NOMENCLATUUR Openen
29 ORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN: Openen
2912 V. VERBINDINGEN MET ALDEHYDEGROEPEN: Openen
2912 Aldehyden, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen; cyclische polymeren van aldehyden; paraformaldehyde: Openen
2913 Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van de producten bedoeld bij post  2912 Maatregelen import Maatregelen import