Versie: 2018

AFDELING II

 

PRODUCTEN VAN HET PLANTENRIJK

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 10

 

GRANEN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.  A)   De producten genoemd in de posten van dit hoofdstuk vallen alleen onder deze posten als het graankorrels betreft, ook indien in de aar, in de kolf of op de stengel.

     B)   Dit hoofdstuk omvat niet, gepelde of op andere wijze bewerkte granen. Gedopte, geslepen, gepolijste, geglansde of voorgekookte (parboiled) rijst en breukrijst blijven evenwel ingedeeld onder post 1006.

 

2.  Suikermais valt niet onder post 1005 (hoofdstuk 7).

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

1.  Als „harde tarwe” wordt aangemerkt, tarwe van de soort Triticum durum, alsmede de door kruising van verschillende variëteiten van Triticum durum verkregen hybriden die hetzelfde aantal (28) chromosomen bevatten.

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

1.  Wordt aangemerkt als:

a)  „rondkorrelige rijst”, bedoeld bij de onderverdelingen 1006 1030, 1006 2011, 1006 2092, 1006 3021, 1006 3042, 1006 3061 en 1006 3092: rijst waarvan de korrels een lengte hebben van niet meer dan 5,2 mm en waarvan de verhouding lengte/breedte kleiner is dan 2;

b)  halflangkorrelige rijst”, bedoeld bij de onderverdelingen 1006 1050, 1006 2013, 1006 2094, 1006 3023, 1006 3044, 1006 3063 en 1006 3094: rijst waarvan de korrels een lengte hebben van meer dan 5,2 doch niet meer dan 6,0 mm en waarvan de verhouding lengte/breedte kleiner is dan 3;

c)  „langkorrelige rijst”, bedoeld bij de onderverdelingen 1006 1071, 1006 1079, 1006 2015, 1006 2017, 1006 2096, 1006 2098, 1006 3025, 1006 3027, 1006 3046, 1006 3048, 1006 3065, 1006 3067, 1006 3096 en 1006 3098: rijst waarvan de korrels een lengte hebben van meer dan 6,0 mm;

d) „padie”, bedoeld bij de onderverdelingen 1006 1030, 1006 1050, 1006 1071 en 1006 1079: rijst waarvan na het dorsen het kroonkafje niet is verwijderd;

e)  „gedopte (bruine) rijst of zilvervliesrijst”, bedoeld bij de onderverdelingen 1006 2011, 1006 2013, 1006 2015, 1006 2017, 1006 2092, 1006 2094, 1006 2096 en 1006 2098: rijst waarvan alleen het kroonkafje is verwijderd. Hieronder valt met name rijst die in de handel wordt aangeduid als „bruine rijst”, „cargorijst”, „loonzainrijst” en „riso sbramato”;

f)  halfwitte rijst”, bedoeld bij de onderverdelingen 1006 3021, 1006 3023, 1006 3025, 1006 3027, 1006 3042, 1006 3044, 1006 3046 en 1006 3048: rijst waarvan het kroonkafje, een gedeelte van de kiem en alle of een deel van de buitenlagen van het zilvervlies zijn verwijderd, maar niet de binnenlagen;

g)  volwitte rijst”, bedoeld bij de onderverdelingen 1006 3061, 1006 3063, 1006 3065, 1006 3067, 1006 3092, 1006 3094, 1006 3096 en 1006 3098: rijst waarvan het kroonkafje, alle buiten- en binnenlagen van het zilvervlies, de gehele kiem in het geval van langkorrelige rijst en halflangkorrelige rijst, en ten minste een deel van de kiem in geval van rondkorrelige rijst zijn verwijderd, ook indien er overlangse witte strepen overblijven op ten hoogste 10 % van de korrels;

h)  „breukrijst”, bedoeld bij onderverdeling 1006 40: brokstukken van korrels waarvan de lengte gelijk is aan of kleiner is dan 3/4 van de gemiddelde lengte van de gehele korrel.

 

2.  Het van toepassing zijnde douanerecht op mengsels vallende onder dit hoofdstuk wordt als volgt vastgesteld:

a)  voor mengsels waarvan een van de bestanddelen ten minste 90 gewichtspercenten uitmaakt, is het douanerecht voor dat bestanddeel van toepassing;

b)  voor andere mengsels is het douanerecht van het bestanddeel van toepassing dat leidt tot het hoogste bedrag aan douanerechten.

 

TOP