description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
88 LUCHTVAART EN RUIMTEVAART: Openen
8803 Delen van de toestellen bedoeld bij de posten  8801  en 8802: (TN701) (TN702) Openen
8803 10 - propellers en rotors, alsmede delen daarvan: Openen Maatregelen export
8803 20 - landingsgestellen en delen daarvan: Openen Maatregelen export
8803 30 - andere delen van vliegtuigen (met uitzondering van zweefvliegtuigen) of van hefschroefvliegtuigen: Openen Maatregelen export
8803 90 - andere: Openen