelen, bedoeld bij post 6602;

g)    manchetknopen, armbanden en andere fancybijouterieën (post 7117);

h)    toebehoren en artikelen voor garnering van zadel- en tuigmakerswerk (bijvoorbeeld bitten, stijgbeugels, gespen), indien afzonderlijk aangeboden (in het algemeen afdeling XV);

ij)    snaren voor muziekinstrumenten, vellen voor trommels en voor andere muziekinstrumenten en andere delen van muziekinstrumenten (post 9209);

k)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, verlichtingsartikelen);

l)     artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen);

m)   knopen, drukknopen, knoopvormen en andere delen van knopen, alsmede knopen in voorwerpsvorm, bedoeld bij post 9606.

 

3.    A)   Post 4202 omvat, naast de uitzonderingen genoemd in aantekening 2 op dit hoofdstuk, niet:

a)    draagtassen van kunststof in vellen, ook indien bedrukt, met handvat, niet geschikt voor herhaald gebruik (post 3923);

b)    artikelen van vlechtstoffen (post 4602).

 

B)   Artikelen bedoeld bij de posten 4202 en 4203 die delen bevatten van edel metaal, van metaal geplateerd met edel metaal, van echte of gekweekte parels of van edel- of halfedelstenen (natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde) blijven onder deze posten ingedeeld, zelfs indien dergelijke delen meer betekenen dan een eenvoudig toebehoren of een eenvoudige garnering, voor zover de artikelen niet hun wezenlijke karakter aan deze delen ontlenen. Indien echter de artikelen hun wezenlijke karakter aan deze delen ontlenen, worden zij ingedeeld onder hoofdstuk 71.

 

4.    Voor de toepassing van post 4203 wordt onder „kleding en kledingtoebehoren” onder meer verstaan: handschoenen (met of zonder vingers) en wanten (die voor sport of voor bescherming daaronder begrepen), voorschoten en andere uitrustingsstukken voor individuele bescherming, ongeacht voor welk ambacht of voor welk bedrijf, alsmede bretels, gordels, koppelriemen, draagbanden en polsgewrichtsbanden. Horlogebandjes worden echter ingedeeld onder post 9113.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

1.    Voor de toepassing van de onderverdelingen van post 4202 wordt onder „buitenkant” verstaan het materiaal dat aan de buitenzijde van het bergingsmiddel zichtbaar is met het blote oog, ook indien dit materiaal de buitenste laag vormt van een samengestelde stof die het buitenmateriaal van het bergingsmiddel vormt.

TOP