description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
87 AUTOMOBIELEN, TRACTORS, RIJWIELEN, MOTORRIJWIELEN EN ANDERE VOERTUIGEN VOOR VERVOER OVER LAND, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN: (TN701) Openen
8715 Kinderwagens en delen daarvan: (TN701) Openen
8715 00 10 - kinderwagens Maatregelen import Maatregelen export
8715 00 90 - delen Maatregelen import Maatregelen export