Versie: 2018

AFDELING IV

 

PRODUCTEN VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN; TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 19

 

BEREIDINGEN VAN GRAAN, VAN MEEL, VAN ZETMEEL OF VAN MELK; GEBAK

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Dit hoofdstuk omvat niet:

a)    bereidingen voor menselijke consumptie bevattende meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of tezamen genomen (hoofdstuk 16); de gevulde producten bedoeld bij post 1902 worden evenwel steeds onder die post ingedeeld;

b)    meel- en zetmeelpreparaten (katten- en hondenbrood, enz.) die speciaal bereid zijn voor de voeding van dieren (post 2309);

c)    geneesmiddelen en andere producten, bedoeld bij hoofdstuk 30.

 

2.    Voor de toepassing van post 1901 wordt verstaan onder:

a)    „gries”, gries van granen bedoeld bij hoofdstuk 11;

b)    „meel” en „griesmeel”:

1)  meel en griesmeel, van granen, bedoeld bij hoofdstuk 11;

2)  meel, griesmeel en poeder, van plantaardige oorsprong, bedoeld bij ongeacht welk hoofdstuk, ander dan meel, gries, griesmeel en poeder, van gedroogde groenten (post 0712), van aardappelen (post 1105) of van gedroogde zaden van peulgroenten (post 1106).

 

3.    Post 1904 omvat niet: bereidingen bevattende meer dan 6 gewichtspercenten cacao, berekend op een geheel ontvette basis, of volledig bekleed met chocolade of met andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten bedoeld bij post 1806 (post 1806).

 

4.    Voor de toepassing van post 1904 betekent de uitdrukking „op andere wijze bereid” dat de granen een verdere bereiding of behandeling hebben ondergaan dan bedoeld bij de posten van of de aantekeningen op de hoofdstukken 10 en 11.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

1.    De onder de onderverdelingen 1905 31, 1905 32, 1905 40 en 1905 90 in te delen goederen die als assortiment worden aangeboden, worden onderworpen aan een agrarisch element (EA) vastgesteld naar het gemiddelde gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen, melkproteïnen, sacharose, isoglucose, glucose en zetmeel, berekend over het gehele assortiment.

 

2.    Als „koekjes en biscuits, gezoet” bedoeld bij onderverdeling 1905 31 worden slechts aangemerkt koekjes en biscuits, gezoet, met een vochtgehalte van niet meer dan 12 gewichtspercenten en een vetgehalte van niet meer dan 35 gewichtspercenten. (De stoffen gebruikt voor het vullen, voor de tussenlaag of voor het bedekken van de koekjes of biscuits worden bij het berekenen van de gehaltes niet in aanmerking genomen.)

 

3.    Onderverdeling 1905 9020 omvat alleen droge en breekbare producten.

 

4.    Producten voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract van post 1901, evenals die van goederen van de posten 0401 tot en met 0404, die in afgemeten hoeveelheden zijn opgemaakt, zoals capsules, tabletten, pastilles en pillen en die bestemd zijn om te worden gebruikt als voedingssupplement, zijn uitgesloten van indeling onder post 1901. Een voedingssupplement ontleent zijn wezenlijke karakter niet alleen aan zijn ingrediënten, maar ook aan zijn specifieke presentatiewijze die tekenend is voor zijn functie als voedingssupplement, aangezien deze bepalend is voor de dosering, de wijze waarop het wordt opgenomen en de plaats waar het zijn werking moet krijgen. Dergelijke producten voor menselijke consumptie moeten worden ingedeeld onder post 2106 voor zover zij elders genoemd noch elders onder begrepen zijn.

 

TOP