OVERZICHT ANTIDUMPINGMAATREGELEN:

 

ANTIDUMPINGRECHTEN, COMPENSERENDE RECHTEN EN

GOEDEREN BIJ INVOER ONDERWORPEN AAN REGISTRATIE

 

Bijwerkingen overzichtstabel

Wijziging

Datum

TB 600

01.03.2017

TB 601

04.03.2017

TB 602

04.03.2017

TB 603

04.03.2017

TB 604

04.03.2017

TB 605

11.03.2017

TB 606

11.03.2017

 

 

 

De toepasselijke tariefberichten zijn opgenomen in de laatste kolom van de tabel. 

 

Legende :

markeren : laatste wijziging van de voorgaande maand(tariefbericht, wijziging GN, … )

tekst          : vervallen


 


Goederencode

Omschrijving

Oorsprong
Datum van instelling

Tarief- bericht

 

 

0301 9190 11

0302 1180 11

0303 1490 11

0304 4290 10

0304 8290 10

0305 4300 11

COMPENSEREND RECHT

 

Regenboogforel (Oncorhynchus mykiss):

-          levend, wegende 1,2 kg of minder per stuk, of

-          vers, gekoeld, bevroren en/of gerookt :

o    in gehele staat [met kop (“with heads on”)], ook indien ontdaan van kieuwen (“whether or not gilled”), ook indien ontdaan van ingewanden (“whether or not gutted”), wegende 1,2 kg of minder per stuk, of

o    ontdaan van de kop („heads off”), ook indien ontdaan van kieuwen, ook indien ontdaan van ingewanden, wegende 1 kg of minder per stuk, dan wel in de vorm van filets, wegende 400 g of minder per stuk.

 

 

 

Turkije

- voorlopig: 7.11.2014

- definitief: 28.2.2015

 

 

 

TB475

TB491


 

 

 

1516 2098 21

1516 2098 29

1518 0091 21

1518 0091 29

1518 0099 21

1518 0099 29

2710 1943 21

2710 1943 29

2710 1946 21

2710 1946 29

2710 1947 21

2710 1947 29

2710 2011 21

2710 2011 29

2710 2015 21

2710 2015 29

2710 2017 21

2710 2017 29

3824 9992 10

3824 9992 12

3826 0010 20

3826 0010 29

3826 0010 30

3826 0010 39

3826 0010 40

3826 0010 49

3826 0010 89

3826 0010 99

3826 0090 11

3826 0090 19

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het antidumpingrecht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).


 

 

Verenigde Staten van Amerika

- voorlopig: 13.3.2009 t/m 10.7.2009

- definitief: 11.7.2009

- definitief: 16.9.2015

 

 

 

TB154

TB180

TB518

COMPENSEREND RECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het compenserende recht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodies elinhoud).

 

 

Verenigde Staten van Amerika

- voorlopig: 13.3.2009 t/m10.7.2009

- definitief: 11.7.2009

- definitief: 16.9.2015

 

 

 

TB154

TB180

TB519  

 

 

1516 2098 21

1518 0091 21

1518 0099 21

2710 1943 21

2710 1946 21

2710 1947 21

2710 2011 21

2710 2015 21

2710 2017 21

3824 9992 10

3826 0010 20

3826 0010 30

3826 0010 40

3826 0010 89

3826 0090 11

ANTIDUMPINGRECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het antidumpingrecht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet- fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Invoer vanuit Canada

- definitief: 13.8.2010

- definitief: 16.9.2015

 

 

 

TB229

TB520

COMPENSEREND RECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het compenserende recht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet- fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Invoer vanuit Canada

- definitief: 13.8.2010

- definitief: 16.9.2015

 

 

 

TB228

TB521

 

 

1516 2098 21

1516 2098 29

1516 2098 30

1518 0091 21

1518 0091 29

1518 0091 30

1518 0095 10

1518 0099 21

1518 0099 29

1518 0099 30

2710 1943 21

2710 1943 29

2710 1943 30

2710 1946 21

2710 1946 29

2710 1946 30

2710 1947 21

2710 1947 29

2710 1947 30

2710 2011 21

2710 2011 29

2710 2011 30

2710 2015 21

2710 2015 29

2710 2015 30

2710 2017 21

2710 2017 29

2710 2017 30

3824 9992 10

3824 9992 12

3824 9992 20

3826 0010 20

3826 0010 29

3826 0010 30

3826 0010 39

3826 0010 40

3826 0010 49

3826 0010 89

3826 0010 99

3826 0090 11

3826 0090 19

3826 0090 30

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, in zuivere vorm of in mengsels.

 

Het antidumpingrecht op mengsels is van toepassing naar rato van het aandeel, in gewichtspercenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselgehalte).

 

 

Argentinië

Indonesië

- voorlopig: 29.5.2013 t/m 26.11.2013

- definitief: 27.11.2013

 

 

 

 

TB397

TB420


 

 

1516 2098 30

1518 0091 30

1518 0099 30

2710 1943 30

2710 1946 30

2710 1947 30

2710 2011 30

2710 2015 30

2710 2017 30

3824 9992 20

3826 0090 30

ANTIDUMPINGRECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende 20 of minder gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het antidumpingrecht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Verenigde Staten van Amerika

- definitief: 13.8.2010

- definitief: 16.9.2015

 

 

 

TB229

TB522

COMPENSEREND RECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende 20 of minder gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het compenserende recht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Verenigde Staten van Amerika

- definitief: 13.8.2010

- definitief: 16.9.2015

 

 

 

TB228

TB523

 

 

2001 9030 10

2005 8000 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

-  Suikermaïs (Zea mays var. Saccharata) in korrels, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur, niet bevroren (goederencode 2001 9030 10);

- Suikermaïs (Zea mays var. Saccharata) in korrels, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006 (goederencode 2005 8000 10).

 

 

 

Thailand

14.9.2013

 

 

 

TB414

 

 

2008 3055 10

2008 3055 20

2008 3055 90

2008 3075 10

2008 3075 20

2008 3075 90

2008 3090 61

2008 3090 63

2008 3090 65

2008 3090 67

2008 3090 69

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Bereide of verduurzaamde mandarijnen, tangerines en satsuma’s daaronder begrepen, en clementines, wilkings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten, zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, zoals omschreven onder GN-post 2008.

 

 

Volksrepubliek China

 definitief:

- 23.2.2013

- 12.12.2014

 

 

 

 

TB374

TB479

 

 

2207 1000 12

2207 2000 12

2208 9099 12

2710 1221 11

2710 1225 92

2710 1231 11

2710 1241 11

2710 1245 11

2710 1249 11

2710 1251 11

2710 1259 11

2710 1270 11

2710 1290 11

3814 0010 11

3814 0090 71

3820 0000 11

3824 9992 66

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Bio- ethanol, soms „brandstofethanol” genoemd, d.w.z. ethylalcohol die is vervaardigd uit landbouwproducten (zoals vermeld in bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), al dan niet gedenatureerd, met uitzondering van producten die meer dan 0,3 % (m/m) water bevatten, gemeten overeenkomstig norm EN 15376, maar inclusief ethylalcohol die is vervaardigd uit landbouwproducten (zoals vermeld in bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) en die is vervat in mengsels van benzine die meer dan 10 % (v/v) ethylalcohol bevatten, bestemd voor gebruik als brandstof.

 

 

Verenigde Staten van Amerika

23.2.2013

 

 

 

TB373

 

 

2710 1221 11

2710 1225 92

2710 1231 11

2710 1241 11

2710 1245 11

2710 1249 11

2710 1251 11

2710 1259 11

2710 1270 11

2710 1290 11

+

2207 1000 12

2207 2000 12

2208 9099 12

3814 0010 11

3814 0090 71

3820 0000 11

3824 9992 66

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Bio- ethanol, soms „brandstofethanol” genoemd, d.w.z. ethylalcohol die is vervaardigd uit landbouwproducten (zoals vermeld in bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), al dan niet gedenatureerd, met uitzondering van producten die meer dan 0,3 % (m/m) water bevatten, gemeten overeenkomstig norm EN 15376, maar inclusief ethylalcohol die is vervaardigd uit landbouwproducten (zoals vermeld in bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) en die is vervat in mengsels van benzine die meer dan 10 % (v/v) ethylalcohol bevatten, bestemd voor gebruik als brandstof.

 

 

Verenigde Staten van Amerika

23.2.2013

 

 

 

TB373


 

 

 

2710 1943 21

2710 1943 29

2710 1946 21

2710 1946 29

2710 1947 21

2710 1947 29

2710 2011 21

2710 2011 29

2710 2015 21

2710 2015 29

2710 2017 21

2710 2017 29

+

1516 2098 21

1516 2098 29

1518 0091 21

1518 0091 29

1518 0099 21

1518 0099 29

3824 9992 10

3824 9992 12

3826 0010 20

3826 0010 29

3826 0010 30

3826 0010 39

3826 0010 40

3826 0010 49

3826 0010 89

3826 0010 99

3826 0090 11

3826 0090 19

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het antidumpingrecht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Verenigde Staten van Amerika

- voorlopig: 13.3.2009 t/m 10.7.2009

- definitief: 11.7.2009

 

 

 

TB154

TB180

 

COMPENSEREND RECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het compenserende recht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

Verenigde Staten van Amerika

- voorlopig: 13.3.2009 t/m 10.7.2009

- definitief: 11.7.2009

 

 

 

TB154

TB180

 


 

 

 

2710 1943 21

2710 1946 21

2710 1947 21

2710 2011 21

2710 2015 21

2710 2017 21

+

1516 2098 21

1518 0091 21

1518 0099 21

3824 9992 10

3826 0010 20

3826 0010 30

3826 0010 40

3826 0010 89

3826 0090 11

ANTIDUMPINGRECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het antidumpingrecht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet- fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Invoer vanuit Canada

13.8.2010

 

 

 

TB229

COMPENSEREND RECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het compenserende recht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet- fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Invoer vanuit Canada

13.8.2010

 

 

 

TB228

 

 

2710 1943 21

2710 1943 29

2710 1943 30

2710 1946 21

2710 1946 29

2710 1946 30

2710 1947 21

2710 1947 29

2710 1947 30

2710 2011 21

2710 2011 29

2710 2011 30

2710 2015 21

2710 2015 29

2710 2015 30

2710 2017 21

2710 2017 29

2710 2017 30

+

1516 2098 21

1516 2098 29

1516 2098 30

1518 0091 21

1518 0091 29

1518 0091 30

1518 0095 10

1518 0099 21

1518 0099 29

1518 0099 30

3824 9992 10

3824 9992 12

3824 9992 20

3826 0010 20

3826 0010 29

3826 0010 30

3826 0010 39

3826 0010 40

3826 0010 49

3826 0010 89

3826 0010 99

3826 0090 11

3826 0090 19

3826 0090 30

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, in zuivere vorm of in mengsels.

 

Het antidumpingrecht op mengsels is van toepassing naar rato van het aandeel, in gewichtspercenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselgehalte).

 

 

Argentinië

Indonesië

- voorlopig: 29.5.2013 t/m 26.11.2013

- definitief: 27.11.2013

 

 

 

 

TB397

TB420

 

 

2710 1943 30

2710 1946 30

2710 1947 30

2710 2011 30

2710 2015 30

2710 2017 30

+

1516 2098 30

1518 0091 30

1518 0099 30

3824 9992 20

3826 0090 30

ANTIDUMPINGRECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende 20 of minder gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het antidumpingrecht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Verenigde Staten van Amerika

13.8.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TB229

COMPENSEREND RECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende 20 of minder gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het compenserende recht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Verenigde Staten van Amerika

13.8.2010

 

 

 

 

 

 

 

TB228

 

 

2804 6900 10

2804 6900 20

2804 6900 90

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Silicium (bevattende minder dan 99,99 gewichtspercenten silicium).

 

 

 

Volksrepubliek China

- definitief : 30.5.2010

- definitief : 6.7.2016

 

 

 

 

TB188

TB565

 

 

2804 6900 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Silicium (bevattende minder dan 99,99 gewichtspercenten silicium).

 

 

Invoer vanuit Zuid-Korea

30.5.2010

 

 

 

 

TB188

 

 

2804 6900 20

ANTIDUMPINGRECHT

 

Silicium (bevattende minder dan 99,99 gewichtspercenten silicium).

 

 

Invoer vanuit Taiwan

7.7.2012

 

 

 

 

TB385

 

 

2820 1000 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Elektrolytisch mangaandioxide (d.w.z. door middel van elektrolyse vervaardigd mangaandioxide) dat na de elektrolyse geen warmtebehandeling heeft ondergaan.

 

 

 

Zuid-Afrika

1.3.2014

 

 

 

TB440

 

 

2833 4000 00

2842 9080 20

ANTIDUMPINGRECHT

 

Peroxosulfaten (persulfaten), met inbegrip van pentakaliumbis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat).

 

 

Volksrepubliek China

18.12.2013

 

 

 

 

TB427

 

 

2836 6000 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Bariumcarbonaat met een strontiumgehalte van meer dan 0,07 gewichtspercenten en een zwavelgehalte van meer dan 0,0015 gewichtspercenten, in de vorm van poeder of van geperste, dan wel gebrande korrels.

 

 

 

Volksrepubliek China

- 20.8.2011

 

 

 

TB255

 

 

2849 9030 00

3824 3000 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Wolfraamcarbide, wolfraamcarbide dat eenvoudigweg is vermengd met metaalpoeder [de deeltjes zijn onregelmatig en niet vrij stromend, in tegenstelling tot de deeltjes van persklare poeders, die sferisch of korrelig zijn gevormd, homogeen en vrij stromend zijn. Deze slechte stromingscapaciteit kan worden gemeten en vastgesteld aan de hand van een geijkte trechter, bijvoorbeeld een HALL-stromingsmeter (ISO-norm 4490)], en gesmolten wolfraamcarbide.

 

 

 

Volksrepubliek China

- definitief: 25.3.2011

 

 

 

TB222

 

 

2917 1100 91

ANTIDUMPINGRECHT

 

Oxaalzuur, zij het als dihydraat (CUS-nummer 0028635-1 en CAS-nummer 6153-56-6), zij het in watervrije vorm (CUS-nummer 0021238-4 en CAS-nummer 144-62-7), en al dan niet in waterige oplossing.

 

Nietigverklaring voor de door de Chinese producent-exporteur Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd geproduceerde goederen : 21.10.2011

 

 

Volksrepubliek China

India

- voorlopig: 21.10.2011 t/m 18.4.2012

- definitief: 19.4.2012

 

- voorziene vervaldatum: 20.4.2017

 

 

 

 

TB266

TB301

TB556

 

 

2918 1200 90

ANTIDUMPINGRECHT

 

Wijnsteenzuur, met uitzondering van d-wijnsteenzuur met een negatieve optische rotatie van ten minste 12,0 graden, gemeten in een wateroplossing volgens de in de Europese Farmacopee beschreven methode.

 

 

 

Volksrepubliek China

25.4.2012

- voorziene vervaldatum: 26.4.2017

 

 

 

TB303

 

 

2918 1400 10

2918 1400 90

2918 1500 11

2918 1500 19

ANTIDUMPINGRECHT

 

Citroenzuur en trinatriumcitraat-dihydraat.

 

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 4.6.2008 t/m 3.12.2008

- definitief: 4.12.2008
                   23.1.2015
 

 

 

 

Sup232

TB180

TB486

 

 

2918 1400 10

2918 1500 11

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Citroenzuur.

 

 

 

Invoer vanuit Maleisië

- definitief: 16.1.2016

 

 

 

TB542

 

 

 

2918 1600 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Droog natriumgluconaat met CUS-nummer 0023277-9 (Customs Union and Statistics) en CAS-nummer 527-07-1 (Chemical Abstracts Service).

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 5.5.2010 t/m 28.10.2010

- definitief: 29.10.2010

- definitief: 21.01.2017

 

 

 

 

 

TB179

TB203

TB588

 

 

 2921 4200 60

ANTIDUMPINGRECHT

 

Sulfanilzuur.

 

Volksrepubliek China

17.10.2008

- instelling China: 19.12.2014

 

 

TB180

TB482

TB483

 

 

2922 4200 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Mononatriumglutamaat.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 5.6.2008 t/m 2.12.2008

- definitief: 3.12.2008
                    23.1.2015

 

 

 

 

Sup232

TB180

TB487

 

 

2922 4200 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Natriumhydrogeenglutamaat

 

 

Indonesië

- voorlopig 22.08.2014 t/m 21.02.2015

- definitief 23.1.2015

 

 

TB463

TB488

 

 

2924 2970 05

ANTIDUMPINGRECHT

 

Aspartaam (N-L-α-aspartyl-L-fenylalanine-1-methylester, 3-amino-N-(α-carbomethoxyfenethyl)-succinamidezuur-N-methylester), CAS-nummer 22839-47-0

 

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 27.2.2016

- definitief: 30.7.2016

 

 

 

 

TB549

TB570

 

 

2929 9000 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Natriumcyclamaat.

 

 

Indonesië

Volksrepubliek China

- definitief: 9.6.2010

- definitief: 17.7.2016

 

 

 

 

 

TB188

TB566

 

 

2933 61 00 00

ANTIDUMPINGRECHT

 

Melamine.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 17.11.2010 t/m 13.5.2011

- definitief: 14.5.2011

 

 

 

 

TB203

TB234


 

 

2933 6980 70

3808 9420 20

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Trichloorisocyanuurzuur en bereidingen daarvan, ook bekend onder de algemene internationale benaming (international non-proprietary name - INN) „symcloseen”.

 

 

 

 

Volksrepubliek China

31.12.2011

 

- voorziene vervaldatum: 1.1.2017

- herziening van de maatregelen

 

 

TB282

TB455

TB492

 

 

2934 9990 21

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Acesulfaamkalium (kaliumzout van 6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-on 2,2 dioxide; CAS-nummer 55589-62-3)

 

 

 

Volksrepubliek China

- definitief: 1.11.2015

 

 

 

 

TB531

 

 

3102 2900 10

3102 3090 00

3102 4090 00

3102 6000 10

3102 9000 10

3105 1000 10

3105 1000 20

3105 1000 30

3105 1000 40

3105 1000 50

3105 2010 30

3105 2010 40

3105 2010 50

3105 2010 60

3105 5100 10

3105 5100 20

3105 5100 30

3105 5100 40

3105 5900 10

3105 5900 20

3105 5900 30

3105 5900 40

3105 9020 30

3105 9020 40

3105 9020 50

3105 9020 60

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Vaste meststoffen met een gehalte aan ammoniumnitraat van meer dan 80 gewichtspercenten.

 

 

Rusland

Definitief:

- 13.7.2008

- 25.09.2014 (verlenging naar aanleiding van een nieuw onderzoek)

 

 

 

TB180

 

TB470


 

 

3808 9420 20

+

2933 6980 70

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Trichloorisocyanuurzuur en bereidingen daarvan, ook bekend onder de algemene internationale benaming (international non-proprietary name - INN) „symcloseen”.

 

 

 

 

Volksrepubliek China

31.12.2011

 

- voorziene vervaldatum : 1.1.2017

- herziening van de maatregelen

 

 

TB282

TB455

TB492

 

 

3814 0010 11

3814 0090 71

3820 0000 11

3824 9992 66

+

2207 1000 12

2207 2000 12

2208 9099 12

2710 1221 11

2710 1225 92

2710 1231 11

2710 1241 11

2710 1245 11

2710 1249 11

2710 1251 11

2710 1259 11

2710 1270 11

2710 1290 11

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Bio- ethanol, soms „brandstofethanol” genoemd, d.w.z. ethylalcohol die is vervaardigd uit landbouwproducten (zoals vermeld in bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), al dan niet gedenatureerd, met uitzondering van producten die meer dan 0,3 % (m/m) water bevatten, gemeten overeenkomstig norm EN 15376, maar inclusief ethylalcohol die is vervaardigd uit landbouwproducten (zoals vermeld in bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) en die is vervat in mengsels van benzine die meer dan 10 % (v/v) ethylalcohol bevatten, bestemd voor gebruik als brandstof.

 

 

Verenigde Staten van Amerika

23.2.2013

 

 

 

TB373

 

 

3824 3000 10

 

(zie ook code

2849 9030 00)

ANTIDUMPINGRECHT

 

Wolfraamcarbide, wolfraamcarbide dat eenvoudigweg is vermengd met metaalpoeder [de deeltjes zijn onregelmatig en niet vrij stromend, in tegenstelling tot de deeltjes van persklare poeders, die sferisch of korrelig zijn gevormd, homogeen en vrij stromend zijn. Deze slechte stromingscapaciteit kan worden gemeten en vastgesteld aan de hand van een geijkte trechter, bijvoorbeeld een HALL-stromingsmeter (ISO-norm 4490)], en gesmolten wolfraamcarbide.

 

 

 

Volksrepubliek China

- definitief: 25.3.2011

 

 

 

TB222


 

 

 

3824 9992 10

3824 9992 12

3826 0010 20

3826 0010 29

3826 0010 30

3826 0010 39

3826 0010 40

3826 0010 49

3826 0010 89

3826 0010 99

3826 0090 11

3826 0090 19

+

1516 2098 21

1516 2098 29

1518 0091 21

1518 0091 29

1518 0099 21

1518 0099 29

2710 1943 21

2710 1943 29

2710 1946 21

2710 1946 29

2710 1947 21

2710 1947 29

2710 2011 21

2710 2011 29

2710 2015 21

2710 2015 29

2710 2017 21

2710 2017 29

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong.

 

Het antidumpingrecht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtspercenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Verenigde Staten van Amerika

- voorlopig: 13.3.2009 t/m 10.7.2009

- definitief: 11.7.2009

 

 

 

TB154

TB180

 

COMPENSEREND RECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong.

 

Het compenserende recht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtspercenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

Verenigde Staten van Amerika

- voorlopig: 13.3.2009 t/m 10.7.2009

- definitief: 11.7.2009

 

 

 

TB154

TB180

 


 

 

 

3824 9992 10

3826 0010 20

3826 0010 30

3826 0010 40

3826 0010 89

3826 0090 11

+

1516 2098 21

1518 0091 21

1518 0099 21

2710 1943 21

2710 1946 21

2710 1947 21

2710 2011 21

2710 2015 21

2710 2017 21

ANTIDUMPINGRECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het antidumpingrecht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet- fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Invoer vanuit Canada

13.8.2010

 

 

 

TB229

COMPENSEREND RECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het compenserende recht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet- fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Invoer vanuit Canada

13.8.2010

 

 

 

TB228

 

 

3824 9992 10

3824 9992 12

3824 9992 20

3826 0010 20

3826 0010 29

3826 0010 30

3826 0010 39

3826 0010 40

3826 0010 49

3826 0010 89

3826 0010 99

3826 0090 11

3826 0090 19

3826 0090 30

+

1516 2098 21

1516 2098 29

1516 2098 30

1518 0091 21

1518 0091 29

1518 0091 30

1518 0095 10

1518 0099 21

1518 0099 29

1518 0099 30

2710 1943 21

2710 1943 29

2710 1943 30

2710 1946 21

2710 1946 29

2710 1946 30

2710 1947 21

2710 1947 29

2710 1947 30

2710 2011 21

2710 2011 29

2710 2011 30

2710 2015 21

2710 2015 29

2710 2015 30

2710 2017 21

2710 2017 29

2710 2017 30

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, in zuivere vorm of in mengsels.

 

Het antidumpingrecht op mengsels is van toepassing naar rato van het aandeel, in gewichtspercenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselgehalte).

 

 

Argentinië

Indonesië

- voorlopig: 29.5.2013 t/m 26.11.2013

- definitief: 27.11.2013

 

 

 

 

TB397

TB420

 

 

3824 9992 20

3826 0090 30

+

1516 2098 30

1518 0091 30

1518 0099 30

2710 1943 30

2710 1946 30

2710 1947 30

2710 2011 30

2710 2015 30

2710 2017 30

ANTIDUMPINGRECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende 20 of minder gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het antidumpingrecht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Verenigde Staten van Amerika

13.8.2010

 

 

 

TB229

COMPENSEREND RECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende 20 of minder gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het compenserende recht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Verenigde Staten van Amerika

13.8.2010

 

 

 

TB228

 

 

3907 6100 00

COMPENSEREND RECHT

 

Polyethyleentereftalaat met een viscositeitscoëfficient van 78 ml/g of meer volgens de ISO-norm 1628-5.

 

 

 

India

24.5.2013

 

 

 

TB394

 

 

3924 9000 10

+

(4421 9999 10)

(7323 9300 10)

(7323 9900 10)

(8516 7970 10)

(8516 9000 51)

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Strijkplanken, al dan niet op poten, al dan niet met een stoomafzuigend, verwarmd en/of blazend werkblad, met inbegrip van mouwplanken, en belangrijke onderdelen daarvan, zoals de poten, het werkblad en de strijkijzersteun (het treefje).

 

 

Volksrepubliek China

24.7.2013

 

 

 

TB408

 

 

4114 1010 00

4114 1090 00

ANTIDUMPINGRECHT

 

Zeemleder en gecombineerd gelooid zeemleder, al dan niet in een bepaalde vorm gesneden, met inbegrip van onafgewerkt zeemleder en onafgewerkt gecombineerd gelooid zeemleder.

 

 

 

Volksrepubliek China

7.12.2012

 

 

 

TB356

 

 

4412 3110 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Multiplex van okouméhout uitsluitend bestaande uit lagen van hout, waarvan elke laag niet meer dan 6 mm dik is en waarvan ten minste één buitenlaag van okouméhout is die niet met een permanente folie van ander materiaal is bedekt.

 

 

 

Volksrepubliek China

3.2.2011 t/m 3.2.2016

 

 

 

TB210

 

 

4421 9999 10

+

(3924 9000 10)

(7323 9300 10)

(7323 9900 10)

(8516 7970 10)

(8516 9000 51)

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Strijkplanken, al dan niet op poten, al dan niet met een stoomafzuigend, verwarmd en/of blazend werkblad, met inbegrip van mouwplanken, en belangrijke onderdelen daarvan, zoals de poten, het werkblad en de strijkijzersteun (treefje).

 

 

Volksrepubliek China

24.7.2013

 

 

 

TB408

 

 

4810 1300 20

4810 1400 20

4810 1900 20

4810 2200 20

4810 2930 20

4810 2980 20

4810 9910 20

4810 9980 20

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gestreken fijn papier, namelijk papier of karton, aan een of aan beide zijden gestreken (met uitzondering van kraftpapier en kraftkarton), in bladen of op rollen, en met een gewicht van 70 g/m2 of meer, doch niet meer dan 400 g/m2, en met een helderheid van meer dan 84 (gemeten volgens ISO 2470-1).

 

Het definitief antidumpingrecht geldt niet voor rollen die geschikt zijn voor gebruik op rotatiepersen (zie Taric-voetnoot TN083 in TARBEL).

Het definitieve antidumpingrecht is ook niet van toepassing op meerlagig papier en meerlagig karton.

 

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 18.11.2010 t/m 14.5.2011

- definitief: 15.5.2011

 

 

 

TB203

TB232

 

 

4810 1300 20

4810 1400 20

4810 1900 20

4810 2200 20

4810 2930 20

4810 2980 20

4810 9910 20

4810 9980 20

COMPENSEREND RECHT

 

Gestreken fijn papier, namelijk papier of karton, aan een of aan beide zijden gestreken (met uitzondering van kraftpapier en kraftkarton), in bladen of op rollen, en met een gewicht van 70 g/m2 of meer, doch niet meer dan 400 g/m2, en met een helderheid van meer dan 84 (gemeten volgens ISO 2470-1).

 

Het definitief compenserend recht geldt niet voor rollen die geschikt zijn voor gebruik op rotatiepersen (zie Taric-voetnoot TN083 in TARBEL).

Het definitieve compenserend recht is ook niet van toepassing op meerlagig papier en meerlagig karton.

 

 

 

Volksrepubliek China

15.5.2011

 

 

 

TB233

 

 

4809 9000 10

4811 9000 10

4816 9000 10

4823 9085 20

 

VOORLOPIG ANTIDUMPINGRECHT

 

Licht thermisch papier, met een gewicht van 65 gr/m2 of minder; in rollen met een breedte van 20 cm of meer, een gewicht per rol (inclusief papier) van 50 kg of meer en een diameter per rol (inclusief papier) van 40 cm of meer („jumbo rolls”); met of zonder grondlaag op één of beide zijden; bekleed met een warmtegevoelige stof op één of beide zijden; en met of zonder toplaag.

 

 

Republiek Korea

- voorlopig : 18.11.2016

TB579

 

 

5402 2000 00

ANTIDUMPINGRECHT

 

Garens met een hoge sterktegraad (andere dan naaigarens) van polyesters, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, montofilamenten van minder dan 67 decitex daaronder begrepen.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 3.6.2010 t/m 1.12.2010

- definitief: 2.12.2010

- definitief: 26.02.2017

 

 

 

TB188

TB205

TB599

 

 

6907 2100 00

6907 2200 00

6907 2300 00

6907 3000 00

6907 4000 00

ANTIDUMPINGRECHT

 

Plavuizen en vloer- en wandtegels, al dan niet verglaasd of geglazuurd, van keramische stoffen; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, al dan niet verglaasd of geglazuurd, van keramische stoffen, ook indien op een drager.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 18.3.2011 t/m 15.9.2011

- definitief: 16.9.2011

 

 

 

TB220

TB261

 

 

6911 1000 90

6912 0021 11

6912 0021 91

6912 0023 10

6912 0025 10

6912 0029 10

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Keuken- en tafelgerei van keramiek uitgezonderd keramische messen, keramische kruiden- en specerijmolens en hun keramische maalonderdelen, keramische schillers, keramische messenslijpers en pizza-stenen van cordieriet-keramiek van een soort die wordt gebruikt voor het bakken van pizza of brood.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 16.11.2012 t/m 15.5.2013

- definitief: 16.5.2013

 

 

 

TB349

TB393

 

 

 

 

7007 1980 11

7007 1980 19

ANTIDUMPINGRECHT

 

Zonneglas dat bestaat uit gehard natronkalkvlakglas, met een ijzergehalte van minder dan 300 ppm, een doorlaatbaarheid van zonlicht van meer dan 88 % (gemeten volgens AM1,5 300-2 500 nm), een warmtebestendigheid tot 250° C (gemeten volgens EN 12150), een temperatuurwisselbestendigheid van Δ 150 K (gemeten volgens EN 12150) en een mechanische sterkte van 90 N/mm 2 of meer (gemeten volgens EN 1288-3).

Gecoat zonneglas (zij het eenzijdig of dubbelzijdig gecoat) (goederencode 7007 1980 19), ongecoat zonneglas (goederencode 7007 1980 11).

 

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig : 28.11.2013 t/m 14.5.2014

- definitief : 15.5.2014

 

 

 

TB422

TB450

 

COMPENSEREND RECHT

 

Zonneglas dat bestaat uit gehard natronkalkvlakglas, met een ijzergehalte van minder dan 300 ppm, een doorlaatbaarheid van zonlicht van meer dan 88 % (gemeten volgens AM1,5 300-2 500 nm), een warmtebestendigheid tot 250° C (gemeten volgens EN 12150), een temperatuurwisselbestendigheid van Δ 150 K (gemeten volgens EN 12150) en een mechanische sterkte van 90 N/mm 2 of meer (gemeten volgens EN 1288-3).

Zonneglas met een coating (aan één of aan twee zijden) (goederencode 7007 1980 19) en zonneglas zonder coating (goederencode 7007 1980 11).

 

 

 

Volksrepubliek China

15.5.2014

 

 

 

TB451

 

 

7019 1100 00

7019 1200 21

7019 1200 22

7019 1200 23

7019 1200 25

7019 1200 39

7019 3100 10

7019 3100 90

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gesneden glasvezelstrengen met een lengte van niet meer dan 50 mm; glasvezelrovings, met uitzondering van glasvezelrovings die worden geïmpregneerd en gecoat en een gloeiverlies van meer dan 3 % hebben (zoals vastgesteld volgens ISO-norm 1887); en matten van glasvezelfilamenten, met uitzondering van glaswolmatten

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 17.9.2010 t/m 15.3.2011

- definitief: 16.3.2011

 

 

 

TB200

TB219

 

 

7019 1100 00

7019 1200 21

7019 1200 22

7019 1200 23

7019 1200 25

7019 1200 39

7019 3100 10

7019 3100 90

 

COMPENSEREND RECHT

 

Gesneden glasvezelstrengen met een lengte van niet meer dan 50 mm; glasvezelrovings, met uitzondering van glasvezelrovings die worden geïmpregneerd en gecoat en een gloeiverlies van meer dan 3 % hebben (zoals vastgesteld volgens ISO-norm 1887); en matten van glasvezelfilamenten, met uitzondering van glaswolmatten.

 

 

Volksrepubliek China

- instelling: 24.12.2014

 

 

 

 

TB484

 

 

7019 4000 11

7019 4000 21

7019 4000 50

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Open weefsels van glasvezels, met een celgrootte van meer dan 1,8 mm in zowel lengte als breedte en met een gewicht van meer dan 35 g/m², met uitzondering van glasvezelschijven.

 

 

Volksrepubliek China

- registratie: 19.12.2013 t/m 16.09.2014

- definitief: 17.09.2014

 

 

 

TB428

TB468

 

 

7019 5100 11

7019 5100 12

7019 5100 13

7019 5100 14

7019 5100 15

7019 5100 19

7019 5900 11

7019 5900 12

7019 5900 13

7019 5900 14

7019 5900 15

7019 5900 19

ANTIDUMPINGRECHT

 

Open weefsels van glasvezels, met een celgrootte van meer dan 1,8 mm in zowel lengte als breedte en met een gewicht van meer dan 35 g/m², met uitzondering van glasvezelschijven.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 18.2.2011 t/m 9.8.2011

- definitief: 10.8.2011

- voorziene vervaldatum: 11.8.2016

- herziening van de maatregelen

 

 

 

TB212

TB251

 

 

7019 5100 11

7019 5900 11

ANTIDUMPINGRECHT

 

Open weefsels van glasvezels, met een celgrootte van meer dan 1,8 mm in zowel lengte als breedte en met een gewicht van meer dan 35 g/m², met uitzondering van glasvezelschijven.

 

 

 

Invoer vanuit Maleisië

- 11.11.2011

- voorziene vervaldatum: 11.8.2016

- herziening van de maatregelen

 

 

 

TB326

 

 

7019 5100 12

7019 5100 13

7019 5900 12

7019 5900 13

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Open weefsels van glasvezels, met een celgrootte van meer dan 1,8 mm in zowel lengte als breedte en met een gewicht van meer dan 35 g/m², met uitzondering van glasvezelschijven.

 

 

Invoer vanuit Taiwan

Invoer vanuit Thailand

- 25.5.2012

- voorziene vervaldatum: 11.8.2016

- herziening van de maatregelen

 

 

 

 

TB365

 

 

7019 5100 14

7019 5100 15

7019 5900 14

7019 5900 15

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Open weefsels van glasvezels, met een celgrootte van meer dan 1,8 mm in zowel lengte als breedte en met een gewicht van meer dan 35 g/m², met uitzondering van glasvezelschijven.

 

 

Invoer vanuit India

Invoer vanuit Indonesië

- 11.04.2013

- voorziene vervaldatum: 11.8.2016

- herziening van de maatregelen

 

 

 

 

TB431

 

 

7202 2100 00

7202 2910 00

7202 2990 00

ANTIDUMPINGRECHT

 

Ferrosilicium (FeSi).

 

 

Rusland

Volksrepubliek China

11.4.2014

 

 

 

 

 

TB443

 

 

7208 1000 00

7208 2500 00

7208 2600 00

7208 2700 00

7208 3600 00

7208 3700 10

7208 3700 90

7208 3800 10

7208 3800 90

7208 3900 10

7208 3900 90

7208 4000 10

7208 4000 90

7208 5210 00

7208 5299 00

7208 5310 00

7208 5390 00

7208 5400 00

+

7211 1300 00

7211 1400 10

7211 1400 90

7211 1900 10

7211 1900 90

7225 1910 90

7225 3090 00

7225 4060 90

7225 4090 00

7226 1910 90

7226 9191 00

7226 9199 00

 

VOORLOPIG ANTIDUMPINGRECHT

 

Gewalste platte producten van ijzer, van niet- gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, ook indien opgerold (waaronder op maat gesneden producten en producten uit „bandstaal” ), niet verder bewerkt dan warmgewalst, en niet geplateerd noch bekleed.

Het betrokken product omvat geen:

-         producten van roestvrij staal en siliciumstaal met georiënteerde korrel,

 

-         producten van gereedschapsstaal en sneldraaistaal,

 

-         producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van minimaal 600 mm, en

 

-         producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van minimaal 4,75 mm en maximaal 10 mm en een breedte van minimaal 2 050 mm.

 

 

Volksrepubliek China

8.10.2016

 

 

TB576

 

 

7208 1000 00

7208 2500 00

7208 2600 00

7208 2700 00

7208 3600 00

7208 3700 10

7208 3700 90

7208 3800 10

7208 3800 90

7208 3900 10

7208 3900 90

7208 4000 10

7208 4000 90

7208 5210 00

7208 5299 00

7208 5310 00

7208 5390 00

7208 5400 00

+

7211 1300 00

7211 1400 10

7211 1400 90

7211 1900 10

7211 1900 90

7225 1910 90

7225 3010 00

7225 3030 00

7225 3090 00

7225 4012 95

7225 4015 95

7225 4060 90

7225 4090 00

7226 1910 90

7226 2000 95

7226 9120 00

7226 9191 00

7226 9199 00

 

REGISTRATIE  ANTIDUMPINGRECHT

 

Gewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, ook indien opgerold (waaronder „op maat gesneden” producten en „bandstaal”), niet verder bewerkt dan warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed.

 

Het betrokken product omvat geen:

- producten van roestvrij staal en siliciumstaal met   georiënteerde korrel,

- producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van 600 mm of meer, en

- producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van 4,75 mm of meer doch niet meer dan 10 mm en een breedte van 2 050 mm of meer.

 

 

 

Rusland

Brazilië

Registratie : 7.1.2017 - 6.10.2017

 

 

TB585

 

 

7208 5120 10

7208 5191 10

7208 5198 10

7208 5291 10

7208 9020 10

7208 9080 20

+

7225 4040 00

7225 4060 10

7225 9900 35

7225 9900 40

ANTIDUMPINGRECHT

 

Platte producten van niet-gelegeerd staal of van gelegeerd staal (met uitzondering van roestvrij staal, siliciumstaal, gereedschapsstaal en sneldraaistaal), warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, niet opgerold, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van 600 mm of meer of met een dikte van 4,75 mm of meer doch niet meer dan 10 mm en met een breedte van 2050 mm of meer.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig : 8.10.2016

- definitief : 01.03.2017

 

 

 

TB575

TB600

 

 

7209 1500 90

7209 1690 00

7209 1790 00

7209 1891 00

7209 1899 90

7209 2500 90

7209 2690 00

7209 2790 00

7209 2890 00

+

7211 2330 10

7211 2330 91

7211 2330 99

7211 2380 19

7211 2380 95

7211 2380 99

7211 2900 19

7211 2900 99

7225 5080 00

7226 9200 10

7226 9200 90

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gewalste platte producten van ijzer of niet-gelegeerd staal, of van ander gelegeerd staal, met uitzondering van roestvrij staal, van alle breedten, koudgewalst, niet geplateerd noch bekleed en enkel koudgewalst.

 

 

 

Volksrepubliek China

Russische Federatie

- voorlopig : 13.2.2016

- definitief : 5.8.2016

Er wordt een definitief  antidumpingrecht geheven bij de invoer van de betrokken producten, die werden  geregistreerd tijdens de periode van :13.12.2015 tot 12.2.2016

 

 

 

 

TB546

TB571

TB572

 

 

7210 7080 11

7210 7080 91

7212 4080 01

7212 4080 21

7212 4080 91

7225 9900 11

7225 9900 91

7226 9970 11

7226 9970 91

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Organisch beklede staalproducten, d.w.z. gewalste platte producten van niet-gelegeerd of gelegeerd staal (uitgezonderd roestvrij staal), aan ten minste één zijde geverfd, gevernist of bekleed met kunststof, met uitzondering van zogenaamde "sandwichpanelen" van de soort gebruikt in de bouw, bestaande uit twee metalen buitenplaten met een stabiliserende kern van isolatiemateriaal, en met uitzondering van producten met een laatste bekleding van zinkstof (een zinkrijke verf die 70 of meer gewichtspercenten zink bevat) en met uitzondering van producten met een met chroom of tin bekleed substraat.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 20.9.2012 t/m 15.3.2013

- definitief: 16.3.2013

 

 

 

TB336

TB379

 

 

7210 7080 11

7210 7080 91

7212 4080 01

7212 4080 21

7212 4080 91

7225 9900 11

7225 9900 91

7226 9970 11

7226 9970 91

 

COMPENSEREND RECHT

 

Organisch beklede staalproducten, d.w.z. gewalste platte producten van niet-gelegeerd of gelegeerd staal (uitgezonderd roestvrij staal), aan ten minste één zijde geverfd, gevernist of bekleed met kunststof, met uitzondering van zogenaamde "sandwichpanelen" van de soort gebruikt in de bouw, bestaande uit twee metalen buitenplaten met een stabiliserende kern van isolatiemateriaal, en met uitzondering van producten met een laatste bekleding van zinkstof (een zinkrijke verf die 70 of meer gewichtspercenten zink bevat) en met uitzondering van producten met een met chroom of tin bekleed substraat.

 

 

Volksrepubliek China

- definitief: 16.3.2013

 

 

 

TB380

 

 

7211 1300 00

7211 1400 10

7211 1400 90

7211 1900 10

7211 1900 90

7225 1910 90

7225 3090 00

7225 4060 90

7225 4090 00

7226 1910 90

7226 9191 00

7226 9199 00

+

7208 1000 00

7208 2500 00

7208 2600 00

7208 2700 00

7208 3600 00

7208 3700 10

7208 3700 90

7208 3800 10

7208 3800 90

7208 3900 10

7208 3900 90

7208 4000 10

7208 4000 90

7208 5210 00

7208 5299 00

7208 5310 00

7208 5390 00

7208 5400 00

 

VOORLOPIG ANTIDUMPINGRECHT

 

Gewalste platte producten van ijzer, van niet- gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, ook indien opgerold (waaronder op maat gesneden producten en producten uit „bandstaal” ), niet verder bewerkt dan warmgewalst, en niet geplateerd noch bekleed.

Het betrokken product omvat geen:

-         producten van roestvrij staal en siliciumstaal met georiënteerde korrel,

 

-         producten van gereedschapsstaal en sneldraaistaal,

 

-         producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van minimaal 600 mm, en

 

-         producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van minimaal 4,75 mm en maximaal 10 mm en een breedte van minimaal 2 050 mm.

 

 

Volksrepubliek China

8.10.2016

 

 

TB576

 

 

7211 1300 00

7211 1400 10

7211 1400 90

 7211 1900 10

7211 1900 90

+

7208 1000 00

 7208 2500 00

 7208 2600 00

 7208 2700 00

 7208 3600 00

 7208 3700 10

7208 3700 90

7208 3800 10

7208 3800 90

 7208 3900 10

 7208 3900 90

7208 4000 10

 7208 4000 90

7208 5210 00

 7208 5299 00

 7208 5310 00

 7208 5390 00

 7208 5400 00

7225 1910 90

 7225 3010 00

 7225 3030 00

 7225 3090 00

 7225 4012 95

 7225 4015 95

 7225 4060 90

 7225 4090 00

 7226 1910 90

 7226 2000 95

 7226 9120 00

 7226 9191 00

 7226 9199 00

 

REGISTRATIE  ANTIDUMPINGRECHT

 

Gewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, ook indien opgerold (waaronder „op maat gesneden” producten en „bandstaal”), niet verder bewerkt dan warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed.

 

Het betrokken product omvat geen:

- producten van roestvrij staal en siliciumstaal met   georiënteerde korrel,

- producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van 600 mm of meer, en

- producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van 4,75 mm of meer doch niet meer dan 10 mm en een breedte van 2 050 mm of meer.

 

 

 

Rusland

Brazilië

Registratie : 7.1.2017 - 6.10.2017

 

 

TB585

 

 

7211 2330 10

7211 2330 91

7211 2330 99

7211 2380 19

7211 2380 95

7211 2380 99

7211 2900 19

7211 2900 99

7225 5080 00

7226 9200 10

7226 9200 90

+

7209 1500 90

7209 1690 00

7209 1790 00

7209 1891 00

7209 1899 90

7209 2500 90

7209 2690 00

7209 2790 00

7209 2890 00

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gewalste platte producten van ijzer of niet-gelegeerd staal, of van ander gelegeerd staal, met uitzondering van roestvrij staal, van alle breedten, koudgewalst, niet geplateerd noch bekleed en enkel koudgewalst.

 

 

Volksrepubliek China

Russische Federatie

- voorlopig : 13.2.2016

- definitief : 5.8.2016

Er wordt een definitief  antidumpingrecht geheven bij de invoer van de betrokken producten, die werden  geregistreerd tijdens de periode van :13.12.2015 tot 12.2.2016

 

 

 

 

TB546

TB571

TB572

 

 

7213 1000 00

7213 2000 00

7213 9110 00

7213 9120 00

7213 9141 00

7213 9149 00

7213 9170 00

7213 9190 00

7213 9910 00

7213 9990 00

7227 1000 00

7227 2000 00

7227 9010 00

7227 9050 00

7227 9095 00

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal en op walsdraad van gelegeerd staal, met uitzondering van dat van roestvrij staal.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 8.2.2009 t/m 5.8.2009

- definitief: 6.8.2009

- definitief: 16.10.2015

 

 

 

TB180

 

TB527

 

 

7214 10 00 10

7214 20 00 20

7214 30 00 10

7214 91 10 10

7214 91 90 10

7214 99 10 10

7214 99 71 10

7214 99 79 10

7214 99 95 10

 

VOORLOPIG ANTIDUMPINGRECHT

 

Staven voor betonwapening, gemaakt van ijzer of niet-gelegeerd staal, niet verder bewerkt dan gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geëxtrudeerd, ook indien na het walsen getordeerd, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen.

Staven betonijzer of -staal die zeer goed tegen metaalmoeheid zijn bestand, vallen hier niet onder.

 

 

Republiek Belarus (BY)

Voorlopig : 21.12.2016

 

TB584

 

 

 

7214 2000 10

7228 3020 10

7228 3041 10

7228 3049 10

7228 3061 10

7228 3069 10

7228 3070 10

7228 3089 10

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Staven betonijzer of -staal die zeer goed tegen metaalmoeheid zijn bestand, gemaakt van ijzer, niet-gelegeerd staal of gelegeerd staal (maar niet van roestvrij staal, sneldraaistaal en siliciummangaanstaal), enkel warm gewalst, ook indien na het walsen getordeerd; de staven zijn voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of zijn na het walsen getordeerd; het vermogen om herhaalde belasting te weerstaan zonder te breken en meer specifiek het vermogen meer dan 4,5 miljoen vermoeiingscycli te weerstaan bij een spanningsverhouding (min/max) van 0,2 en een spanningsbereik van meer dan 150 MPa is de belangrijkste eigenschap van zeer goed tegen metaalmoeheid bestand metaal.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 30.1.2016

- definitief: 30.7.2016

 

 

 

TB545

TB569

 

 

7217 1090 10

7217 2090 10

7312 1061 91

7312 1065 91

7312 1069 91

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Niet-beklede draad van niet-gelegeerd staal, verzinkte draad van niet-gelegeerd staal en strengen van niet-gelegeerd staal (al dan niet bekleed) met niet meer dan 18 draden, bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van meer dan 3 mm.

 

Het definitieve antidumpingrecht is niet van toepassing op strengen die zijn gegalvaniseerd (evenwel zonder extra bekledingsmateriaal) bestaande uit zeven draden waarin de diameter van de kerndraad gelijk is aan of minder dan 3 % groter is dan de diameter van elk van de andere zes draden.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 16.11.2008 t/m 13.5.2009

- definitief: 14.5.2009

- definitief: 6.6.2015

 

 

 

TB180

 

TB510

 

 

7219 3100 00

7219 3210 00

7219 3290 00

7219 3310 00

7219 3390 00

7219 3410 00

7219 3490 00

7219 3510 00

7219 3590 00

7220 2021 00

7220 2029 00

7220 2041 00

7220 2049 00

7220 2081 00

7220 2089 00

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gewalste platte producten van roestvrij staal, enkel koud gewalst.

 

 

 

Volksrepubliek China (CN)

Taiwan (TW)

-voorlopig: 26.3.2015 t/m 25.9.2015

-definitief: 28.8.2015

 

 

 

 

TB497

TB517

 

 

 

7222 2021 00

7222 2029 00

7222 2031 00

7222 2039 00

7222 2081 00

7222 2089 00

 

COMPENSEREND RECHT

 

Alleen door koud bewerken of koud nabewerken verkregen roestvrijstalen staven, met uitzondering van staven met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter van 80 mm of meer.

 

 

India

- voorlopig: 30.12.2010 t/m 28.4.2011

- definitief: 29.4.2011

 

 

 

TB209

TB226

 

 

7223 0019 00

7223 0099 00

ANTIDUMPINGRECHT

 

Draad van roestvrij staal, bevattende :

 

- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel, met uitzondering van draad dat 28 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten nikkel en 20 of meer doch niet meer dan 22 gewichtspercenten chroom bevat,

 

- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel, met uitzondering van draad dat 13 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten chroom en 3,5 of meer doch niet meer dan 6 gewichtspercenten aluminium bevat.

 

 

 

India

- voorlopig: 9.5.2013 t/m 8.11.2013

- definitief: 9.11.2013

 

 

 

TB390

TB417

 

 

7223 0019 00

7223 0099 00

COMPENSEREND RECHT

 

Draad van roestvrij staal bevattende :

 

- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel, met uitzondering van draad dat 28 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten nikkel en 20 of meer doch niet meer dan 22 gewichtspercenten chroom bevat;

 

- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel, met uitzondering van draad dat 13 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten chroom en 3,5 of meer doch niet meer dan 6 gewichtspercenten aluminium bevat.

 

 

 

India

- voorlopig: 9.5.2013 t/m 7.9.2013

- definitief: 8.9.2013

 

 

 

TB391

TB412

 

 

7225 1100 11
7225 1100 15
7225 1100 19

7226 1100 12

7226 1100 14

7226 1100 16

7226 1100 92

7226 1100 94

7226 1100 96

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gewalste platte producten met georiënteerde korrel van siliciumstaal met een dikte van meer dan 0.16 mm.

 

 

Volksrepubliek China

Japan

Republiek Korea

Russische Federatie

Verenigde Staten van Amerika:
- voorlopig : 14.5.2015

- definitief : 31.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

TB504

TB530

 

 

7225 1910 90

7225 3090 00

7225 4060 90

7225 4090 00

7226 1910 90

7226 9191 00

7226 9199 00

+

7208 1000 00

7208 2500 00

7208 2600 00

7208 2700 00

7208 3600 00

7208 3700 10

7208 3700 90

7208 3800 10

7208 3800 90

7208 3900 10

7208 3900 90

7208 4000 10

7208 4000 90

7208 5210 00

7208 5299 00

7208 5310 00

7208 5390 00

7208 5400 00

7211 1300 00

7211 1400 10

7211 1400 90

7211 1900 10

7211 1900 90

 

 

VOORLOPIG ANTIDUMPINGRECHT

 

Gewalste platte producten van ijzer, van niet- gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, ook indien opgerold (waaronder op maat gesneden producten en producten uit „bandstaal” ), niet verder bewerkt dan warmgewalst, en niet geplateerd noch bekleed.

Het betrokken product omvat geen:

-         producten van roestvrij staal en siliciumstaal met georiënteerde korrel,

 

-         producten van gereedschapsstaal en sneldraaistaal,

 

-         producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van minimaal 600 mm, en

 

-         producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van minimaal 4,75 mm en maximaal 10 mm en een breedte van minimaal 2 050 mm.

 

 

Volksrepubliek China

8.10.2016

 

 

TB576

 

 

7225 1910 90

7225 3010 00

7225 3030 00

7225 3090 00

7225 4012 95

7225 4015 95

7225 4060 90

7225 4090 00

7226 1910 90

7226 2000 95

7226 9120 00

7226 9191 00

7226 9199 00

+

7208 1000 00

7208 2500 00

7208 2600 00

7208 2700 00

7208 3600 00

7208 3700 10

7208 3700 90

7208 3800 10

7208 3800 90

7208 3900 10

7208 3900 90

7208 4000 10

7208 4000 90

7208 5210 00

7208 5299 00

7208 5310 00

7208 5390 00

7208 5400 00

7211 1300 00

7211 1400 10

7211 1400 90

7211 1900 10

7211 1900 90

 

 

REGISTRATIE  ANTIDUMPINGRECHT

 

Gewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, ook indien opgerold (waaronder „op maat gesneden” producten en „bandstaal”), niet verder bewerkt dan warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed.

 

Het betrokken product omvat geen:

- producten van roestvrij staal en siliciumstaal met   georiënteerde korrel,

- producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van 600 mm of meer, en

- producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van 4,75 mm of meer doch niet meer dan 10 mm en een breedte van 2 050 mm of meer.

 

 

 

Rusland

Brazilië

Registratie : 7.1.2017 - 6.10.2017

 

 

TB585

 

 

7225 4040 00

7225 4060 10

7225 9900 35

7225 9900 40

+

7208 5120 10

7208 5191 10

7208 5198 10

7208 5291 10

7208 9020 10

7208 9080 20

 

 ANTIDUMPINGRECHT

 

Platte producten van niet-gelegeerd staal of van gelegeerd staal (met uitzondering van roestvrij staal, siliciumstaal, gereedschapsstaal en sneldraaistaal), warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, niet opgerold, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van 600 mm of meer of met een dikte van 4,75 mm of meer doch niet meer dan 10 mm en met een breedte van 2050 mm of meer.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig : 8.10.2016

- definitief : 01.03.2017

 

 

 

TB575

TB600

 

 

7225 5080 00

7226 9200 10

7226 9200 90

+

7209 1500 90

7209 1690 00

7209 1790 00

7209 1891 00

7209 1899 90

7209 2500 90

7209 2690 00

7209 2790 00

7209 2890 00

7211 2330 10

7211 2330 91

7211 2330 99

7211 2380 19

7211 2380 95

7211 2380 99

7211 2900 19

7211 2900 99

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gewalste platte producten van ijzer of niet-gelegeerd staal, of van ander gelegeerd staal, met uitzondering van roestvrij staal, van alle breedten, koudgewalst, niet geplateerd noch bekleed en enkel koudgewalst.

 

 

Volksrepubliek China

Russische Federatie

- voorlopig : 13.2.2016

- definitief : 5.8.2016

Er wordt een definitief  antidumpingrecht geheven bij de invoer van de betrokken producten, die werden  geregistreerd tijdens de periode van :13.12.2015 tot 12.2.2016

 

 

 

 

TB546

TB571

TB572

 

 

7226 1910 90

7226 9191 00

7226 9199 00

+

7208 1000 00

7208 2500 00

7208 2600 00

7208 2700 00

7208 3600 00

7208 3700 10

7208 3700 90

7208 3800 10

7208 3800 90

7208 3900 10

7208 3900 90

7208 4000 10

7208 4000 90

7208 5210 00

7208 5299 00

7208 5310 00

7208 5390 00

7208 5400 00

7211 1300 00

7211 1400 10

7211 1400 90

7211 1900 10

7211 1900 90

7225 1910 90

7225 3090 00

7225 4060 90

7225 4090 00

 

VOORLOPIG ANTIDUMPINGRECHT

 

Gewalste platte producten van ijzer, van niet- gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, ook indien opgerold (waaronder op maat gesneden producten en producten uit „bandstaal” ), niet verder bewerkt dan warmgewalst, en niet geplateerd noch bekleed.

Het betrokken product omvat geen:

-         producten van roestvrij staal en siliciumstaal met georiënteerde korrel,

 

-         producten van gereedschapsstaal en sneldraaistaal,

 

-         producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van minimaal 600 mm, en

 

-         producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van minimaal 4,75 mm en maximaal 10 mm en een breedte van minimaal 2 050 mm.

 

 

Volksrepubliek China

8.10.2016

 

 

TB576

 

 

7227 1000 00

7227 2000 00

7227 9010 00

7227 9050 00

7227 9095 00

+

7213 1000 00

7213 2000 00

7213 9110 00

7213 9120 00

7213 9141 00

7213 9149 00

7213 9170 00

7213 9190 00

7213 9910 00

7213 9990 00

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal en op walsdraad van gelegeerd staal, met uitzondering van dat van roestvrij staal.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 8.2.2009 t/m 5.8.2009

- definitief: 6.8.2009

- definitief: 16.10.2015

 

 

 

TB180

 

TB527

 

 

7228 3020 10

7228 3041 10

7228 3049 10

7228 3061 10

7228 3069 10

7228 3070 10

7228 3089 10

+

7214 2000 10

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Staven betonijzer of -staal die zeer goed tegen metaalmoeheid zijn bestand, gemaakt van ijzer, niet-gelegeerd staal of gelegeerd staal (maar niet van roestvrij staal, sneldraaistaal en siliciummangaanstaal), enkel warm gewalst, ook indien na het walsen getordeerd; de staven zijn voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of zijn na het walsen getordeerd; het vermogen om herhaalde belasting te weerstaan zonder te breken en meer specifiek het vermogen meer dan 4,5 miljoen vermoeiingscycli te weerstaan bij een spanningsverhouding (min/max) van 0,2 en een spanningsbereik van meer dan 150 MPa is de belangrijkste eigenschap van zeer goed tegen metaalmoeheid bestand metaal.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 30.1.2016

- definitief: 30.7.2016

 

 

 

TB545

TB569

 

 

7303 0010 10

7303 0090 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Buizen en pijpen van nodulair gietijzer (eveneens bekend als gietijzer met bolgrafiet), met uitzondering van buizen en pijpen van nodulair gietijzer zonder inwendige en uitwendige bekleding („kale buizen”)

 

 

 

India

- voorlopig: 20.9.2015

- definitief: 19.3.2016

 

 

 

 

TB524

TB552

 

 

7303 0010 10

7303 0090 10

COMPENSEREND RECHT

 

Buizen en pijpen van nodulair gietijzer (eveneens bekend als gietijzer met bolgrafiet), met uitzondering van buizen en pijpen van nodulair gietijzer zonder inwendige en uitwendige bekleding („kale buizen”)

 

 

 

India

- definitief: 19.3.2016

 

 

 

TB553

 

 

7304 1100 11

7304 1100 19

7304 1100 91

7304 1100 99

7304 2200 21

7304 2200 29

7304 2200 81

7304 2200 89

7304 2400 21

7304 2400 29

7304 2400 81

7304 2400 89

7304 4100 91

7304 4100 99

7304 4910 91

7304 4910 99

7304 4993 91

7304 4993 99

7304 4995 91

7304 4995 99

7304 4999 91

7304 4999 99

7304 9000 91

7304 9000 95

ANTIDUMPINGRECHT

 

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal (met uitzondering van die welke voorzien zijn van hulpstukken (fittings), voor gassen of vloeistoffen, bestemd voor burgerluchtvaartuigen).

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 30.6.2011 t/m 20.12.2011

- definitief: 21.12.2011

- voorziene vervaldatum: 22.12.2016

- herziening van de maatregelen

 

 

 

TB245

TB277

 

 

7304 1100 11

7304 1100 19

7304 1910 20

7304 1930 20

7304 2200 21

7304 2200 29

7304 2300 20

7304 2400 21

7304 2400 29

7304 2910 20

7304 2930 20

7304 3180 30

7304 3958 30

7304 3992 30

7304 3993 20

7304 5189 30

7304 5992 30

7304 5993 20

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Naadloze buizen en pijpen, van ijzer of van staal, met rond profiel, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm en een koolstofequivalent [carbon equivalent value, CEV (*) ] van niet meer dan 0,86 volgens de formule en chemische analyse van het Internationaal Instituut voor Lastechniek.

___________________

 

(*) De CEV wordt bepaald volgens het Technisch Verslag van 1967, IIL doc. IX-555-67, gepubliceerd door het Internationaal Instituut voor Lastechniek (International Institute of Welding - IIL).

 

 

Rusland

Oekraïne

5.7.2012

- voorziene vervaldatum : 6.7.2017

 

 

 

 

TB320

 

 

7304 1100 11

7304 1100 19

7304 2200 21

7304 2200 29

7304 2400 21

7304 2400 29

7304 4100 91

7304 4910 91

7304 4993 91

7304 4995 91

7304 4999 91

7304 9000 91

 

 REGISTRATIE ANTIDUMPINGRECHT

 

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

 

 

India

Registratie : 18.02.2017-17.11.2017

 

 

 

TB596

 

 

 

7304 1910 20

7304 1930 20

7304 2300 20

7304 2910 20

7304 2930 20

7304 3120 20

7304 3180 30

7304 3910 10

7304 3952 20

7304 3958 30

7304 3992 30

7304 3993 20

7304 5181 20

7304 5189 30

7304 5910 10

7304 5992 30

7304 5993 20

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Naadloze buizen en pijpen, van ijzer of van staal, met rond profiel, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm en een koolstofequivalent (carbon equivalent value, CEV) van niet meer dan 0,86 volgens de formule en chemische analyse van het Internationaal Instituut voor Lastechniek (het CEV wordt vastgesteld volgens het Technisch Verslag van 1967, IIW doc. IX-555-67, gepubliceerd door het Internationaal Instituut voor Lastechniek (International Institute of Welding - IIW)).

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 9.4.2009 t/m 6.10.2009

- definitief: 7.10.2009

- definitief: 9.12.2015

 

 

 

TB180

___

TB533

 

 

7304 1990 00

7304 2990 90

7304 3998 00 

7304 5999 00

 

VOORLOPIG ANTIDUMPINGRECHT

 

Naadloze buizen en pijpen, van ijzer (ander dan gietijzer) of van staal (ander dan roestvrij staal), met een rond profiel, met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm.

 

 

Volksrepubliek China

13.11.2016

TB578

 

 

7306 3041 20

7306 3049 20

7306 3072 80

7306 3077 80

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gelaste buizen en pijpen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met rond profiel, met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm, met uitzondering van de buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of bij de olie- of gaswinning, precisiebuizen en buizen en pijpen die voorzien zijn van hulpstukken voor gas- of vloeistofleidingen voor gebruik in de burgerluchtvaart.

 

 

Belarus

Volksrepubliek China

Rusland

- definitief:- 20.12.2008

                 -  28.1.2015

 

 

 TB490

TB180

TB489

 

 

7307 1910 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gegoten hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van smeedbaar gietijzer, met schroefdraad, uitgezonderd binnenringen van knelkoppelingen met metrisch schroefdraad overeenkomstig ISO DIN 13, en ronde aansluitdozen van smeedbaar ijzer, met schroefdraad, zonder deksel.

 

 

Volksrepubliek China

Thailand

- voorlopig: 16.11.2012 t/m 14.5.2013

- definitief: 15.5.2013

 

 

 

 

 

TB350

TB392

 

 

7307 2310 15

7307 2310 25

7307 2390 15

7307 2390 25

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van soorten austenitisch roestvrij staal die overeenkomen met AISI-typen 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 en 321H en de equivalenten daarvan in de andere normen, met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm en een wanddikte van 16 mm of minder, met een gemiddelde ruwheid (Ra) van de oppervlakteafwerking van niet minder dan 0,8 μm, zonder flens en al dan niet afgewerkt.

 

 

 

Volksrepubliek China

Taiwan

Definitief : 28.1.2017

 

 

 

 

TB590

 

 

7307 9311 91

7307 9311 93

7307 9311 94

7307 9311 95

7307 9311 99

7307 9319 91

7307 9319 93

7307 9319 94

7307 9319 95

7307 9319 99

7307 9980 92

7307 9980 93

7307 9980 94

7307 9980 95

7307 9980 98

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Hulpstukken voor buisleidingen (andere dan gegoten hulpstukken, flenzen en hulpstukken met schroefdraad), van ijzer of van staal (doch niet van roestvrij staal), met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 609,6 mm, geschikt voor stomplassen of voor andere doeleinden.

 

 

Maleisië

Zuid-Korea

17.10.2008

- definitief : 04.12.2014

 

 

 

 

 

TB180

TB477

ANTIDUMPINGRECHT

 

Hulpstukken voor buisleidingen (andere dan gegoten hulpstukken, flenzen en hulpstukken met schroefdraad), van ijzer of van staal (doch niet van roestvrij staal), met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 609,6 mm, geschikt voor stomplassen en voor andere doeleinden.

 

 

Volksrepubliek China

5.9.2009

- definitief : 29.10.2015

 

 

 

 

TB528

 

 

7307 9311 91

7307 9311 93

7307 9311 94

7307 9311 95

7307 9311 99

7307 9319 91

7307 9319 93

7307 9319 94

7307 9319 95

7307 9319 99

7307 9980 92

7307 9980 93

7307 9980 94

7307 9980 95

7307 9980 98

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Hulpstukken voor buisleidingen (andere dan gegoten hulpstukken, flenzen en hulpstukken met schroefdraad), van ijzer of van staal (doch niet van roestvrij staal), met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 609,6 mm, geschikt voor stomplassen of voor andere doeleinden.

 

 

Rusland

Turkije

- voorlopig: 1.8.2012 t/m 29.1.2013

- definitief: 30.1.2013

 

 

 

 

TB327

TB371

 

 

7307 9311 91

7307 9319 91

7307 9980 92

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Hulpstukken voor buisleidingen (ander dan gegoten hulpstukken, flenzen en hulpstukken met schroefdraad) van ijzer of staal (doch niet van roestvrij staal), met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 609,6 mm, geschikt voor stomplassen en voor andere doeleinden.

 

 

Invoer vanuit Taiwan

5.9.2009

 

 

 

___

 

 

7307 9311 93

7307 9319 93

7307 9980 93

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Hulpstukken voor buisleidingen (andere dan gegoten hulpstukken, flenzen en hulpstukken met schroefdraad), van ijzer of staal (doch niet van roestvrij staal), met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 609,6 mm, geschikt voor stomplassen en voor andere doeleinden.

 

 

 

Invoer vanuit Indonesië

5.9.2009

 

 

 

___

 

 

7307 9311 94

7307 9319 94

7307 9980 94

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Hulpstukken voor buisleidingen (andere dan gegoten hulpstukken, flenzen en hulpstukken met schroefdraad) van ijzer of staal (doch niet van roestvrij staal), met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 609,6 mm, geschikt voor stomplassen en voor andere doeleinden.

 

 

Invoer vanuit Sri-Lanka

5.9.2009

 

 

 

___

 

 

7307 9311 95

7307 9319 95

7307 9980 95

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Hulpstukken voor buisleidingen (andere dan gegoten hulpstukken, flenzen en hulpstukken met schroefdraad), van ijzer of staal (doch niet van roestvrij staal), met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 609,6 mm, geschikt voor stomplassen en voor andere doeleinden.

 

 

Invoer vanuit de Filippijnen

5.9.2009

 

 

 

___

 

 

7312 1061 91

7312 1065 91

7312 1069 91

 + 

7217 1090 10

7217 2090 10

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Niet-beklede draad van niet-gelegeerd staal, verzinkte draad van niet-gelegeerd staal en strengen van niet-gelegeerd staal (al dan niet bekleed) met niet meer dan 18 draden, bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van meer dan 3 mm.

 

Het definitieve antidumpingrecht is niet van toepassing op strengen die zijn gegalvaniseerd (evenwel zonder extra bekledingsmateriaal) bestaande uit zeven draden waarin de diameter van de kerndraad gelijk is aan of minder dan 3 % groter is dan de diameter van elk van de andere zes draden.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 16.11.2008 t/m 13.5.2009

- definitief: 14.5.2009

- definitief: 6.6.2015

 

 

 

TB180

 

TB510

 

 

 

7312 1081 12

7312 1081 13

7312 1081 19

7312 1083 12

7312 1083 13

7312 1083 19

7312 1085 12

7312 1085 13

7312 1085 19

7312 1089 12

7312 1089 13

7312 1089 19

7312 1098 12

7312 1098 13

7312 1098 19

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Stalen kabels, gesloten kabels daaronder begrepen, met uitzondering van roestvrijstalen kabels, met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede van meer dan 3 mm.

 

 

Volksrepubliek China

10.2.2012

 

 

TB592

TB289

 

 

7312 1081 12

7312 1083 12

7312 1085 12

7312 1089 12

7312 1098 12

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Stalen kabels, gesloten kabels daaronder begrepen, met uitzondering van roestvrijstalen kabels, met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede van meer dan 3 mm.

 

 

Invoer vanuit Marokko

10.2.2012

- voorziene vervaldatum :11.2.2017

 

 

 

TB289

 

 

7312 1081 13

7312 1083 13

7312 1085 13

7312 1089 13

7312 1098 13

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Stalen kabels, gesloten kabels daaronder begrepen, met uitzondering van roestvrijstalen kabels, met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede van meer dan 3 mm.

 

 

 

Invoer vanuit de Republiek Korea

10.2.2012

- voorziene vervaldatum :11.2.2017

 

 

 

TB289

TB532

 

 

7323 9300 10

7323 9900 10

+

(3924 9000 10)

(4421 9999 10)

(8516 7970 10)

(8516 9000 51)

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Strijkplanken, al dan niet op poten, al dan niet met een stoomafzuigend, verwarmd en/of blazend werkblad, met inbegrip van mouwplanken, en belangrijke onderdelen daarvan, zoals de poten, het werkblad en de strijkijzersteun (treefje).

 

 

Volksrepubliek China

24.7.2013

 

 

 

TB408

 

 

7607 1111 10

7607 1910 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Aluminiumfolie met een dikte van 0,007 mm of meer, maar minder dan 0,021 mm, niet op een drager, enkel gewalst, al dan niet gegaufreerd, op kleine rollen met een gewicht van maximum 10 kg.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 19.9.2012 t/m 13.3.2013

- definitief: 14.3.2013

 

 

 

 

TB335

TB378

 

 

7607 1119 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Bladaluminium met een dikte van niet minder dan 0,008 mm en niet meer dan 0,018 mm, niet op een drager, enkel gewalst, op rollen met een breedte van niet meer dan 650 mm en een gewicht van meer dan 10 kg.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 9.4.2009 t/m 6.10.2009

- definitief: 7.10.2009

- definitief: 19.12.2015 

 

 

 

TB180

___

TB537

 

 

7607 1119 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Bladaluminium met een dikte van niet minder dan 0,008 mm en niet meer dan 0,018 mm, niet op een drager, enkel gewalst, op rollen met een breedte van niet meer dan 650 mm en een gewicht van meer dan 10 kg

 

 

 

Rusland

- voorlopig: 5.7.2015

- definitief: 19.12.2015

 

 

 

TB512

TB538

 

 

 7607 11 19 30
 7607 11 19 40
 7607 11 19 50
 7607 11 90 45
 7607 11 90 80

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

-

bladaluminium met een dikte van niet minder dan 0,007 mm en minder dan 0,008 mm, niet op een drager, enkel gewalst, op rollen, met een gewicht van meer dan 10 kg, ongeacht de breedte, al dan niet gegloeid, of

-

bladaluminium met een dikte van niet minder dan 0,008 mm en minder dan 0,018 mm, niet op een drager, enkel gewalst, op rollen, met een gewicht van meer dan 10 kg en met een breedte van meer dan 650 mm, al dan niet gegloeid, of

-

bladaluminium met een dikte van meer dan 0,018 mm en minder dan 0,021 mm, niet op een drager, enkel gewalst, op rollen, met een gewicht van meer dan 10 kg, ongeacht de breedte, al dan niet gegloeid, of

-

bladaluminium met een dikte van niet minder dan 0,021 mm en niet meer dan 0,045 mm, niet op een drager, enkel gewalst, op rollen, met een gewicht van meer dan 10 kg, ongeacht de breedte, al dan niet gegloeid, indien aangeboden met ten minste twee lagen.

 

 

 

 

Volksrepubliek China

- registratie : 02.06.2016-17.02.2017

- definitief : 18.02.2017

 

 

TB561

TB597

 

 

7615 1010 10

7615 1080 10

7616 9910 91

7616 9990 01

7616 9990 91

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Aluminium radiatoren en elementen of delen waaruit een dergelijke radiator is samengesteld, ook indien dergelijke elementen tot blokken zijn samengevoegd, met uitzondering van elektrische radiatoren en elementen en delen daarvan.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 12.5.2012  t/m 9.11.2012

- definitief: 10.11.2012

 

 

 

TB307

TB347

 

 

8101 9910 10

8515 9080 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Wolfraamelektroden (met inbegrip van wolfraamstaven en -stiften voor laselektroden), met ten minste 94 gewichtspercenten wolfraam, andere dan enkel door sinteren verkregen, al dan niet op lengte gesneden.

 

 

 

Volksrepubliek China

5.6.2013

 

 

 

TB398

 

 

8102 9600 11

8102 9600 19

ANTIDUMPINGRECHT

 

Molybdeendraad met ten minste 99,95 gewichtspercenten molybdeen en een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van meer dan 1,35 mm doch niet meer dan 4,0 mm in diameter.

 

 

 

Volksrepubliek China

- definitief: 7.6.2010

- definitief: 30.6.2016

 

 

 

TB189

TB564

 

 

8102 9600 11

ANTIDUMPINGRECHT

 

Molybdeendraad met ten minste 99,95 gewichtspercenten molybdeen en een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van meer dan 1,35 mm doch niet meer dan 4,0 mm in diameter.

 

 

 

Invoer vanuit Maleisië

19.5.2011

 

 

 

TB287

 

 

8102 9600 30

ANTIDUMPINGRECHT

 

Molybdeendraad met 97 of meer doch minder dan 99,95 gewichtspercenten molybdeen en een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van meer dan 1,35 mm doch niet meer dan 4,0 mm.

 

 

 

Volksrepubliek China

13.9.2013

 

 

 

TB413

 

 

8102 9600 20

8102 9600 40

ANTIDUMPINGRECHT

 

Molybdeendraad met ten minste 97 gewichtspercenten molybdeen en een grootste dwarsdoorsnede van meer dan 4,0 mm doch niet meer dan 11,0 mm.

 

 

Volksrepubliek China

- registratie : 12.3.2015

- definitief : 31.10.2015

 

 

 

TB496

TB529

 

 

 

8305 1000 11

8305 1000 13

8305 1000 19

8305 1000 21

8305 1000 23

8305 1000 29

8305 1000 34

8305 1000 35

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Ringbandmechanismen.

 

Onder ringbandmechanismen wordt verstaan : twee stalen plaatjes of draden met, hierop bevestigd, minstens vier halve ringen van staaldraad die met een stalen dekplaatje samen worden gehouden. Het mechanisme kan worden geopend hetzij door aan de halve ringen te trekken, hetzij door een klein stalen trekkermechanisme te bedienen dat aan het ringbandmechanisme is bevestigd.

 

 

Volksrepubliek China

- definitief : 27.2.2010

- definitief : 13.5.2016

 

 

 

TB169

TB559

 

 

8305 1000 11

8305 1000 21

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Ringbandmechanismen.

 

 

Invoer vanuit Vietnam

27.2.2010

 

 

 

TB169

 

 

8305 1000 13

8305 1000 23

ANTIDUMPINGRECHT

 

Ringbandmechanismen.

 

 

Invoer vanuit de Volksrepubliek Laos

27.2.2010

 

 

 

 

TB169

 

 

8305 1000 50

ANTIDUMPINGRECHT

 

Hefboommechanismen die doorgaans worden gebruikt in ordners waarin bladen en andere documenten worden gearchiveerd.

Deze hefboommechanismen bestaan uit stevige gebogen elementen (doorgaans twee) van metaal die op een plaat zijn bevestigd en ten minste één openingsmechanisme dat het mogelijk maakt bladen in de ordner op te bergen.

 

 

 

Volksrepubliek China

5.9.2012

 

 

 

TB334

 

 

8427 9000 11

8427 9000 19

8431 2000 11

8431 2000 19

ANTIDUMPINGRECHT

 

Handpallettrucks en essentiële onderdelen daarvan, dat wil zeggen chassis en hydraulische onderdelen.

 

Onder handpallettrucks toestellen verstaan : met een door wielen ondersteunde hefvork die gebruikt worden om pallets te verplaatsen en die door een persoon te voet met behulp van een beweegbare dissel manueel geduwd, getrokken en gestuurd worden op een glad, vlak en hard oppervlak.

De handpallettrucks zijn uitsluitend bestemd om ladingen met behulp van de als pomp gebruikte dissel hoog genoeg op te heffen om ze te kunnen verplaatsen.

Ze hebben geen andere extra functies of gebruiksdoeleinden, zoals bijvoorbeeld

i) ladingen verplaatsen en heffen om ze hoger te plaatsen of te helpen opslaan (hoogheffende pallettrucks),

ii) pallets boven elkaar stapelen (stapelaars),

iii) ladingen tot een werkplatform heffen (schaarpallettrucks) of

iv) ladingen heffen en wegen (weegpallettrucks).

 

Het individueel antidumpingrecht van 54,1% wordt met terugwerkende kracht geheven op bovengenoemde goederen vervaardigd en naar de Unie uitgevoerd door Ningbo Logitrans Handling Equipment Co, Ltd (aanvullende Taric-code A070) waarvan de invoer werd geregistreerd (periode van 16/01/2014 t.e.m. 05/09/2014)

Vanaf 6 september 2014 moet het definitief individueel antidumpingrecht worden toegepast bij invoer van bovengenoemde goederen 

 

 

Volksrepubliek China

14.10.2011

 

 

 

TB265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TB434

TB466

 

 

8427 9000 11

8431 2000 11

ANTIDUMPINGRECHT

 

Handpallettrucks en essentiële onderdelen daarvan, dat wil zeggen chassis en hydraulische onderdelen.

 

Onder handpallettrucks toestellen verstaan : met een door wielen ondersteunde hefvork die gebruikt worden om pallets te verplaatsen en die door een persoon te voet met behulp van een beweegbare dissel manueel geduwd, getrokken en gestuurd worden op een glad, vlak en hard oppervlak.

De handpallettrucks zijn uitsluitend bestemd om ladingen met behulp van de als pomp gebruikte dissel hoog genoeg op te heffen om ze te kunnen verplaatsen.

Ze hebben geen andere extra functies of gebruiksdoeleinden, zoals bijvoorbeeld

i) ladingen verplaatsen en heffen om ze hoger te plaatsen of te helpen opslaan (hoogheffende pallettrucks),

ii) pallets boven elkaar stapelen (stapelaars),

iii) ladingen tot een werkplatform heffen (schaarpallettrucks) of

iv) ladingen heffen en wegen (weegpallettrucks).

 

 

 

Invoer vanuit Thailand

14.10.2011

 

 

 

TB265

 

 

8427 9000 30

8431 2000 50

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Handpallettrucks en essentiële onderdelen daarvan, d.w.z. het chassis en de hydraulische onderdelen, wordt uitgebreid tot hetzelfde product dat bij invoer wordt voorgesteld met een zogenaamd „gewichtindicatiesysteem” bestaande uit een niet in het chassis geïntegreerd wegingsmechanisme.

 

 

 

Volksrepubliek China

- definitief : 10.8.2016

 

 

TB573

 

 

8501 3100 81

8501 3100 89

8501 3200 41

8501 3200 49

8501 3300 61

8501 3300 69

8501 3400 41

8501 3400 49

8501 6120 41

8501 6120 49

8501 6180 41

8501 6180 49

8501 6200 61

8501 6200 69

8501 6300 41

8501 6300 49

8501 6400 41

8501 6400 49

+

8541 4090 21

8541 4090 29

8541 4090 31

8541 4090 39

COMPENSEREND RECHT

 

Fotovoltaïsche modules of panelen van kristallijn silicium en in dergelijke modules of panelen gebruikte cellen (cellen met een dikte van niet meer dan 400 micrometer).

 

De volgende productsoorten vallen niet onder de productomschrijving van het betrokken product:

- zonneopladers die bestaan uit minder dan zes cellen, draagbaar zijn en apparaten van elektriciteit voorzien of batterijen opladen;

- fotovoltaïsche producten vervaardigd met dunnelaagtechnologie;

- fotovoltaïsche producten van kristallijn silicium die permanent in elektrische goederen zijn geïntegreerd, wanneer die elektrische goederen een andere functie hebben dan het opwekken van elektriciteit en wanneer die elektrische goederen de elektriciteit verbruiken die door de geïntegreerde fotovoltaïsche cel(len) van kristallijn silicium wordt opgewekt;

- modules of panelen met een uitgangsspanning van niet meer dan 50 V gelijkstroom en een uitgangsvermogen van niet meer dan 50 watt, uitsluitend voor rechtstreeks gebruik als batterijladers in systemen met dezelfde spannings-en vermogenskenmerken.

 

 

Invoer van oorsprong uit of

verzonden uit de Volksrepubliek China

6.12.2013

- definitief : 04.03.2017

 

 

 

 

TB423

TB602

 

 

8501 3100 81

8501 3100 89

8501 3200 41

8501 3200 49

8501 3300 61

8501 3300 69

8501 3400 41

8501 3400 49

8501 6120 41

8501 6120 49

8501 6180 41

8501 6180 49

8501 6200 61

8501 6200 69

8501 6300 41

8501 6300 49

8501 6400 41

8501 6400 49

+

8541 4090 21

8541 4090 29

8541 4090 31

8541 4090 39

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Fotovoltaïsche modules of panelen van kristallijn silicium en in dergelijke modules en panelen gebruikte cellen (cellen met een dikte van niet meer dan 400 µm).

 

De volgende productsoorten vallen niet onder de productomschrijving van het betrokken product:

- zonneopladers die bestaan uit minder dan zes cellen, draagbaar zijn en apparaten van elektriciteit voorzien of batterijen opladen;

- fotovoltaïsche producten vervaardigd met dunnelaagtechnologie;

- fotovoltaïsche producten van kristallijn silicium die permanent in elektrische goederen zijn geïntegreerd, wanneer die elektrische goederen een andere functie hebben dan het opwekken van elektriciteit en wanneer die elektrische goederen de elektriciteit verbruiken die door de geïntegreerde fotovoltaïsche cel(len) van kristallijn silicium wordt opgewekt;

- modules of panelen met een uitgangsspanning van niet meer dan 50 V gelijkstroom en een uitgangsvermogen van niet meer dan 50 watt, uitsluitend voor rechtstreeks gebruik als batterijladers in systemen met dezelfde spannings-en vermogenskenmerken.

 

 

 

Invoer van oorsprong uit of

verzonden uit de Volksrepubliek China

- voorlopig: 6.6.2013 t/m 5.12.2013

- definitief : 06.12.2013

- definitief : 04.03.2017

 

 

 

 

TB401

TB424

TB603

 

 

8501 3100 82
8501 3100 83
8501 3200 42
8501 3200 43
8501 3300 62
8501 3300 63
8501 3400 42
8501 3400 43
8501 6120 42
8501 6120 43
8501 6180 42
8501 6180 43
8501 6200 62
8501 6200 63
8501 6300 42
8501 6300 43
8501 6400 42
8501 6400 43

+
8541 4090 22
8541 4090 23
8541 4090 32
8541 4090 33


DEFINITIEF ANTIDUMPINGRECHT

 

Fotovoltaïsche modules of panelen van kristallijn silicium en cellen van de soort die in fotovoltaïsche modules of panelen van kristallijn silicium wordt gebruikt (de cellen hebben een dikte van maximaal 400 μm)

 

De volgende productsoorten vallen niet onder de productomschrijving van het betrokken product:

- zonneopladers die bestaan uit minder dan zes cellen, draagbaar zijn en apparaten van elektriciteit voorzien of batterijen opladen;

- fotovoltaïsche producten vervaardigd met dunnelaagtechnologie;

- fotovoltaïsche producten van kristallijn silicium die permanent in elektrische goederen zijn geïntegreerd, wanneer die elektrische goederen een andere functie hebben dan het opwekken van elektriciteit en wanneer die elektrische goederen de elektriciteit verbruiken die door de geïntegreerde fotovoltaïsche cel(len) van kristallijn silicium wordt opgewekt;

- modules of panelen met een uitgangsspanning van niet meer dan 50 V gelijkstroom en een uitgangsvermogen van niet meer dan 50 watt, uitsluitend voor rechtstreeks gebruik als batterijladers in systemen met dezelfde spannings-en vermogenskenmerken.

 

 

 

Invoer vanuit:

Maleisië

Taiwan

- definitief : 13.2.2016

- registratie : 12.02.2017

bij invoer van door JINKO SOLAR TECHNOLOGY SDN.BHD geproduceerde goederen (aanvullende Taric-code C203)

- definitief : 04.03.2017

 

 

 

 

 

TB547

TB595

TB604

 

 

 

 

8501 3100 82
8501 3100 83
8501 3200 42
8501 3200 43
8501 3300 62
8501 3300 63
8501 3400 42
8501 3400 43
8501 6120 42
8501 6120 43
8501 6180 42
8501 6180 43
8501 6200 62
8501 6200 63
8501 6300 42
8501 6300 43
8501 6400 42
8501 6400 43

         +
8541 4090 22
8541 4090 23
8541 4090 32
8541 4090 33

DEFINITIEF COMPENSEREND RECHT

 

Fotovoltaïsche modules of panelen van kristallijn silicium en cellen van de soort die in fotovoltaïsche modules of panelen van kristallijn silicium wordt gebruikt (de cellen hebben een dikte van maximaal 400 μm)

 

De volgende productsoorten vallen niet onder de productomschrijving van het betrokken product:

- zonneopladers die bestaan uit minder dan zes cellen, draagbaar zijn en apparaten van elektriciteit voorzien of batterijen opladen;

- fotovoltaïsche producten vervaardigd met dunnelaagtechnologie;

- fotovoltaïsche producten van kristallijn silicium die permanent in elektrische goederen zijn geïntegreerd, wanneer die elektrische goederen een andere functie hebben dan het opwekken van elektriciteit en wanneer die elektrische goederen de elektriciteit verbruiken die door de geïntegreerde fotovoltaïsche cel(len) van kristallijn silicium wordt opgewekt;

- modules of panelen met een uitgangsspanning van niet meer dan 50 V gelijkstroom en een uitgangsvermogen van niet meer dan 50 watt, uitsluitend voor rechtstreeks gebruik als batterijladers in systemen met dezelfde spannings-en vermogenskenmerken.

 

 

 

 

Invoer vanuit:

Maleisië

Taiwan

- definitief : 13.2.2016

- definitief : 04.03.2017

 

 

 

 

 

TB548

TB601

 

 

 

8515 9080 10

+

8101 9910 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Wolfraamelektroden (met inbegrip van wolfraamstaven en -stiften voor laselektroden), met ten minste 94 gewichtspercenten wolfraam, andere dan enkel door sinteren verkregen, al dan niet op lengte gesneden.

 

 

 

Volksrepubliek China

5.6.2013

 

 

 

TB398

 

 

8516 7970 10

8516 9000 51

+

(3924 9000 10)

(4421 9999 10)

(7323 9300 10)

(7323 9900 10)

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Strijkplanken, al dan niet op poten, al dan niet met een stoomafzuigend, verwarmd en/of blazend werkblad, met inbegrip van mouwplanken, en belangrijke onderdelen daarvan, zoals de poten, het werkblad en de strijkijzersteun (treefje).

 

 

Volksrepubliek China

24.7.2013

 

 

 

TB408

 

 

8541 4090 21

8541 4090 29

8541 4090 31

8541 4090 39

8501 3100 81

8501 3100 89

8501 3200 41

8501 3200 49

8501 3300 61

8501 3300 69

8501 3400 41

8501 3400 49

8501 6120 41

8501 6120 49

8501 6180 41

8501 6180 49

8501 6200 61

8501 6200 69

8501 6300 41

8501 6300 49

8501 6400 41

8501 6400 49

 

COMPENSEREND RECHT

 

Fotovoltaïsche modules of panelen van kristallijn silicium en in dergelijke modules of panelen gebruikte cellen (cellen met een dikte van niet meer dan 400 micrometer).

 

De volgende productsoorten vallen niet onder de productomschrijving van het betrokken product:

- zonneopladers die bestaan uit minder dan zes cellen, draagbaar zijn en apparaten van elektriciteit voorzien of batterijen opladen;

- fotovoltaïsche producten vervaardigd met dunnelaagtechnologie;

- fotovoltaïsche producten van kristallijn silicium die permanent in elektrische goederen zijn geïntegreerd, wanneer die elektrische goederen een andere functie hebben dan het opwekken van elektriciteit en wanneer die elektrische goederen de elektriciteit verbruiken die door de geïntegreerde fotovoltaïsche cel(len) van kristallijn silicium wordt opgewekt;

- modules of panelen met een uitgangsspanning van niet meer dan 50 V gelijkstroom en een uitgangsvermogen van niet meer dan 50 watt, uitsluitend voor rechtstreeks gebruik als batterijladers in systemen met dezelfde spannings-en vermogenskenmerken.

 

 

 

 

Invoer van oorsprong uit of

verzonden uit de Volksrepubliek China

6.12.2013

- definitief : 04.03.2017

 

 

 

 

 

TB423

TB602

 

 

 

8541 4090 21

8541 4090 29

8541 4090 31

8541 4090 39

+

 8501 3100 81

8501 3100 89

8501 3200 41

8501 3200 49

8501 3300 61

8501 3300 69

8501 3400 41

8501 3400 49

8501 6120 41

8501 6120 49

8501 6180 41

8501 6180 49

8501 6200 61

8501 6200 69

8501 6300 41

8501 6300 49

8501 6400 41

8501 6400 49

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Fotovoltaïsche modules of panelen van kristallijn silicium en in dergelijke modules en panelen gebruikte cellen (cellen met een dikte van niet meer dan 400 µm).

 

De volgende productsoorten vallen niet onder de productomschrijving van het betrokken product:

- zonneopladers die bestaan uit minder dan zes cellen, draagbaar zijn en apparaten van elektriciteit voorzien of batterijen opladen;

- fotovoltaïsche producten vervaardigd met dunnelaagtechnologie;

- fotovoltaïsche producten van kristallijn silicium die permanent in elektrische goederen zijn geïntegreerd, wanneer die elektrische goederen een andere functie hebben dan het opwekken van elektriciteit en wanneer die elektrische goederen de elektriciteit verbruiken die door de geïntegreerde fotovoltaïsche cel(len) van kristallijn silicium wordt opgewekt;

- modules of panelen met een uitgangsspanning van niet meer dan 50 V gelijkstroom en een uitgangsvermogen van niet meer dan 50 watt, uitsluitend voor rechtstreeks gebruik als batterijladers in systemen met dezelfde spannings-en vermogenskenmerken.

 

 

 

 

Invoer van oorsprong uit of

verzonden uit de Volksrepubliek China

- voorlopig : 6.6.2013 t/m 5.12.2013

- definitief : 06.12.2013

- definitief : 04.03.2017

 

 

 

 

 

TB401

TB424

TB603

 

 

 

8541 4090 22
8541 4090 23
8541 4090 32
8541 4090 33

+

8501 3100 82
8501 3100 83
8501 3200 42
8501 3200 43
8501 3300 62
8501 3300 63 8501 3400 42
8501 3400 43
8501 6120 42
8501 6120 43
8501 6180 42
8501 6180 43
8501 6200 62
8501 6200 63
8501 6300 42
8501 6300 43
8501 6400 42
8501 6400 43


DEFINITIEF ANTIDUMPINGRECHT

 

Fotovoltaïsche modules of panelen van kristallijn silicium en cellen van de soort die in fotovoltaïsche modules of panelen van kristallijn silicium wordt gebruikt (de cellen hebben een dikte van maximaal 400 μm)

 

De volgende productsoorten vallen niet onder de productomschrijving van het betrokken product:

- zonneopladers die bestaan uit minder dan zes cellen, draagbaar zijn en apparaten van elektriciteit voorzien of batterijen opladen;

- fotovoltaïsche producten vervaardigd met dunnelaagtechnologie;

- fotovoltaïsche producten van kristallijn silicium die permanent in elektrische goederen zijn geïntegreerd, wanneer die elektrische goederen een andere functie hebben dan het opwekken van elektriciteit en wanneer die elektrische goederen de elektriciteit verbruiken die door de geïntegreerde fotovoltaïsche cel(len) van kristallijn silicium wordt opgewekt;

- modules of panelen met een uitgangsspanning van niet meer dan 50 V gelijkstroom en een uitgangsvermogen van niet meer dan 50 watt, uitsluitend voor rechtstreeks gebruik als batterijladers in systemen met dezelfde spannings-en vermogenskenmerken.

 

 

 

Invoer vanuit:

Malaisië

Taiwan

- definitief : 13.2.2016

- registratie : 12.02.2017

  bij invoer van door JINKO SOLAR TECHNOLOGY SDN.BHD geproduceerde goederen (aanvullende Taric-code C203)

- definitief : 04.03.2017

 

 

 

 

 

TB547

TB595

TB604

 

 

 

8541 4090 22
8541 4090 23
8541 4090 32
8541 4090 33

+

8501 3100 82
8501 3100 83
8501 3200 42
8501 3200 43
8501 3300 62
8501 3300 63 8501 3400 42
8501 3400 43
8501 6120 42
8501 6120 43
8501 6180 42
8501 6180 43
8501 6200 62
8501 6200 63
8501 6300 42
8501 6300 43
8501 6400 42
8501 6400 43


DEFINITIEF COMPENSEREND RECHT

 

Fotovoltaïsche modules of panelen van kristallijn silicium en cellen van de soort die in fotovoltaïsche modules of panelen van kristallijn silicium wordt gebruikt (de cellen hebben een dikte van maximaal 400 μm)

 

De volgende productsoorten vallen niet onder de productomschrijving van het betrokken product:

- zonneopladers die bestaan uit minder dan zes cellen, draagbaar zijn en apparaten van elektriciteit voorzien of batterijen opladen;

- fotovoltaïsche producten vervaardigd met dunnelaagtechnologie;

- fotovoltaïsche producten van kristallijn silicium die permanent in elektrische goederen zijn geïntegreerd, wanneer die elektrische goederen een andere functie hebben dan het opwekken van elektriciteit en wanneer die elektrische goederen de elektriciteit verbruiken die door de geïntegreerde fotovoltaïsche cel(len) van kristallijn silicium wordt opgewekt;

- modules of panelen met een uitgangsspanning van niet meer dan 50 V gelijkstroom en een uitgangsvermogen van niet meer dan 50 watt, uitsluitend voor rechtstreeks gebruik als batterijladers in systemen met dezelfde spannings-en vermogenskenmerken.

 

 

 

Invoer vanuit:

Maleisië

Taiwan

- definitief : 13.02.2016

- definitief : 04.03.2017

 

 

 

 

 

TB548

TB601

 

 

 

8545 1100 10

8545 9090 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Grafietelektroden van de soort die voor elektrische ovens worden gebruikt, met een schijnbare dichtheid van minimaal 1,65 g/cm³ en een elektrische weerstand van maximaal 6,0 μΩ.m, en nippels voor deze elektroden, tezamen of afzonderlijk ingevoerd.

 

 

 

India

- definitief : 17.12.2010

- definitief : 11.03.2017

 

 

 

TB206

TB606

COMPENSEREND RECHT

 

Grafietelektroden van de soort die voor elektrische ovens worden gebruikt, met een schijnbare dichtheid van minimaal 1,65 g/cm³ en een elektrische weerstand van maximaal 6,0 μΩ.m, en nippels voor deze elektroden, tezamen of afzonderlijk ingevoerd.

 

 

 

India

- definitief: 17.12.2010

- definitief : 11.03.2017

 

 

 

TB206

TB605

 

 

8708 7010 10

8708 7050 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Aluminium wielen voor motorvoertuigen bedoeld bij de GN- posten 8701 tot en met 8705, al dan niet met toebehoren en al dan niet met banden.

 

De aangifte voor het vrije verkeer dient het aantal stuks van de ingevoerde producten te vermelden.

 

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 12.5.2010 t/m 28.10.2010

- definitief: 29.10.2010

- definitief : 25.1.2017

 

 

 

TB185

TB203

TB589

 

 

8712 0030 10

8712 0030 20

8712 0030 90

8712 0070 91

8712 0070 92

8712 0070 99

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Niet-gemotoriseerde rijwielen (waaronder wel bakfietsen maar geen eenwielers zijn begrepen).

 

 

Volksrepubliek China

6.6.2013

 

 

 

TB400

 

 

8712 0030 20

8712 0070 92

ANTIDUMPINGRECHT

 

Rijwielen (inclusief bakfietsen maar exclusief eenwielers), zonder motor

 

 

Invoer vanuit:

Cambodja

Pakistan

Filipijnen

- Registratie: 04.09.2014 – 19.05.2015

- definitief: 20.5.2015

 

 

 

 

 

TB465

TB505

 

 

8712 0030 10

8712 0070 91

ANTIDUMPINGRECHT

 

Tweewielige en andere rijwielen (met inbegrip van bakfietsen, maar exclusief eenwielers) zonder motor.

 

 

Invoer vanuit:

Indonesië

Maleisië

Sri Lanka

Tunesië

27.9.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

TB399

 

 

8714 9110 31

8714 9110 33

8714 9110 39

8714 9130 31

8714 9130 34

8714 9130 39

8714 9300 19

8714 9420 99

8714 9490 19

8714 9630 90

8714 9910 90

8714 9950 90

8714 9990 19

ANTIDUMPINGRECHT

 

Bepaalde delen van rijwielen:

-  geverfde of geanodiseerde of gepolijste en/of gelakte frames van rijwielen;

-  geverfde of geanodiseerde of gepolijste en/of gelakte voorvorken van rijwielen;

-  derailleurs,                      al dan niet in stellen aangeboden;

-  pedaalaandrijvingen,      al dan niet in stellen aangeboden;

-  vrijwieltandwielen,        al dan niet in stellen aangeboden;

-  andere remmen,              al dan niet in sets aangeboden;

-  remhendels,                    al dan niet in sets aangeboden;

- volledige wielen, al dan niet met binnenbanden, buitenbanden en kettingrad;

-  sturen, al dan niet aangeboden met een boutsteel, rem en/of versnellingshandel daaraan vast.

Bovenvermelde delen van rijwielen die vanuit de Volksrepubliek China worden verzonden, worden aangemerkt als van oorsprong uit dat land, tenzij door het voorleggen van een certificaat van oorsprong, afgegeven overeenkomstig de in de Gemeenschap van kracht zijnde bepaling van oorsprong, kan worden bewezen dat de betrokken delen van oorsprong zijn uit een ander welbepaald land.

Ingeval deze delen van rijwielen vanuit een ander land dan de Volksrepubliek China worden verzonden, eisen de douaneautoriteiten in geval van twijfel een certificaat van oorsprong dat is afgegeven overeenkomstig de in de Gemeenschap van kracht zijnde bepalingen van oorsprong, en waarbij wordt verklaard dat de betrokken delen van oorsprong zijn uit een ander land dan de Volksrepubliek China.

 

A.  Vrijstelling van het definitieve antidumpingrecht wordt verleend in de volgende gevallen:

 

1.   De delen worden voor het vrije verkeer aangegeven door of namens vrijgestelde partijen (assembleurs).

 

2.   De delen worden voor het vrije verkeer aangegeven door een andere dan een vrijgestelde partij (zie 1) op voorwaarde dat de regels betreffende de controle in het stelsel van de Bijzondere Bestemmingen worden toegepast en :

-  de delen van rijwielen aan een vrijgestelde partij (zie 1 hiervoor) worden geleverd, of

-  die delen aan een andere houder van een vergunning inzake Bijzondere Bestemming worden geleverd, of

-  per maand minder dan 300 eenheden per soort delen van rijwielen hetzij door een partij voor het vrije verkeer worden aangegeven dan wel aan die partij worden geleverd. Het aantal delen dat wordt aangegeven door of wordt geleverd aan een partij, wordt berekend met verwijzing naar het aantal delen dat is aangegeven door of is geleverd aan alle partijen die met die partij zijn geassocieerd of die met die partij compensatieovereenkomsten  hebben.

- de hoofdbestanddelen van rijwielen die bestemd zijn voor gebruik bij de assemblage van rijwielen met hulpmotor (aanvullende Taric-code 8835). 

 

 

Volksrepubliek China

19.1.1997

 

 

 

TB10


 

B.  De invoer van bedoelde delen van rijwielen wordt voorlopig van betaling van het definitieve antidumpingrecht vrijgesteld, indien die delen door of namens een onderzochte partij (een onderzochte partij is een partij die assemblageverrichtingen stelt en waarvoor bij de Commissie van de EG een onderzoek is ingeleid om te worden vrijgesteld van het definitieve antidumpingrecht) voor het vrije verkeer worden aangegeven.

 

De ontvangers eisen voor elke invoer door een onderzochte partij een zekerheid gelijk aan het definitief ingestelde antidumpingrecht.