Versie: 2018

AFDELING II

 

PRODUCTEN VAN HET PLANTENRIJK

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 11

 

PRODUCTEN VAN DE MEELINDUSTRIE; MOUT; ZETMEEL; INULINE; TARWEGLUTEN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Van dit hoofdstuk zijn uitgezonderd:

a)    koffiesurrogaten bestaande uit gebrande mout (post 0901 of 2101);

b)    meel, gries, griesmeel en zetmeel, bereid als bedoeld bij post 1901;

c)    cornflakes en andere producten bedoeld bij post 1904;

d)    groenten, bereid of verduurzaamd, bedoeld bij de posten 2001, 2004 en 2005;

e)    farmaceutische producten (hoofdstuk 30);

f)    zetmeel met de kenmerken van parfumerieën, van toiletartikelen of van cosmetische producten (hoofdstuk 33).

 

2.    A)   Producten verkregen door het malen van de granen die in de onderstaande tabel zijn opgenomen, vallen onder dit hoofdstuk indien zij, in gewichtspercenten berekend op de droge stof, tegelijkertijd:

a)    een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) dat hoger is dan het in kolom 2 van deze tabel vermelde gehalte, en

b)    een asgehalte hebben (na aftrek van eventueel toegevoegde mineralen) dat niet uitgaat boven het in kolom 3 van deze tabel vermelde gehalte.

Indien zij hieraan niet voldoen, worden zij onder post 2302 ingedeeld. Graankiemen, in hun geheel, geplet, in vlokken of gemalen, worden echter altijd onder post 1104 ingedeeld.

 

B)   De op grond van het vorenstaande onder dit hoofdstuk in te delen producten worden onder post 1101 of 1102 ingedeeld indien het aantal gewichtspercenten van het product, dat door een zeef van metaaldoek met een in de onderstaande tabel in kolom 4 of in kolom 5 aangegeven maaswijdte gaat, ten minste gelijk is aan het achter de desbetreffende graansoort in die kolommen vermelde percentage.

Indien zij hieraan niet voldoen, worden zij onder post 1103 of 1104 ingedeeld.

 

Graansoort

Zetmeel-

gehalte

Asgehalte

Hoeveelheid die moet kunnen gaan door een zeef met een maaswijdte van :

 

 

 

315 micrometer

500 micrometer

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tarwe en rogge

Gerst  

Haver

Mais en graansorgho

Rijst   

Boekweit        

Andere granen           

45 %

45 %

45 %

45 %

45 %

45 %

45 %

2,5 %

3   %

5   %

2   %

1,6 %

4   %

2   %

80 %

80 %

80 %

-

80 %

80 %

50 %

-

-

-

90 %

-

-

-

 

3.    Als „gries” en „griesmeel” bedoeld bij post 1103 worden aangemerkt de door het vermalen of fijnmalen van graankorrels verkregen producten die aan de volgende voorwaarden voldoen:

a)    uit mais verkregen producten moeten voor ten minste 95 gewichtspercenten door een zeef van metaaldoek met een maaswijdte van 2 mm kunnen gaan;

b)    uit andere granen verkregen producten moeten voor ten minste 95 gewichtspercenten door een zeef van metaaldoek met een maaswijdte van 1,25 mm kunnen gaan.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

1.    Het van toepassing zijnde douanerecht op mengsels vallende onder dit hoofdstuk wordt als volgt vastgesteld:

a)    voor mengsels waarvan een van de bestanddelen ten minste 90 gewichtspercenten uitmaakt, is het douanerecht voor dat bestanddeel van toepassing;

b)    voor andere mengsels is het douanerecht van het bestanddeel van toepassing dat leidt tot het hoogste bedrag aan douanerechten.

 

2.    Als „meel”, „gries” en „poeder” bedoeld bij post 1106 worden aangemerkt producten, andere dan gedroogd en geraspt vruchtvlees van kokosnoot, die door malen of door een andere werkwijze voor het fijnmaken zijn verkregen van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 0713, van sago en van wortels of knollen bedoeld bij post 0714 of van vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8, die aan de volgende voorwaarden voldoen:

a)    producten verkregen van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 0713, van sago en van wortels of knollen bedoeld bij post 0714 of van vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8 (met uitzondering van de noten bedoeld bij de posten 0801 en 0802) moeten voor ten minste 95 gewichtspercenten door een zeef van metaaldoek met een maaswijdte van 2 mm kunnen gaan;

b)    producten verkregen van noten bedoeld bij de posten 0801 en 0802 moeten voor ten minste 50 gewichtspercenten door een zeef van metaaldoek met een maaswijdte van 2,5 mm kunnen gaan.

 

 

TOP