Versie: 2018

AFDELING V

 

MINERALE PRODUCTEN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 25

 

ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Voor zover uit de context van de posten of uit aantekening 4 op dit hoofdstuk niet het tegendeel blijkt, vallen onder dit hoofdstuk uitsluitend: producten in ruwe staat en producten die zijn gewassen (ook met behulp van chemicaliën die onzuiverheden verwijderen zonder de aard van het product te wijzigen), fijngestampt, gemalen, geslibd, gezeefd of gekalibreerd, ook indien geconcentreerd door flotatie, door magnetische afscheiding of door andere mechanische of fysische werkwijzen (met uitzondering van kristallisatie). Producten die gebrand of geroost zijn of zijn verkregen door vermenging, dan wel een bewerking hebben ondergaan die uitgaat boven de in de verschillende posten aangegeven bewerkingen, zijn evenwel van dit hoofdstuk uitgezonderd.

Aan de producten van dit hoofdstuk mag een zelfstandigheid zijn toegevoegd om het verstuiven tegen te gaan, voor zover deze toevoeging de producten niet méér geschikt maakt voor bijzondere toepassingen dan voor hun gebruik in het algemeen.

 

2.    Dit hoofdstuk omvat niet:

a)    gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel en colloïdale zwavel (post 2802);

b)    natuurlijke ijzerhoudende verfaarden die in totaal 70 of meer gewichtspercenten ijzerverbindingen, berekend als Fe2 O3, bevatten (post 2821);

c)    geneesmiddelen en andere producten, bedoeld bij hoofdstuk 30;

d)    parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten (hoofdstuk 33);

e)    stenen voor bestrating, plaveien en trottoirbanden (post 6801); blokjes en dergelijke voor mozaïeken (post 6802); dakleien en leien voor bouwwerken (post 6803);

f)    edelstenen en halfedelstenen (post 7102 of 7103);

g)    gecultiveerde kristallen (andere dan optische elementen), wegende per stuk 2,5 g of meer, van natriumchloride of van magnesiumoxide, bedoeld bij post 3824; optische elementen van natriumchloride of van magnesiumoxide (post 9001);

h)    biljartkrijt (post 9504);

ij)    schrijf- of tekenkrijt en kleermakerskrijt (post 9609).

 

3.    Producten die zowel onder post 2517 als onder een andere post van hoofdstuk 25 kunnen vallen, worden ingedeeld onder post 2517.

 

4.    Post 2530 omvat onder meer: vermiculiet, perliet en chloriet, niet geëxpandeerd; verfaarden, ook indien gebrand of onderling vermengd; natuurlijk ijzerglimmer; meerschuim, ook in gepolijste stukken, en barnsteen (amber); samengekit meerschuim en samengekit barnsteen (ambroïde), enkel gemouleerd in platen, staven of in dergelijke vormen; git; strontianiet (natuurlijk strontiumcarbonaat), ook indien gebrand, met uitzondering van strontiumoxide; stukken en scherven van aardewerk, brokken steen en brokken beton.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

Nihil

 

 

TOP