description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
87 AUTOMOBIELEN, TRACTORS, RIJWIELEN, MOTORRIJWIELEN EN ANDERE VOERTUIGEN VOOR VERVOER OVER LAND, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN: (TN701) Openen
8714 Delen en toebehoren van de voertuigen bedoeld bij de posten  8711  tot en met 8713: (TN701) Openen
8714 10 - van motorrijwielen: Openen
8714 20 - van invalidenwagens Maatregelen import Maatregelen export
8714 91 - andere: Openen