Versie: 2018

AFDELING VI

 

PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE EN VAN DE AANVERWANTE INDUSTRIEËN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 34

 

ZEEP, ORGANISCHE TENSIOACTIEVE PRODUCTEN, WASMIDDELEN, SMEERMIDDELEN, KUNSTWAS, BEREIDE WAS, POETSEN ONDERHOUDSMIDDELEN, KAARSEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN, MODELLEERPASTA'S, TANDTECHNISCHE WASPREPARATEN EN TANDTECHNISCHE PREPARATEN OP BASIS VAN GEBRAND GIPS

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Dit hoofdstuk omvat niet:

a)    mengsels en bereidingen voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën van de soort gebruikt als preparaten voor het insmeren van bakvormen (post 1517);

b)    geïsoleerde chemisch welbepaalde verbindingen;

c)    shampoo, tandreinigingsmiddelen, scheercrème en -schuim, alsmede badpreparaten, zeep of andere tensioactieve stoffen bevattend (post 3305, 3306 of 3307).

 

2.    Voor de toepassing van post 3401 wordt uitsluitend als „zeep” aangemerkt, zeep die oplosbaar is in water. Zeep en andere onder post 3401 in te delen producten mogen toegevoegde zelfstandigheden bevatten (bijvoorbeeld desinfecteermiddelen, schuurmiddelen, vulstoffen, medicinale producten). Indien schuurmiddelen zijn toegevoegd is post 3401 echter alleen van toepassing op producten in de vorm van staven, gestempelde stukken, gestempelde fantasievormen of broden. In andere vormen worden de producten aangemerkt als schuurpasta's, schuurpoeders en dergelijke preparaten, bedoeld bij post 3405.

 

3.    Voor de toepassing van post 3402 worden als „organische tensioactieve producten” aangemerkt, producten die, indien gemengd met water in een concentratie van 0,5 % bij een temperatuur van 20° C en gedurende een uur bij dezelfde temperatuur in rust gelaten:

a)    een doorzichtige of doorschijnende vloeistof of een stabiele emulsie opleveren, zonder afscheiding van onoplosbare deeltjes;

b)    de oppervlaktespanning van water verminderen tot 4,5 × 10–2 N/m (45 dyne/cm) of minder.

 

4.    Met de in post 3403 genoemde „aardolie en olie verkregen uit bitumineuze mineralen” worden bedoeld de producten, omschreven in aantekening 2 op hoofdstuk 27.

 

5.    Behoudens de hierna genoemde uitzonderingen worden als „kunstwas en bereide was”, genoemd in post 3404, uitsluitend aangemerkt:

a)    chemisch bereide producten met een wasachtig karakter, ook indien in water oplosbaar;

b)    producten verkregen door het onderling vermengen van verschillende wassoorten;

c)    producten met een wasachtig karakter die behalve was of paraffine, vetten, harsen, minerale stoffen of andere stoffen bevatten.

Post 3404 omvat daarentegen niet:

a)    producten bedoeld bij de posten 1516, 3402 en 3823, ook indien zij een wasachtig karakter hebben;

b)    onvermengde dierlijke en onvermengde plantaardige was, ook indien geraffineerd of gekleurd, bedoeld bij post 1521;

c)    minerale was en dergelijke producten bedoeld bij post 2712, ook indien onderling vermengd of enkel gekleurd;

d)    was vermengd met, dan wel gedispergeerd of opgelost in een vloeistof (bijvoorbeeld post 3405 of 3809).

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

Nihil

 

 

TOP