Versie: 2018

AFDELING VI

 

PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE EN VAN DE AANVERWANTE INDUSTRIEËN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 35

 

EIWITSTOFFEN; GEWIJZIGD ZETMEEL; LIJM; ENZYMEN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Dit hoofdstuk omvat niet:

a)    gist (post 2102);

b)    bloedfracties (andere dan bloedalbumine die niet is geprepareerd voor therapeutische of profylactische doeleinden), geneesmiddelen en andere producten bedoeld bij hoofdstuk 30;

c)    enzympreparaten voor het voorlooien (post 3202);

d)    enzympreparaten voor het inweken of voor het wassen en andere producten bedoeld bij hoofdstuk 34;

e)    geharde proteïnen (post 3913);

f)    producten van de grafische industrie, op een drager van gelatine (hoofdstuk 49).

 

2.    Voor de toepassing van post 3505 wordt onder „dextrine” verstaan: afbraakproducten van zetmeel met een gehalte aan reducerende suiker, berekend op de droge stof en uitgedrukt als dextrose, van niet meer dan 10 %. Indien de desbetreffende producten een hoger gehalte aan reducerende suiker hebben, worden zij onder post 1702 ingedeeld.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

1.    Onderverdeling 3504 00 10 omvat melkproteïneconcentraten met een proteïnegehalte van meer dan 85 gewichtspercenten, berekend op de droge stof.

 

 

TOP