NOMENCLATUUR Openen
29 ORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN: Openen
2936 XI. PROVITAMINEN, VITAMINEN EN HORMONEN: Openen
2936 Provitaminen en vitaminen, natuurlijke of door synthese gereproduceerd (natuurlijke concentraten daaronder begrepen), alsmede derivaten daarvan, die hoofdzakelijk als vitaminen worden gebruikt, ook indien deze stoffen onderling zijn vermengd of in oplossing zijn gebracht: Openen
2937 Hormonen, prostaglandinen, thromboxanen en leukotriƫnen, natuurlijke of door synthese gereproduceerd; derivaten en structuuranalogons daarvan, in de keten gewijzigde polypeptiden daaronder begrepen, die hoofdzakelijk als hormonen worden gebruikt: Openen