description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
93 WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN: Openen
9305 Delen en toebehoren van de artikelen bedoeld bij de posten  9301  tot en met 9304: (TN701) Openen
9305 10 - van revolvers of van pistolen Maatregelen import Maatregelen export
9305 20 - van geweren of van karabijnen, bedoeld bij post  9303: Openen Maatregelen export
9305 91 - andere: Openen