description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
87 AUTOMOBIELEN, TRACTORS, RIJWIELEN, MOTORRIJWIELEN EN ANDERE VOERTUIGEN VOOR VERVOER OVER LAND, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN: (TN701) Openen
8706 Chassis met motor, voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten  8701  tot en met 8705: (TN701) (TN702) Openen
8706 00 11 - chassis voor tractors bedoeld bij post  8701; chassis voor automobielen bedoeld bij de posten  8702, 8703  en 8704  met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van meer dan 2  500  cm3  dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van meer dan 2  800  cm3: Openen
8706 00 91 - andere: Openen