description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
87 AUTOMOBIELEN, TRACTORS, RIJWIELEN, MOTORRIJWIELEN EN ANDERE VOERTUIGEN VOOR VERVOER OVER LAND, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN: (TN701) Openen
8702 Automobielen voor het vervoer van tien of meer personen, de bestuurder daaronder begrepen: (TN701) (TN702) Openen
8702 10 - met enkel een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor): Openen
8702 20 - met zowel een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging: Openen
8702 30 - met zowel een motor met vonkontsteking en met op- en neergaande zuigers als een elektromotor als motoren voor voortbeweging: Openen
8702 40 - met enkel een elektromotor voor voortbeweging Maatregelen import Maatregelen export
8702 90 - andere: Openen