Versie: 2018

AFDELING I

 

LEVENDE DIEREN EN PRODUCTEN VAN HET DIERENRIJK

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 5

 

ANDERE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Dit hoofdstuk omvat niet:

a)    voor menselijke consumptie geschikte producten, andere dan darmen, blazen en magen van dieren, in hun geheel of in stukken, en bloed van dieren (vloeibaar of gedroogd);

b)    huiden, vellen en pelterijen, andere dan de producten bedoeld bij post 0505 en andere dan bij post 0511 bedoelde snippers en dergelijk afval van ongelooide huiden en vellen (hoofdstuk 41 of 43);

c)    textielgrondstoffen van dierlijke oorsprong, andere dan paardenhaar (crin) en afval van paardenhaar (afdeling XI);

d)    gerede knotten voor borstelwerk (post 9603).

 

2.    Mensenhaar, op gelijke lengte gesorteerd, doch niet gericht (dat wil zeggen niet met respectievelijk de topeinden en de worteleinden bij elkaar), wordt aangemerkt als onbewerkt mensenhaar (post 0501).

 

3.    In de nomenclatuur wordt onder „ivoor” verstaan: slagtanden van olifanten, van nijlpaarden, van walrussen, van narwallen of van wilde zwijnen, horens van neushoorns, alsmede tanden van alle dieren.

 

4.    In de nomenclatuur wordt als paardenhaar (crin) aangemerkt het haar van de manen of van de staart van paardachtigen of van runderen. Post 0511 omvat onder meer paardenhaar (crin) en afval van paardenhaar, ook indien in vliezen, al dan niet op een onderlaag.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

Nihil

 

TOP