Versie: 2018

AFDELING VI

 

PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE EN VAN DE AANVERWANTE INDUSTRIEËN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 37

 

PRODUCTEN VOOR FOTOGRAFIE EN CINEMATOGRAFIE

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Dit hoofdstuk omvat geen resten en afval.

 

2.    In dit hoofdstuk heeft de term „fotografisch” betrekking op het proces door middel waarvan, al dan niet rechtstreeks, zichtbare beelden worden gevormd door de inwerking van licht of van andere vormen van straling op lichtgevoelige oppervlakken.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

1.    Bijeenbehorende films, op een waarvan enkel geluid is vastgelegd, terwijl op de andere enkel beelden zijn vastgelegd, worden niet tezamen, doch afzonderlijk naar hun aard ingedeeld.

 

2.    Voor de toepassing van onderverdeling 3706 9052 worden onder filmjournaals verstaan, films met een lengte van minder dan 330 m, die betrekking hebben op actualiteiten van politieke, sportieve, militaire, wetenschappelijke, literaire, folkloristische, toeristische, mondaine of dergelijke aard.

 

 

TOP