Versie: 2018

AFDELING VI

 

PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE EN VAN DE AANVERWANTE INDUSTRIEËN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 31

 

MESTSTOFFEN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Dit hoofdstuk omvat niet:

a)    dierlijk bloed bedoeld bij post 0511;

b)    geïsoleerde producten van welbepaalde chemische samenstelling, andere dan in de aantekeningen 2, onder a), 3, onder a), 4, onder a), of 5 hierna genoemd;

c)    gecultiveerde kristallen van kaliumchloride (geen optische elementen zijnde), wegende per stuk 2,5 g of meer (post 3824); optische elementen van kaliumchloride (post 9001).

 

2.    Post 3102 omvat uitsluitend, voor zover zij niet zijn opgemaakt op de in post 3105 bedoelde wijze:

a)    de navolgende producten:

1)    natriumnitraat, ook indien zuiver;

2)    ammoniumnitraat, ook indien zuiver;

3)    dubbelzouten, ook indien zuiver, van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat;

4)    ammoniumsulfaat, ook indien zuiver;

5)    dubbelzouten (ook indien zuiver) of mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat;

6)    dubbelzouten (ook indien zuiver) of mengsels van calciumnitraat en magnesiumnitraat;

7)    calciumcyaanamide, ook indien zuiver, al dan niet geïmpregneerd met olie;

8)    ureum, ook indien zuiver;

b)    meststoffen bestaande uit mengsels van onder a) hiervoor genoemde producten;

c)    meststoffen bestaande uit mengsels van ammoniumchloride of van onder a) en b) hiervoor genoemde producten en krijt, gips of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen;

d)    vloeibare meststoffen bestaande uit de onder a), punt 2) of a), punt 8) hiervoor genoemde producten of uit mengsels van deze producten, opgelost in water of in ammoniakwater.

 

3.    Post 3103 omvat uitsluitend, voor zover zij niet zijn opgemaakt op de in post 3105 bedoelde wijze:

a)    de navolgende producten:

1)    fosfaatslakken;

2)    natuurlijke fosfaten bedoeld bij post 2510, geroost, gebrand of die een verdere warmtebehandeling hebben ondergaan dan voor het verwijderen van onzuiverheden noodzakelijk is;

3)    superfosfaat (gewoon, dubbel of tripel);

4)    calciumwaterstoforthofosfaat met 0,2 of meer gewichtspercenten fluor, berekend op het droge kristalwatervrije product;

b)    meststoffen bestaande uit mengsels van onder a) hiervoor genoemde producten, zonder rekening te houden met de fluorgehaltebegrenzing;

c)    meststoffen bestaande uit mengsels van onder a) en b) hiervoor genoemde producten (zonder rekening te houden met de fluorgehaltebegrenzing) en krijt, gips of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen.

 

4.    Post 3104 omvat uitsluitend, voor zover zij niet zijn opgemaakt op de in post 3105 bedoelde wijze:

a)    de navolgende producten:

1)    ruwe natuurlijke kalizouten (carnalliet, kaïniet, sylviniet en andere);

2)    kaliumchloride, ook indien zuiver, onder voorbehoud van de bepalingen van aantekening 1, onder c);

3)    kaliumsulfaat, ook indien zuiver;

4)    kaliummagnesiumsulfaat, ook indien zuiver;

b)    meststoffen bestaande uit mengsels van onder a) hiervoor genoemde producten.

 

5.    Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en diammoniumwaterstoforthofosfaat, ook indien zuiver of onderling vermengd, worden ingedeeld onder post 3105.

 

6.    Voor de toepassing van post 3105 worden als „andere meststoffen” uitsluitend aangemerkt, producten van de soort gebruikt als meststof en die, als wezenlijk bestanddeel, ten minste een van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

Nihil

 

 

TOP