description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
90 OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN: Openen
9015 Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geodesie, voor de topografie, voor het landmeten, voor de fotogrammetrie, voor de hydrografie, voor de oceanografie, voor de hydrologie, voor de meteorologie of voor de geofysica, andere dan kompassen; afstandmeters: (TN701) (TN702) Openen
9015 10 - afstandmeters: Openen
9015 20 - theodolieten en tachymeters: Openen
9015 30 - waterpassen: Openen
9015 40 - instrumenten, apparaten en toestellen voor de fotogrammetrie: Openen
9015 80 - andere instrumenten, apparaten en toestellen: Openen
9015 90 - delen en toebehoren: Openen Maatregelen export