description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
90 OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN: Openen
9027 Instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of scheikundige analyse (bijvoorbeeld polarimeters, refractometers, spectrometers, analysetoestellen voor gassen of voor rook); instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de viscositeit, de poreusheid, de uitzetting, de oppervlaktespanning en dergelijke; instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van hoeveelheden warmte, geluid of licht (belichtingsmeters daaronder begrepen); microtomen: (TN701) (TN702) Openen
9027 10 - analysetoestellen voor gassen of voor rook: Openen
9027 20 - chromatografen en elektroforeseapparaten en -toestellen Maatregelen import Maatregelen export
9027 30 - spectrometers, spectrofotometers en spectrografen, die gebruikmaken van optische stralen (UV, zichtbare, IR) Maatregelen import Maatregelen export
9027 50 - andere instrumenten, apparaten en toestellen, die gebruikmaken van optische stralen (UV, zichtbare, IR) Maatregelen import Maatregelen export
9027 80 - andere instrumenten, apparaten en toestellen: Openen
9027 90 - microtomen; delen en toebehoren: Openen