Versie: 2018

AFDELING II

 

PRODUCTEN VAN HET PLANTENRIJK

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 8

 

FRUIT; SCHILLEN VAN CITRUSVRUCHTEN EN VAN MELOENEN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Vruchten (noten daaronder begrepen) die niet eetbaar zijn, worden niet onder dit hoofdstuk ingedeeld.

 

2.    Gekoelde vruchten worden onder dezelfde post ingedeeld als de overeenkomstige verse vruchten.

 

3.    Gedroogde vruchten bedoeld bij dit hoofdstuk mogen gedeeltelijk zijn gerehydrateerd of zijn behandeld met het oog op:

a)    aanvullende verduurzaming of stabilisatie (bijvoorbeeld door lichte warmtebehandeling, zwavelen, toevoegen van sorbinezuur of van kaliumsorbaat),

b)    het verbeteren of het behouden van hun uiterlijk (bijvoorbeeld door het toevoegen van plantaardige olie of van kleine hoeveelheden glucosestroop),

voor zover zij het karakter van gedroogde vruchten behouden.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

1.    Het gehalte aan diverse suikers, berekend als sacharose („suikergehalte”), van de producten bedoeld bij dit hoofdstuk, is gelijk aan het getal dat een refractometer (gebruikt volgens de methode die is vastgesteld in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 974/2014 van de Commissie (*) bij een temperatuur van 20 °C aanwijst, vermenigvuldigd met 0,95.

 

2.    Voor de toepassing van de onderverdelingen 0811 9011, 0811 9031 en 0811 9085 worden als „tropische vruchten” aangemerkt: guaves, manga's, manggistans, papaja's, tamarindevruchten, cashewappelen, lychees, nangka's („jackfruit”), sapodilla's, passievruchten, carambola's en pitahaya's.

 

3.    Voor de toepassing van de onderverdelingen 0811 9011, 0811 9031, 0811 9085, 0812 9070 en 0813 5031 worden als „tropische noten” aangemerkt: kokosnoten, cashewnoten, paranoten, arecanoten (of betelnoten), colanoten en macadamianoten.

_________________________________

(*)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 974/2014 van de Commissie van 11 september 2014 tot vaststelling van de refractometermethode voor de bepaling van het gehalte aan oplosbaar droog residu in op basis van groenten en fruit verwerkte producten met het oog op de indeling ervan in de gecombineerde nomenclatuur (PB L 274 van 16.9.2014, blz. 6).

TOP