description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
83 ALLERLEI WERKEN VAN ONEDELE METALEN: Openen
8311 Draad, staven, buizen, platen, elektroden en dergelijke artikelen, van onedel metaal of van metaalcarbide, bekleed of gevuld met vloeimiddelen, voor het lassen, solderen of afzetten van metaal of van metaalcarbide; draad en staven van samengekit poeder van onedel metaal, voor het metaalspuiten (schoperen): (TN701) Openen
8311 10 - beklede elektroden voor het elektrisch booglassen, van onedel metaal Maatregelen import Maatregelen export
8311 20 - gevulde draad voor het elektrisch booglassen, van onedel metaal Maatregelen import Maatregelen export
8311 30 - beklede staven en gevulde draad voor het lassen of solderen met de steekvlam, van onedel metaal Maatregelen import Maatregelen export
8311 90 - andere Maatregelen import Maatregelen export