Versie: 2018

AFDELING II

 

PRODUCTEN VAN HET PLANTENRIJK

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 14

 

STOFFEN VOOR HET VLECHTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Plantaardige stoffen en plantaardige vezels, van de soort hoofdzakelijk gebruikt bij de fabricage van textiel, ongeacht de wijze van bewerking, alsmede plantaardig materiaal dat, door de bewerking die het heeft ondergaan, uitsluitend toepassing vindt als textielgrondstof, zijn van dit hoofdstuk uitgezonderd en worden ingedeeld onder afdeling XI.

 

2.    Bamboe (ook indien gespleten, overlangs gezaagd, op maat gesneden, aan de uiteinden afgerond, gebleekt, onbrandbaar gemaakt, gepolijst of geverfd), gespleten teen, gespleten riet en dergelijke, alsmede pitriet en rottingstrippen worden onder post 1401 ingedeeld. Spaanhout en hout in repen of in linten worden niet ingedeeld onder post 1401, doch onder post 4404.

 

3.    Onder post 1404 worden niet ingedeeld houtwol (post 4405) en gerede knotten voor borstelwerk (post 9603).

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

Nihil

 

 

TOP