OVERZICHT ANTIDUMPINGMAATREGELEN:

 

ANTIDUMPINGRECHTEN, COMPENSERENDE RECHTEN EN

GOEDEREN BIJ INVOER ONDERWORPEN AAN REGISTRATIE

 

Bijwerkingen overzichtstabel

Wijziging

Datum

TB 694

10.11.2018

TB 695

10.11.2018

TB 696

13.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toepasselijke tariefberichten zijn opgenomen in de laatste kolom van de tabel. 

 

Legende :

markeren : laatste wijziging van de voorgaande maand(tariefbericht, wijziging GN, … )

tekst          : vervallen


 


Goederencode

Omschrijving

Oorsprong
Datum van instelling

Tarief- bericht

 

 

0301 9190 11

0302 1180 11

0303 1490 11

0304 4290 10

0304 8290 10

0305 4300 11

 

COMPENSEREND RECHT

 

Regenboogforel (Oncorhynchus mykiss):

-        levend, wegende 1,2 kg of minder per stuk, of

-        vers, gekoeld, bevroren en/of gerookt :

o   in gehele staat [met kop (“with heads on”)], ook indien ontdaan van kieuwen (“whether or not gilled”), ook indien ontdaan van ingewanden (“whether or not gutted”), wegende 1,2 kg of minder per stuk, of

o   ontdaan van de kop („heads off”), ook indien ontdaan van kieuwen, ook indien ontdaan van ingewanden, wegende 1 kg of minder per stuk, dan wel in de vorm van filets, wegende 400 g of minder per stuk.

 

 

 

Turkije

- voorlopig: 7.11.2014

- definitief: 28.2.2015

 

 

 

 

TB475

TB491

 


 

 

 

1516 2098 21

1516 2098 29

1518 0091 21

1518 0091 29

1518 0099 21

1518 0099 29

2710 1943 21

2710 1943 29

2710 1946 21

2710 1946 29

2710 1947 21

2710 1947 29

2710 2011 21

2710 2011 29

2710 2015 21

2710 2015 29

2710 2017 21

2710 2017 29

3824 9992 10

3824 9992 12

3826 0010 20

3826 0010 29

3826 0010 30

3826 0010 39

3826 0010 40

3826 0010 49

3826 0010 89

3826 0010 99

3826 0090 11

3826 0090 19

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het antidumpingrecht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).


 

 

Verenigde Staten van Amerika

- voorlopig: 13.3.2009 t/m 10.7.2009

- definitief: 11.7.2009

- definitief: 16.9.2015

 

 

 

TB154

TB180

TB518

COMPENSEREND RECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het compenserende recht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

Verenigde Staten van Amerika

- voorlopig: 13.3.2009 t/m10.7.2009

- definitief: 11.7.2009

- definitief: 16.9.2015

 

 

 

TB154

TB180

TB519  

 

1516 2098 21

1518 0091 21

1518 0099 21

2710 1943 21

2710 1946 21

2710 1947 21

2710 2011 21

2710 2015 21

2710 2017 21

3824 9992 10

3826 0010 20

3826 0010 30

3826 0010 40

3826 0010 89

3826 0090 11

ANTIDUMPINGRECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het antidumpingrecht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet- fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Invoer vanuit Canada

- definitief: 13.8.2010

- definitief: 16.9.2015

 

 

 

TB229

TB520

COMPENSEREND RECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het compenserende recht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet- fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Invoer vanuit Canada

- definitief: 13.8.2010

- definitief: 16.9.2015

 

 

 

TB228

TB521

 

 

1516 2098 21

1516 2098 29

1516 2098 30

1518 0091 21

1518 0091 29

1518 0091 30

1518 0095 10

1518 0099 21

1518 0099 29

1518 0099 30

2710 1943 21

2710 1943 29

2710 1943 30

2710 1946 21

2710 1946 29

2710 1946 30

2710 1947 21

2710 1947 29

2710 1947 30

2710 2011 21

2710 2011 29

2710 2011 30

2710 2015 21

2710 2015 29

2710 2015 30

2710 2017 21

2710 2017 29

2710 2017 30

3824 9992 10

3824 9992 12

3824 9992 20

3826 0010 20

3826 0010 29

3826 0010 30

3826 0010 39

3826 0010 40

3826 0010 49

3826 0010 89

3826 0010 99

3826 0090 11

3826 0090 19

3826 0090 30

 

REGISTRATIE VOOR ANTIDUMPING-/COMPENSERENDE MAATREGELEN

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, in zuivere vorm of in mengsels

 

 

Argentinië

- registratie : 25.05.2018-24.02.2019

 

 

TB672

 


 

 

1516 2098 30

1518 0091 30

1518 0099 30

2710 1943 30

2710 1946 30

2710 1947 30

2710 2011 30

2710 2015 30

2710 2017 30

3824 9992 20

3826 0090 30

ANTIDUMPINGRECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende 20 of minder gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het antidumpingrecht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Verenigde Staten van Amerika

- definitief: 13.8.2010

- definitief: 16.9.2015

 

 

 

TB229

TB522

COMPENSEREND RECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende 20 of minder gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het compenserende recht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Verenigde Staten van Amerika

- definitief: 13.8.2010

- definitief: 16.9.2015

 

 

 

TB228

TB523

 

 

2001 9030 10

2005 8000 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

-  Suikermaïs (Zea mays var. Saccharata) in korrels, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur, niet bevroren (goederencode 2001 9030 10);

- Suikermaïs (Zea mays var. Saccharata) in korrels, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006 (goederencode 2005 8000 10).

 

 

 

Thailand

14.9.2013

- herziening van de maatregelen

 

 

 

TB414

 

 

2008 3055 10

2008 3055 20

2008 3055 90

2008 3075 10

2008 3075 20

2008 3075 90

2008 3090 61

2008 3090 63

2008 3090 65

2008 3090 67

2008 3090 69

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Bereide of verduurzaamde mandarijnen, tangerines en satsuma’s daaronder begrepen, en clementines, wilkings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten, zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, zoals omschreven onder GN-post 2008.

 

 

Volksrepubliek China

 definitief:

- 23.2.2013

- 12.12.2014

 

 

 

 

TB374

TB479

 

 

2207 1000 12

2207 2000 12

2208 9099 12

2710 1221 11

2710 1225 92

2710 1231 11

2710 1241 11

2710 1245 11

2710 1249 11

2710 1251 11

2710 1259 11

2710 1270 11

2710 1290 11

3814 0010 11

3814 0090 71

3820 0000 11

3824 9992 66

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Bio- ethanol, soms „brandstofethanol” genoemd, d.w.z. ethylalcohol die is vervaardigd uit landbouwproducten (zoals vermeld in bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), al dan niet gedenatureerd, met uitzondering van producten die meer dan 0,3 % (m/m) water bevatten, gemeten overeenkomstig norm EN 15376, maar inclusief ethylalcohol die is vervaardigd uit landbouwproducten (zoals vermeld in bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) en die is vervat in mengsels van benzine die meer dan 10 % (v/v) ethylalcohol bevatten, bestemd voor gebruik als brandstof.

 

 

Verenigde Staten van Amerika

23.2.2013

- voorziene vervaldatum: 24.2.2018

- herziening van de maatregelen

 

 

 

TB373

 

 

2710 1221 11

2710 1225 92

2710 1231 11

2710 1241 11

2710 1245 11

2710 1249 11

2710 1251 11

2710 1259 11

2710 1270 11

2710 1290 11

+

2207 1000 12

2207 2000 12

2208 9099 12

3814 0010 11

3814 0090 71

3820 0000 11

3824 9992 66

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Bio- ethanol, soms „brandstofethanol” genoemd, d.w.z. ethylalcohol die is vervaardigd uit landbouwproducten (zoals vermeld in bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), al dan niet gedenatureerd, met uitzondering van producten die meer dan 0,3 % (m/m) water bevatten, gemeten overeenkomstig norm EN 15376, maar inclusief ethylalcohol die is vervaardigd uit landbouwproducten (zoals vermeld in bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) en die is vervat in mengsels van benzine die meer dan 10 % (v/v) ethylalcohol bevatten, bestemd voor gebruik als brandstof.

 

 

Verenigde Staten van Amerika

23.2.2013

- voorziene vervaldatum: 24.2.2018

- herziening van de maatregelen

 

 

 

TB373


 

 

 

2710 1943 21

2710 1943 29

2710 1946 21

2710 1946 29

2710 1947 21

2710 1947 29

2710 2011 21

2710 2011 29

2710 2015 21

2710 2015 29

2710 2017 21

2710 2017 29

+

1516 2098 21

1516 2098 29

1518 0091 21

1518 0091 29

1518 0099 21

1518 0099 29

3824 9992 10

3824 9992 12

3826 0010 20

3826 0010 29

3826 0010 30

3826 0010 39

3826 0010 40

3826 0010 49

3826 0010 89

3826 0010 99

3826 0090 11

3826 0090 19

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het antidumpingrecht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Verenigde Staten van Amerika

- voorlopig: 13.3.2009 t/m 10.7.2009

- definitief: 11.7.2009

- definitief: 16.9.2015

 

 

 

TB154

TB180

TB518 

COMPENSEREND RECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het compenserende recht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

Verenigde Staten van Amerika

- voorlopig: 13.3.2009 t/m 10.7.2009

- definitief: 11.7.2009

- definitief: 16.9.2015

 

 

 

TB154

TB180

TB519 


 

 

 

2710 1943 21

2710 1946 21

2710 1947 21

2710 2011 21

2710 2015 21

2710 2017 21

+

1516 2098 21

1518 0091 21

1518 0099 21

3824 9992 10

3826 0010 20

3826 0010 30

3826 0010 40

3826 0010 89

3826 0090 11

ANTIDUMPINGRECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het antidumpingrecht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet- fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Invoer vanuit Canada

- definitief: 13.8.2010

- definitief: 16.9.2015

 

 

 

TB229

TB520

COMPENSEREND RECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het compenserende recht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet- fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Invoer vanuit Canada

- definitief: 13.8.2010

- definitief: 16.9.2015

 

 

 

TB228

TB521

 

 

2710 1943 21

2710 1943 29

2710 1943 30

2710 1946 21

2710 1946 29

2710 1946 30

2710 1947 21

2710 1947 29

2710 1947 30

2710 2011 21

2710 2011 29

2710 2011 30

2710 2015 21

2710 2015 29

2710 2015 30

2710 2017 21

2710 2017 29

2710 2017 30

+

1516 2098 21

1516 2098 29

1516 2098 30

1518 0091 21

1518 0091 29

1518 0091 30

1518 0095 10

1518 0099 21

1518 0099 29

1518 0099 30

3824 9992 10

3824 9992 12

3824 9992 20

3826 0010 20

3826 0010 29

3826 0010 30

3826 0010 39

3826 0010 40

3826 0010 49

3826 0010 89

3826 0010 99

3826 0090 11

3826 0090 19

3826 0090 30

REGISTRATIE VOOR ANTIDUMPING-/COMPENSERENDE MAATEREGELEN

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, in zuivere vorm of in mengsels

 

 

Argentinië

- registratie : 25.05.2018-24.02.2019

 

 

TB672

 

 

 

2710 1943 30

2710 1946 30

2710 1947 30

2710 2011 30

2710 2015 30

2710 2017 30

+

1516 2098 30

1518 0091 30

1518 0099 30

3824 9992 20

3826 0090 30

ANTIDUMPINGRECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende 20 of minder gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het antidumpingrecht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Verenigde Staten van Amerika

- definitief: 13.8.2010

- definitief: 16.9.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TB229

TB522

COMPENSEREND RECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende 20 of minder gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het compenserende recht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Verenigde Staten van Amerika

- definitief: 13.8.2010

- definitief: 16.9.2015  

 

 

 

 

 

 

TB228

TB523

 

 

2804 6900 10

2804 6900 20

2804 6900 90

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Silicium (bevattende minder dan 99,99 gewichtspercenten silicium).

 

 

 

Volksrepubliek China

- definitief : 30.5.2010

- definitief : 6.7.2016

 

 

 

 

TB188

TB565

 

 

2804 6900 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Silicium (bevattende minder dan 99,99 gewichtspercenten silicium).

 

 

Invoer vanuit Zuid-Korea

30.5.2010

 

 

 

 

TB188

 

 

2804 6900 20

ANTIDUMPINGRECHT

 

Silicium (bevattende minder dan 99,99 gewichtspercenten silicium).

 

 

Invoer vanuit Taiwan

7.7.2012

 

 

 

 

TB385

 

 

2820 1000 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Elektrolytisch mangaandioxide (d.w.z. door middel van elektrolyse vervaardigd mangaandioxide) dat na de elektrolyse geen warmtebehandeling heeft ondergaan.

 

 

 

Zuid-Afrika

1.3.2014

- voorziene vervaldatum: 2.3.2019 

 

 

 

TB440

 

 

2833 4000 00

2842 9080 20

ANTIDUMPINGRECHT

 

Peroxosulfaten (persulfaten), met inbegrip van pentakaliumbis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat).

 

 

Volksrepubliek China

- 18.12.2013

- voorziene vervaldatum: 19.12.2018 

 

 

 

TB427

 

 

2836 6000 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Bariumcarbonaat met een strontiumgehalte van meer dan 0,07 gewichtspercenten en een zwavelgehalte van meer dan 0,0015 gewichtspercenten, in de vorm van poeder of van geperste, dan wel gebrande korrels.

 

 

 

Volksrepubliek China

- 20.8.2011

- definitief: 29.9.2017

 

 

 

TB255

TB636

 

 

2849 9030 00

3824 3000 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Wolfraamcarbide, wolfraamcarbide dat eenvoudigweg is vermengd met metaalpoeder [de deeltjes zijn onregelmatig en niet vrij stromend, in tegenstelling tot de deeltjes van persklare poeders, die sferisch of korrelig zijn gevormd, homogeen en vrij stromend zijn. Deze slechte stromingscapaciteit kan worden gemeten en vastgesteld aan de hand van een geijkte trechter, bijvoorbeeld een HALL-stromingsmeter (ISO-norm 4490)], en gesmolten wolfraamcarbide.

 

 

 

Volksrepubliek China

- definitief: 25.3.2011

- definitief: 3.6.2017

 

 

 

TB222

TB617

 

 

2917 1100 91

ANTIDUMPINGRECHT

 

Oxaalzuur, zij het als dihydraat (CUS-nummer 0028635-1 en CAS-nummer 6153-56-6), zij het in watervrije vorm (CUS-nummer 0021238-4 en CAS-nummer 144-62-7), en al dan niet in waterige oplossing.

 

Nietigverklaring voor de door de Chinese producent-exporteur Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd geproduceerde goederen : 21.10.2011

 

 

Volksrepubliek China

India

- voorlopig: 21.10.2011 t/m 18.4.2012

- definitief: 19.4.2012

- definitief: 3.7.2018

 

 

 

 TB266

TB301

TB556

TB676

 

 

2918 1200 90

ANTIDUMPINGRECHT

 

Wijnsteenzuur, met uitzondering van d-wijnsteenzuur met een negatieve optische rotatie van ten minste 12,0 graden, gemeten in een wateroplossing volgens de in de Europese Farmacopee beschreven methode.

 

 

Volksrepubliek China

- definitief: 25.4.2012

- definitief: 30.6.2018

 

 

 

TB303

TB675

 

 

2918 1400 10

2918 1400 20

2918 1400 90

2918 1500 11

2918 1500 13

2918 1500 19

ANTIDUMPINGRECHT

 

Citroenzuur en trinatriumcitraat-dihydraat.

 

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 4.6.2008 t/m 3.12.2008

- definitief: 4.12.2008
                   23.1.2015
 

 

 

 

Sup232

TB180

TB486

 

 

2918 1400 10

2918 1500 11

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Citroenzuur.

 

 

 

Invoer vanuit Maleisië

- definitief: 16.1.2016

 

 

 

TB542

 

 

 

2918 1600 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Droog natriumgluconaat met CUS-nummer 0023277-9 (Customs Union and Statistics) en CAS-nummer 527-07-1 (Chemical Abstracts Service).

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 5.5.2010 t/m 28.10.2010

- definitief: 29.10.2010

- definitief: 21.01.2017

 

 

 

 

 

TB179

TB203

TB588

 

 

 2921 4200 60

ANTIDUMPINGRECHT

 

Sulfanilzuur.

 

Volksrepubliek China

17.10.2008

- instelling China: 19.12.2014

 

 

TB180

TB482

TB483

 

 

2922 4200 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Mononatriumglutamaat.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 5.6.2008 t/m 2.12.2008

- definitief: 3.12.2008
                    23.1.2015

 

 

 

 

Sup232

TB180

TB487

 

 

2922 4200 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Natriumhydrogeenglutamaat

 

 

Indonesië

- voorlopig 22.08.2014 t/m 21.02.2015

- definitief 23.1.2015

 

 

TB463

TB488

 

 

2924 2970 05

ANTIDUMPINGRECHT

 

Aspartaam (N-L-α-aspartyl-L-fenylalanine-1-methylester, 3-amino-N-(α-carbomethoxyfenethyl)-succinamidezuur-N-methylester), CAS-nummer 22839-47-0

 

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 27.2.2016

- definitief: 30.7.2016

 

 

 

 

TB549

TB570

 

 

2929 9000 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Natriumcyclamaat.

 

 

Indonesië

Volksrepubliek China

- definitief: 9.6.2010

- definitief: 17.7.2016

 

 

 

 

 

TB188

TB566

 

 

2933 61 00 00

ANTIDUMPINGRECHT

 

Melamine.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 17.11.2010 t/m 13.5.2011

- definitief: 14.5.2011

- definitief 2.7.2017 

 

 

 

TB203

TB234

TB623


 

 

2933 6980 70

3808 9420 20

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Trichloorisocyanuurzuur en bereidingen daarvan, ook bekend onder de algemene internationale benaming (international non-proprietary name - INN) „symcloseen”.

 

 

 

 

Volksrepubliek China

- definitief : 31.12.2011

 

 

- definitief : 6.12.2017

 

 

 

TB282

TB455

TB492

TB650

 

 

2934 9990 21

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Acesulfaamkalium (kaliumzout van 6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-on 2,2 dioxide; CAS-nummer 55589-62-3)

 

 

 

Volksrepubliek China

- definitief: 1.11.2015

 

 

 

 

TB531

 

 

3102 2900 10

3102 3090 00

3102 4090 00

3102 6000 10

3102 9000 10

3105 1000 10

3105 1000 20

3105 1000 30

3105 1000 40

3105 1000 50

3105 2010 30

3105 2010 40

3105 2010 50

3105 2010 60

3105 5100 10

3105 5100 20

3105 5100 30

3105 5100 40

3105 5900 10

3105 5900 20

3105 5900 30

3105 5900 40

3105 9020 30

3105 9020 40

3105 9020 50

3105 9020 60

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Vaste meststoffen met een gehalte aan ammoniumnitraat van meer dan 80 gewichtspercenten.

 

 

Rusland

Definitief:

- 13.7.2008

- 25.09.2014 (verlenging naar aanleiding van een nieuw onderzoek)

 

 

 

TB180

 

TB470


 

 

3808 9420 20

+

2933 6980 70

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Trichloorisocyanuurzuur en bereidingen daarvan, ook bekend onder de algemene internationale benaming (international non-proprietary name - INN) „symcloseen”.

 

 

 

 

Volksrepubliek China

31.12.2011

 

 

- definitief : 6.12.2017

 

 

 

TB282

TB455

TB492

TB650

 

 

3814 0010 11

3814 0090 71

3820 0000 11

3824 9992 66

+

2207 1000 12

2207 2000 12

2208 9099 12

2710 1221 11

2710 1225 92

2710 1231 11

2710 1241 11

2710 1245 11

2710 1249 11

2710 1251 11

2710 1259 11

2710 1270 11

2710 1290 11

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Bio- ethanol, soms „brandstofethanol” genoemd, d.w.z. ethylalcohol die is vervaardigd uit landbouwproducten (zoals vermeld in bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), al dan niet gedenatureerd, met uitzondering van producten die meer dan 0,3 % (m/m) water bevatten, gemeten overeenkomstig norm EN 15376, maar inclusief ethylalcohol die is vervaardigd uit landbouwproducten (zoals vermeld in bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) en die is vervat in mengsels van benzine die meer dan 10 % (v/v) ethylalcohol bevatten, bestemd voor gebruik als brandstof.

 

 

Verenigde Staten van Amerika

23.2.2013

- voorziene vervaldatum: 24.2.2018

- herziening van de maatregelen

 

 

 

TB373

 

 

3824 3000 10

 

(zie ook code

2849 9030 00)

ANTIDUMPINGRECHT

 

Wolfraamcarbide, wolfraamcarbide dat eenvoudigweg is vermengd met metaalpoeder [de deeltjes zijn onregelmatig en niet vrij stromend, in tegenstelling tot de deeltjes van persklare poeders, die sferisch of korrelig zijn gevormd, homogeen en vrij stromend zijn. Deze slechte stromingscapaciteit kan worden gemeten en vastgesteld aan de hand van een geijkte trechter, bijvoorbeeld een HALL-stromingsmeter (ISO-norm 4490)], en gesmolten wolfraamcarbide.

 

 

 

Volksrepubliek China

- definitief: 25.3.2011

- definitief: 3.6.2017

 

 

 

TB222

TB617


 

 

 

3824 9992 10

3824 9992 12

3826 0010 20

3826 0010 29

3826 0010 30

3826 0010 39

3826 0010 40

3826 0010 49

3826 0010 89

3826 0010 99

3826 0090 11

3826 0090 19

+

1516 2098 21

1516 2098 29

1518 0091 21

1518 0091 29

1518 0099 21

1518 0099 29

2710 1943 21

2710 1943 29

2710 1946 21

2710 1946 29

2710 1947 21

2710 1947 29

2710 2011 21

2710 2011 29

2710 2015 21

2710 2015 29

2710 2017 21

2710 2017 29

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong.

 

Het antidumpingrecht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtspercenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Verenigde Staten van Amerika

- voorlopig: 13.3.2009 t/m 10.7.2009

- definitief: 11.7.2009

- definitief: 16.9.2015

 

 

 

TB154

TB180

TB518 

COMPENSEREND RECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong.

 

Het compenserende recht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtspercenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

Verenigde Staten van Amerika

- voorlopig: 13.3.2009 t/m 10.7.2009

- definitief: 11.7.2009

- definitief: 16.9.2015

 

 

 

TB154

TB180

TB519 


 

 

 

3824 9992 10

3826 0010 20

3826 0010 30

3826 0010 40

3826 0010 89

3826 0090 11

+

1516 2098 21

1518 0091 21

1518 0099 21

2710 1943 21

2710 1946 21

2710 1947 21

2710 2011 21

2710 2015 21

2710 2017 21

ANTIDUMPINGRECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het antidumpingrecht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet- fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Invoer vanuit Canada

- definitief: 13.8.2010

- definitief: 16.9.2015

 

 

 

TB229

TB520

COMPENSEREND RECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan 20 gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het compenserende recht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet- fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Invoer vanuit Canada

- definitief: 13.8.2010

- definitief: 16.9.2015

 

 

 

TB228

TB521

 

 

3824 9992 10

3824 9992 12

3824 9992 20

3826 0010 20

3826 0010 29

3826 0010 30

3826 0010 39

3826 0010 40

3826 0010 49

3826 0010 89

3826 0010 99

3826 0090 11

3826 0090 19

3826 0090 30

+

1516 2098 21

1516 2098 29

1516 2098 30

1518 0091 21

1518 0091 29

1518 0091 30

1518 0095 10

1518 0099 21

1518 0099 29

1518 0099 30

2710 1943 21

2710 1943 29

2710 1943 30

2710 1946 21

2710 1946 29

2710 1946 30

2710 1947 21

2710 1947 29

2710 1947 30

2710 2011 21

2710 2011 29

2710 2011 30

2710 2015 21

2710 2015 29

2710 2015 30

2710 2017 21

2710 2017 29

2710 2017 30

REGISTRATIE VOOR ANTIDUMPING-/COMPENSERENDE MAATREGELEN

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, in zuivere vorm of in mengsels

 

 

Argentinië

- registratie : 25.05.2018-24.02.2019

 

 

TB672

 

 

 

3824 9992 20

3826 0090 30

+

1516 2098 30

1518 0091 30

1518 0099 30

2710 1943 30

2710 1946 30

2710 1947 30

2710 2011 30

2710 2015 30

2710 2017 30

ANTIDUMPINGRECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende 20 of minder gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het antidumpingrecht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Verenigde Staten van Amerika

- definitief: 13.8.2010

- definitief: 16.9.2015 

 

 

 

TB229

TB522

COMPENSEREND RECHT

 

Door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als „biodiesel”, in zuivere vorm of in mengsels bevattende 20 of minder gewichtsprocenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong.

 

Het compenserende recht op mengsels is van toepassing naar gelang van het aandeel, in gewichtsprocenten, van de totale hoeveelheid door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasolie van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud).

 

 

 

Verenigde Staten van Amerika

- definitief: 13.8.2010

- definitief: 16.9.2015 

 

 

 

TB228

TB523

 

 

3907 6100 00

COMPENSEREND RECHT

 

Polyethyleentereftalaat met een viscositeitscoëfficient van 78 ml/g of meer volgens de ISO-norm 1628-5.

 

 

 

India

24.5.2013

- herziening van de maatregelen

 

 

 

TB394

 

 

3924 9000 10

+

(4421 9999 10)

(7323 9300 10)

(7323 9900 10)

(8516 7970 10)

(8516 9000 51)

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Strijkplanken, al dan niet op poten, al dan niet met een stoomafzuigend, verwarmd en/of blazend werkblad, met inbegrip van mouwplanken, en belangrijke onderdelen daarvan, zoals de poten, het werkblad en de strijkijzersteun (het treefje).

 

 

Volksrepubliek China

- 24.7.2013

- herziening van de maatregelen

 

 

 

TB408

 

 

4011 2090 00

4012 1200 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Nieuwe en van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor autobussen of vrachtwagens, met een belastingsindex van meer dan 121.

 

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 8.5.2018

- definitief: 23.10.2018

 

 

 

TB671

TB692

 

 

4011 2090 00

4012 1200 10

COMPENSEREND RECHT

 

Nieuwe en van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor autobussen of vrachtwagens, met een belastingsindex van meer dan 121.

 

 

 

 

Volksrepubliek China

- definitief: 13.11.2018

 

 

 

TB696

 

 

4114 1010 00

4114 1090 00

ANTIDUMPINGRECHT

 

Zeemleder en gecombineerd gelooid zeemleder, al dan niet in een bepaalde vorm gesneden, met inbegrip van onafgewerkt zeemleder en onafgewerkt gecombineerd gelooid zeemleder.

 

 

 

Volksrepubliek China

7.12.2012

-voorziene vervaldatum : 8.12.2017

- herziening van de maatregelen

 

 

 

TB356

 

 

4412 3110 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Multiplex van okouméhout uitsluitend bestaande uit lagen van hout, waarvan elke laag niet meer dan 6 mm dik is en waarvan ten minste één buitenlaag van okouméhout is die niet met een permanente folie van ander materiaal is bedekt.

 

 

 

Volksrepubliek China

definitief :

- 3.2.2011

- 7.4.2017

 

 

 

 

TB210

TB608

 

 

4421 9999 10

+

(3924 9000 10)

(7323 9300 10)

(7323 9900 10)

(8516 7970 10)

(8516 9000 51)

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Strijkplanken, al dan niet op poten, al dan niet met een stoomafzuigend, verwarmd en/of blazend werkblad, met inbegrip van mouwplanken, en belangrijke onderdelen daarvan, zoals de poten, het werkblad en de strijkijzersteun (treefje).

 

 

Volksrepubliek China

- 24.7.2013

- voorziene vervaldatum: 25.7.2018

- herziening van de maatregelen

 

 

 

TB408

 

 

4810 1300 20

4810 1400 20

4810 1900 20

4810 2200 20

4810 2930 20

4810 2980 20

4810 9910 20

4810 9980 20

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gestreken fijn papier, namelijk papier of karton, aan een of aan beide zijden gestreken (met uitzondering van kraftpapier en kraftkarton), in bladen of op rollen, en met een gewicht van 70 g/m2 of meer, doch niet meer dan 400 g/m2, en met een helderheid van meer dan 84 (gemeten volgens ISO 2470-1).

 

Het definitief antidumpingrecht geldt niet voor rollen die geschikt zijn voor gebruik op rotatiepersen (zie Taric-voetnoot TN083 in TARBEL).

Het definitieve antidumpingrecht is ook niet van toepassing op meerlagig papier en meerlagig karton.

 

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 18.11.2010 t/m 14.5.2011

- definitief: 15.5.2011

- definitief: 5.7.2017

 

 

 

TB203

TB232

TB625

 

 

4810 1300 20

4810 1400 20

4810 1900 20

4810 2200 20

4810 2930 20

4810 2980 20

4810 9910 20

4810 9980 20

COMPENSEREND RECHT

 

Gestreken fijn papier, namelijk papier of karton, aan een of aan beide zijden gestreken (met uitzondering van kraftpapier en kraftkarton), in bladen of op rollen, en met een gewicht van 70 g/m2 of meer, doch niet meer dan 400 g/m2, en met een helderheid van meer dan 84 (gemeten volgens ISO 2470-1).

 

Het definitief compenserend recht geldt niet voor rollen die geschikt zijn voor gebruik op rotatiepersen (zie Taric-voetnoot TN083 in TARBEL).

Het definitieve compenserend recht is ook niet van toepassing op meerlagig papier en meerlagig karton.

 

 

 

Volksrepubliek China

- definitief: 15.5.2011

- definitief: 5.7.2017

 

 

 

TB233

TB624

 

 

4809 9000 10

4811 9000 10

4816 9000 10

4823 9085 20

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Licht thermisch papier, met een gewicht van 65 gr/m2 of minder; in rollen met een breedte van 20 cm of meer, een gewicht per rol (inclusief papier) van 50 kg of meer en een diameter per rol (inclusief papier) van 40 cm of meer („jumbo rolls”); met of zonder grondlaag op één of beide zijden; bekleed met een warmtegevoelige stof op één of beide zijden; en met of zonder toplaag.

 

 

Republiek Korea

- voorlopig : 18.11.2016

- definitief : 4.5.2017

TB579

TB613

 

 

5402 2000 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Garens met een hoge sterktegraad van polyesters, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, inclusief monofilamenten van minder dan 67 decitex, (met uitzondering van naaigarens en volgens een „Z”-vormig patroon gevlochten getwijnde of gekabelde garens, bestemd voor de productie van naaigarens, klaar om te worden geverfd en een afwerkende behandeling te krijgen, losjes op een plastic geperforeerde buis gewonden)

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 3.6.2010 t/m 1.12.2010

- definitief: 2.12.2010

- definitief: 26.02.2017

- wijziging goederenomschrijving: 1.7.2017 (retroactief vanaf 2.12.2010)

- extra toelichtingen  bij  Tariefbericht 622

 

 

 

TB188

TB205

TB599

TB622

TB622a

TB647

 

 

6907 2100 00

6907 2200 00

6907 2300 00

6907 3000 00

6907 4000 00

ANTIDUMPINGRECHT

 

Plavuizen en vloer- en wandtegels, al dan niet verglaasd of geglazuurd, van keramische stoffen; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, al dan niet verglaasd of geglazuurd, van keramische stoffen, ook indien op een drager.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 18.3.2011 t/m 15.9.2011

- definitief: 16.9.2011

- definitief : 24.11.2017

 

 

 

TB220

TB261

TB648

 

 

6911 1000 90

6912 0021 11

6912 0021 91

6912 0023 10

6912 0025 10

6912 0029 10

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Keuken- en tafelgerei van keramiek;

hiervan uitgezonderd zijn:

 

-       keramische kruiden- en specerijmolens en hun keramische maalonderdelen,

 

-       keramische koffiemolens,

 

-       keramische messenslijpers,

 

-       keramische slijpers,

 

-       keramische keukeninstrumenten die worden gebruikt voor het snijden, malen, raspen, in plakken snijden, schrapen en schillen, alsmede

 

-       pizzastenen van cordieriet-keramiek van een soort die wordt gebruikt voor het bakken van pizza of brood.

 

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 16.11.2012 t/m 15.5.2013

- definitief: 16.5.2013

- retroactieve wijziging

- herziening van de maatregelen

 

 

 

TB349

TB393

TB639

 

 

 

 

7007 1980 12

7007 1980 18

7007 1980 80

7007 1980 85

ANTIDUMPINGRECHT

 

Zonneglas dat bestaat uit gehard natronkalkvlakglas, met een ijzergehalte van minder dan 300 ppm, een doorlaatbaarheid van zonlicht van meer dan 88 % (gemeten volgens AM1,5 300-2 500 nm), een warmtebestendigheid tot 250° C (gemeten volgens EN 12150), een temperatuurwisselbestendigheid van Δ 150 K (gemeten volgens EN 12150) en een mechanische sterkte van 90 N/mm 2 of meer (gemeten volgens EN 1288-3).

Gecoat zonneglas (zij het eenzijdig of dubbelzijdig gecoat) (goederencode 7007 1980 18 en 7007 1980 85), ongecoat zonneglas (goederencode 7007 1980 12 en 7007 1980 80).

 

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig : 28.11.2013 t/m 14.5.2014

- definitief : 15.5.2014

- voorziene vervaldatum: 16.5.2019

 

 

 

TB422

TB450

COMPENSEREND RECHT

 

Zonneglas dat bestaat uit gehard natronkalkvlakglas, met een ijzergehalte van minder dan 300 ppm, een doorlaatbaarheid van zonlicht van meer dan 88 % (gemeten volgens AM1,5 300-2 500 nm), een warmtebestendigheid tot 250° C (gemeten volgens EN 12150), een temperatuurwisselbestendigheid van Δ 150 K (gemeten volgens EN 12150) en een mechanische sterkte van 90 N/mm 2 of meer (gemeten volgens EN 1288-3).

Zonneglas met een coating (aan één of aan twee zijden) (goederencode 7007 1980 18 en 7007 1980 85) en zonneglas zonder coating (goederencode 7007 1980 12 en 7007 1980 80).

 

 

 

Volksrepubliek China

- 15.5.2014

- voorziene vervaldatum: 16.5.2019

 

 

 

TB451

 

 

7019 1100 00

7019 1200 21

7019 1200 22

7019 1200 23

7019 1200 25

7019 1200 39

7019 3100 10

7019 3100 90

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gesneden glasvezelstrengen met een lengte van niet meer dan 50 mm; glasvezelrovings, met uitzondering van glasvezelrovings die worden geïmpregneerd en gecoat en een gloeiverlies van meer dan 3 % hebben (zoals vastgesteld volgens ISO-norm 1887); en matten van glasvezelfilamenten, met uitzondering van glaswolmatten

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 17.9.2010 t/m 15.3.2011

- definitief: 16.3.2011

- definitief: 26.4.2011

 

 

 

TB200

TB219

TB611

 

 

7019 1100 00

7019 1200 21

7019 1200 22

7019 1200 23

7019 1200 25

7019 1200 39

7019 3100 10

7019 3100 90

 

COMPENSEREND RECHT

 

Gesneden glasvezelstrengen met een lengte van niet meer dan 50 mm; glasvezelrovings, met uitzondering van glasvezelrovings die worden geïmpregneerd en gecoat en een gloeiverlies van meer dan 3 % hebben (zoals vastgesteld volgens ISO-norm 1887); en matten van glasvezelfilamenten, met uitzondering van glaswolmatten.

 

 

Volksrepubliek China

- instelling: 24.12.2014

 

 

 

 

TB484

 

 

7019 4000 11

7019 4000 21

7019 4000 50

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Open weefsels van glasvezels, met een celgrootte van meer dan 1,8 mm in zowel lengte als breedte en met een gewicht van meer dan 35 g/m², met uitzondering van glasvezelschijven.

 

 

Volksrepubliek China

- registratie: 19.12.2013 t/m 16.09.2014

- definitief: 17.09.2014

 

 

 

TB428

TB468

 

 

7019 5100 11

7019 5100 12

7019 5100 13

7019 5100 14

7019 5100 15

7019 5100 19

7019 5900 11

7019 5900 12

7019 5900 13

7019 5900 14

7019 5900 15

7019 5900 19

ANTIDUMPINGRECHT

 

Open weefsels van glasvezels, met een celgrootte van meer dan 1,8 mm in zowel lengte als breedte en met een gewicht van meer dan 35 g/m², met uitzondering van glasvezelschijven.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 18.2.2011 t/m 9.8.2011

- definitief: 10.8.2011

- definitief: 8.11.2017

 

 

 

TB212

TB251

TB641

 

 

7019 5100 11

7019 5900 11

ANTIDUMPINGRECHT

 

Open weefsels van glasvezels, met een celgrootte van meer dan 1,8 mm in zowel lengte als breedte en met een gewicht van meer dan 35 g/m², met uitzondering van glasvezelschijven.

 

 

 

Invoer vanuit Maleisië

- 11.11.2011

- definitief: 8.11.2017

 

 

 

TB326

TB643

 

 

7019 5100 12

7019 5100 13

7019 5900 12

7019 5900 13

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Open weefsels van glasvezels, met een celgrootte van meer dan 1,8 mm in zowel lengte als breedte en met een gewicht van meer dan 35 g/m², met uitzondering van glasvezelschijven.

 

 

Invoer vanuit Taiwan

Invoer vanuit Thailand

- 25.5.2012

- definitief: 8.11.2017

 

 

 

 

TB365

TB644

 

 

7019 5100 14

7019 5100 15

7019 5900 14

7019 5900 15

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Open weefsels van glasvezels, met een celgrootte van meer dan 1,8 mm in zowel lengte als breedte en met een gewicht van meer dan 35 g/m², met uitzondering van glasvezelschijven.

 

 

Invoer vanuit India

Invoer vanuit Indonesië

- 11.04.2013

- definitief : 8.11.2017

 

 

 

TB431

TB673

TB642

 

 

7202 2100 00

7202 2910 00

7202 2990 00

ANTIDUMPINGRECHT

 

Ferrosilicium (FeSi).

 

 

Rusland

Volksrepubliek China

11.4.2014

- voorziene vervaldatum : 12.04.2019

 

 

 

 

 

TB443

 

 

7208 1000 00

7208 2500 00

7208 2600 00

7208 2700 00

7208 3600 00

7208 3700 10

7208 3700 90

7208 3800 10

7208 3800 90

7208 3900 10

7208 3900 90

7208 4000 10

7208 4000 90

7208 5210 00

7208 5299 00

7208 5310 00

7208 5390 00

7208 5400 00

+

7211 1300 00

7211 1400 10

7211 1400 90

7211 1900 10

7211 1900 90

7225 1910 90

7225 3090 00

7225 4060 90

7225 4090 00

7226 1910 90

7226 9191 00

7226 9199 00

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gewalste platte producten van ijzer, van niet- gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, ook indien opgerold (waaronder op maat gesneden producten en producten uit „bandstaal” ), niet verder bewerkt dan warmgewalst, en niet geplateerd noch bekleed.

Het betrokken product omvat geen:

-       producten van roestvrij staal en siliciumstaal met georiënteerde korrel,

 

-       producten van gereedschapsstaal en sneldraaistaal,

 

-       producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van minimaal 600 mm, en

 

-       producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van minimaal 4,75 mm en maximaal 10 mm en een breedte van minimaal 2 050 mm.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig :8.10.2016

- definitief : 7.4.2017

 

 

 

TB576

TB609

 

 

7208 1000 00

7208 2500 00

7208 2600 00

7208 2700 00

7208 3600 00

7208 3700 10

7208 3700 90

7208 3800 10

7208 3800 90

7208 3900 10

7208 3900 90

7208 4000 10

7208 4000 90

7208 5210 00

7208 5299 00

7208 5310 00

7208 5390 00

7208 5400 00

+

7211 1300 00

7211 1400 10

7211 1400 90

7211 1900 10

7211 1900 90

7225 1910 90

7225 3090 00

7225 4060 90

7225 4090 00

7226 1910 90

7226 9191 00

7226 9199 00

 

COMPENSEREND RECHT

 

Gewalste platte producten van ijzer, van niet- gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, ook indien opgerold (waaronder op maat gesneden producten en producten uit „bandstaal” ), niet verder bewerkt dan warmgewalst, en niet geplateerd noch bekleed.

Het betrokken product omvat geen:

-       producten van roestvrij staal en siliciumstaal met georiënteerde korrel,

 

-       producten van gereedschapsstaal en sneldraaistaal,

 

-       producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van minimaal 600 mm, en

 

-       producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van minimaal 4,75 mm en maximaal 10 mm en een breedte van minimaal 2 050 mm.

 

 

Volksrepubliek China

10.6.2017

 

 

 

TB618

 

 

7208 1000 00

7208 2500 00

7208 2600 00

7208 2700 00

7208 3600 00

7208 3700 10

7208 3700 90

7208 3800 10

7208 3800 90

7208 3900 10

7208 3900 90

7208 4000 10

7208 4000 90

7208 5210 00

7208 5299 00

7208 5310 00

7208 5390 00

7208 5400 00

+

7211 1300 00

7211 1400 10

7211 1400 90

7211 1900 10

7211 1900 90

+

7225 1910 90

7225 3090 00

7225 4060 90

7225 4090 00

7226 1910 90

7226 9191 00

7226 9199 00

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet- gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, ook indien opgerold (waaronder op maat gesneden producten en producten uit „bandstaal”), niet verder bewerkt dan warmgewalst, en niet geplateerd noch bekleed.

 

Het betrokken product omvat geen:

 

-       producten van roestvrijstaal en siliciumstaal met georiënteerde korrel;

 

-       producten van gereedschapsstaal en sneldraaistaal,

 

-       producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van minimaal 600 mm, en

 

-       producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van minimaal 4,75 mm en maximaal 10 mm en een breedte van minimaal 2 050 mm.

 

 

 

Brazilië (BR)

Iran (IR)

Rusland (RU)

Oekraïne (UA)

7.10.2017

 

 

TB637

 

 

7208 5120 10

7208 5191 10

7208 5198 10

7208 5291 10

7208 9020 10

7208 9080 20

+

7225 4040 00

7225 4060 10

7225 9900 35

7225 9900 40

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Platte producten van niet-gelegeerd staal of van gelegeerd staal (met uitzondering van roestvrij staal, siliciumstaal, gereedschapsstaal en sneldraaistaal), warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, niet opgerold, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van 600 mm of meer of met een dikte van 4,75 mm of meer doch niet meer da n 10 mm en met een breedte van 2050 mm of meer.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig : 8.10.2016

- definitief : 01.03.2017

 

 

 

TB575

TB600

 

 

7209 1500 90

7209 1690 00

7209 1790 00

7209 1891 00

7209 1899 90

7209 2500 90

7209 2690 00

7209 2790 00

7209 2890 00

+

7211 2330 10

7211 2330 91

7211 2330 99

7211 2380 19

7211 2380 95

7211 2380 99

7211 2900 19

7211 2900 99

7225 5080 00

7226 9200 10

7226 9200 90

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gewalste platte producten van ijzer of niet-gelegeerd staal, of van ander gelegeerd staal, met uitzondering van roestvrij staal, van alle breedten, koudgewalst, niet geplateerd noch bekleed en enkel koudgewalst.

 

 

 

Volksrepubliek China

Russische Federatie

- voorlopig : 13.2.2016

- definitief : 5.8.2016

Er wordt een definitief  antidumpingrecht geheven bij de invoer van de betrokken producten, die werden  geregistreerd tijdens de periode van :13.12.2015 tot 12.2.2016

 

 

 

 

TB546

TB571

TB572

 

 

7210 4100 20

7210 4900 20

7210 6100 20

7210 6900 20

7212 3000 20

7212 5061 20

7212 5069 20

+

7225 9200 20

7225 9900 22

7225 9900 92

7226 9930 10

7226 9970 94

 

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gewalste platte producten van ijzer of gelegeerd staal of niet- gelegeerd staal; al-rustig; thermisch geplateerd of bekleed met zink en/of aluminium, en geen ander metaal; chemisch gepassiveerd; bevattende 0,015 of meer doch niet meer dan 0,170 gewichtspercent koolstof, 0,015 of meer doch niet meer dan 0,100 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,045 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,010 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,010 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden, met uitzondering van:

 

-       producten van roestvrij staal, van siliciumstaal en van sneldraaistaal;

 

-       producten die enkel warm of koud gewalst zijn.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 11.8.2017

- definitief: 9.2.2018

 

 

 

TB629

TB657

 

 

7210 7080 11

7210 7080 91

7212 4080 01

7212 4080 21

7212 4080 91

7225 9900 11

7225 9900 91

7226 9970 11

7226 9970 91

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Organisch beklede staalproducten, d.w.z. gewalste platte producten van niet-gelegeerd of gelegeerd staal (uitgezonderd roestvrij staal), aan ten minste één zijde geverfd, gevernist of bekleed met kunststof, met uitzondering van zogenaamde "sandwichpanelen" van de soort gebruikt in de bouw, bestaande uit twee metalen buitenplaten met een stabiliserende kern van isolatiemateriaal, en met uitzondering van producten met een laatste bekleding van zinkstof (een zinkrijke verf die 70 of meer gewichtspercenten zink bevat) en met uitzondering van producten met een met chroom of tin bekleed substraat.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 20.9.2012 t/m 15.3.2013

- definitief: 16.3.2013

- herziening van de maatregelen

 

 

 

TB336

TB379

 

 

7210 7080 11

7210 7080 91

7212 4080 01

7212 4080 21

7212 4080 91

7225 9900 11

7225 9900 91

7226 9970 11

7226 9970 91

 

COMPENSEREND RECHT

 

Organisch beklede staalproducten, d.w.z. gewalste platte producten van niet-gelegeerd of gelegeerd staal (uitgezonderd roestvrij staal), aan ten minste één zijde geverfd, gevernist of bekleed met kunststof, met uitzondering van zogenaamde "sandwichpanelen" van de soort gebruikt in de bouw, bestaande uit twee metalen buitenplaten met een stabiliserende kern van isolatiemateriaal, en met uitzondering van producten met een laatste bekleding van zinkstof (een zinkrijke verf die 70 of meer gewichtspercenten zink bevat) en met uitzondering van producten met een met chroom of tin bekleed substraat.

 

 

Volksrepubliek China

- definitief: 16.3.2013

- herziening van de maatregelen

 

 

 

TB380

 

 

7211 1300 00

7211 1400 10

7211 1400 90

7211 1900 10

7211 1900 90

7225 1910 90

7225 3090 00

7225 4060 90

7225 4090 00

7226 1910 90

7226 9191 00

7226 9199 00

+

7208 1000 00

7208 2500 00

7208 2600 00

7208 2700 00

7208 3600 00

7208 3700 10

7208 3700 90

7208 3800 10

7208 3800 90

7208 3900 10

7208 3900 90

7208 4000 10

7208 4000 90

7208 5210 00

7208 5299 00

7208 5310 00

7208 5390 00

7208 5400 00

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gewalste platte producten van ijzer, van niet- gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, ook indien opgerold (waaronder op maat gesneden producten en producten uit „bandstaal” ), niet verder bewerkt dan warmgewalst, en niet geplateerd noch bekleed.

Het betrokken product omvat geen:

-       producten van roestvrij staal en siliciumstaal met georiënteerde korrel,

 

-       producten van gereedschapsstaal en sneldraaistaal,

 

-       producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van minimaal 600 mm, en

 

-       producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van minimaal 4,75 mm en maximaal 10 mm en een breedte van minimaal 2 050 mm.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 8.10.2016

- definitief: 7.4.2017

 

 

 

TB576

TB609

 

 

7211 1300 00

7211 1400 10

7211 1400 90

7211 1900 10

7211 1900 90

7225 1910 90

7225 3090 00

7225 4060 90

7225 4090 00

7226 1910 90

7226 9191 00

7226 9199 00

+

7208 1000 00

7208 2500 00

7208 2600 00

7208 2700 00

7208 3600 00

7208 3700 10

7208 3700 90

7208 3800 10

7208 3800 90

7208 3900 10

7208 3900 90

7208 4000 10

7208 4000 90

7208 5210 00

7208 5299 00

7208 5310 00

7208 5390 00

7208 5400 00

 

COMPENSEREND RECHT

 

Gewalste platte producten van ijzer, van niet- gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, ook indien opgerold (waaronder op maat gesneden producten en producten uit „bandstaal” ), niet verder bewerkt dan warmgewalst, en niet geplateerd noch bekleed.

Het betrokken product omvat geen:

-       producten van roestvrij staal en siliciumstaal met georiënteerde korrel,

 

-       producten van gereedschapsstaal en sneldraaistaal,

 

-       producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van minimaal 600 mm, en

 

-       producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van minimaal 4,75 mm en maximaal 10 mm en een breedte van minimaal 2 050 mm.

 

 

Volksrepubliek China

10.6.2017

 

 

 

TB618

 

 

7211 1300 00

7211 1400 10

7211 1400 90

7211 1900 10

7211 1900 90

+

7225 1910 90

7225 3090 00

7225 4060 90

7225 4090 00

7226 1910 90

7226 9191 00

7226 9199 00

+

7208 1000 00

7208 2500 00

7208 2600 00

7208 2700 00

7208 3600 00

7208 3700 10

7208 3700 90

7208 3800 10

7208 3800 90

7208 3900 10

7208 3900 90

7208 4000 10

7208 4000 90

7208 5210 00

7208 5299 00

7208 5310 00

7208 5390 00

7208 5400 00

ANTIDUMPINGRECHT

 

Bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet- gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, ook indien opgerold (waaronder op maat gesneden producten en producten uit „bandstaal”), niet verder bewerkt dan warmgewalst, en niet geplateerd noch bekleed.

 

Het betrokken product omvat geen:

 

-       producten van roestvrijstaal en siliciumstaal met georiënteerde korrel;

 

-       producten van gereedschapsstaal en sneldraaistaal,

 

-       producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van minimaal 600 mm, en

 

-       producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van minimaal 4,75 mm en maximaal 10 mm en een breedte van minimaal 2 050 mm.

 

 

 

Brazilië (BR)

Iran (IR)

Rusland (RU)

Oekraïne (UA)

7.10.2017

 

 

TB637

 

 

7211 2330 10

7211 2330 91

7211 2330 99

7211 2380 19

7211 2380 95

7211 2380 99

7211 2900 19

7211 2900 99

7225 5080 00

7226 9200 10

7226 9200 90

+

7209 1500 90

7209 1690 00

7209 1790 00

7209 1891 00

7209 1899 90

7209 2500 90

7209 2690 00

7209 2790 00

7209 2890 00

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gewalste platte producten van ijzer of niet-gelegeerd staal, of van ander gelegeerd staal, met uitzondering van roestvrij staal, van alle breedten, koudgewalst, niet geplateerd noch bekleed en enkel koudgewalst.

 

 

Volksrepubliek China

Russische Federatie

- voorlopig : 13.2.2016

- definitief : 5.8.2016

Er wordt een definitief  antidumpingrecht geheven bij de invoer van de betrokken producten, die werden  geregistreerd tijdens de periode van :13.12.2015 tot 12.2.2016

 

 

 

 

TB546

TB571

TB572

 

 

7213 1000 00

7213 2000 00

7213 9110 00

7213 9120 00

7213 9141 00

7213 9149 00

7213 9170 00

7213 9190 00

7213 9910 00

7213 9990 00

7227 1000 00

7227 2000 00

7227 9010 00

7227 9050 00

7227 9095 00

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal en op walsdraad van gelegeerd staal, met uitzondering van dat van roestvrij staal.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 8.2.2009 t/m 5.8.2009

- definitief: 6.8.2009

- definitief: 16.10.2015

 

 

 

TB180

 

TB527

 

 

7214 10 00 10

7214 20 00 20

7214 30 00 10

7214 91 10 10

7214 91 90 10

7214 99 10 10

7214 99 95 10

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Staven voor betonwapening, gemaakt van ijzer of niet-gelegeerd staal, niet verder bewerkt dan gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geëxtrudeerd, ook indien na het walsen getordeerd, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen.

Staven betonijzer of -staal die zeer goed tegen metaalmoeheid zijn bestand, vallen hier niet onder.

 

 

Republiek Belarus (BY)

- voorlopig : 21.12.2016

- definitief : 18.6.2017

 

 

 

TB584

TB620

 

 

7214 2000 10

7228 3020 10

7228 3041 10

7228 3049 10

7228 3061 10

7228 3069 10

7228 3070 10

7228 3089 10

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Staven betonijzer of -staal die zeer goed tegen metaalmoeheid zijn bestand, gemaakt van ijzer, niet-gelegeerd staal of gelegeerd staal (maar niet van roestvrij staal, sneldraaistaal en siliciummangaanstaal), enkel warm gewalst, ook indien na het walsen getordeerd; de staven zijn voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of zijn na het walsen getordeerd; het vermogen om herhaalde belasting te weerstaan zonder te breken en meer specifiek het vermogen meer dan 4,5 miljoen vermoeiingscycli te weerstaan bij een spanningsverhouding (min/max) van 0,2 en een spanningsbereik van meer dan 150 MPa is de belangrijkste eigenschap van zeer goed tegen metaalmoeheid bestand metaal.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 30.1.2016

- definitief: 30.7.2016

 

 

 

TB545

TB569

 

 

7217 1090 10

7217 2090 10

7312 1061 91

7312 1065 91

7312 1069 91

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Niet-beklede draad van niet-gelegeerd staal, verzinkte draad van niet-gelegeerd staal en strengen van niet-gelegeerd staal (al dan niet bekleed) met niet meer dan 18 draden, bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van meer dan 3 mm.

 

Het definitieve antidumpingrecht is niet van toepassing op strengen die zijn gegalvaniseerd (evenwel zonder extra bekledingsmateriaal) bestaande uit zeven draden waarin de diameter van de kerndraad gelijk is aan of minder dan 3 % groter is dan de diameter van elk van de andere zes draden.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 16.11.2008 t/m 13.5.2009

- definitief: 14.5.2009

- definitief: 6.6.2015

 

 

 

TB180

 

TB510

 

 

7219 3100 00

7219 3210 00

7219 3290 00

7219 3310 00

7219 3390 00

7219 3410 00

7219 3490 00

7219 3510 00

7219 3590 00

7220 2021 00

7220 2029 00

7220 2041 00

7220 2049 00

7220 2081 00

7220 2089 00

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gewalste platte producten van roestvrij staal, enkel koud gewalst.

 

 

 

Volksrepubliek China (CN)

Taiwan (TW)

-voorlopig: 26.3.2015 t/m 25.9.2015

-definitief: 28.8.2015

 

 

 

 

TB497

TB517

 

 

 

7222 2021 00

7222 2029 00

7222 2031 00

7222 2039 00

7222 2081 00

7222 2089 00

 

COMPENSEREND RECHT

 

Alleen door koud bewerken of koud nabewerken verkregen roestvrijstalen staven, met uitzondering van staven met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter van 80 mm of meer.

 

 

India

- voorlopig: 30.12.2010 t/m 28.4.2011

- definitief: 29.4.2011

- definitief: 29.6.2017

 

 

 

TB209

TB226

TB621

 

 

7223 0019 00

7223 0099 00

ANTIDUMPINGRECHT

 

Draad van roestvrij staal, bevattende :

 

- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel, met uitzondering van draad dat 28 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten nikkel en 20 of meer doch niet meer dan 22 gewichtspercenten chroom bevat,

 

- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel, met uitzondering van draad dat 13 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten chroom en 3,5 of meer doch niet meer dan 6 gewichtspercenten aluminium bevat.

 

 

India

- voorlopig: 9.5.2013 t/m 8.11.2013

- definitief: 9.11.2013

- beëindiging: 10.11.2018

 

 

 

TB390

TB417

TB694

 

 

7225 1100 11
7225 1100 15
7225 1100 19

7226 1100 12

7226 1100 14

7226 1100 16

7226 1100 92

7226 1100 94

7226 1100 96

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gewalste platte producten met georiënteerde korrel van siliciumstaal met een dikte van meer dan        0.16 mm.

 

 

Volksrepubliek China

Japan

Republiek Korea

Russische Federatie

Verenigde Staten van Amerika:
- voorlopig : 14.5.2015

- definitief : 31.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

TB504

TB530

 

 

7225 1910 90

7225 3090 00

7225 4060 90

7225 4090 00

7226 1910 90

7226 9191 00

7226 9199 00

+

7208 1000 00

7208 2500 00

7208 2600 00

7208 2700 00

7208 3600 00

7208 3700 10

7208 3700 90

7208 3800 10

7208 3800 90

7208 3900 10

7208 3900 90

7208 4000 10

7208 4000 90

7208 5210 00

7208 5299 00

7208 5310 00

7208 5390 00

7208 5400 00

7211 1300 00

7211 1400 10

7211 1400 90

7211 1900 10

7211 1900 90

 

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gewalste platte producten van ijzer, van niet- gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, ook indien opgerold (waaronder op maat gesneden producten en producten uit „bandstaal” ), niet verder bewerkt dan warmgewalst, en niet geplateerd noch bekleed.

Het betrokken product omvat geen:

-       producten van roestvrij staal en siliciumstaal met georiënteerde korrel,

 

-       producten van gereedschapsstaal en sneldraaistaal,

 

-       producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van minimaal 600 mm, en

 

-       producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van minimaal 4,75 mm en maximaal 10 mm en een breedte van minimaal 2 050 mm.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 8.10.2016

- definitief: 7.4.2017

 

 

 

TB576

TB609

 

 

 

7225 1910 90

7225 3090 00

7225 4060 90

7225 4090 00

7226 1910 90

7226 9191 00

7226 9199 00

+

7208 1000 00

7208 2500 00

7208 2600 00

7208 2700 00

7208 3600 00

7208 3700 10

7208 3700 90

7208 3800 10

7208 3800 90

7208 3900 10

7208 3900 90

7208 4000 10

7208 4000 90

7208 5210 00

7208 5299 00

7208 5310 00

7208 5390 00

7208 5400 00

7211 1300 00

7211 1400 10

7211 1400 90

7211 1900 10

7211 1900 90

 

COMPENSEREND RECHT

 

Gewalste platte producten van ijzer, van niet- gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, ook indien opgerold (waaronder op maat gesneden producten en producten uit „bandstaal” ), niet verder bewerkt dan warmgewalst, en niet geplateerd noch bekleed.

Het betrokken product omvat geen:

-       producten van roestvrij staal en siliciumstaal met georiënteerde korrel,

 

-       producten van gereedschapsstaal en sneldraaistaal,

 

-       producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van minimaal 600 mm, en

 

-       producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van minimaal 4,75 mm en maximaal 10 mm en een breedte van minimaal 2 050 mm.

 

 

Volksrepubliek China

10.6.2017

 

 

 

TB618

 

 

7225 1910 90

7225 3090 00

7225 4060 90

7225 4090 00

7226 1910 90

7226 9191 00

7226 9199 00

+

7208 1000 00

7208 2500 00

7208 2600 00

7208 2700 00

7208 3600 00

7208 3700 10

7208 3700 90

7208 3800 10

7208 3800 90

7208 3900 10

7208 3900 90

7208 4000 10

7208 4000 90

7208 5210 00

7208 5299 00

7208 5310 00

7208 5390 00

7208 5400 00

7211 1300 00

7211 1400 10

7211 1400 90

7211 1900 10

7211 1900 90

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet- gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, ook indien opgerold (waaronder op maat gesneden producten en producten uit „bandstaal”), niet verder bewerkt dan warmgewalst, en niet geplateerd noch bekleed.

 

Het betrokken product omvat geen:

 

-       producten van roestvrijstaal en siliciumstaal met georiënteerde korrel;

 

-       producten van gereedschapsstaal en sneldraaistaal,

 

-       producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van minimaal 600 mm, en

 

-       producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van minimaal 4,75 mm en maximaal 10 mm en een breedte van minimaal 2 050 mm.

 

 

 

Brazilië (BR)

Iran (IR)

Rusland (RU)

Oekraïne (UA)

7.10.2017

 

 

TB637

 

 

7225 4040 00

7225 4060 10

7225 9900 35

7225 9900 40

+

7208 5120 10

7208 5191 10

7208 5198 10

7208 5291 10

7208 9020 10

7208 9080 20

 

 ANTIDUMPINGRECHT

 

Platte producten van niet-gelegeerd staal of van gelegeerd staal (met uitzondering van roestvrij staal, siliciumstaal, gereedschapsstaal en sneldraaistaal), warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, niet opgerold, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van 600 mm of meer of met een dikte van 4,75 mm of meer doch niet meer dan 10 mm en met een breedte van 2050 mm of meer.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig : 8.10.2016

- definitief : 01.03.2017

 

 

 

TB575

TB600

 

 

7225 5080 00

7226 9200 10

7226 9200 90

+

7209 1500 90

7209 1690 00

7209 1790 00

7209 1891 00

7209 1899 90

7209 2500 90

7209 2690 00

7209 2790 00

7209 2890 00

7211 2330 10

7211 2330 91

7211 2330 99

7211 2380 19

7211 2380 95

7211 2380 99

7211 2900 19

7211 2900 99

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gewalste platte producten van ijzer of niet-gelegeerd staal, of van ander gelegeerd staal, met uitzondering van roestvrij staal, van alle breedten, koudgewalst, niet geplateerd noch bekleed en enkel koudgewalst.

 

 

Volksrepubliek China

Russische Federatie

- voorlopig : 13.2.2016

- definitief : 5.8.2016

Er wordt een definitief  antidumpingrecht geheven bij de invoer van de betrokken producten, die werden  geregistreerd tijdens de periode van :13.12.2015 tot 12.2.2016

 

 

 

 

TB546

TB571

TB572

 

 

7225 9200 20

7225 9900 22

7225 9900 92

7226 9930 10

7226 9970 94

+

7210 4100 20

7210 4900 20

7210 6100 20

7210 6900 20

7212 3000 20

7212 5061 20

7212 5069 20

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gewalste platte producten van ijzer of gelegeerd staal of niet- gelegeerd staal; al-rustig; thermisch geplateerd of bekleed met zink en/of aluminium, en geen ander metaal; chemisch gepassiveerd; bevattende 0,015 of meer doch niet meer dan 0,170 gewichtspercent koolstof, 0,015 of meer doch niet meer dan 0,100 gewichtspercent aluminium, niet meer dan 0,045 gewichtspercent niobium, niet meer dan 0,010 gewichtspercent titaan en niet meer dan 0,010 gewichtspercent vanadium; opgerold, als op maat gesneden platen en als bandstaal aangeboden, met uitzondering van:

 

-       producten van roestvrij staal, van siliciumstaal en van sneldraaistaal;

 

-       producten die enkel warm of koud gewalst zijn.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 11.8.2017

- definitief: 9.2.2018

 

 

 

TB629

TB657

 

 

7226 1910 90

7226 9191 00

7226 9199 00

+

7208 1000 00

7208 2500 00

7208 2600 00

7208 2700 00

7208 3600 00

7208 3700 10

7208 3700 90

7208 3800 10

7208 3800 90

7208 3900 10

7208 3900 90

7208 4000 10

7208 4000 90

7208 5210 00

7208 5299 00

7208 5310 00

7208 5390 00

7208 5400 00

7211 1300 00

7211 1400 10

7211 1400 90

7211 1900 10

7211 1900 90

7225 1910 90

7225 3090 00

7225 4060 90

7225 4090 00

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gewalste platte producten van ijzer, van niet- gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, ook indien opgerold (waaronder op maat gesneden producten en producten uit „bandstaal” ), niet verder bewerkt dan warmgewalst, en niet geplateerd noch bekleed.

Het betrokken product omvat geen:

-       producten van roestvrij staal en siliciumstaal met georiënteerde korrel,

 

-       producten van gereedschapsstaal en sneldraaistaal,

 

-       producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van minimaal 600 mm, en

 

-       producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van minimaal 4,75 mm en maximaal 10 mm en een breedte van minimaal 2 050 mm.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 8.10.2016

- definitief: 7.4.2017

 

 

 

TB576

TB609

 

 

7226 1910 90

7226 9191 00

7226 9199 00

+

7208 1000 00

7208 2500 00

7208 2600 00

7208 2700 00

7208 3600 00

7208 3700 10

7208 3700 90

7208 3800 10

7208 3800 90

7208 3900 10

7208 3900 90

7208 4000 10

7208 4000 90

7208 5210 00

7208 5299 00

7208 5310 00

7208 5390 00

7208 5400 00

7211 1300 00

7211 1400 10

7211 1400 90

7211 1900 10

7211 1900 90

7225 1910 90

7225 3090 00

7225 4060 90

7225 4090 00

 

COMPENSEREND RECHT

 

Gewalste platte producten van ijzer, van niet- gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, ook indien opgerold (waaronder op maat gesneden producten en producten uit „bandstaal” ), niet verder bewerkt dan warmgewalst, en niet geplateerd noch bekleed.

Het betrokken product omvat geen:

-       producten van roestvrij staal en siliciumstaal met georiënteerde korrel,

 

-       producten van gereedschapsstaal en sneldraaistaal,

 

-       producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van meer dan 10 mm en een breedte van minimaal 600 mm, en

 

-       producten, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, met een dikte van minimaal 4,75 mm en maximaal 10 mm en een breedte van minimaal 2 050 mm.

 

 

Volksrepubliek China

10.6.2017

 

 

 

TB618

 

 

7227 1000 00

7227 2000 00

7227 9010 00

7227 9050 00

7227 9095 00

+

7213 1000 00

7213 2000 00

7213 9110 00

7213 9120 00

7213 9141 00

7213 9149 00

7213 9170 00

7213 9190 00

7213 9910 00

7213 9990 00

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal en op walsdraad van gelegeerd staal, met uitzondering van dat van roestvrij staal.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 8.2.2009 t/m 5.8.2009

- definitief: 6.8.2009

- definitief: 16.10.2015

 

 

 

TB180

TB527

 

 

7228 3020 10

7228 3041 10

7228 3049 10

7228 3061 10

7228 3069 10

7228 3070 10

7228 3089 10

+

7214 2000 10

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Staven betonijzer of -staal die zeer goed tegen metaalmoeheid zijn bestand, gemaakt van ijzer, niet-gelegeerd staal of gelegeerd staal (maar niet van roestvrij staal, sneldraaistaal en siliciummangaanstaal), enkel warm gewalst, ook indien na het walsen getordeerd; de staven zijn voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of zijn na het walsen getordeerd; het vermogen om herhaalde belasting te weerstaan zonder te breken en meer specifiek het vermogen meer dan 4,5 miljoen vermoeiingscycli te weerstaan bij een spanningsverhouding (min/max) van 0,2 en een spanningsbereik van meer dan 150 MPa is de belangrijkste eigenschap van zeer goed tegen metaalmoeheid bestand metaal.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 30.1.2016

- definitief: 30.7.2016

 

 

 

TB545

TB569

 

 

7303 0010 10

7303 0090 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Buizen en pijpen van nodulair gietijzer (eveneens bekend als gietijzer met bolgrafiet), met uitzondering van buizen en pijpen van nodulair gietijzer zonder inwendige en uitwendige bekleding („kale buizen”)

 

 

 

India

- voorlopig: 20.9.2015

- definitief: 19.3.2016

 

 

 

 

TB524

TB552

 

 

7303 0010 10

7303 0090 10

COMPENSEREND RECHT

 

Buizen en pijpen van nodulair gietijzer (eveneens bekend als gietijzer met bolgrafiet), met uitzondering van buizen en pijpen van nodulair gietijzer zonder inwendige en uitwendige bekleding („kale buizen”)

 

 

 

India

- definitief: 19.3.2016

 

 

 

TB553

 

 

7304 1100 10 

7304 1100 90 

7304 2200 20 

7304 2200 80 

7304 2400 20 

7304 2400 80 

7304 4100 90 

7304 4910 00 

7304 4993 90 

7304 4995 90 

7304 4999 90 

7304 9000 91 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal (met uitzondering van die welke voorzien zijn van hulpstukken (fittings), voor gassen of vloeistoffen, bestemd voor burgerluchtvaartuigen).

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 30.6.2011 t/m 20.12.2011

- definitief: 21.12.2011

- definitief: 7.3.2018

 

 

 

TB245

TB277

TB661

 

 

7304 1100 10 

7304 1910 20 

7304 1930 20 

7304 2200 20 

7304 2300 20 

7304 2400 20 

7304 2910 20 

7304 2930 20 

7304 3180 30 

7304 3958 30 

7304 3992 30 

7304 3993 20 

7304 5189 30 

7304 5992 30 

  7304 5993 20

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Naadloze buizen en pijpen, van ijzer of van staal, met rond profiel, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm en een koolstofequivalent [carbon equivalent value, CEV (*) ] van niet meer dan 0,86 volgens de formule en chemische analyse van het Internationaal Instituut voor Lastechniek.

___________________

 

(*) De CEV wordt bepaald volgens het Technisch Verslag van 1967, IIL doc. IX-555-67, gepubliceerd door het Internationaal Instituut voor Lastechniek (International Institute of Welding - IIL).

 

 

Rusland

Oekraïne

- definitief: 5.7.2012

- definitief: 3.10.2018

 

 

 

 

TB320

TB689

 

 

7304 1910 20

7304 1930 20

7304 2300 20

7304 2910 20

7304 2930 20

7304 3120 20

7304 3180 30

7304 3910 10

7304 3952 20

7304 3958 30

7304 3992 30

7304 3993 20

7304 5181 20

7304 5189 30

7304 5910 10

7304 5992 30

7304 5993 20

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Naadloze buizen en pijpen, van ijzer of van staal, met rond profiel, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm en een koolstofequivalent (carbon equivalent value, CEV) van niet meer dan 0,86 volgens de formule en chemische analyse van het Internationaal Instituut voor Lastechniek (het CEV wordt vastgesteld volgens het Technisch Verslag van 1967, IIW doc. IX-555-67, gepubliceerd door het Internationaal Instituut voor Lastechniek (International Institute of Welding - IIW)).

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 9.4.2009 t/m 6.10.2009

- definitief: 7.10.2009

- definitief: 9.12.2015

 

 

 

TB180

TB533

 

 

7304 1990 00

7304 2990 90

7304 3998 00 

7304 5999 00

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Naadloze buizen en pijpen, van ijzer (ander dan gietijzer) of van staal (ander dan roestvrij staal), met een rond profiel, met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 13.11.2016

- definitief: 13.5.2017

 

 

TB578

TB615

 

 

7306 3041 20

7306 3049 20

7306 3072 80

7306 3077 80

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gelaste buizen en pijpen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met rond profiel, met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm, met uitzondering van de buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of bij de olie- of gaswinning, precisiebuizen en buizen en pijpen die voorzien zijn van hulpstukken voor gas- of vloeistofleidingen voor gebruik in de burgerluchtvaart.

 

 

Belarus

Volksrepubliek China

Rusland

- definitief:  20.12.2008

                     28.1.2015

 

 

 TB490

TB180

TB489

 

 

7307 1910 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Gegoten hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van smeedbaar gietijzer, met schroefdraad, uitgezonderd binnenringen van knelkoppelingen met metrisch schroefdraad overeenkomstig ISO DIN 13, en ronde aansluitdozen van smeedbaar ijzer, met schroefdraad, zonder deksel.

 

 

Volksrepubliek China

Thailand

- voorlopig: 16.11.2012 t/m 14.5.2013

- definitief: 15.5.2013

- herziening van de maatregelen

 

 

 

 

 

TB350

TB392

 

 

7307 2310 15

7307 2310 25

7307 2390 15

7307 2390 25

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van soorten austenitisch roestvrij staal die overeenkomen met AISI-typen 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 en 321H en de equivalenten daarvan in de andere normen, met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm en een wanddikte van 16 mm of minder, met een gemiddelde oppervlakteruwheid (Ra) aan de binnenkant van minimaal 0,8 μm, zonder flens en al dan niet afgewerkt.

 

 

 

Volksrepubliek China

Taiwan

- definitief : 28.1.2017

- retroactieve wijziging goederenomschrijving : 21.11.2017 (vanaf 28.1.2017)

 

 

 

 

TB590

TB590REC

 

 

7307 9311 91

7307 9311 93

7307 9311 94

7307 9311 95

7307 9311 99

7307 9319 91

7307 9319 93

7307 9319 94

7307 9319 95

7307 9319 99

7307 9980 92

7307 9980 93

7307 9980 94

7307 9980 95

7307 9980 98

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Hulpstukken voor buisleidingen (andere dan gegoten hulpstukken, flenzen en hulpstukken met schroefdraad), van ijzer of van staal (doch niet van roestvrij staal), met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 609,6 mm, geschikt voor stomplassen of voor andere doeleinden.

 

 

Maleisië

Zuid-Korea

17.10.2008

- definitief : 04.12.2014

- herziening van de maatregelen

 

 

 

 

 

TB180

TB477

ANTIDUMPINGRECHT

 

Hulpstukken voor buisleidingen (andere dan gegoten hulpstukken, flenzen en hulpstukken met schroefdraad), van ijzer of van staal (doch niet van roestvrij staal), met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 609,6 mm, geschikt voor stomplassen en voor andere doeleinden.

 

 

Volksrepubliek China

5.9.2009

- definitief : 29.10.2015

 

 

 

 

TB528

 

 

7307 9311 91

7307 9311 93

7307 9311 94

7307 9311 95

7307 9311 99

7307 9319 91

7307 9319 93

7307 9319 94

7307 9319 95

7307 9319 99

7307 9980 92

7307 9980 93

7307 9980 94

7307 9980 95

7307 9980 98

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Hulpstukken voor buisleidingen (andere dan gegoten hulpstukken, flenzen en hulpstukken met schroefdraad), van ijzer of van staal (doch niet van roestvrij staal), met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 609,6 mm, geschikt voor stomplassen of voor andere doeleinden.

 

 

Rusland

Turkije

- voorlopig: 1.8.2012 t/m 29.1.2013

- definitief: 30.1.2013

- herziening van de maatregelen

 

 

 

 

TB327

TB371

 

 

7307 9311 91

7307 9319 91

7307 9980 92

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Hulpstukken voor buisleidingen (ander dan gegoten hulpstukken, flenzen en hulpstukken met schroefdraad) van ijzer of staal (doch niet van roestvrij staal), met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 609,6 mm, geschikt voor stomplassen en voor andere doeleinden.

 

 

Invoer vanuit Taiwan

5.9.2009

 

 

 

___

 

 

7307 9311 93

7307 9319 93

7307 9980 93

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Hulpstukken voor buisleidingen (andere dan gegoten hulpstukken, flenzen en hulpstukken met schroefdraad), van ijzer of staal (doch niet van roestvrij staal), met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 609,6 mm, geschikt voor stomplassen en voor andere doeleinden.

 

 

 

Invoer vanuit Indonesië

5.9.2009

 

 

 

___

 

 

7307 9311 94

7307 9319 94

7307 9980 94

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Hulpstukken voor buisleidingen (andere dan gegoten hulpstukken, flenzen en hulpstukken met schroefdraad) van ijzer of staal (doch niet van roestvrij staal), met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 609,6 mm, geschikt voor stomplassen en voor andere doeleinden.

 

 

Invoer vanuit Sri-Lanka

5.9.2009

 

 

 

___

 

 

7307 9311 95

7307 9319 95

7307 9980 95

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Hulpstukken voor buisleidingen (andere dan gegoten hulpstukken, flenzen en hulpstukken met schroefdraad), van ijzer of staal (doch niet van roestvrij staal), met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 609,6 mm, geschikt voor stomplassen en voor andere doeleinden.

 

 

Invoer vanuit de Filippijnen

5.9.2009

 

 

 

___

 

 

7312 1061 91

7312 1065 91

7312 1069 91

 + 

7217 1090 10

7217 2090 10

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Niet-beklede draad van niet-gelegeerd staal, verzinkte draad van niet-gelegeerd staal en strengen van niet-gelegeerd staal (al dan niet bekleed) met niet meer dan 18 draden, bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van meer dan 3 mm.

 

Het definitieve antidumpingrecht is niet van toepassing op strengen die zijn gegalvaniseerd (evenwel zonder extra bekledingsmateriaal) bestaande uit zeven draden waarin de diameter van de kerndraad gelijk is aan of minder dan 3 % groter is dan de diameter van elk van de andere zes draden.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 16.11.2008 t/m 13.5.2009

- definitief: 14.5.2009

- definitief: 6.6.2015

 

 

 

TB180

 

TB510

 

 

 

7312 1081 12

7312 1081 13

7312 1081 19

7312 1083 12

7312 1083 13

7312 1083 19

7312 1085 12

7312 1085 13

7312 1085 19

7312 1089 12

7312 1089 13

7312 1089 19

7312 1098 12

7312 1098 13

7312 1098 19

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Stalen kabels, gesloten kabels daaronder begrepen, met uitzondering van roestvrijstalen kabels, met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede van meer dan 3 mm.

 

 

Volksrepubliek China

- definitief: 10.2.2012

- definitief: 21.4.2018

 

 

 

TB289

TB665

 

 

7312 1081 12

7312 1083 12

7312 1085 12

7312 1089 12

7312 1098 12

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Stalen kabels, gesloten kabels daaronder begrepen, met uitzondering van roestvrijstalen kabels, met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede van meer dan 3 mm.

 

 

Invoer vanuit Marokko

- definitief: 10.2.2012

- definitief: 21.4.2018

 

 

 

TB289

TB666

 

 

7312 1081 13

7312 1083 13

7312 1085 13

7312 1089 13

7312 1098 13

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Stalen kabels, gesloten kabels daaronder begrepen, met uitzondering van roestvrijstalen kabels, met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede van meer dan 3 mm.

 

 

 

Invoer vanuit de Republiek Korea

10.2.2012

- definitief : 27.11.2015

- definitief: 21.4.2018

 

 

 

TB289

TB532

TB667

 

 

7323 9300 10

7323 9900 10

+

(3924 9000 10)

(4421 9999 10)

(8516 7970 10)

(8516 9000 51)

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Strijkplanken, al dan niet op poten, al dan niet met een stoomafzuigend, verwarmd en/of blazend werkblad, met inbegrip van mouwplanken, en belangrijke onderdelen daarvan, zoals de poten, het werkblad en de strijkijzersteun (treefje).

 

 

Volksrepubliek China

- 24.7.2013

- voorziene vervaldatum: 25.7.2018

- herziening van de maatregelen

 

 

 

TB408

 

 

7325 1000 31

7325 9910 51

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Bepaalde producten van gietijzer met bladvormig grafiet (grijs gietijzer) of gietijzer met bolgrafiet (ook bekend als nodulair gietijzer) en delen daarvan.

Deze producten zijn van de soort die wordt gebruikt voor:

-       het afdekken van installaties op of onder de grond en/of openingen tot installaties op of onder de grond, alsmede

-       het toegankelijk maken van installaties op of onder de grond en/of zicht mogelijk maken in installaties op of onder de grond.

De producten kunnen bewerkt, gecoat of geverfd zijn en/of voorzien zijn van andere materialen zoals (maar niet beperkt tot) beton, vloerplaten of tegels.

 

De volgende productsoorten vallen niet onder de productomschrijving van het betrokken product:

-       gegoten roosters en deksels voor afwateringsgoten die onder de norm EN 1433 vallen en die moeten worden gemonteerd als onderdeel van afwateringsgoten van polymeer, plastic, verzinkt staal of beton, en die ervoor zorgen dat oppervlaktewater in de goot stroomt,

-       vloer- en dakafvoerputten, inspectieputten en deksels voor inspectieputten, die onder de norm EN 1253 vallen,

-       klimbeugels, hijssleutels, en brandkranen.

 

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 18.8.2017

- definitief: 31.1.2018

 

 

 

TB631

TB655

 

 

7607 1111 10

7607 1910 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Aluminiumfolie met een dikte van 0,007 mm of meer, maar minder dan 0,021 mm, niet op een drager, enkel gewalst, al dan niet gegaufreerd, op kleine rollen met een gewicht van maximum 10 kg.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 19.9.2012 t/m 13.3.2013

- definitief: 14.3.2013

- herziening van de maatregelen

 

 

 

 

TB335

TB378

 

 

7607 1119 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Bladaluminium met een dikte van niet minder dan 0,008 mm en niet meer dan 0,018 mm, niet op een drager, enkel gewalst, op rollen met een breedte van niet meer dan 650 mm en een gewicht van meer dan 10 kg.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 9.4.2009 t/m 6.10.2009

- definitief: 7.10.2009

- definitief: 19.12.2015 

 

 

 

TB180

TB537

 

 

7607 1119 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Bladaluminium met een dikte van niet minder dan 0,008 mm en niet meer dan 0,018 mm, niet op een drager, enkel gewalst, op rollen met een breedte van niet meer dan 650 mm en een gewicht van meer dan 10 kg

 

 

 

Rusland

- voorlopig: 5.7.2015

- definitief: 19.12.2015

 

 

 

TB512

TB538

 

 

7607 11 19 30
 7607 11 19 40
 7607 11 19 50
 7607 11 90 45
 7607 11 90 80

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

- bladaluminium met een dikte van niet minder dan 0,007 mm en minder dan 0,008 mm, ongeacht de breedte van de rollen, al dan niet gegloeid (7607 11 19 30), of

 

- bladaluminium met een dikte van niet minder dan 0,008 mm en niet meer dan 0,018 mm op rollen met een breedte van meer dan 650 mm, al dan niet gegloeid (7607 11 19 40), of

 

- bladaluminium met een dikte van meer dan 0,018 mm en minder dan 0,021 mm, ongeacht de breedte van de rollen, al dan niet gegloeid (7607 11 19 50), of

 

- bladaluminium met een dikte van niet minder dan 0,021 mm en niet meer dan 0,045 mm, met ten minste twee lagen, ongeacht de breedte van de rollen, al dan niet gegloeid (7607 11 90 45 en 7607 11 90 80).

 

 

 

Volksrepubliek China

- registratie : 02.06.2016-17.02.2017

- definitief : 18.02.2017

 

 

 

TB561

TB597

TB597a

 

 

7615 1010 10

7615 1080 10

7616 9910 91

7616 9990 01

7616 9990 91

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Aluminium radiatoren en elementen of delen waaruit een dergelijke radiator is samengesteld, ook indien dergelijke elementen tot blokken zijn samengevoegd, met uitzondering van elektrische radiatoren en elementen en delen daarvan.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 12.5.2012  t/m 9.11.2012

- definitief: 10.11.2012

- herziening van de maatregelen

 

 

 

TB307

TB347

 

 

8101 9910 10

8515 9080 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Wolfraamelektroden (met inbegrip van wolfraamstaven en -stiften voor laselektroden), met ten minste 94 gewichtspercenten wolfraam, andere dan enkel door sinteren verkregen, al dan niet op lengte gesneden.

 

 

 

Volksrepubliek China

5.6.2013

- herziening van de maatregelen

 

 

 

TB398

 

 

8102 9600 11

8102 9600 19

ANTIDUMPINGRECHT

 

Molybdeendraad met ten minste 99,95 gewichtspercenten molybdeen en een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van meer dan 1,35 mm doch niet meer dan 4,0 mm in diameter.

 

 

 

Volksrepubliek China

- definitief: 7.6.2010

- definitief: 30.6.2016

 

 

 

TB189

TB564

 

 

8102 9600 11

ANTIDUMPINGRECHT

 

Molybdeendraad met ten minste 99,95 gewichtspercenten molybdeen en een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van meer dan 1,35 mm doch niet meer dan 4,0 mm in diameter.

 

 

 

Invoer vanuit Maleisië

19.5.2011

 

 

 

TB287

 

 

8102 9600 30

ANTIDUMPINGRECHT

 

Molybdeendraad met 97 of meer doch minder dan 99,95 gewichtspercenten molybdeen en een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van meer dan 1,35 mm doch niet meer dan 4,0 mm.

 

 

 

Volksrepubliek China

13.9.2013

 

 

 

TB413

 

 

8102 9600 20

8102 9600 40

ANTIDUMPINGRECHT

 

Molybdeendraad met ten minste 97 gewichtspercenten molybdeen en een grootste dwarsdoorsnede van meer dan 4,0 mm doch niet meer dan 11,0 mm.

 

 

Volksrepubliek China

- registratie : 12.3.2015

- definitief : 31.10.2015

 

 

 

TB496

TB529

 

 

 

8305 1000 11

8305 1000 13

8305 1000 19

8305 1000 21

8305 1000 23

8305 1000 29

8305 1000 34

8305 1000 35

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Ringbandmechanismen.

 

Onder ringbandmechanismen wordt verstaan : twee stalen plaatjes of draden met, hierop bevestigd, minstens vier halve ringen van staaldraad die met een stalen dekplaatje samen worden gehouden. Het mechanisme kan worden geopend hetzij door aan de halve ringen te trekken, hetzij door een klein stalen trekkermechanisme te bedienen dat aan het ringbandmechanisme is bevestigd.

 

 

Volksrepubliek China

- definitief : 27.2.2010

- definitief : 13.5.2016

 

 

 

TB169

TB559

 

 

8305 1000 11

8305 1000 21

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Ringbandmechanismen.

 

 

Invoer vanuit Vietnam

27.2.2010

 

 

 

TB169

 

 

8305 1000 13

8305 1000 23

ANTIDUMPINGRECHT

 

Ringbandmechanismen.

 

 

Invoer vanuit de Volksrepubliek Laos

27.2.2010

 

 

 

 

TB169

 

 

8305 1000 50

ANTIDUMPINGRECHT

 

Hefboommechanismen die doorgaans worden gebruikt in ordners waarin bladen en andere documenten worden gearchiveerd.

Deze hefboommechanismen bestaan uit stevige gebogen elementen (doorgaans twee) van metaal die op een plaat zijn bevestigd en ten minste één openingsmechanisme dat het mogelijk maakt bladen in de ordner op te bergen.

 

 

 

Volksrepubliek China

- definitief : 5.9.2012

- definitief : 10.11.2018

 

 

 

TB334

TB695

 

 

8427 9000 11

8427 9000 13

8427 9000 19

8427 9000 30

8431 2000 11

8431 2000 13

8431 2000 19

8431 2000 50

ANTIDUMPINGRECHT

 

Handpallettrucks en essentiële onderdelen daarvan, dat wil zeggen chassis en hydraulische onderdelen; alsmede handpallettrucks en essentiële onderdelen die bij invoer worden voorgesteld met een zogenaamd „gewichtindicatiesysteem” bestaande uit een niet in het chassis, d.w.z. niet in de vorken, geïntegreerd wegingsmechanisme.

 

 

Onder handpallettrucks toestellen verstaan : met een door wielen ondersteunde hefvork die gebruikt worden om pallets te verplaatsen en die door een persoon te voet met behulp van een beweegbare dissel manueel geduwd, getrokken en gestuurd worden op een glad, vlak en hard oppervlak.

De handpallettrucks zijn uitsluitend bestemd om ladingen met behulp van de als pomp gebruikte dissel hoog genoeg op te heffen om ze te kunnen verplaatsen.

Ze hebben geen andere extra functies of gebruiksdoeleinden, zoals bijvoorbeeld

i) ladingen verplaatsen en heffen om ze hoger te plaatsen of te helpen opslaan (hoogheffende pallettrucks),

ii) pallets boven elkaar stapelen (stapelaars),

iii) ladingen tot een werkplatform heffen (schaarpallettrucks) of

iv) ladingen heffen en wegen (weegpallettrucks).

 

Het individueel antidumpingrecht van 54,1% wordt met terugwerkende kracht geheven op bovengenoemde goederen vervaardigd en naar de Unie uitgevoerd door Ningbo Logitrans Handling Equipment Co, Ltd (aanvullende Taric-code A070) waarvan de invoer werd geregistreerd (periode van 16/01/2014 t.e.m. 05/09/2014)

Vanaf 6 september 2014 moet het definitief individueel antidumpingrecht worden toegepast bij invoer van bovengenoemde goederen 

 

 

Volksrepubliek China

- definitief :14.10.2011

- definitief : 10.8.2016

- definitief : 1.12.2017

 

 

 

TB265

TB573

TB649

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TB434

TB466

 

 

8427 9000 11

8431 2000 11

ANTIDUMPINGRECHT

 

Handpallettrucks en essentiële onderdelen daarvan, dat wil zeggen chassis en hydraulische onderdelen.

 

Onder handpallettrucks toestellen verstaan : met een door wielen ondersteunde hefvork die gebruikt worden om pallets te verplaatsen en die door een persoon te voet met behulp van een beweegbare dissel manueel geduwd, getrokken en gestuurd worden op een glad, vlak en hard oppervlak.

De handpallettrucks zijn uitsluitend bestemd om ladingen met behulp van de als pomp gebruikte dissel hoog genoeg op te heffen om ze te kunnen verplaatsen.

Ze hebben geen andere extra functies of gebruiksdoeleinden, zoals bijvoorbeeld

i) ladingen verplaatsen en heffen om ze hoger te plaatsen of te helpen opslaan (hoogheffende pallettrucks),

ii) pallets boven elkaar stapelen (stapelaars),

iii) ladingen tot een werkplatform heffen (schaarpallettrucks) of

iv) ladingen heffen en wegen (weegpallettrucks).

 

 

 

Invoer vanuit Thailand

14.10.2011

 

 

 

TB265

 

 

8515 9080 10

+

8101 9910 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Wolfraamelektroden (met inbegrip van wolfraamstaven en -stiften voor laselektroden), met ten minste 94 gewichtspercenten wolfraam, andere dan enkel door sinteren verkregen, al dan niet op lengte gesneden.

 

 

 

Volksrepubliek China

5.6.2013

- herziening van de maatregelen

 

 

 

TB398

 

 

8516 7970 10

8516 9000 51

+

(3924 9000 10)

(4421 9999 10)

(7323 9300 10)

(7323 9900 10)

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Strijkplanken, al dan niet op poten, al dan niet met een stoomafzuigend, verwarmd en/of blazend werkblad, met inbegrip van mouwplanken, en belangrijke onderdelen daarvan, zoals de poten, het werkblad en de strijkijzersteun (treefje).

 

 

Volksrepubliek China

- 24.7.2013

- voorziene vervaldatum: 25.7.2018

- herziening van de maatregelen

 

 

 

TB408

 

 

8545 1100 10

8545 9090 10

ANTIDUMPINGRECHT

 

Grafietelektroden van de soort die voor elektrische ovens worden gebruikt, met een schijnbare dichtheid van minimaal 1,65 g/cm³ en een elektrische weerstand van maximaal 6,0 μΩ.m, en nippels voor deze elektroden, tezamen of afzonderlijk ingevoerd.

 

 

 

India

- definitief : 17.12.2010

- definitief : 11.03.2017

 

 

 

TB206

TB606

COMPENSEREND RECHT

 

Grafietelektroden van de soort die voor elektrische ovens worden gebruikt, met een schijnbare dichtheid van minimaal 1,65 g/cm³ en een elektrische weerstand van maximaal 6,0 μΩ.m, en nippels voor deze elektroden, tezamen of afzonderlijk ingevoerd.

 

 

 

India

- definitief: 17.12.2010

- definitief : 11.03.2017

 

 

 

TB206

TB605

 

 

8708 7010 15

8708 7010 50

8708 7050 15

8708 7050 50

ANTIDUMPINGRECHT

 

Aluminium wielen voor motorvoertuigen bedoeld bij de GN- posten 8701 tot en met 8705, al dan niet met toebehoren en al dan niet met banden.

 

De aangifte voor het vrije verkeer dient het aantal stuks van de ingevoerde producten te vermelden.

 

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 12.5.2010 t/m 28.10.2010

- definitief: 29.10.2010

- definitief : 25.1.2017

 

 

 

TB185

TB203

TB589

 

 

8711 6010 00

8711 6090 10

 

REGISTRATIE VOOR EEN COMPENSERENDE MAATREGEL

 

Elektrische rijwielen met trapondersteuning, met een elektrische hulpmotor.

 

 

 

 

Volksrepubliek China

- registratie: 4.5.2018

 

 

TB670

 

 

8711 6010 00

8711 6090 10

 

VOORLOPIG ANTIDUMPINGRECHT

 

Elektrische rijwielen met trapondersteuning, met een elektrische hulpmotor.

 

 

Volksrepubliek China

- voorlopig: 19.7.2018

 

 

TB678

 

 

8712 0030 10

8712 0030 20

8712 0030 90

8712 0070 91

8712 0070 92

8712 0070 99

 

ANTIDUMPINGRECHT

 

Niet-gemotoriseerde rijwielen (waaronder wel bakfietsen maar geen eenwielers zijn begrepen).

 

 

Volksrepubliek China

6.6.2013

- herziening van de maatregelen

 

 

 

TB400

 

 

8712 0030 20

8712 0070 92

ANTIDUMPINGRECHT

 

Rijwielen (inclusief bakfietsen maar exclusief eenwielers), zonder motor

 

 

Invoer vanuit:

Cambodja

Pakistan

Filipijnen

- Registratie: 04.09.2014 – 19.05.2015

- definitief: 20.5.2015

 

 

 

 

 

TB465

TB505