Versie: 2018

AFDELING II

 

PRODUCTEN VAN HET PLANTENRIJK

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 9

 

KOFFIE, THEE, MATÉ EN SPECERIJEN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Producten bedoeld bij de posten 0904 tot en met 0910 worden, indien ze onderling vermengd zijn, ingedeeld als volgt:

a)    mengsels van onder eenzelfde post vallende producten blijven onder die post ingedeeld;

b)    mengsels van onder verschillende posten vallende producten worden ingedeeld onder post 0910.

Toevoeging van andere stoffen aan de producten bedoeld bij de posten 0904 tot en met 0910 (de onder a) en b) hiervoor bedoelde mengsels daaronder begrepen) is niet van invloed op de indeling daarvan, voor zover de op deze wijze verkregen mengsels het essentiële karakter van de in die posten bedoelde producten behouden. In andere gevallen worden deze mengsels van dit hoofdstuk uitgezonderd.

Zij worden onder post 2103 ingedeeld indien het samengestelde kruiderijen of dergelijke producten zijn.

 

2.    Staartpeper van de soort Piper cubeba en de andere producten bedoeld bij post 1211 worden niet onder dit hoofdstuk ingedeeld.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

1.    Op de in aantekening 1, onder a), op dit hoofdstuk bedoelde mengsels is dat douanerecht van toepassing dat geldt voor het bestanddeel van het mengsel met het hoogste douanerecht.

 

 

TOP