BTW - TARIEVEN

 

Het toepasselijke BTW-tarief is vermeld in het maatregelscherm van TARBEL bij elke goederencode. In bepaalde gevallen is een afwijkend BTW-tarief mogelijk. In deze gevallen is een afzonderlijke BTW-maatregellijn opgenomen voorzien van een verklarende verwijzing (nieuw venster opent zich na het aanklikken van de link onmiddellijk na de BTW-heffingsvoet in de 3de kolom van het maatregelscherm) en de overeenkomstige aanvullende code die men aantreft in de 4de kolom “Andere informatie” dient dan te worden gebruikt.

 

De tussen haakjes vermelde afkortingen RNV betreffen een verwijzing naar de corresponderende voetnoten in TARBEL.

 

Aanvullende codes BTW:

 

Verlaging van 21 % naar 12 %:  aanvullende code 1013

Verlaging van 21 % naar   6 %:  aanvullende code 1000

Verlaging van 21 % naar   0 %:  aanvullende code 1002

Verlaging van   6 % naar   0 %:  aanvullende code 1007

Verlaging van 12 % naar   6 %:  aanvullende code 1014

 

 

Hoofdstuk 1

 

6 %

Afwijkingen

- 0101 2100: 21 % (1)

- 0101 2990: 21 % (1)

- 0106 1100: 21 %

- 0106 1200: 21 %

- 0106 1300: 21 %

- 0106 1490: 21 %

- 0106 1900: 21 % (2)(4)

- 0106 2000: 21 %

- 0106 3100: 21 %

- 0106 3200: 21 %

- 0106 3910: 21 % (3)

- 0106 3980: 21 %

- 0106 4100: 21 %

- 0106 4900: 21 %

- 0106 9000: 21 %

(1) Trekpaarden, zware en halfzware: 6 % (RNV: 15001)

(2) Herten: 6 % (RNV: 15087)

(3) Tamme duiven: 6 % (RNV: 15002)

(4) Assistentiehonden die personen met een handicap of ziekte assisteren en die opgeleid zijn in een assistentiehondenschool die door de bevoegde overheid is erkend: 6 % (RNV: 15114)

Hoofdstuk 2

6 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 3

 

6 %

Afwijkingen

- 0301 1100: 21 %

- 0301 1900: 21 %

- 0306 1110 t.e.m. 0306 1490: 21 %

- 0306 1500 t.e.m. 0306 1799: 21 % (1)

- 0306 1910: 21 %

- 0306 3100 t.e.m. 0306 3390: 21 %

- 0306 3400 t.e.m. 0306 3690: 21 % (1)

- 0306 3910: 21 %

- 0306 9100 t.e.m. 0306 9390: 21 %

- 0306 9400 t.e.m. 0306 9590: 21 % (1)

- 0306 9910: 21 %

- 0307 1110 t.e.m. 0307 1900: 21 %

- 0308 1100 t.e.m. 0308 9090: 21 % (1)

(1) Vis, schaal-, schelp- en weekdieren voor menselijke consumptie: 6 % (RNV: 15096)

Opmerking:  indien de vis, schaal-, schelp- en weekdieren vanwege hun kleur of vorm gewoonlijk voor sierdoeleinden worden gebruikt, in het bijzonder in aquariums, kunnen ze niet van het verlaagd BTW-tarief van 6 % genieten.

Hoofdstuk 4

 

6 %

Afwijkingen

- 0401 1010 t.e.m. 0401 2099: (1)

- 0402 1011: (1)

- 0402 1019: (1)

- 0402 2111: (1)

- 0402 2118: (1)

- 0402 9110 t.e.m. 0402 9199: (1)

- 0403 9091 t.e.m. 0403 9099: 21 % (2)

(1) Voor moedermelk: 0 % (RNV: 15003)

(2) Bevattende minstens 85 % gestandaardiseerde of afgeroomde melk: 6 % (RNV: 15004)

Hoofdstuk 5

 

21 %

Afwijkingen

- 0504: 6 %

- 0506 1000: 0 %

- 0506 9000: (1)

- 0510 0000: (2)

- 0511 1000: 6 %

- 0511 9190: (3)

- 0511 9910: (4)

- 0511 9985: (5)(6)

(1) Andere dan beenderpoeder: 0 % (RNV: 15005)

(2) Indien van menselijke oorsprong: 0 % (RNV: 15006)

(3) Producten gebruikt voor de voortplanting: 6 % (RNV: 15007)

(4) Goederen die niet te koop worden aangeboden als voedsel voor honden, katten, kooivogels, zoals papegaaien en zangvogels, voor aquariumvissen, voor hamsters, Guinese biggetjes en andere troeteldiertjes: 0 % (RNV: 15011)

(5) Dierlijk bloed al dan niet gedroogd; dierlijke producten gebruikt voor de voortplanting: 6 % (RNV: 15008)

(6) Embryo's van runderen: 6 % (RNV: 15085)

Hoofdstuk 6

 

6 %

Afwijkingen

- 0603 1100 t.e.m. 0603 1980: 21 % (1)

- 0603 9000: 21 %

- 0604 2011: 21 % (2)

- 0604 2019: 21 % (1)

- 0604 2040: 21 % (1)

- 0604 2090: 21 % (1)

- 0604 9011: 21 %

- 0604 9019: 21 % (1)

- 0604 9091: 21 %

- 0604 9099: 21 %

(1) - Bloemstukken, kransen, bloemenmanden, plantenbakken en dergelijke samengestelde artikelen waarvan de kostprijs voor minstens 80 % wordt bepaald door de in deze code beoogde verse producten: 6 %

- Indien geen bloemstukken, kransen, bloemenmanden, plantenbakken en dergelijke samengestelde artikelen: 6 % (RNV: 15009)

(2) - Bloemstukken, kransen, bloemenmanden, plantenbakken en dergelijke samengestelde artikelen waarvan de kostprijs voor minstens 80 % wordt bepaald door producten die ingedeeld worden in deze code en die vers zijn: 6 %

- Indien geen bloemstukken, kransen, bloemenmanden, plantenbakken en dergelijke samengestelde artikelen en voor zover vers: 6 % (RNV: 15010)

Hoofdstuk 7

 

6 %

Afwijkingen

- 0709 9960: 21 % (1)

- 0712 9019: 21 % (1)

- 0714 1000 91: 21 % (1)

- 0714 1000 99: 21 % (1)

(1) Goederen die niet te koop worden aangeboden als voedsel voor honden, katten, kooivogels, zoals papegaaien en zangvogels, voor aquariumvissen, voor hamsters, Guinese biggetjes en andere troeteldiertjes: 6 % (RNV: 15011)

Hoofdstuk 8

6 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 9

6 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 10

 

6 %

Afwijkingen

- 1001 1900: 21 % (1)

- 1001 9900: 21 % (1)

- 1002 9000: 21 % (1)

- 1003 9000: 21 % (1)

- 1004 9000: 21 % (1)

- 1005 9000: 21 % (1)

- 1006 1030 t.e.m. 1006 4000: 21 % (1)

- 1007 9000: 21 % (1)

- 1008 1000: 21 % (1)

- 1008 2900 t.e.m. 1008 9000: 21 % (1)

(1) Goederen die niet te koop worden aangeboden als voedsel voor honden, katten, kooivogels, zoals papegaaien en zangvogels, voor aquariumvissen, voor hamsters, Guinese biggetjes en andere troeteldiertjes: 6 % (RNV: 15011)

Hoofdstuk 11

 

6 %

Afwijkingen

- 1101 0011 t.e.m. 1107 2000: 21 % (1)

- 1108 1100 t.e.m. 1108 1990: 21 % (2)

- 1108 2000: 21 % (3)

- 1109: 21 % (4)

(1) Goederen die niet te koop worden aangeboden als voedsel voor honden, katten, kooivogels, zoals papegaaien en zangvogels, voor aquariumvissen, voor hamsters, Guinese biggetjes en andere troeteldiertjes: 6 % (RNV: 15011)

(2) Andere dan producten te koop aangeboden als appreteermiddel: 6 % (RNV: 15012)

(3) Inuline voor menselijke consumptie: 6 % (RNV: 15013)

(4) Tarwegluten voor menselijke consumptie: 6 % (RNV: 15086)

Hoofdstuk 12

 

6 %

Afwijkingen

- 1201 9000: 21 % (1)

- 1202 4100 t.e.m. 1203 0000: 21 % (1)

- 1204 0090: 21 % (1)

- 1205 1090: 21 % (1)

- 1205 9000: 21 % (1) (2)

- 1206 0091: 21 % (1)

- 1206 0099: 21 % (1)

- 1207 1000: 21 % (1)

- 1207 2900: 21 % (1)

- 1207 3000: 21 % (1)

- 1207 4090: 21 % (1)

- 1207 5090: 21 % (1)

- 1207 6000: 21 % (1)

- 1207 7000: 21 % (1)

- 1207 9190: 21 % (1)

- 1207 9991 t.e.m. 1209 2980: 21 % (1)

- 1209 9130: 21 % (1)

- 1209 9180: 21 % (1)

- 1209 9999 t.e.m. 1210 2090: 21 % (1)

- 1212 9120: 21 % (1)

- 1212 9200 t.e.m. 1214 9090: 21 % (1)

(1) Goederen die niet te koop worden aangeboden als voedsel voor honden, katten, kooivogels, zoals papegaaien en zangvogels, voor aquariumvissen, voor hamsters, Guinese biggetjes en andere troeteldiertjes: 6 % (RNV: 15011)

(2) Bestemd voor zaaidoeleinden: 6 % (RNV: 15098)

Hoofdstuk 13

 

21 %

Afwijkingen

- 1302 1100 t.e.m.1302 1970: (1)

- 1302 2010 15: (2)

- 1302 2010 69: (2)

- 1302 2010 79: (2)

- 1302 2090 20: (2)

- 1302 2090 69: (2)

- 1302 2090 99: (2)

(1) Producten in de zin van punt G, vierde lid, 2° van deze bijlage: 6 % (RNV: 15014)

(2) Pectinestoffen bestemd voor de vervaardiging van jam en gelei: 6 % (RNV: 15015)

Hoofdstuk 14

 

21 %

Afwijkingen

- 1401 9000: (1)

- 1404 9000: (2)

(1) Teen: 6 % (RNV: 15016)

(2) Stuifmeel, uitsluitend gebruikt voor de voeding en andere producten te koop aangeboden om oraal te worden geconsumeerd door de mens, andere dan dranken: 6 % (RNV: 15017)

Hoofdstuk 15

 

6 %

Afwijkingen

- 1516 2010: 21 %

- 1517 1010: 12 % (1)

- 1517 1090: 12 % (1)

- 1518 0010: 21 % (2)

- 1518 0091: 21 %

- 1518 0099 t.e.m. 1522 0099: 21 %

(1) Andere producten dan die in de zin van punt S van deze bijlage: 6 % (RNV: 15107)

(2) Afval en resten van werken, uitsluitend geschikt voor recuperatie: 0 % (RNV: 15018)

Hoofdstuk 16

 

6 %

Afwijkingen

- 1604 3100: 21 %

- 1604 3200: 21 %

- 1605 1000: (1)

- 1605 3010: (1)

- 1605 3090: (1)

- 1605 4000 80: (1)

- 1605 5100: 21 %

- 1605 5900: (1)

(1) - Krabben, langoesten, zeekreeften van de Homarussoorten, rivierkreeften en oesters, enkel gekookt in water, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld;
en
bereidingen en conserven van krabben, langoesten, zeekreeften van de Homarussoorten, rivierkreeften en oesters, in de schaal of de schelp: 21 %

- Andere: 6 % (RNV: 15019)

Hoofdstuk 17

6 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 18

6 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 19

6 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 20

6 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 21

 

6 %

Afwijkingen

- 2102 2090: 21 % (1)

- 2103 9030: 21 %

- 2106 1020 t.e.m. 2106 9098: 21 % (2)(3)

(1) Goederen die niet te koop worden aangeboden als voedsel voor honden, katten, kooivogels, zoals papegaaien en zangvogels, voor aquariumvissen, voor hamsters, Guinese biggetjes en andere troeteldiertjes: 6 % (RNV: 15011)

(2) Andere dan alcoholhoudende dranken in de zin van punt G van deze bijlage: 6 % (RNV: 15097)

(3) Halffabrikaten voor de bereiding van producten voor menselijke consumptie (zie punt T van deze bijlage): 6 % (RNV: 15109)

Hoofdstuk 22

 

21 %

Afwijkingen

- 2201: 6 %

- 2202: 6 %

- 2204 3092: (1)

- 2204 3096: (1)

- 2209: 6 %

(1) In de vorm van kristallen ("druivensuiker" of "druivenhonig"): 6 % (RNV: 15020)

Hoofdstuk 23

 

6 %

Afwijkingen

- 2301 t.e.m. 2306: 21 % (1)

- 2307: 21 %

- 2308 0040: 21 % (1)

- 2308 0090: 21 % (1)

- 2309 1011 t.e.m. 2309 1090: 21 %

- 2309 9010 t.e.m. 2309 9031: 21 % (1)(2)

- 2309 9033 t.e.m. 2309 9070: 21 % (1)

- 2309 9091: 21 % (1)(2)

- 2309 9096: 21 % (1)

(1) Goederen die niet te koop worden aangeboden als voedsel voor honden, katten, kooivogels, zoals papegaaien en zangvogels, voor aquariumvissen, voor hamsters, Guinese biggetjes en andere troeteldiertjes: 6 % (RNV: 15011)

(2) Producten bestemd voor de voeding van dieren (zie punt R van de aanmerkingen van deze bijlage): 6 % (RNV: 15102)

Hoofdstuk 24

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 25

 

21 %

Afwijkingen

- 2501 0091: (1)

- 2501 0099: (2)

- 2509 0000: (3)(4)

- 2522 2000: (3)(4)

- 2530 2000: (5)

(1) Bevattende ten minste 98 % NaCl en niet meer dan 1 % vochtgehalte; keuken- of tafelzout, met ten minste 95 % NaCl en niet meer dan 5 % vochtgehalte: 6 % (RNV: 15023)

(2) Landbouwzout dat voldoet aan de voorwaarden van het Koninklijk Besluit van 10 september 1987 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding: 6 % (RNV: 15024)

(3) Producten die kennelijk als meststoffen zullen worden gebruikt en die niet vermengd zijn met producten erkend als bestrijdingsmiddel voor landbouwkundig gebruik (zie punt J van deze bijlage): 6 % (RNV: 15038)

(4) Producten die kennelijk als meststoffen zullen worden gebruikt en die vermengd zijn met producten erkend als bestrijdingsmiddel voor landbouwkundig gebruik (zie punt J van deze bijlage): 12 % (RNV: 15116)

(5) Kieseriet, gebruikt als meststof: 6 % (RNV: 15026)

Hoofdstuk 26

 

21 %

Afwijkingen

- 2619 0020: (1)

- 2619 0090: (1)

- 2620: 0 %

(1) Andere dan hoogovenslakken: 0 % (RNV: 15027)

Hoofdstuk 27

 

21 %

Afwijkingen

- 2701: 12 %

- 2702: 12 %

- 2704 0010: 12 %

- 2704 0030: 12 %

- 2704 0090: (1)

- 2713 1100: (2)

(1) Andere dan retortenkool: 12 % (RNV: 15028)

(2) Gebruikt als brandstof: 12 % (RNV: 15029)

Hoofdstuk 28

 

21 %

Afwijkingen

- 2833 2100: (1)
- 2835 2400: (1)

- 2835 2500: (2)

- 2836 3000: (3)

(1) Monokaliumfosfaat en magnesiumsulfaat dat wordt verhandeld als meststof (zie punt J van deze bijlage): 6 % (RNV: 15200)

(2) Bevattende meer dan 0,01 gewichtspercent ijzer: 6 % (RNV: 15030)

(3) Natriumbicarbonaat te koop aangeboden in verpakkingen voor huishoudelijk gebruik waarop expliciet en uitsluitend het gebruik als ingrediėnt of additief bij de bereiding van gerechten, gebak of desserts is vermeld, met uitsluiting van elk ander mogelijk gebruik: 6 % (RNV: 15031)

Hoofdstuk 29

 

21 %

Afwijkingen

- 2936: (1)

(1) Producten die te koop worden aangeboden om oraal te worden verbruikt door de mens andere dan dranken (zie punt G van deze bijlage): 6 % (RNV: 15014)

Hoofdstuk 30

 

21 %

Afwijkingen

- 3001 9020: (1)(2)

- 3001 9098: (2)

- 3002 1200: (3)(4)(5)(6)

- 3002 1300: (3)(4)

- 3002 1400: (3)(4)

- 3002 1500: (3)(4)

- 3002 1900: (3)(4)(5)(6)

- 3002 2000: (4)

- 3002 3000: (4)

- 3002 9010: 0%

- 3002 9030: (4)(5)(7)

- 3002 9050: (4)(8)

- 3002 9090: (3)(4)(5)

- 3004: (4)(9)

- 3005: 6 %

- 3006 3000: (4)

- 3006 4000: (10)

- 3006 5000: 6 %

- 3006 6000: (4)(9)

- 3006 7000: (4)

(1) Menselijke organen: 0 % (RNV: 15032)

(2) Stukjes been opgemaakt om te worden ingeplant in het menselijk lichaam teneinde een ontbrekend lichaamsdeel geheel of gedeeltelijk te vervangen: 6 % (RNV: 15033)

(3) Producten voor therapeutisch of profylactisch gebruik: 6 % (RNV: 15034)

(4) Elke enkelvoudige of samengestelde substantie bedoeld in artikel 1 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en geregistreerd als geneesmiddel door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft of waarvoor de vergunning voor het in de handel brengen bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 1) van het Koninklijk Besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen ter kennis is gegeven aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft: 6 % (RNV: 15092)

(5) Bloed, bloedplaatjes, plasma en witte en rode bloedlichaampjes bestemd om te worden toegediend aan mens of dier voor therapeutisch of profylactisch gebruik: 6 % (RNV: 15093)

(6) Bloedplasma bestemd voor transfusies en producten voor therapeutisch of profylactisch gebruik: 6 % (RNV: 15035)

(7) Andere dan voor het stellen van een diagnose in vitro: 6 % (RNV: 15036)

(8) Voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor de vervaardiging van voedingsmiddelen: 6 % (RNV: 15037)

(9) Producten aangeboden om oraal te worden geconsumeerd door de mens, andere dan dranken (zie punt G, tweede lid, 2° en punt N van deze bijlage): 6 % (RNV: 15094)

(10)  Botcement dat antibiotica met een bijkomende activiteit ten opzichte van het hulpmiddel bevat: 6 % (RNV: 15095)

Hoofdstuk 31

 

6 %

Afwijkingen

- 3102 3010: 21 % (1)(2)

- 3102 3090: 21 % (1)(2)

- 3102 5000: 21 % (1)(2)

- 3102 9000: 21 % (1)(2)

- 3104 3000: 21 % (1)(2)

- 3104 9000: 21 % (1)(2)

(1) Producten die kennelijk als meststoffen zullen worden gebruikt en die niet vermengd zijn met producten erkend als bestrijdingsmiddel voor landbouwkundig gebruik (zie punt J van deze bijlage): 6 % (RNV: 15038)

(2) Producten die kennelijk als meststoffen zullen worden gebruikt en die vermengd zijn met producten erkend als bestrijdingsmiddel voor landbouwkundig gebruik (zie punt J van deze bijlage): 12 % (RNV: 15116)

Hoofdstuk 32

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 33

 

21 %

Afwijkingen

- 3302 1021: 6 %

- 3302 1029: 6 %

- 3302 1090: (1)

- 3304 9900: (2)

- 3306 9000: (3)

(1) Producten die gebruikt worden als ingrediėnt of additief bij de huishoudelijke bereiding van gerechten, gebak of desserts, en die te koop worden aangeboden in verpakkingen voor huishoudelijk gebruik waarop expliciet en uitsluitend het gebruik bij de bereiding van gerechten, gebak of desserts is vermeld, met uitsluiting van elk ander mogelijk gebruik: 6 % (RNV: 15039)

(2) Steriele visco-elastische substanties uitsluitend bestemd voor humane of veterinaire medische of chirurgische doeleinden: 6 % (RNV: 15108)

(3) Producten voor orale menselijke consumptie: 6% (RNV: 15099)

Hoofdstuk 34

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 35

 

21 %

Afwijkingen

- 3502 1990: (1)

- 3503 0010: (2)

- 3505 1050: (3)

- 3507 9090: (4)

(1) Eiwit voor de voeding in verpakkingen voor huishoudelijk gebruik: 6 % (RNV: 15040)

(2) Gelatine voor voeding: 6 % (RNV: 15041)

(3) Afval en resten van werken, uitsluitend geschikt voor recuperatie: 0 % (RNV: 15018)

(4) Halffabrikaten voor de bereiding van producten voor menselijke consumptie (zie punt T van deze bijlage): 6 % (RNV: 15109)

Hoofdstuk 36

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 37

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 38

 

21 %

Afwijkingen

- 3806 3000: (1)

- 3808: (2)

- 3822 0000: (3)

- 3824 6091: (4)

- 3824 9958: (5)

(1) Afval en resten van werken, uitsluitend geschikt voor recuperatie: 0 % (RNV: 15018)

(2) Bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik (zie punt E van deze bijlage): 12 % (RNV: 15042)

(3) Glucosecontrolevloeistof: 6 % (RNV: 15089)

(4) Kunstmatige zoetstoffen voor menselijke consumptie: 6 % (RNV: 15043)

(5) Elke enkelvoudige of samengestelde substantie bedoeld in artikel 1 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en geregistreerd als geneesmiddel door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft of waarvoor de vergunning voor het in de handel brengen bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 1) van het Koninklijk Besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen ter kennis is gegeven aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft: 6 % (RNV: 15092)

Hoofdstuk 39

 

21 %

Afwijkingen

- 3915: (1)

- 3917: (2)

- 3919 9080: (2)(3)

- 3923: (2)

- 3926 2000: (2)(4)

- 3926 9092 90: (5)

- 3926 9097 60: 6 %

- 3926 9097 90: (4)(6)

(1) Afval en resten van werken, uitsluitend geschikt voor recuperatie: 0 % (RNV: 15018)

(2) Individueel materiaal speciaal ontworpen om te worden gedragen door stomapatiėnten en door patiėnten die lijden aan incontinentie (zie punt H van deze bijlage): 6 % (RNV: 15044)

(3) Stickers die op een muur of in een gebouw worden aangebracht om de aanwezigheid van een externe defibrillator te melden (zie punt U van deze bijlage): 6 % (RNV: 15112)

(4) Medisch-chirurgische steunverbanden (zie punt Q van deze bijlage): 6 % (RNV: 15100)

(5) Zakjes en ander toebehoren voor ambulante individuele toestellen voor de personen die lijden aan incontinentie: 6 % (RNV: 15045)

(6) Doodskisten: 6 % (RNV: 15046)

Hoofdstuk 40

 

21 %

Afwijkingen

- 4004: (1)

- 4011 1000: (2)

- 4011 7000: (3)

- 4012 1100: (2)

- 4012 1900: (3)

- 4012 2000 90: (2)(3)

- 4013 1000: (2)

- 4013 9000: (3)

- 4014 1000: (4)

- 4014 9000: (5)(6)

- 4015 9000: (5)(6)

- 4016 1000 90: (6)

- 4016 9997 90: (6)

- 4017: (1)(6)

(1) Afval en snippers van rubber; resten van werken van rubber, uitsluitend geschikt voor het recupereren van rubber: 0 % (RNV: 15047)

(2) Goederen ingevoerd onder de voorwaarden bedoeld in deze bijlage, punt D, nummer 2: 6 % (RNV: 15048)

(3) Goederen ingevoerd onder de voorwaarden bedoeld in deze bijlage, punt F: 12 % (RNV: 15049)

(4) Condomen: 6 % (RNV: 15050)

(5) Individueel materiaal speciaal ontworpen om te worden gedragen door stomapatiėnten en door personen die lijden aan incontinentie (zie punt H van deze bijlage): 6 % (RNV: 15044)

(6) Medisch-chirurgische steunverbanden (zie punt Q van deze bijlage): 6 % (RNV: 15100)

Hoofdstuk 41

 

21 %

Afwijkingen

- 4115 2000: (1)

(1) Snippers en ander afval, niet bruikbaar voor de vervaardiging van lederwaren: 0 % (RNV: 15051)

Hoofdstuk 42

 

21 %

Afwijkingen

- 4201 0000 90: (1)

- 4202 9200: (2)

- 4202 9900 90: (2)

- 4203: (3)

(1) Speciaal ontworpen uitrustingen voor assistentiehonden: 6 % (RNV: 15115)

(2) Tassen, dozen, trommels specifiek bestemd om externe defibrillatoren in op te bergen (zie punt U van deze bijlage): 6 % (RNV:15112

(3) Medisch-chirurgische steunverbanden (zie punt Q van deze bijlage): 6 % (RNV: 15100)

Hoofdstuk 43

 

21 %

Afwijkingen

- 4301 8000: (1)

- 4301 9000: (1)

(1) Van konijnen of hazen: 0 % (RNV: 15052)

Hoofdstuk 44

 

21 %

Afwijkingen

- 4401 1100: 6 %

- 4401 1200: 6 %

- 4401 3100: 6 %

- 4401 3900: 6 %

- 4401 4010: 6 %

- 4401 4090: 6 %

- 4403 1100: 6 %

- 4403 1200: 6 %

- 4403 2110 t.e.m. 4403 9900: (1)

- 4421 9100: (2)(3)

- 4421 9910: (2)(3)

- 4421 9991: 6 %

- 4421 9999 99: (3)

(1) Ander dan vierkant behakt of vierkant bezaagd hout dat geen wankanten vertoont en zodoende als zodanig bruikbaar is en niet bestemd is om gezaagd te worden: 6 % (RNV: 15053)

(2) Doodskisten: 6 % (RNV: 15046)

(3) Begrafenisurnen: 6 % (RNV: 15104)

Hoofdstuk 45

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 46

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 47

21 %

Afwijkingen

- 4707: 0 %

Hoofdstuk 48

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 49

 

21 %

Afwijkingen

- 4901: (1)

- 4902: (1)(2)

- 4903: 6 %

- 4904: 6 %

- 4905 9100: (3)

- 4905 9900: (3)

- 4907 0010: (4)

- 4907 0030: (5)

- 4907 0090: (6)

- 4911 1010: (1)

- 4911 1090: (1)

- 4911 9100 10: (7)

- 4911 9100 90: (7)(8)(9)

(1) Drukwerken die niet voor reclamedoeleinden worden uitgegeven en die niet hoofdzakelijk bedoeld zijn voor het maken van reclame, zoals toegelicht in deze bijlage, punt B: 6 % (RNV: 15054)

(2) In bepaalde gevallen is er vrijstelling: de aangifte ten verbruik dient dan in vak 44 volgende vermelding te dragen: "Vrijstelling van de BTW ‑ Aanschrijving van 15 december 1970, nr. 82" (RNV: 15055)

(3) Atlassen; toeristische gidsen en wegenkaarten; plattegronden van steden, gemeenten en dergelijke: 6 % (RNV: 15056)

(4) Geldig in Belgiė tenzij ze door de uitgever worden ingevoerd als materiėle waarden: 0 % (RNV: 15057)

(5) Die wettig betaalmiddel zijn in het land van uitgifte op het ogenblik van de invoer: 0 % (RNV: 15058)

(6) Waardepapieren: 0 % (RNV: 15059)

(7) Foto's die genomen zijn door de kunstenaar, door hem of onder zijn toezicht zijn afgedrukt, gesigneerd en genummerd, met een oplage van maximaal dertig exemplaren voor alle formaten en dragers samen: 6 % (RNV: 15060)

(8) Prentjes die klaarblijkelijk bestemd zijn om te worden geplakt of aangebracht in albums die een reeks prentjes voorstellen en die inzonderheid het volgnummer aanduiden dat hun is toegekend in deze album, alsmede de benaming van de reeks waarvan ze deel uitmaken: 6 % (RNV: 15061)

(9) Pictogrammen die op een muur of in een gebouw worden aangebracht om de aanwezigheid van een externe defibrillator te melden (zie punt U van deze bijlage): 6 % (RNV: 15112)

Hoofdstuk 50

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 51

 

21 %

Afwijkingen

- 5101: 6 %

- 5102 1100 t.e.m. 5102 1940: 6 %

- 5103 2000: (1)

(1) Afval verkregen bij het sorteren en het wassen en ander afval van niet gekaarde noch gekamde wol: 6 % (RNV: 15062)

Hoofdstuk 52

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 53

 

21 %

Afwijkingen

- 5301 1000: 6 %

- 5301 2100: 6 %

- 5301 2900: 6 %

- 5301 3000: (1)

(1) Afval van ongesponnen vlas verkregen bij het zwingelen, bij het hekelen en bij de andere voorbereidende bewerkingen tot het spinnen: 6 % (RNV: 15063)

Hoofdstuk 54

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 55

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 56

 

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 57

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 58

 

21 %

Afwijkingen

- 5805: (1)

(1) Kunstwandtapijten die voldoen aan punt C van deze bijlage: 6 % (RNV: 15064)

Hoofdstuk 59

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 60

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 61

 

21 %

Afwijkingen

- 6103 41: (1)

- 6103 42: (1)

- 6103 43: (1)

- 6103 49: (1)

- 6104 61: (1)

- 6104 62: (1)

- 6104 63: (1)

- 6104 69: (1)

- 6107 11: (1)(2)

- 6107 12: (1)(2)

- 6107 19: (1)(2)

- 6107 91: (1)

- 6107 99: (1)

- 6108 21: (1)(2)

- 6108 22: (1)(2)

- 6108 29: (1)(2)

- 6109: (1)

- 6115: (1)

- 6116: (1)

- 6117 80: (1)

(1) Medisch-chirurgische steunverbanden (zie punt Q van deze bijlage): 6 % (RNV: 15100)

(2) Individueel materiaal speciaal ontworpen om te worden gedragen door stomapatiėnten en door personen die lijden aan incontinentie (zie punt H van deze bijlage): 6 % (RNV: 15044)

Hoofdstuk 62

 

21 %

Afwijkingen

- 6203 41: (1)

- 6203 42: (1)

- 6203 43: (1)

- 6203 49: (1)

- 6204 61: (1)

- 6204 62: (1)

- 6204 63: (1)

- 6204 69: (1)

- 6207 11: (1)(2)

- 6207 19: (1)(2)

- 6207 91: (1)

- 6207 99: (1)

- 6208 91: (1)(2)

- 6208 92: (1)(2)

- 6208 99: (1)(2)

- 6212 90: (1)(2)

- 6216: (1)

- 6217 10: (1)

(1) Medisch-chirurgische steunverbanden (zie punt Q van deze bijlage): 6 % (RNV: 15100)

(2) Individueel materiaal speciaal ontworpen om te worden gedragen door stomapatiėnten en door personen die lijden aan incontinentie (zie punt H van deze bijlage): 6 % (RNV: 15044)

Hoofdstuk 63

 

21 %

Afwijkingen

- 6307 10: (1)

- 6307 20: (1)

- 6307 90: (1)(3)

- 6310: (2)

(1) Individueel materiaal speciaal ontworpen om te worden gedragen door stomapatiėnten en door personen die lijden aan incontinentie (zie punt H van deze bijlage): 6 % (RNV: 15044)

(2) Andere dan vodden en oud linnen die gewassen en ontsmet werden om te kunnen dienen als poetsvodden voor machines, werktuigen en gelijkaardige voorwerpen: 0 % (RNV: 15065)

(3) Medisch-chirurgische steunverbanden (zie punt Q van deze bijlage): 6 % (RNV: 15100)

Hoofdstuk 64

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 65

 

21 %

Afwijkingen

- 6505 0090: (1)

- 6506 91: (1)

- 6506 9990: (1)

(1) Medisch-chirurgische steunverbanden (zie punt Q van deze bijlage): 6 % (RNV: 15100)

Hoofdstuk 66

 

21 %

Afwijkingen

- 6602 0000: (1)

(1) Hulpmiddelen speciaal ontworpen voor slechtzienden en blinden (zie punt K van deze bijlage): 6 % (RNV: 15066)

Hoofdstuk 67

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 68

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 69

 

21 %

Afwijkingen

- 6914: (1)

(1) Begrafenisurnen: 6 % (RNV: 15104)

Hoofdstuk 70

21 %

Afwijkingen

- 7001 0010: 0 %

Hoofdstuk 71

 

21 %

Afwijkingen

- 7101 t.e.m. 7105: (1)

- 7108 1200: (2)(3)

- 7108 1310: (2)(3)

- 7108 2000: (2)(3)

- 7116 1000: (1)

- 7116 2011: (1)

- 7118 10: 6 %

- 7118 9000: 6 % (3)(4)

(1) Indien ingevoerd door de handelaars waarvan sprake in deze bijlage, punt A, nr. 1: 0 % (RNV: 15067)

(2) De invoer van goud door de centrale banken is vrijgesteld van de BTW bij toepassing van artikel 42, § 3, 7°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. Indien de vrijstelling wordt ingeroepen moet de aangifte ten verbruik in vak 44 de volgende vermelding dragen: "Vrijstelling van de BTW ‑ artikel 42, § 3, 7°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde" (RNV: 15068)

(3) De invoer van beleggingsgoud in de zin van artikel 1, § 8, van het BTW‑Wetboek (zie deze bijlage, punt A 2, punt 2.4) is vrijgesteld van de BTW. Indien de vrijstelling wordt ingeroepen moet de aangifte ten verbruik in vak 44 de volgende vermelding dragen: "Vrijstelling van de BTW - toepassing van artikel 44 bis, § 1, eerste lid van het BTW-Wetboek" (RNV: 15070)

(4) Gewoonlijk gebruikt tegen hun nominale waarde als betaalmiddel in hun land van herkomst: 0 % (RNV: 15071)

Hoofdstuk 72

21 %

Afwijkingen

- 7204 1000 t.e.m. 7204 4990: 0 %

Hoofdstuk 73

 

21 %

Afwijkingen

- 7318 1410 90: (1)

- 7318 1535 90: (1)

- 7318 1552 90: (1)

- 7318 1562 90: (1)

- 7318 1575 90: (1)

- 7318 1595 90: (1)

- 7318 1631 90: (1)

- 7318 1900 90: (1)

- 7318 2100 91: (1)

- 7318 2100 95: (1)

- 7318 2200 91: (1)

- 7318 2200 95: (1)

- 7318 2900 90: (1)

- 7326 2000: (2)

(1) Schroeven, sluitringen en dergelijke artikelen voor de behandeling van breuken in het beendergestel: 6 % (RNV: 15072)

(2) Wandbeugels specifiek bestemd voor externe defibrillatoren (zie punt U van deze bijlage): 6 % (RNV: 15112)

Hoofdstuk 74

 

21 %

Afwijkingen

- 7404: 0 %

- 7419 9990: (1)

(1)  Begrafenisurnen: 6 % (RNV: 15104)

Hoofdstuk 75

21 %

Afwijkingen

- 7503: 0 %

Hoofdstuk 76

21 %

Afwijkingen

- 7602: 0 %

Hoofdstuk 78

21 %

Afwijkingen

- 7802: 0 %

Hoofdstuk 79

 

21 %

Afwijkingen

- 7902: 0 %

- 7907: (1)

(1) Doodskisten: 6 % (RNV: 15046)

Hoofdstuk 80

21 %

Afwijkingen

- 8002: 0 %

Hoofdstuk 81

 

21 %

Afwijkingen

- 8101 9700: 0 %

- 8102 9700: 0 %

- 8103 3000: 0 %

- 8104 2000: 0 %

- 8105 3000: 0 %

- 8106 0010: (1)

- 8107 3000: 0 %

- 8108 3000: 0 %

- 8108 9090 99: (2)

- 8109 3000: 0 %

- 8110 2000: 0 %

- 8111 0019: 0 %

- 8112 1300: 0 %

- 8112 2110: (1)

- 8112 2200: 0 %

- 8112 5200: 0 %

- 8112 9210: (1)

- 8112 9221: 0 %

- 8113 0040: 0 %

(1) Resten en afval: 0 % (RNV: 15073)

(2) Schroeven, sluitringen en dergelijke artikelen voor de behandeling van breuken in het beendergestel: 6 % (RNV: 15072)

Hoofdstuk 82

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 83

21 %

Afwijkingen

- 8310: (1)

(1) Pictogrammen die op een muur of in een gebouw worden aangebracht om de aanwezigheid van een externe defibrillator te melden (zie punt U van deze bijlage): 6 % (RNV: 15112)

Hoofdstuk 84

 

21 %

Afwijkingen

- 8421 2980 90: (1)

- 8432 9000: (2)

- 8433 9000: (2)

- 8434 9000: (2)

- 8435 9000: (2)

- 8436 9100: (2)

- 8436 9900: (2)

- 8437 9000: (2)

(1) Zogeheten "dialyzer" of "hemofilter" (individueel toebehoren dat deel uitmaakt van een kunstnier): 6% (RNV: 15101)

(2) Wielen gemonteerd en uitgerust met banden voor landbouwmachines en -tractoren, ingevoerd onder de voorwaarden bedoeld in deze bijlage, punt F: voor de heffing van de BTW dient de prijs of de waarde van de banden en binnenbanden afzonderlijk te worden vermeld daar zij worden belast aan 12 % (RNV: 15074)

Hoofdstuk 85

 

21 %

Afwijkingen

- 8504 4055 90: (1)

- 8506 5090 90: (2)

- 8507 6000 90: (2)

- 8523 2919: (3)

- 8523 2990: (3)

- 8523 4920: (3)

- 8523 4990: (3)

- 8523 5110: (4)

- 8523 5190: (3)(4)

- 8523 5990: (3)

- 8523 8090: (3)

- 8543 7090 99: (3)(5)

- 8548 1091: 0%

- 8548 1099: 0%

(1) Laders voor externe defibrillatoren (zie punt U van deze bijlage): 6 % (RNV: 15112)

(2) Batterijen bestemd voor externe defibrillatoren (zie punt U van deze bijlage): 6 % (RNV: 15112)

(3) Hulpmiddelen speciaal ontworpen voor slechtzienden en blinden (zie punt K van deze bijlage): 6 % (RNV: 15066)

(4) Specifieke software en specifieke data-opslagkaarten voor specifieke defibrillatoren (zie punt U van deze bijlage): 6 % (RNV: 15112)

(5) Afstandsbedieningen voor externe defibrillatoren (zie punt U van deze bijlage): 6 % (RNV: 15112)

Hoofdstuk 86

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 87

 

21 %

Afwijkingen

- 8703 2110: (1)

- 8703 2190: (1)

- 8703 2210: (1)

- 8703 2290: (1)

- 8703 2319 t.e.m. 8703 3190: (1)

- 8703 3219: (1)

- 8703 3290: (1)

- 8703 3319 t.e.m. 8703 8090: (1)

- 8708 1090: (1)

- 8708 2190: (1)

- 8708 2990: (1)

- 8708 3091: (1)

- 8708 3099: (1)

- 8708 4050: (1)

- 8708 4091: (1)

- 8708 4099: (1)

- 8708 5035: (1)

- 8708 5055: (1)

- 8708 5091: (1)

- 8708 5099: (1)

- 8708 7050: (1)

- 8708 7091: (1)

- 8708 7099: (1)(2)

- 8708 8035: (1)

- 8708 8055: (1)

- 8708 8091: (1)

- 8708 8099: (1)

- 8708 9135: (1)

- 8708 9191: (1)

- 8708 9199: (1)

- 8708 9235: (1)

- 8708 9291: (1)

- 8708 9299: (1)

- 8708 9390: (1)

- 8708 9435: (1)

- 8708 9491: (1)

- 8708 9499: (1)

- 8708 9591: (1)

- 8708 9599: (1)

- 8708 9993: (1)

- 8708 9997: (1)

- 8713: 6 %

- 8714 2000: 6 %

- 8716 8000: (3)

- 8716 9090: (2)

(1) Goederen ingevoerd onder de voorwaarden bedoeld in deze bijlage, punt D: 6 % (RNV: 15048)

(2) Wielen gemonteerd en uitgerust met banden voor landbouwmachines en -tractoren, ingevoerd onder de voorwaarden bedoeld in deze bijlage, punt F: voor de heffing van de BTW dient de prijs of de waarde van de banden en binnenbanden afzonderlijk te worden vermeld daar zij worden belast aan 12 % (RNV: 15074)

(3)  Looprekken: 6 % (RNV: 15081)

Hoofdstuk 88

 

21 %

Afwijkingen

- 8802 1100 t.e.m. 8802 4000: (1)

- 8803 t.e.m. 8805: (1)

(1) Er is vrijstelling indien artikel 42, § 2, van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde van toepassing is. De aangifte ten verbruik dient dan in vak 44 volgende vermelding te dragen: "Vrijstelling van BTW – Artikel 42, § 2, 1°, van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde" (RNV: 15075)

Hoofdstuk 89

 

21 %

Afwijkingen

- 8901 t.e.m. 8903 9192: (1)

- 8903 9190 t.e.m. 8903 9910: (1)

- 8903 9999 t.e.m. 8905 1010: (1)

- 8905 9010: (1)

- 8906: (1)

- 8908: (2)

(1) Er is vrijstelling indien artikel 42, § 1, van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde van toepassing is. De aangifte ten verbruik dient dan in vak 44 volgende vermelding te dragen: "Vrijstelling van BTW – Artikel 42, § 1, 1°, van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde" (RNV: 15076)

(2) Aan te brengen op de aangifte ten verbruik: "Recuperatieproducten. BTW niet toegepast. Aanschrijving nr. 88 van 15 december 1970 en nr. 120 van 30 juli 1971" (RNV: 15077)

Hoofdstuk 90

 

21 %

Afwijkingen

- 9005 1000: (1)

- 9005 8000: (1)

- 9013 8090 90: (1)

- 9014 1000 89: (1)

- 9015 10: (1)

- 9017: (1)

- 9018 3110: (2)(3)

- 9018 3190: (3)(4)

- 9018 3210: (5)

- 9018 3900: (5)(6)

- 9018 9030: (5)

- 9018 9050: (7)

- 9018 9084: (5)(8)(9)

- 9019 1090: (10)

- 9019 2000: (11)(12)(13)

- 9021: 6 %

- 9027 8017: (14)

 (1)   Hulpmiddelen speciaal ontworpen voor slechtzienden en blinden (zie punt K van deze bijlage): 6 % (RNV: 15066)

 (2)   Steriele hypodermatische wegwerpspuiten bestemd voor de inspuiting van insuline-oplossingen, waarop de daartoe nodige schaalindeling in internationale insuline‑eenheden is aangebracht; steriele wegwerpnaalden voor insulinepennen: 6 % (RNV: 15078)

 (3)   Toestellen die op het lichaam worden gedragen voor het inspuiten van geneesmiddelen, doorlopend of met onderbrekingen, door middel van een hypodermatische naald welke gevoed wordt door een elektronisch gestuurde pomp: 6 % (RNV: 15079)

 (4)   Vingerprikkers, lancetjes en teststroken speciaal ontworpen voor het gebruik van een glucosemeter: 6 % (RNV: 15090)

 (5)   Individueel toebehoren dat deel uitmaakt van een kunstnier inclusief de gebruikte trousses: 6 % (RNV: 15080)

 (6)   Zogenaamde verblijfskatheters PICC (Peripherally Inserted Central Catheter) die door middel van een chirurgische ingreep in het menselijk lichaam worden ingebracht om er na de ingreep gedurende langere tijd ter plaatse te blijven voor de toediening van intraveneuze medicatie (chemotherapie, intraveneuze voeding, …) en voor frequente bloedafnames: 6 % (RNV: 15110)

 (7)   Infuuspompen: 6 % (RNV: 15103)

 (8)   Intra-uterien pessarium (spiraaltje) van de soorten bedoeld in cijfer 1, a, van rubriek XVII, van Tabel A, van de bijlage bij het Koninklijk Besluit nr. 20, inzake BTW-Tarieven (zie punt O van deze bijlage): 6 % (RNV: 15111)

 (9)   Externe defibrillatoren (zie punt U van deze bijlage): 6% (RNV: 15112)

(10)  Looprekken: 6 % (RNV: 15081)

(11)  Aerosolapparatuur en toebehoren (zie punt I van deze bijlage): 6 % (RNV: 15082)

(12)  Apparatuur dienende voor het verhelpen of verlichten van gebreken of van kwalen, die door de patiėnt in de hand wordt gehouden of op andere wijze wordt gedragen, dan wel wordt geļmplanteerd: 6 % (RNV: 15105)

(13)  EHBO-sets of interventiekits die verbonden zijn aan het gebruik van een externe defibrillator (zie punt U van deze bijlage): 6 % (RNV: 15112)

(14)  Glucosemeters, al dan niet samen met het toebehoren ervan (zie punt M van deze bijlage): 6 % (RNV: 15091)

Hoofdstuk 91

 

21 %

Afwijkingen

- 9101: (1)

- 9102: (1)

- 9103: (1)

- 9105: (1)

(1) Hulpmiddelen speciaal ontworpen voor slechtzienden en blinden (zie punt K van deze bijlage): 6 % (RNV: 15066)

Hoofdstuk 92

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 93

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 94

21 %

Afwijkingen

- 9402 9000: (1)

(1) Kasten specifiek bestemd om externe defibrillatoren in op te bergen (zie punt U van deze bijlage): 6 % (RNV: 15112)

Hoofdstuk 95

21 %

Afwijkingen

-

Hoofdstuk 96

 

21 %

Afwijkingen

- 9619: (1)(2)

(1) Individueel materiaal speciaal ontworpen om te worden gedragen door stomapatiėnten en door personen die lijden aan incontinentie (zie punt H van deze bijlage): 6 % (RNV: 15044)

(2) Maandverbanden, tampons, inlegkruisjes en gelijkaardige producten bestemd voor de hygiėnische bescherming van de vrouw en de intieme tissues bestemd voor de hygiėnische bescherming van de genitale zone van personen, andere dan baby’s: 6 % (RNV: 15113)

Hoofdstuk 97

 

6 %

Afwijkingen

- 9704: 21 % (1)

- 9705: (2)

 (1) Postzegels en dergelijke zegels (gefrankeerde enveloppen en postkaarten daaronder begrepen): 6 % (RNV: 15083)

 (2)  - voorwerpen die samengesteld zijn uit gedroogde of verduurzaamde planten of dieren of uit delen daarvan, aangeboden op zodanige wijze (b.v. gevat in blokken van kunststof, achter glas of tussen twee per twee op elkaar geplakte glasplaten) dat ze wegens hun decoratief uitzicht bestemd zijn voor het versieren van woningen;

en

     - opgezette dieren en delen van opgezette dieren, gemaakt in grote hoeveelheden van eenzelfde diersoort: 21 % (RNV: 15084)