NOMENCLATUUR Openen
29 ORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN: Openen
2914 VI. KETONEN EN CHINONEN: Openen
2914 Ketonen en chinonen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan: Openen