01 LEVENDE DIEREN: Openen
02 VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN: Openen
03 VIS, SCHAALDIEREN, WEEKDIEREN EN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN: Openen
04 MELK EN ZUIVELPRODUCTEN; VOGELEIEREN; NATUURHONING; EETBARE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN: Openen
05 ANDERE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN: Openen
06 LEVENDE PLANTEN EN PRODUCTEN VAN DE BLOEMENTEELT: Openen
07 GROENTEN, PLANTEN, WORTELS EN KNOLLEN, VOOR VOEDINGSDOELEINDEN: Openen
08 FRUIT; SCHILLEN VAN CITRUSVRUCHTEN EN VAN MELOENEN: Openen
09 KOFFIE, THEE, MATÉ EN SPECERIJEN: Openen
10 GRANEN: Openen
11 PRODUCTEN VAN DE MEELINDUSTRIE; MOUT; ZETMEEL; INULINE; TARWEGLUTEN: Openen
12 OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN; ALLERLEI ZADEN, ZAAIGOED EN VRUCHTEN; PLANTEN VOOR INDUSTRIEEL EN VOOR GENEESKUNDIG GEBRUIK; STRO EN VOEDER: Openen
13 GOMMEN, HARSEN EN ANDERE PLANTENSAPPEN EN PLANTENEXTRACTEN: Openen
14 STOFFEN VOOR HET VLECHTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN: Openen
15 VETTEN EN OLIËN (DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE) EN DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG: Openen
16 BEREIDINGEN VAN VLEES, VAN VIS, VAN SCHAALDIEREN, VAN WEEKDIEREN OF VAN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN: Openen
17 SUIKER EN SUIKERWERK: Openen
18 CACAO EN BEREIDINGEN DAARVAN: Openen
19 BEREIDINGEN VAN GRAAN, VAN MEEL, VAN ZETMEEL OF VAN MELK; GEBAK: Openen
20 BEREIDINGEN VAN GROENTEN, VAN VRUCHTEN EN VAN ANDERE PLANTENDELEN: Openen
21 DIVERSE PRODUCTEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE: Openen
22 DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN: Openen
23 RESTEN EN AFVAL VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; BEREID VOEDSEL VOOR DIEREN: Openen
24 TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN: Openen
25 ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT: Openen
26 ERTSEN, SLAKKEN EN ASSEN: Openen
27 MINERALE BRANDSTOFFEN, AARDOLIE EN DISTILLATIEPRODUCTEN DAARVAN; BITUMINEUZE STOFFEN; MINERALE WAS: Openen
28 ANORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN; ANORGANISCHE OF ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN EDELE METALEN, VAN RADIOACTIEVE ELEMENTEN, VAN ZELDZAME AARDMETALEN EN VAN ISOTOPEN: Openen
29 ORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN: Openen
30 FARMACEUTISCHE PRODUCTEN: Openen
31 MESTSTOFFEN: Openen
32 LOOI- EN VERFEXTRACTEN; LOOIZUUR (TANNINE) EN DERIVATEN DAARVAN; PIGMENTEN EN ANDERE KLEUR- EN VERFSTOFFEN; VERF EN VERNIS; MASTIEK; INKT: Openen
33 ETHERISCHE OLIËN EN HARSAROMA'S; PARFUMERIEËN, TOILETARTIKELEN EN COSMETISCHE PRODUCTEN: Openen
34 ZEEP, ORGANISCHE TENSIOACTIEVE PRODUCTEN, WASMIDDELEN, SMEERMIDDELEN, KUNSTWAS, BEREIDE WAS, POETS- EN ONDERHOUDSMIDDELEN, KAARSEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN, MODELLEERPASTA'S, TANDTECHNISCHE WASPREPARATEN EN TANDTECHNISCHE PREPARATEN OP BASIS VAN GEBRAND GIPS: Openen
35 EIWITSTOFFEN; GEWIJZIGD ZETMEEL; LIJM; ENZYMEN: Openen
36 KRUIT EN SPRINGSTOFFEN; PYROTECHNISCHE ARTIKELEN; LUCIFERS; VONKENDE LEGERINGEN; ONTVLAMBARE STOFFEN: Openen
37 PRODUCTEN VOOR FOTOGRAFIE EN CINEMATOGRAFIE: Openen
38 DIVERSE PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE INDUSTRIE: Openen
39 KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN: Openen
40 RUBBER EN WERKEN DAARVAN: Openen
41 HUIDEN EN VELLEN (ANDERE DAN PELTERIJEN), ALSMEDE LEDER: Openen
42 LEDERWAREN; ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, HANDTASSEN EN DERGELIJKE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN: Openen
43 PELTERIJEN EN BONTWERK; NAMAAKBONT: Openen
44 HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN: Openen
45 KURK EN KURKWAREN: Openen
46 VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK: Openen
47 HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL): Openen
48 PAPIER EN KARTON; CELLULOSE-, PAPIER- EN KARTONWAREN: Openen
49 ARTIKELEN VAN DE UITGEVERIJ, VAN DE PERS OF VAN EEN ANDERE GRAFISCHE INDUSTRIE; GESCHREVEN OF GETYPTE TEKSTEN EN PLANNEN: Openen
50 ZIJDE: Openen
51 WOL, FIJN HAAR EN GROF HAAR; GARENS EN WEEFSELS VAN PAARDENHAAR (CRIN): Openen
52 KATOEN: Openen
53 ANDERE PLANTAARDIGE TEXTIELVEZELS; PAPIERGARENS EN WEEFSELS DAARVAN: Openen
54 SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE FILAMENTEN; STRIPPEN EN ARTIKELEN VAN DERGELIJKE VORM, VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE TEXTIELSTOFFEN: Openen
55 SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE STAPELVEZELS: Openen
56 WATTEN, VILT EN GEBONDEN TEXTIELVLIES; SPECIALE GARENS; BINDGAREN, TOUW EN KABEL, ALSMEDE WERKEN DAARVAN: Openen
57 TAPIJTEN: Openen
58 SPECIALE WEEFSELS; GETUFTE TEXTIELSTOFFEN; KANT; TAPISSERIEËN; PASSEMENTWERK; BORDUURWERK: Openen
59 WEEFSELS, GEÏMPREGNEERD, BEKLEED, BEDEKT OF MET INLAGEN; TECHNISCHE ARTIKELEN VAN TEXTIELSTOFFEN: Openen
60 BREI- EN HAAKWERK AAN HET STUK: Openen
61 KLEDING EN KLEDINGTOEBEHOREN, VAN BREI- OF HAAKWERK: Openen
62 KLEDING EN KLEDINGTOEBEHOREN, ANDERE DAN VAN BREI- OF HAAKWERK: Openen
63 ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN TEXTIEL; STELLEN OF ASSORTIMENTEN; OUDE KLEREN EN DERGELIJKE; LOMPEN EN VODDEN: Openen
64 SCHOEISEL, BEENKAPPEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; DELEN DAARVAN: Openen
65 HOOFDDEKSELS EN DELEN DAARVAN: Openen
66 PARAPLU'S, PARASOLS, WANDELSTOKKEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN, RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN: Openen
67 GEPREPAREERDE VEREN EN GEPREPAREERD DONS EN ARTIKELEN VAN VEREN OF VAN DONS; KUNSTBLOEMEN; WERKEN VAN MENSENHAAR: Openen
68 WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN: Openen
69 KERAMISCHE PRODUCTEN: Openen
70 GLAS EN GLASWERK: Openen
71 ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN; MUNTEN: Openen
72 GIETIJZER, IJZER EN STAAL: Openen
73 WERKEN VAN GIETIJZER, VAN IJZER EN VAN STAAL: Openen
74 KOPER EN WERKEN VAN KOPER: Openen
75 NIKKEL EN WERKEN VAN NIKKEL: Openen
76 ALUMINIUM EN WERKEN VAN ALUMINIUM: Openen
77    
78 LOOD EN WERKEN VAN LOOD: Openen
79 ZINK EN WERKEN VAN ZINK: Openen
80 TIN EN WERKEN VAN TIN: Openen
81 ANDERE ONEDELE METALEN; CERMETS; WERKEN VAN DEZE STOFFEN: Openen
82 GEREEDSCHAP; MESSENMAKERSWERK, LEPELS EN VORKEN, VAN ONEDEL METAAL; DELEN VAN DEZE ARTIKELEN VAN ONEDEL METAAL: Openen
83 ALLERLEI WERKEN VAN ONEDELE METALEN: Openen
84 KERNREACTOREN, STOOMKETELS, MACHINES, TOESTELLEN EN MECHANISCHE WERKTUIGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN: Openen
85 ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN, UITRUSTINGSSTUKKEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN: Openen
86 ROLLEND EN ANDER MATERIEEL VOOR SPOOR- EN TRAMWEGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; MECHANISCHE (ELEKTROMECHANISCHE DAARONDER BEGREPEN) SIGNAAL- EN WAARSCHUWINGSTOESTELLEN VOOR HET VERKEER: Openen
87 AUTOMOBIELEN, TRACTORS, RIJWIELEN, MOTORRIJWIELEN EN ANDERE VOERTUIGEN VOOR VERVOER OVER LAND, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN: Openen
88 LUCHTVAART EN RUIMTEVAART: Openen
89 SCHEEPVAART: Openen
90 OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN: Openen
91 UURWERKEN: Openen
92 MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN MUZIEKINSTRUMENTEN: Openen
93 WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN: Openen
94 MEUBELEN (OOK VOOR MEDISCH OF VOOR CHIRURGISCH GEBRUIK); ARTIKELEN VOOR BEDDEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; VERLICHTINGSTOESTELLEN, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN; LICHTRECLAMES, VERLICHTE AANWIJZINGSBORDEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; GEPREFABRICEERDE BOUWWERKEN: Openen
95 SPEELGOED, SPELLEN, ARTIKELEN VOOR ONTSPANNING EN SPORTARTIKELEN; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN: Openen
96 DIVERSE WERKEN: Openen
97 KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN: Openen
98 COMPLETE FABRIEKSINSTALLATIES: Openen
99 BIJZONDERE CODES VAN DE GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR: Openen